Alioşa ” File de Jurnal ”

14/02/2012

DE CE NU S-A DECRETAT STAREA DE URGENȚĂ ?

Filed under: generale — Aliosa @ 5:44 pm
De câteva zile media a început să discute situaţia creată de zăpadă în unele zone ale ţării. Jandarmii au lăsat bastonul şi au luat lopata. Armata (cata a mai ramas in tara) a lăsat porumbii şi a trecut la zăpadă. Premierul a trecut la vizite cu generali şi miniştri după el, de parcă fără ei nu îl cunoştea lumea sau nu avea dreptul să emită ordine şi să ia decizii. Obicei prost, de pe vremea  celui ai cărui copii sunt încă în fruntea ţării.  Ba mai mult, ca să arate că este mai dur decât Boc cel ce va fi curând regretat şi el, a trecut la admonestarea populaţiei pentru nămeţii care s-au format pe drumurile şi pe lângă casele oamenilor.
De ce nu s a decretat starea de urgenţă armata 2 Bineînţeles că televiziunile şi comentatorii, invitaţii în funcţie de culoarea politică, aruncă vina unii pe alţii şi discută despre necesitatea instaurării stării de urgenţă sau necesitate.
Bineînţeles, preşedintele, cel care are primul rol în decretarea unei astfel de situaţii, se află la Predeal împreună cu noul suporter al primului ministru pentru a discuta urmărtoarea lovitură de imagine.
În timpul ăsta, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, domnul Militaru, se ceartă apolitic cu politicienii, depăşindu-şi  atribuţiunile, spunând numai ce vrea să spună, pentru că nu se lasă provocat. Acolo unde nu cunoaşte sau nu are cu ce să se laude spune – ca de obicei – că nu intră în competenţele sale sau că nu răspunde la întrebări politice. Bunăoară e întrebat vizavi de cooperarea cu MApN câţi militari au fost scoţi la zăpadă iar dânsul spune că nu răspunde de  numărul MApN, domnul Militaru uită însă că dânsul a deschis subiectul, că militarii şi jandarmii lucrează împreună, că şefii celor două structuri sunt membri ai aceluiaşi comandament, că deocamdată Ministrul de Interne coordonează şi răspunde de întreaga activitate, deci tot personalul şi mijloacele folosite se subordonează şi administrează  ministerului al cărui purtător de cuvânt se declara, deci era obligat să aibe toate datele la dispoziţie şi să le facă publice dacă este întrebat, nu să facă pe şmecherul.
Am spus deocamdată, pentru că dacă se declară Starea de Urgenţă, situaţia se schimbă şi la cârma jocului trece Armata( care Armata ? Gheneralul Ontanu??). Ca să ne lămurim mai bine, să vedem ce spun legile ţării vizavi de declararea Stării de Urgenţă şi ce implică aceasta :
Legea 45/1994 Legea Apărării Naţionale
ART. 22
La proclamarea stării de asediu sau de urgenţă, la declararea mobilizării ori a stării de război pot fi rechiziţionate bunuri aparţinând agenţilor economici, instituţiilor publice, celorlalte persoane juridice şi persoanelor fizice şi pot fi chemaţi cetăţeni apţi de muncă pentru prestări de servicii, în condiţiile prevăzute de lege.
În situaţiile prevăzute la alin. 1, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, agenţii economici a căror activitate este nemijlocit legată de asigurarea resurselor necesare apărării pot fi militarizaţi. Organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
ART. 33
Ministerul Apărării Naţionale răspunde de înfăptuirea conceptiei fundamentale de apărare a ţării în domeniul militar, în care scop:
a) analizează nevoile de apărare a ţării şi propune autorităţilor competente stabilite prin Constituţie şi alte legi, măsurile privind organizarea şi înzestrarea armatei, pregătirea populaţiei şi a teritoriului;
b) asigura pregătirea comandamentelor şi instruirea efectivelor active şi din rezerva( militarii in rezerva au fost desfiintati prin Legea 263/2010);
c) organizează, din timp de pace, pregătirea de mobilizare a armatei şi populaţiei; face propuneri pentru declararea mobilizării generale sau parţiale şi conduce desfăşurarea acesteia;
d) îndruma şi controlează, prin Statul Major General, în colaborare cu alte autorităţi abilitate, măsurile de pregătire luate de ministere, agenţii economici şi instituţiile publice, în scopul realizării producţiei şi a prestărilor de servicii pentru forţele armate, întocmirii lucrărilor de mobilizare la locul de muncă şi pregătirii teritoriului pentru apărare.
Legea 346/2006Privind Organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
Art. 53
De ce nu s a decretat starea de urgenţă armata 2 (1) Ministerul Apărării poate angaja şi executa, la cerere, prin unităţile sale, prestări de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, în domeniile şi în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării.
(2) Structurile de forte prestează servicii cu caracter obligatoriu prevăzute de lege. Tarifele aferente acestor servicii, inclusiv cele în regim de urgenţă, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cu sumele rezultate în urma executării acestor activităţi, încasate în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar, se reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.
LEGEA nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
CAP. 2Atribuţii
ART. 4: Consiliul Suprem de Apărare a Ţării are următoarele atribuţii:
b) la solicitarea Preşedintelui României, analizează şi propune măsuri pentru:
1. instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă în întreaga ţară ori în unele localităţi;
Aprobă
7. planurile de acţiune la instituirea stării de asediu şi a stării de urgenţă;
Art 4 1.c. c) punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc şi,după caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parţial afectată;
SECŢIUNEA a 3-a
Resursele financiare
Art. 33. – Fondurile băneşti pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor de management al situaţiilor de urgenţă la nivel central şi local se asigura din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse interne şi internaţionale, potrivit legii.
Art. 34. – (1) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din centrele operaţionale se stabilesc şi se acorda potrivit prevederilor legale prevăzute pentru personalul încadrat în Inspectoratul General, respectiv în serviciile de urgenţă profesioniste.
