Alioşa ” File de Jurnal ”

14/02/2012

DE CE NU S-A DECRETAT STAREA DE URGENȚĂ ?

Filed under: generale — Aliosa @ 5:44 pm
De câteva zile media a început să discute situaţia creată de zăpadă în unele zone ale ţării. Jandarmii au lăsat bastonul şi au luat lopata. Armata (cata a mai ramas in tara) a lăsat porumbii şi a trecut la zăpadă. Premierul a trecut la vizite cu generali şi miniştri după el, de parcă fără ei nu îl cunoştea lumea sau nu avea dreptul să emită ordine şi să ia decizii. Obicei prost, de pe vremea  celui ai cărui copii sunt încă în fruntea ţării.  Ba mai mult, ca să arate că este mai dur decât Boc cel ce va fi curând regretat şi el, a trecut la admonestarea populaţiei pentru nămeţii care s-au format pe drumurile şi pe lângă casele oamenilor.
De ce nu s a decretat starea de urgenţă armata 2 Bineînţeles că televiziunile şi comentatorii, invitaţii în funcţie de culoarea politică, aruncă vina unii pe alţii şi discută despre necesitatea instaurării stării de urgenţă sau necesitate.
Bineînţeles, preşedintele, cel care are primul rol în decretarea unei astfel de situaţii, se află la Predeal împreună cu noul suporter al primului ministru pentru a discuta urmărtoarea lovitură de imagine.
În timpul ăsta, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, domnul Militaru, se ceartă apolitic cu politicienii, depăşindu-şi  atribuţiunile, spunând numai ce vrea să spună, pentru că nu se lasă provocat. Acolo unde nu cunoaşte sau nu are cu ce să se laude spune – ca de obicei – că nu intră în competenţele sale sau că nu răspunde la întrebări politice. Bunăoară e întrebat vizavi de cooperarea cu MApN câţi militari au fost scoţi la zăpadă iar dânsul spune că nu răspunde de  numărul MApN, domnul Militaru uită însă că dânsul a deschis subiectul, că militarii şi jandarmii lucrează împreună, că şefii celor două structuri sunt membri ai aceluiaşi comandament, că deocamdată Ministrul de Interne coordonează şi răspunde de întreaga activitate, deci tot personalul şi mijloacele folosite se subordonează şi administrează  ministerului al cărui purtător de cuvânt se declara, deci era obligat să aibe toate datele la dispoziţie şi să le facă publice dacă este întrebat, nu să facă pe şmecherul.
Am spus deocamdată, pentru că dacă se declară Starea de Urgenţă, situaţia se schimbă şi la cârma jocului trece Armata( care Armata ? Gheneralul Ontanu??). Ca să ne lămurim mai bine, să vedem ce spun legile ţării vizavi de declararea Stării de Urgenţă şi ce implică aceasta :
Legea 45/1994 Legea Apărării Naţionale
ART. 22
La proclamarea stării de asediu sau de urgenţă, la declararea mobilizării ori a stării de război pot fi rechiziţionate bunuri aparţinând agenţilor economici, instituţiilor publice, celorlalte persoane juridice şi persoanelor fizice şi pot fi chemaţi cetăţeni apţi de muncă pentru prestări de servicii, în condiţiile prevăzute de lege.
În situaţiile prevăzute la alin. 1, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, agenţii economici a căror activitate este nemijlocit legată de asigurarea resurselor necesare apărării pot fi militarizaţi. Organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
ART. 33
Ministerul Apărării Naţionale răspunde de înfăptuirea conceptiei fundamentale de apărare a ţării în domeniul militar, în care scop:
a) analizează nevoile de apărare a ţării şi propune autorităţilor competente stabilite prin Constituţie şi alte legi, măsurile privind organizarea şi înzestrarea armatei, pregătirea populaţiei şi a teritoriului;
b) asigura pregătirea comandamentelor şi instruirea efectivelor active şi din rezerva( militarii in rezerva au fost desfiintati prin Legea 263/2010);
c) organizează, din timp de pace, pregătirea de mobilizare a armatei şi populaţiei; face propuneri pentru declararea mobilizării generale sau parţiale şi conduce desfăşurarea acesteia;
d) îndruma şi controlează, prin Statul Major General, în colaborare cu alte autorităţi abilitate, măsurile de pregătire luate de ministere, agenţii economici şi instituţiile publice, în scopul realizării producţiei şi a prestărilor de servicii pentru forţele armate, întocmirii lucrărilor de mobilizare la locul de muncă şi pregătirii teritoriului pentru apărare.
Legea 346/2006Privind Organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
Art. 53
De ce nu s a decretat starea de urgenţă armata 2 (1) Ministerul Apărării poate angaja şi executa, la cerere, prin unităţile sale, prestări de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, în domeniile şi în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării.