(2) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din centrele operative cu activitate permanentă se stabilesc şi se acorda potrivit prevederilor legale prevăzute pentru funcţionarii publici din ministerele respective.
Art. 35. – Finanţarea acţiunilor de înlăturare a efectelor şi consecinţelor situaţiilor de urgenţă se efectuează potrivit legii.
Ordonanţa nr 1 /1999 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 
De ce nu s a decretat starea de urgenţă armata 2 Art. 3. − Starea de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de ordine publică, instituit în întreaga ţară sau în anumite zone ori în unele unităţi administrativ-teritoriale, în următoarele situaţii:
a) existenţa unor ameninţări la adresa siguranţei naţionale sau democraţiei constituţionale, ceea ce face necesare apărarea instituţiilor statului de drept şi menţinerea sau restabilirea stării de legalitate;
b) iminenţa producerii ori producerea unor dezastre, ceea ce face necesare prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor acestora.
Art. 4. − Pe durata stării de asediu şi a stării de urgenţă, proporţional cu gravitatea situaţiei ce a determinat instituirea acestora şi numai dacă este necesar, poate fi restrâns exerciţiul unor drepturi sau libertăţi fundamentale înscrise în Constituţie, cu acordul ministrului justiţiei.
Art. 7. − (1) La instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, unele atribuţii ale administraţiei publice centrale şi locale, legate de aplicarea dispoziţiilor art. 20 din prezenţa ordonanţă de urgenţă, trec în competenţa autorităţilor civile şi militare prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau de urgenţă.
Art. 8. − În exercitarea atribuţiilor ce le revin pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, autorităţile militare emit ordonanţe militare care au putere de lege, cu respectarea dispoziţiilor art. 4 din prezenţa ordonanţă de urgenţă.
Procedura instituirii stării de asediu sau a stării de urgenţă. Încetarea acestora
Art. 10. − Starea de asediu sau starea de urgenţă se instituie de Preşedintele României prin decret, contrasemnat de primul-ministru şi publicat de îndată în Monitorul Oficial al României.
 Art. 11. − Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenţă se aduce neîntârziat la cunoştinţă populaţiei prin mijloacele de comunicare în masă, împreună cu măsurile urgenţe de aplicare, care intră imediat în vigoare. Decretul se difuzează pe posturile de radio şi de televiziune, în cel mult două ore de la semnare, şi este retransmis în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de asediu sau de urgenţă.
 Art. 12. − În termen de cel mult 5 zile de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, Preşedintele României solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate.
Art. 13. − În situaţia în care Parlamentul nu încuviinţează starea instituită, Preşedintele României revocă decretul, măsurile dispuse încetându-şi aplicabilitatea.
Art. 14. − Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenţă trebuie să prevadă următoarele:
a) motivele care au impus instituirea stării;
b) zona în care se instituie;
c) perioada pentru care se instituie;
d) drepturile şi libertăţile fundamentale al căror exerciţiu se restrânge, în limitele prevederilor constituţionale şi ale art. 4 din prezenţa ordonanţă de urgenţă;
e) autorităţile militare şi civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului şi competenţele acestora;
f) alte prevederi, dacă se consideră necesare.
Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 Art. 1. – (1) Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, denumit în continuare Sistem Naţional,se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă,asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate.
Art. 2. – În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile folosite au următorul înţeles:
De ce nu s a decretat starea de urgenţă armata 2 a) situaţia de urgenţă – eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocareade resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate;
f) starea de alertă – se declara potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecinţelor situaţiei de urgenţă;
g) managementul situaţiei de urgenţă – ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate;
h) monitorizarea situaţiei de urgenţă – proces de supraveghere necesar evaluării sistematice a dinamicii parametrilor situaţiei create, cunoaşterii tipului, amplorii şi intensităţii evenimentului, evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale acestuia, precum şi a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situaţiei de urgenţă;
 SECŢIUNEA a 2-a
Resursele materiale
Art. 32. – (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Inspectoratului General se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(2) Cheltuielile curente şi de capital ale centrelor operaţionale din structura serviciilor publice comunitare profesioniste se finanţează din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi/sau din bugetele consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(3) Cheltuielile curente şi de capital ale centrelor operative se finanţează, după caz, din bugetele ministerelor respective sau din bugetele locale, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(4) Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării Sistemului Naţional se face conform legislaţiei în vigoare.
SECŢIUNEA a 3-a
Resursele financiare
Art. 33. – Fondurile băneşti pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor de management al situaţiilor de urgenţă la nivel central şi local se asigura din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse interne şi internaţionale, potrivit legii.
Art. 34. -(1) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din centrele operaţionale se stabilesc şi se acorda potrivit prevederilor legale prevăzute pentru personalul încadrat în Inspectoratul General, respectiv în serviciile de urgenţă profesioniste.
(2) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din centrele operative cu activitate permanenta se stabilesc şi se acorda potrivit prevederilor legale prevăzute pentru funcţionarii publici din ministerele respective.
Art. 35. – Finanţarea acţiunilor de înlăturare a efectelor şi consecinţelor situaţiilor de urgenţă se efectuează potrivit legii.
 LEGE nr.132 din 15 iulie 1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public
De ce nu s a decretat starea de urgenţă armata 2 Art. 1. – Rechiziţia de bunuri şi prestările de servicii reprezintă măsura excepţională prin care organele autorităţii publice împuternicite prin lege obligă agenţii economici, instituţiile publice, precum şi alte persoane juridice şi fizice la cedarea temporară a unor bunuri mobile sau imobile, în condiţiile prezentei legi.
Art. 2. – (1) Bunurile rechiziţionate vor fi puse la dispoziţia forţelor destinate apărării naţionale sau a autorităţilor publice, la declararea mobilizării generale sau parţiale ori a stării de război, la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, precum şi în caz de concentrări, exerciţii şi antrenamente de mobilizare ori pentru prevenirea, localizarea, înlăturarea urmărilor unor dezastre, cât şi pe timpul acestor situaţii.
Art. 4. – Rechiziţionarea de bunuri şi chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public se dispune astfel:
a) la declararea mobilizării generale sau parţiale sau a stării de război, prin decretul de declarare;
b) la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, prin decretul de instituire;
c) în caz de concentrări, exerciţii şi antrenamente de mobilizare, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
d) în cazul prevenirii, localizării şi înlăturării unor dezastre, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordine ale prefecţilor.
 Şi ar mai fi multe de spus, de conspectat sau de evidenţiat pe tema aceasta, am încercat să reduc  cât de mult  articolele, pentru a ne face o ideea  modului şi situaţiilor în care se declara Starea de Urgenţă. Dar până la ea  să vedem de ce a scos primul ministru  şi Ministrul Oprea, armata la zăpadă.
De ce nu s a decretat starea de urgenţă armata 2 Am căutat în Legea de Funcţionare a MApN , în Legea Apărării şi nu am găsit nimic care să le dea dreptul să scoată armata la astfel de activităţi în afara art. 53din Legea 346/2006 care spune că Militarii pot executa la cerere, cu aprobarea Ministrului, CONTRA COST unele servicii în favoarea unor persoane fizice sau juridice, sau în situaţia în care s-a instituit starea de urgenţă.
Cum până la această oră nu avem instaurată starea de urgenţă sau necesitate nicăieri, poate purtătorul de cuvânt (Fratila )al ministrului va pune la dispoziţia presei cererile formulate, contractele semnate şi tarifele corespunzătoare muncii depuse de militari în ultimele zile. Dacă nu, poate cineva se sesizează şi face o mică plângere la parchet împotriva celor ce au dat ordin să fie scoşi militarii de la instrucţie şi trimişi la muncă voluntară. Nu de alta, dar nu mai ştim în ce ţară ne aflăm: în ţara în care militarii erau scoşi la munci agricole şi industriale sau în cea în care militarilor li se reproşa că nu au de ce să ceară pensii decente , pentru că nu au participat la nici un război, au fost doar la cules de porumbi, ca toţi oamenii.
Ce are de spus despre asta domnul Preşedinte ? Aştept răspunsul după ce  coboară de pe Clăbucet.
 Al doilea aspect care se cere lămurit: dacă este cazul instituirii stării de urgenţă, şi dacă da, de ce nu s-a declarat până acum sau de ce nu se declară având în vedere prognozele??. Undeva în ordonanţa 21/2004 se dă o definiţie a stării de urgenţă şi din câte scrie acolo, pe unele zone aceasta se impunea de mult, fiind puse în pericol viaţa oamenilor şi valorile materiale şi culturale.Avem deja peste 40 de decedaţi din cauza frigului şi a situaţiei meteo. Atunci de ce nu s-a declarat încă starea de urgenţă în zonele respective?
Păi dacă citim şi măsurile care se iau în astfel de situaţii, avem şi răspunsul:
 1. Preluarea comenzii de către armată. Acest lucru nu e bun, pentru că e posibil ca militarii, să observe faptul că comisiile şi comitetele ce trebuie să funcţioneze în astfel de situaţii sunt la zero cu tot ce ţine de organizare, dotare, parte financiară. În plus dacă mai apare vreun alt locotenent Alexandru şi scoate la iveală cine ştie ce „secrete” pe care nu trebuie să le ştie nimeni ?;
 2. Rechiziţionarea unor utilaje sau resurse de la privaţi sau instituţii, ceea ce bineînţeles nu convine nimănui.
 3. Verificarea unor sisteme care au trecut în controlul civil sau mai bine spus politic şi care acum practic nu mai există;
 4. Alocarea unor resurse financiare din fondul de rezervă al Primului Ministru, fondul de urgenţă(pastrat pentru mita electorala). Acest lucru ar scoate la iveală faptul că aceste fonduri au fost folosite în alte scopuri;
 5. Starea de urgenţă ar însemna blocarea sau chiar încetarea activităţilor unor firme de partid, ceea ce ar aduce mari prejudicii clienţilor fideli;
 6. Alocarea unor fonduri suplimentare pentru activităţile şi plata celor ce vor face parte din comitetele formate şi echipele de intervenţie ;
În plus, cum să se declare starea de urgenţă, când cel care are acest atribut este la schi? Pai dacă preşedintele has fun, cum să declari starea de urgenţă, să îi strici bunătate de WEEK-END tocmai acum când toate au ieşit aşa de bine, gerul şi zăpada  ţin lumea în casă, nu mai pot ieşi să demonstreze, şi-a tras prim ministru secret, a scos la păscut tineretul Smart din PDL,  iar Ponta a intrat în herghelia lui? Ar fi o dovadă de cruzime extremă, să strici bucuriile domnului preşedinte, pentru nişte puturoşi care nu ies să mute câteva zeci de metri cubi de zăpadă din curte.
 Şi cu tată vânzoleala asta, nu am văzut sau auzit pe nimeni să aducă în faţă pe cei care au încheiat contracte de sute de milioane de Euro cu administraţiile statului, şi să le ceară să treacă la lopată sau să dea banii armatei şi jandarmilor care fac ceea ce trebuiau să facă ei. Domnul Prim ministru îi ceartă pe oameni că nu şi-au  mutat munţii de zăpadă dimprejurul caselor, dar nu trage de barba nici un mahăr de partid cu contract de deszăpezire, DE CE DOMNULE UNGUREANU ?
Nu e vorba, că nici televiziunile nu se înghesuie să îi identifice. Doar vorbesc aşa, la modul general, ca să le arate că ştiu ceva şi aşteaptă provincia ” .
Sursa : Marin Neacșu.
Tu, ce zici ?
Cu toată stima și respectul,
Alioșa.