(2) Structurile de forte prestează servicii cu caracter obligatoriu prevăzute de lege. Tarifele aferente acestor servicii, inclusiv cele în regim de urgenţă, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cu sumele rezultate în urma executării acestor activităţi, încasate în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar, se reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.
LEGEA nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
CAP. 2Atribuţii
ART. 4: Consiliul Suprem de Apărare a Ţării are următoarele atribuţii:
b) la solicitarea Preşedintelui României, analizează şi propune măsuri pentru:
1. instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă în întreaga ţară ori în unele localităţi;
Aprobă
7. planurile de acţiune la instituirea stării de asediu şi a stării de urgenţă;
Art 4 1.c. c) punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc şi,după caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parţial afectată;
SECŢIUNEA a 3-a
Resursele financiare
Art. 33. – Fondurile băneşti pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor de management al situaţiilor de urgenţă la nivel central şi local se asigura din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse interne şi internaţionale, potrivit legii.
Art. 34. – (1) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din centrele operaţionale se stabilesc şi se acorda potrivit prevederilor legale prevăzute pentru personalul încadrat în Inspectoratul General, respectiv în serviciile de urgenţă profesioniste.
(2) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din centrele operative cu activitate permanentă se stabilesc şi se acorda potrivit prevederilor legale prevăzute pentru funcţionarii publici din ministerele respective.
Art. 35. – Finanţarea acţiunilor de înlăturare a efectelor şi consecinţelor situaţiilor de urgenţă se efectuează potrivit legii.
Ordonanţa nr 1 /1999 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 
De ce nu s a decretat starea de urgenţă armata 2 Art. 3. − Starea de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de ordine publică, instituit în întreaga ţară sau în anumite zone ori în unele unităţi administrativ-teritoriale, în următoarele situaţii:
a) existenţa unor ameninţări la adresa siguranţei naţionale sau democraţiei constituţionale, ceea ce face necesare apărarea instituţiilor statului de drept şi menţinerea sau restabilirea stării de legalitate;
b) iminenţa producerii ori producerea unor dezastre, ceea ce face necesare prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor acestora.
Art. 4. − Pe durata stării de asediu şi a stării de urgenţă, proporţional cu gravitatea situaţiei ce a determinat instituirea acestora şi numai dacă este necesar, poate fi restrâns exerciţiul unor drepturi sau libertăţi fundamentale înscrise în Constituţie, cu acordul ministrului justiţiei.
Art. 7. − (1) La instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, unele atribuţii ale administraţiei publice centrale şi locale, legate de aplicarea dispoziţiilor art. 20 din prezenţa ordonanţă de urgenţă, trec în competenţa autorităţilor civile şi militare prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau de urgenţă.
Art. 8. − În exercitarea atribuţiilor ce le revin pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, autorităţile militare emit ordonanţe militare care au putere de lege, cu respectarea dispoziţiilor art. 4 din prezenţa ordonanţă de urgenţă.
Procedura instituirii stării de asediu sau a stării de urgenţă. Încetarea acestora
Art. 10. − Starea de asediu sau starea de urgenţă se instituie de Preşedintele României prin decret, contrasemnat de primul-ministru şi publicat de îndată în Monitorul Oficial al României.
 Art. 11. − Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenţă se aduce neîntârziat la cunoştinţă populaţiei prin mijloacele de comunicare în masă, împreună cu măsurile urgenţe de aplicare, care intră imediat în vigoare. Decretul se difuzează pe posturile de radio şi de televiziune, în cel mult două ore de la semnare, şi este retransmis în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de asediu sau de urgenţă.
 Art. 12. − În termen de cel mult 5 zile de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, Preşedintele României solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate.
Art. 13. − În situaţia în care Parlamentul nu încuviinţează starea instituită, Preşedintele României revocă decretul, măsurile dispuse încetându-şi aplicabilitatea.
Art. 14. − Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenţă trebuie să prevadă următoarele:
a) motivele care au impus instituirea stării;
b) zona în care se instituie;
c) perioada pentru care se instituie;