16 comentarii »

 1. Un intreg scandal politic pe starea de urgenta…am vazut la tv.
  „Valul de frig a afectat si nordul Africii, in special in Algeria, unde 46 de oameni au murit din cauza frigului in ultima saptamana. Locuitorii exasperati au blocat drumuri, in timp ce autoritatile, criticate pentru lipsa de pregatire, au inceput sa se organizeze. ..”
  Oamanii nu au fost pregatiti pentru asa o iarna…
  Prin tarile mai calde unde a nins fara masura oamenii nu au sisteme de incalzire…s-au gospodarit si ei pe loc…
  Mă gândesc cu groază când se vor topi nămeții de zăpadă….

  Comentariu de yousef59 — 14/02/2012 @ 6:45 pm | Răspunde

  • @ Magda,
   Bună seara !
   Scandalul politic pe tema stării de urgență e abia la început !
   Îmi este teamă că mass-media ne va intoxica cu acest scandal politic, mult timp de-aici încolo….
   Dacă cei din AFRICA de Nord au o oarecare scuză din cauza valului de frig abătut asupra lor pe neașteptate
   și nu s-au pregătit cum trebuie, AUTORITĂȚILE NOASTRE centrale și locale, nu au nici o scuză …..
   Numărul persoanelor decedate din cauza frigului, gerului și acoperirii caselor cu zăpadă crește de la o zi la alta .
   Probabil că la ora aceasta, sunt peste 74 de persoane decedate,,,,
   Partea proastă este că, PUTEREA și OPOZIȚIA se ceartă iar ROMÂNUL de rând ,sărăcit și înfometat
   de măsurile de austeritate impuse de FMI, BM și UE dar aplicate ad-literam de guvernul trecut și prezent, bătrânii bolnavi și bătrânele singure,
   SUFERĂ de frig, foame și sete !!!
   Și eu mă GÂNDESC CU GROAZĂ la momentul când NĂMEȚII de zăpadă de 4-5 metri înălțime SE VOR TOPI
   iar APA rezultată din topirea lor va transforma pârâul în râu, râul în fluviu iar fluviul în tsunami….
   Ferească DUMNEZEU de așa ceva căci numărul înecaților ar fi de ordinul sutelor……
   Mulțumesc pentru vizită, comentariu și like !
   Cu mult respect,
   Alioșa.

   Comentariu de Aliosa — 14/02/2012 @ 9:34 pm | Răspunde

 2. Comentariile nu intra…

  Comentariu de yousef59 — 14/02/2012 @ 6:46 pm | Răspunde

  • @ Magda,
   Bună seara !
   Comentariile au INTRAT dar, nu știu din ce motive , primele două ,au ajuns la SPAM !?!?!?
   Cum conținutul la amândouă era identic, am șters unul și am aprobat pe celălalt .
   Al treilea comentariu, cel la care îți răspund acum A INTRAT din prima trimitere direct la postul de față !
   Mulțumesc pentru atenționare, comentarii și like !
   Cu respect,
   Aliosa.

   Comentariu de Aliosa — 14/02/2012 @ 9:14 pm | Răspunde

 3. @ ALL !!!

  Fosti ministri ai apararii, Generalii Constantin Olteanu şi Ion Coman au declarat:

  ÎN 1954 N-AU FOST NICI MĂCAR JUMĂTATE DIN VICTIMELE ÎNREGISTRATE ÎN 2012 TIMP DE DOUĂ LUNI, 200.000 DE MILITARI AU FOST PE STRĂZI * ARMATA I-A TRANSPORTAT CU TANCURILE PE OAMENII BOLNAVI

  Ceea ce nu se anunţa decît o iarnă mai aspră s-a transformat într-un adevărat coşmar pentru români. Au murit 74 de oameni deocamdată, 54 de localităţi sînt complet izolate, 330 de trenuri au fost anulate, au fost închise unele aeroporturi şi vămi. Au fost închise, de asemenea, şcolile în 11 judeţe, iar 15.000 de gospodării au rămas fără curent electric. Nu mai puţin de 44 de Drumuri Naţionale, precum şi A1 şi A2 sînt impracticabile. La Craiova, un avion a alunecat de pe pistă şi, pentru a se salva, mai mulţi pasageri au sărit de la 3 metri înălţime.
  Pornind de la acest tablou terifiant, incredibil, prin amploarea distrugerilor, pentru vremurile în care trăim, ne-am adresat generalilor Constantin Olteanu şi Ion Coman, ambii foşti miniştri ai Apărării Naţionale, tineri aflaţi sub drapel cu 58 de ani în urmă, la marele viscol din 1954.
  Atunci, în luna februarie, ne-a reamintit generalul Constantin Olteanu, ninsorile au căzut în patru reprize, ameninţînd cu o adevărată catastrofă. A nins cîte 48 de ore continuu, formîndu-se adevăraţi munţi de zăpadă“.
  Armata a fost mobilizată timp de două luni, iar despre pierderile de vieţi omeneşti n-am auzit să fi fost atît de multe precum acelea care sînt raportate astăzi. Încă de atunci, nu era drum mai important care să nu fi fost protejat de o lizieră sau de binecunoscutele garduri care barau alergătura bezmetică a viscolului“.
  Aflat pe patul său de suferinţă, generalul Ion Coman ne-a declarat, la rîndul său: Toată Armata s-a aflat atunci în stradă. Era vorba de peste 200.000 de militari, care aveau să revină şi la inundaţiile din 1975, precum şi la cutremurul din 1977. Pot aprecia că numărul victimelor de atunci nu s-a ridicat nici măcar la jumătatea celui anunţat acum. Oamenii bolnavi au fost duşi la spitale cu tancurile şi salvaţi. Nu au fost decît scurte perioadele în care intrările şi ieşirile din Bucureşti să fi fost blocate. Solidaritatea dintre Armată şi populaţie a funcţionat perfect, ceea ce explică respectul de care s-a bucurat haina militară şi în perioada socialistă. La inundaţiile din comuna Roşu, coloana de militari era cu adevărat impresionantă. Pe de altă parte, o femeie căzută sub dărîmături în martie 1977, la Blocul Scala, a fost hrănită de militari timp de două zile cu furtunul. Ostaşii i-au inspirat încredere şi rezistenţă, rugînd-o să nu facă nici cea mai mică mişcare, pentru a nu disloca dărîmăturile din jurul său. Tot atunci, întors din turneul său în Africa, după ce se scuzase faţă de Regele Spaniei că nu îl poate întîlni în Palma de Mallorca, l-am văzut pe Nicolae Ceauşescu avînd ochii în lacrimi atunci cînd primarul Ion Dincă i-a spus că o să fie cam 150 de morţi. «Din păcate, i-a spus Ceauşescu, or să fie mai mulţi»”.
  Amintirile acestor venerabili generali ne răscolesc şi mai tare sufletul cînd privim la mizeria din jurul nostru, la faptul că populaţia înzăpezită duce lipsă nu numai de mîncare, de apă şi de medicamente, dar şi de lopeţile necesare pentru a alunga zăpada care o acoperă. Nu mai vorbim de bătrînii care au stat zile întregi izolaţi în case, de morţii care n-au putut fi îngropaţi, de nepăsarea autorităţilor faţă de toate aceste realităţi crude. Ai impresia că totul este făcut ca să murim cît mai mulţi, pentru că altfel nu înţelegem încrîncenarea cu care impostorul care conduce România declară că nu se impune starea de urgenţă. Cei din conducerile locale se ceartă în funcţie de formaţiunile politice cărora le aparţin, lăsîndu-i pe oameni de izbelişte. Nu mai vorbim de faptul că nu se face nimic pentru a se diminua efectele dezastruoase ale unor asemenea fenomene meteorologice.
  Sursa: Yahoo ! Mail ( Costi ).
  Eu am avut onoarea să lucrez sub comanda ambilor miniștri !
  Atunci însă, ARMATA ducea greul în situații de catastrofe naturale .
  În dimineața zilei de 5 martie 1977 am primit ORDINUL de a mă deplasa
  cu COMPANIA de PONTONIERI pe care o comandam ( eram locotenent major … )
  la ZIMNICEA, oraș distrus în proporție de 80% de devastatorul cutremur pentru A SCOATE de sub dărâmături
  BUNURILE POPOLAȚIEI și ale STATULUI timp de ȘASE LUNI de zile …..
  Am înghiți praf cât pentru o viață de om ….
  ATUNCI ARMATA era RESPECTATĂ, acum este manipulată …..
  iar CADRELE MILITARE ÎN REZERVĂ și în RETRAGERE sunt umilite și ”furate ”
  prin DIMINUAREA PENSIEI , un DREPT câștigat în baza unor LEGI ORGANICE ,
  pentru care au muncit o viață întreagă……
  Dar, parcă mai interesează pe cineva CE-A FOST ODATĂ ARMATA ???
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 14/02/2012 @ 10:55 pm | Răspunde