d) drepturile şi libertăţile fundamentale al căror exerciţiu se restrânge, în limitele prevederilor constituţionale şi ale art. 4 din prezenţa ordonanţă de urgenţă;
e) autorităţile militare şi civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului şi competenţele acestora;
f) alte prevederi, dacă se consideră necesare.
Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 Art. 1. – (1) Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, denumit în continuare Sistem Naţional,se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă,asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate.
Art. 2. – În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile folosite au următorul înţeles:
De ce nu s a decretat starea de urgenţă armata 2 a) situaţia de urgenţă – eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocareade resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate;
f) starea de alertă – se declara potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecinţelor situaţiei de urgenţă;
g) managementul situaţiei de urgenţă – ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate;
h) monitorizarea situaţiei de urgenţă – proces de supraveghere necesar evaluării sistematice a dinamicii parametrilor situaţiei create, cunoaşterii tipului, amplorii şi intensităţii evenimentului, evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale acestuia, precum şi a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situaţiei de urgenţă;
 SECŢIUNEA a 2-a
Resursele materiale
Art. 32. – (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Inspectoratului General se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(2) Cheltuielile curente şi de capital ale centrelor operaţionale din structura serviciilor publice comunitare profesioniste se finanţează din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi/sau din bugetele consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(3) Cheltuielile curente şi de capital ale centrelor operative se finanţează, după caz, din bugetele ministerelor respective sau din bugetele locale, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(4) Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării Sistemului Naţional se face conform legislaţiei în vigoare.
SECŢIUNEA a 3-a
Resursele financiare
Art. 33. – Fondurile băneşti pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor de management al situaţiilor de urgenţă la nivel central şi local se asigura din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse interne şi internaţionale, potrivit legii.
Art. 34. -(1) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din centrele operaţionale se stabilesc şi se acorda potrivit prevederilor legale prevăzute pentru personalul încadrat în Inspectoratul General, respectiv în serviciile de urgenţă profesioniste.
(2) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din centrele operative cu activitate permanenta se stabilesc şi se acorda potrivit prevederilor legale prevăzute pentru funcţionarii publici din ministerele respective.
Art. 35. – Finanţarea acţiunilor de înlăturare a efectelor şi consecinţelor situaţiilor de urgenţă se efectuează potrivit legii.
 LEGE nr.132 din 15 iulie 1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public
De ce nu s a decretat starea de urgenţă armata 2 Art. 1. – Rechiziţia de bunuri şi prestările de servicii reprezintă măsura excepţională prin care organele autorităţii publice împuternicite prin lege obligă agenţii economici, instituţiile publice, precum şi alte persoane juridice şi fizice la cedarea temporară a unor bunuri mobile sau imobile, în condiţiile prezentei legi.
Art. 2. – (1) Bunurile rechiziţionate vor fi puse la dispoziţia forţelor destinate apărării naţionale sau a autorităţilor publice, la declararea mobilizării generale sau parţiale ori a stării de război, la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, precum şi în caz de concentrări, exerciţii şi antrenamente de mobilizare ori pentru prevenirea, localizarea, înlăturarea urmărilor unor dezastre, cât şi pe timpul acestor situaţii.
Art. 4. – Rechiziţionarea de bunuri şi chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public se dispune astfel:
a) la declararea mobilizării generale sau parţiale sau a stării de război, prin decretul de declarare;
b) la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, prin decretul de instituire;
c) în caz de concentrări, exerciţii şi antrenamente de mobilizare, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
d) în cazul prevenirii, localizării şi înlăturării unor dezastre, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordine ale prefecţilor.