 4. Bine, acum nici noul prim ministru nu putea sa repare peste noapte ce nu s-a facut de Revolutie incoace, dar trebuiau scosi in evidenta acei hoti care au luat atatia bani pentru deszapezire si nu au facut mare lucru…demisi prefectii si presedintii de consilii judetene, cu siguranta daca nu exista Armata si Jandarmerie mureau si mai multi oameni.

  Comentariu de buceginatura2000 — 15/02/2012 @ 8:43 am | Răspunde

  • @ Adrian,
   Bună dimineața !
   Normal că nu-i poți cere unui prim-ministru abia numit în funcție să
   „ REPARE PESTE NOAPTE CE NU S-A FĂCUT DE LA REVOLUȚIE ÎNCOACE ” !
   Cum domnia sa este un om foarte citit și pe deasupra și cunoscător de pe vremea când era ȘEFUL SIE
   a multor chichițe , dedesubturi și intrigi din politica noastră falimentară, pus de către IARNA capricioasă asupra faptului ÎMPLINIT,
   trebuia în calitatea pe care o avea și în virtutea FIȘEI POSTULUI să-l sune pe președintele ȚĂRII
   (chiar dacă acesta era în weekend la munte) și să-i ceară să DECLARE STAREA DE URGENȚĂ în JUDEȚELE GRAV AFECTATE !!!
   Dar,fiindcă la VRANCEA prefectul este de la PUTERE ( PDL ) iar președintele Consiliului Județean este de la USL ( PSD ) , se voia cu orice preț COMPROMITEREA
   nu numai a persoanei M.Oprișan dar, și a USL în perspectiva viitoarelor alegeri locale și parlamentare .
   Un alt motiv al NEDECLARĂRII stării de urgență a fost și REZERVA DE STAT dar, asta-i o problemă foarte spinoasă
   și necesită multe discuții .
   Cert este că din toată DISPUTA dintre PUTERE și OPOZIȚIE au suferit foarte mulți sinistrați și au murit destui
   din cauza frigului, gerului dar și al nepăsării AUTORITĂȚILOR LOCALE și CENTRALE !
   Chiar dacă a fusese numit de curând în fruntea GUVERNULUI , MR UNGUREANU nu este absolvit de nici o vină
   și cu atât de MOARTEA unor OAMENI NEVINOVAȚI și NEAJUTORAȚI !!!
   Pe timpul RĂZBOIULUI dacă moare comandantul REGIMENTULUI lupta nu ÎNCETEAZĂ iar cel care îi ia locul EROULUI căzut la datorie,
   CONDUCE REGIMENTUL mai departe spre victoria finală ,PURTÂND ÎNTREAGA RESPONSABILITATE
   pentru SOARTA OAMENILOR ajunși întâmplător în SUBORDINEA sa .
   Așa și cu prim ministrul proaspăt numit !
   Și după cum EXCELENT ai precizat,MRU putea să DISPUNĂ organelor abilitate să -i demaște și sancționeze pe cei care au luat bani pentru deszăpezire și nu a făcut mai nimic și să-i DEMITĂ pe prefecții ( căci sunt în subordinea lui ) .
   Președinților de Consilii Județene nu le putea face nimic că nu sunt în subordinea lui fiind ALEȘI prin VOTUL LOCALNICILOR
   nu numiți POLITIC de guvern ca prefecții ….
   Cu siguranță dacă nu intervenea ARMATA și JANDARMERIA mureau mult mai mulți oameni….
   Din păcate, LUMEA își aduce aminte de ARMATĂ doar atunci când are nevoie de ea cum ar fi cazurile de forță majoră :
   înzăpeziri, inundații, cutremure …. !
   Când s-a vrut DISCREDITAREA și UMILIREA pensionarilor militari pe motiv de „ PENSII NESIMȚITE” ,
   SOCIETATEA CIVILĂ a rămas tăcută iar unii mai obraznici, invidioși și răutăcioși, chiar S-AU BUCURAT de RECALCULAREA ilegală și abuzivă și DIMINUAREA PENSIILOR CADRELOR MILITARE în rezervă și retragere care, la marile CATASTROFE din viața poporului român,
   ( iarna anului 1954, CUTREMURUL din 4 martie 1977, INUNDAȚIILE CATASTROFALE etc etc ) au făcut ce-au făcut și camarazii lor în aceste zile….
   Dar, și asta-i o altă problemă ce nu poate fi lămurită aici și acum….
   Mulțumesc sincer pentru vizită și comentariu !
   Alioșa.