 Şi ar mai fi multe de spus, de conspectat sau de evidenţiat pe tema aceasta, am încercat să reduc  cât de mult  articolele, pentru a ne face o ideea  modului şi situaţiilor în care se declara Starea de Urgenţă. Dar până la ea  să vedem de ce a scos primul ministru  şi Ministrul Oprea, armata la zăpadă.
De ce nu s a decretat starea de urgenţă armata 2 Am căutat în Legea de Funcţionare a MApN , în Legea Apărării şi nu am găsit nimic care să le dea dreptul să scoată armata la astfel de activităţi în afara art. 53din Legea 346/2006 care spune că Militarii pot executa la cerere, cu aprobarea Ministrului, CONTRA COST unele servicii în favoarea unor persoane fizice sau juridice, sau în situaţia în care s-a instituit starea de urgenţă.
Cum până la această oră nu avem instaurată starea de urgenţă sau necesitate nicăieri, poate purtătorul de cuvânt (Fratila )al ministrului va pune la dispoziţia presei cererile formulate, contractele semnate şi tarifele corespunzătoare muncii depuse de militari în ultimele zile. Dacă nu, poate cineva se sesizează şi face o mică plângere la parchet împotriva celor ce au dat ordin să fie scoşi militarii de la instrucţie şi trimişi la muncă voluntară. Nu de alta, dar nu mai ştim în ce ţară ne aflăm: în ţara în care militarii erau scoşi la munci agricole şi industriale sau în cea în care militarilor li se reproşa că nu au de ce să ceară pensii decente , pentru că nu au participat la nici un război, au fost doar la cules de porumbi, ca toţi oamenii.
Ce are de spus despre asta domnul Preşedinte ? Aştept răspunsul după ce  coboară de pe Clăbucet.
 Al doilea aspect care se cere lămurit: dacă este cazul instituirii stării de urgenţă, şi dacă da, de ce nu s-a declarat până acum sau de ce nu se declară având în vedere prognozele??. Undeva în ordonanţa 21/2004 se dă o definiţie a stării de urgenţă şi din câte scrie acolo, pe unele zone aceasta se impunea de mult, fiind puse în pericol viaţa oamenilor şi valorile materiale şi culturale.Avem deja peste 40 de decedaţi din cauza frigului şi a situaţiei meteo. Atunci de ce nu s-a declarat încă starea de urgenţă în zonele respective?
Păi dacă citim şi măsurile care se iau în astfel de situaţii, avem şi răspunsul:
  1. Preluarea comenzii de către armată. Acest lucru nu e bun, pentru că e posibil ca militarii, să observe faptul că comisiile şi comitetele ce trebuie să funcţioneze în astfel de situaţii sunt la zero cu tot ce ţine de organizare, dotare, parte financiară. În plus dacă mai apare vreun alt locotenent Alexandru şi scoate la iveală cine ştie ce „secrete” pe care nu trebuie să le ştie nimeni ?;
  2. Rechiziţionarea unor utilaje sau resurse de la privaţi sau instituţii, ceea ce bineînţeles nu convine nimănui.
  3. Verificarea unor sisteme care au trecut în controlul civil sau mai bine spus politic şi care acum practic nu mai există;
  4. Alocarea unor resurse financiare din fondul de rezervă al Primului Ministru, fondul de urgenţă(pastrat pentru mita electorala). Acest lucru ar scoate la iveală faptul că aceste fonduri au fost folosite în alte scopuri;
  5. Starea de urgenţă ar însemna blocarea sau chiar încetarea activităţilor unor firme de partid, ceea ce ar aduce mari prejudicii clienţilor fideli;
  6. Alocarea unor fonduri suplimentare pentru activităţile şi plata celor ce vor face parte din comitetele formate şi echipele de intervenţie ;
În plus, cum să se declare starea de urgenţă, când cel care are acest atribut este la schi? Pai dacă preşedintele has fun, cum să declari starea de urgenţă, să îi strici bunătate de WEEK-END tocmai acum când toate au ieşit aşa de bine, gerul şi zăpada  ţin lumea în casă, nu mai pot ieşi să demonstreze, şi-a tras prim ministru secret, a scos la păscut tineretul Smart din PDL,  iar Ponta a intrat în herghelia lui? Ar fi o dovadă de cruzime extremă, să strici bucuriile domnului preşedinte, pentru nişte puturoşi care nu ies să mute câteva zeci de metri cubi de zăpadă din curte.
 Şi cu tată vânzoleala asta, nu am văzut sau auzit pe nimeni să aducă în faţă pe cei care au încheiat contracte de sute de milioane de Euro cu administraţiile statului, şi să le ceară să treacă la lopată sau să dea banii armatei şi jandarmilor care fac ceea ce trebuiau să facă ei. Domnul Prim ministru îi ceartă pe oameni că nu şi-au  mutat munţii de zăpadă dimprejurul caselor, dar nu trage de barba nici un mahăr de partid cu contract de deszăpezire, DE CE DOMNULE UNGUREANU ?
Nu e vorba, că nici televiziunile nu se înghesuie să îi identifice. Doar vorbesc aşa, la modul general, ca să le arate că ştiu ceva şi aşteaptă provincia ” .
Sursa : Marin Neacșu.
Tu, ce zici ?
Cu toată stima și respectul,
Alioșa.