   Comentariu de Aliosa — 15/02/2012 @ 10:34 am | Răspunde

 5. @ Almanahe,
  Bună dimineața !
  Mă bucur că ai citit cele scrise mai sus chiar dacă miroase a INCOMPETENȚĂ , DEGREVAREA subtilă de sarcinile impuse de fișa postului,
  RĂFUIELI POLITICE între PUTERE ( prefecți ) și OPOZIȚIE ( președinți de Consilii Județene ) , SCANDALURI POLITICE când ȚARA este sub NĂMEȚI iar OAMENII mor de frig, ger și blocarea caselor cu zăpada de peste 3-4 metri !
  Mulțumesc pentru vizită și like !
  Cu respect,
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 15/02/2012 @ 9:56 am | Răspunde

 6. @ ALL !!!
  Nu toți înzăpeziții din BUZĂU au stat în casă la foc și-o țuică fiartă așteptând ARMATA și JANDARMII
  să vină să le dea zăpada din fața porții….
  „ Uluitor! Un sătean dintr-o comună buzoiană şi-a curăţat singur zăpada din faţa casei
  Moment uluitor într-o comună din Buzău, unde un sătean n-a mai aşteptat intervenţia jandarmilor sau a militarilor şi a decis să îşi rezolve singur problemele. Sub privirile consternate ale vecinilor care se încălzeau la o ţuică fiartă, Viorel M. a pus mâna pe lopată şi a început să-şi dea singur la o parte zăpada din faţa casei.

  „Băi, nebunule, ce faci? Vrei să nu mai vină jandarmii să ne scoată zăpada din curte? Dacă se întâmpă asta din cauza ta, o să-ți blestemi zilele”, l-a ameninţat unul dintre vecini. „Ce faci Viorele, te dai mare că ai lopată de curățat zăpada? Fir-ai a dracu’ de fițos”, l-a şicanat un altul.

  În mod la fel de uluitor, Viorel M. nu şi-a întrerupt activitatea nici măcar în momentul în care o echipă Pro TV a ajuns la faţa locului. „Lasă mă lopata, hai că a venit Proteveul! Hăi să ne plângem de autorităţi, că nu fac nimic ca să ne scape de zăpada asta”, i-a urlat un vecin, însă Viorel şi-a continuat neperturbat activitatea ” !!!
  Sursa : Yahoo ! Mail.
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 15/02/2012 @ 7:13 pm | Răspunde

 7. @ ALL !!!
  Pentru vreme de viscol, cand stai la gura sobei (daca ai) și te lași furat de gânduri de-aduceri aminte,
  poate îți faci timp să citești :

  DOR DE TATA

  Când sunt copii nostri mici
  Noi pentru ei suntem TATICI
  Ce gingas e, si suna bine
  TATICULE, mi-e dor de tine

  Dar anii trec si deodata
  Nu mai esti TATIC, acum esti TATA
  Dar si asa tot suna bine
  TATA, …imi este dor de tine

  Dar cresc, nu le mai esti pe plac
  Din TATA, tu devii BABAC
  Si vorba suna trist si gol
  BABACULE, …mai da-mi un pol

  Dar viata e un foc de paie
  Si vrei nu vrei, ajungi TATAIE
  Iar vorba ta, in râs e luata
  TATAIE,… ia mai las-o balta…

  Si-n anii care-ti mai raman
  Te vor numii doar AL BATRAN
  Si vorba lor te nauceste
  BATRANE,… ce-ti mai trebuieste ?

  Copile, tu sa ai stiinta
  Am fost un TATĂ cu credinta
  Si din putin, de-a fost sa fie
  Eu am rabdat, si ti-am dat tie

  Dar fa-mi, te rog, o bucurie
  La cimitir, de vii la mine
  Sa-mi zici ca in copilarie
  TATICULE, mi-e dor de tine….
  Poezia poate fi citită și de MAME , BUNICUȚE ….
  Urme, lase cine vrea !
  Cu respect,
  Alioșa.