COMUNICAT din PIAȚA UNIVERSITĂȚII !!!

Filed under: generale — Aliosa @ 9:36 am

Protestatarii din Piaţa Universităţii Bucureşti ,

au luat la cunoștință  de alt act de aroganţă manifestat de noul prim ministru Ungureanu (SIE-PDL-UDMR-UNPR+alte minorităţi)(nelegitim) cu prilejul primei sale vizite de lucru în ţară. S-au constatat aceleaşi obiceiuri ca ale  marelui conducător, aflat la “muncă” la Predal.

Nu a pierdut prilejul să jignească grosolan pe locuitorii satelor sinistrate, marea lor majoritate oameni în vârstă de peste 60 de ani, pe care i-a acuzat, nejustificat, de lene şi minţind că situaţia în ţară e normală. Protestatarii din  Piaţa Universităţii Bucureşti au hotărât să vină în ajutorul zecilor de mii de sinistraţi cu modesta lor contribuţie. Produsele alimentare donate vor fi colectate începând de duminică, 12 februarie 2012, ora 16,00. Punctul de colectare va fi deschis la indicatorul stradal Bd. JOS BĂSESCU din Piaţa Univesităţii, zona Caragiale. În continuare protestatarii din Piaţa Universităţii cer:

1. DEMISIA lui Traian Băsescu

2. DEMISIA oricărui guvern girat de o majoritate parlamentară nelegitimă

3. GUVERN de TEHNOCRAŢI care să organizeze:

4. ALEGERI ANTICIPATE PREZIDENŢIALE

5. ALEGERI ANTICIPATE PARLAMENTARE

6. JUSTIŢIA să-şi pornească motoarele fără niciun fel de prescrieri pentru crimele economice şi financiare.

Vrem reforme, dar nu prin legi adoptate prin asumarea răspunderii, ci adoptate în mod democratic prin largă dezbatere publică. Cerem abrogarea acelor legi şi reluarea procedurilor de adoptare democratică. Cei vinovaţi de involuţia României în ultimii 20 de ani să plătească !

Protestatarii din Piaţa Universităţii solicită:

1. REFORMAREA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI Reducerea masivă a NUMĂRULUI de parlamentari (cca 200+ cca 70). PARLAMENT bicameral cu funcţii distincte. 2. REFORMAREA GUVERNULUI ROMÂNIEI . Reducerea drastică a agenţiilor, a personalului guvernamental  şi un cabinet  cu 10-12 miniştri.  3. REFORMAREA PARTIDELOR din România  Partidele să-şi facă curăţenie generală prin eliminarea  javrelor mercenare, fripturiste, traseiste… Apoi să se prezinte la alegeri.  Vrem o societate pluralistă, morală şi modernă !  Toate acţiunile noastre au fost şi vor fi paşnice. Ne delimităm de orice violenţă.  Prima formă de rezolvare a situaţiei tot mai tensionate este dialogul.  Nu credem că regimul clientelar PDL-UDMR-UNPR va ceda uşor.  Pentru asta trebuie inteligenţă şi onoare.

Mulţumim tuturor celor care prezintă corect realitatea din stradă şi din ţară. Mulţumim tuturor persoanelor juridice care sprijină acţiunile noastre.

ROMÂNIA TREZEŞTE-TE ! DOAMNE AJUTĂ !

Protestatari din  Piaţa Universităţii  la 11 februarie 2012 Bucureşti-România Anunţaţi prietenii. Mulţumiri ! Sergiu Gãbureac

Sursa: Yahoo ! Mail .

PS!!!

TREZEȘTE-TE OȘTIRE !    http://absolventi1969.wordpress.com/2009/9/5/

Repet pentru toți DETRACTORII  mei că, nu sunt sluga niciunui partid politic cum încearcă unii să demonstreze , nu m-a rugat nimeni să postez pe blogul personal COMUNICATUL Pieții Universității ! Am făcut acest GEST din proprie inițiativă, din spirit de solidaritate cu POPORUL ROMÂN greu  încercat în aceste zile de IARNĂ cumplită, de  BLESTEMUL CODULUI PORTOCALIU , popor  batjocorit și umilit de actuala conducere pedelisto-securisto-mafioto-corupto-clientelară  care a adus ROMÂNIA în pragul disperării și al colapsului economico-financiar și moral  . Și am mai fdăcut acest gest și pentru MEMORIA celor peste 74 de persoane DECEDATE din cauza  FRIGULUI ,GERULUI  și a ACOPERIRII caselor lor cu zăpada viscolită și troienită dar, și a nepăsării guvernanților actuali, adunați pe bază de criterii politice și interese de grup în cabinetul patronat de fostul membru supleant al CC al UTC, fostul șef SIE și fostul multe altele, MR Ungureanu , VICTIME care, culmea nesimțirii și cinismului specific unor politruci portocalii au fost JIGNIȚI și după ce-au murit de frig, ger și nepăsarea guvernanților spunându-se despre ei că , au murit din cauza consumului de alcool care le-a adormit mintea și, rămânând acolo, au decedat : „ Dinb 80 sau 64 câți au murit,doar unul a murit în mașină,restul AU BĂUT și AU ADORMIT ACOLO ”  a spus la o emisiune tv.liderul grupului parlamentar al deputaților PDL, Mircea Toader , nimeni altul decât acea mincinoasă persoană  care, NU A RECUNOSCUT inițial că  a semnat ca ÎMPUTERNICIT în numele tatălui fostului ministru de la transporturi, Anca Boagiu, un contract de vînzare – cumpărare a unei vile la un preț modic- vreo 42.ooo de euro-, în timp ce prețul real era de peste 500.000 de euro  (asta, ca IMPOZITUL datorat statului pentru acea tranzacție imobiliară să fie cât mai mic…..) deși moderatorul emisiunii bătăioasa Oana Stancu a arătat în fața camerelor de luat vederi fotocopia acelui contract cu semnătura guralivului înrăit și pornit chiar și ÎMPOTRIVA MORȚILOR, DUMNEZEU să-i odihnească ! Iar ca răutatea celor de la PDL să rămână vie mereu în memoria românilor, fostul DIRECTOR GENERAL al TRANSELECTRICA , fiindcă A AVUT CURAJUL să IASĂ DIN FRONT ( a se citi din cloaca portocalie ) să SPUNĂ ADEVĂRUL despre situația energetică din țară, A FOST DESTITUIT ( cine nu spune ca noi, n-are ce căuta între noi e sloganul pedeliștilor … ).Din păcate,atât politrucii pedeliști cât și guvernanții propuși de ei, votați de ei ( OPOZIȚIA a lipsit din sala Parlamentului ) REPETĂ în public, ca papagalii, o poezie învățată pe de rost la ceas de seară, la un vin fiert, prin sălile de protocol ale celor două palate …

Nici nu s-a uscat bine cerneala pe decretul de numire în funcția de prim-ministru al României căci, omul președintelui Băsescu, a și început SĂ RECITE ca un papagal POEZIA învățată  la ceas de taină pe dealurile Cotrocenilor : “Este inadmisibil să ajungi pe străzile unei localităţi în România şi să îi vezi pe militari desfundând drumurile, în timp ce beneficiarii direcţi, care sunt şi concetăţenii noştri, stau în casă, la căldură. Şi am văzut cu toţii, aceasta se întâmplă. Şi la inundaţii, şi la nămeţi. (…) Nu se poate aşa ceva…. Nu putem plăti lenea la nesfârşit. Este lipsă de respect  faţă de cei care stau 24 de ore îngheţând ca să dea drumul la salvări, să rezolve situaţiile de urgenţă” a spus MRU  în vizita sa de lucru dintr-o zonă sinistrată.

Păi bine domn prim-ministru , cum să iasă morții , bătrânele bolnave , bătrânii nevăzători și lipsiți de putere, femeile gravide sau lăhuze și chiar cei mai tineri și în putere DACĂ CASELE lor erau acoperite de zăpada troienită, viscolită și adusă parcă ca un blestem asupra lor de pe la cele două PALATE călduroase și pline de bunătăți gustoase și pipițe cu TREI MASTERATE luate în doar DOI ANI  când normal trebuie DOI ANI DOAR PENTRU UN MASTERAT ? Dar limbarița traseistă de partid ce i-a luat locul  „ braNconierului ” recent demis, de ce nu se duce în mijlocul sinistraților să-și conducă chestorii numiți politic  și-i amenință pe președinții de Consilii Județene asupra cărora nu are nici o putere pentru faptul că NU SUNT NUMIȚI ca PREFECȚII ( portocalii ) ci aleși prin VOT  secret de alegători ?!?!?! Prea de repede te-ai apucat de recitit POEZII domn prim ministru MRU …..

Tu, ce spui ?

Cu toată stima și respectul pentru cititorii și cititoarele acestui post,

Alioșa.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.