  PS!!!
  Afară-i SOARE și frumos
  Zăpada-ncepe să se topească
  Eu plec la meciul STEAUA -TWENTE bucuros
  Ca STREUA BUCUREȘTI să strălucească !
  Să- bată rău pe OLANDEZI
  Cu cel puțin 3-4 goluri
  Să-i întreacă și pe MILANEZI
  Ca toți să facem valuri-valuri !!!
  FORZA STEAUA !!!
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 16/02/2012 @ 9:33 am | Răspunde

 8. @ ALL !!!
  Încă un BANC și, plec la STEAUA-TWENTE și poate voi avea GINIONUL ca lângă mine să STEA o BLONDĂ :
  Blonda din avionul catre Montreal,

  Un avion zbura spre Montreal, cand o blonda se ridica de pe locul ei de la Economic Class si se aseaza pe un loc de la First Class. Insotitorul de zbor o vede si o roaga sa-i arate biletul. Apoi, ii spune blondei ca ea a platit un loc la Economic Class asa ca va trebui sa se aseze in spate. Blonda ii da replica: „Sunt blonda, sunt frumoasa, merg la Montreal si am de gand sa stau aici!”
  Insotitorul intra in cabina pilotilor si le spune de bomba blonda care nu vrea sa stea pe locul platit ci sta la First Class.
  Copilotul se duce la ea si incearca sa-i explice din nou cum stau lucrurile.
  Blonda ii raspunde la fel: „Sunt blonda, sunt frumoasa, merg la Montreal si am de gand sa stau aici!” Copilotul ii spune pilotului ca – probabil – vor trebui sa astepte pana la aterizare si acolo sa o dea pe mana politiei si sa fie arestata. Pilotul ii raspunde: „Ce spui? E blonda?…Ma ocup eu atunci. Sunt insurat cu o blonda. Eu vorbesc „limbajul”!
  Se duce la blonda, ii sopteste ceva la ureche, la care ea: „Oh, ma scuzati…” si se muta inapoi pe locul ei de la clasa Economic. Insotitorul de zbor si copilotul sunt uimiti si-l intreaba ce i-a spus de a reusit s-o faca sa se mute la locul ei fara sa mai faca scandal.
  „I-am spus ca First Class-ul nu merge la Montreal !”
  Ce zici ?
  Ți-a plăcut bancul cu BLONDA ce-a zburat ……
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 16/02/2012 @ 10:06 am | Răspunde

 9. @ ALL !!!
  GOSPODARUL își face VARA – SANIE și IARNA – CAR :
  FRIGUL ACTUAL si dezvaluirile mass-mediei germane
   Sursa : Yahoo! Mail .
  O marturisire senzationala din presa germana de azi.
  După experimentul suport din 2010 (vezi tezele meteorologului militar Karavaev referitoare la canicula ruseasca din 2010 si misterioasa statie „meteorologica” Haarp din Alaska), conform unor surse AIAA bine informate, nava X-37c a primit, acum 4 săptămîni, misiunea sa repete testul realizat in urma cu 2 ani cu nava X-37b, dar in condiții de iarna.
  Se pare ca aceasta arma sofisticata de influentare a climei a esuat inainte de termenul prevazut si astfel frigul indus in Rusia nu numai ca se prelungeste dar a si avansat neasteptat de mult in Europa.
  Conform programului american, frigul ar fi trebuit sa afecteze Iranul – zona de nord -vest – unde sunt comasate mai multe instalatii considerate a face parte din programul nuclear militar, dar odată cu dispariția neasteptata a navei de tip X37-c, anticiclonul a reluat treseul clasic spre Europa.
  In prezent situatia este incontrolabila, iar perioda de frig nu pare sa aiba un sfirsit previzibil.
  Masuratorile recente realizate de universitatea din Heidelberg releva si prezenta razelor ultraviolete in cantitati inca neintilnit de mici. Acest lucru ar putea confirma ipoteza pre-atacului USA spre Iran, confirma specialistii germani.
  Nu este de neglijat nici faptul ca la intrunirea de azi Cancelarul Germaniei a obținut un acord pentru obtinerea a 20 milioane tone cereale din partea Franței pentru a putea acoperi lipsa unei recolte in vara ce urmează. In contrapartida, Germania va livra dispozitive „feuerstrauss” necesare la construcția avioanelor Raffale, singurele care, in experimentul LIBYA, s-au dovedit superioare tehnicilor americane. Rămâne de văzut dacă valul de frig nu va reduce la „tăcere” orice alte arme, conchide comentatorul german.
  Ghici ghicitoarea mea :
  „ Cine-i GOSPODARUL ” ???
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 16/02/2012 @ 10:14 am | Răspunde

 10. Starea de urgenta!
  De la Criscar50,
  Vesnica,acerba si jalnica lupta politica in totala nepasare pentru soarta multimii amarate…

  Comentariu de Aliosa — 17/02/2012 @ 4:19 pm | Răspunde

  • @ Crișan,
   Bună seara !
   Cînd „ veșnica,acerba și jalnica luptă politică în totală nepăsare pentru soarta mulțimii amărâte ”
   SE SOLDEAZĂ CU MOARTEA a peste 86 de OAMENI NEVINOVAȚI atunci,
   este vorba despre GENOCID iar vinovații ar trebui să plătească !!!
   Mulțumesc pentru comentariu și vizită !
   Cu prietenie,
   Alioșa.

   Comentariu de Aliosa — 17/02/2012 @ 9:20 pm | Răspunde

 11. @ ALL !!!
  DE sezon…
  Undeva in Prahova – ninsoare abundenta, zapada multa pe carosabil, trafic ingreunat …
  Un camion e urmat la mica distanta de un BMW X6.
  BMW-ul se chinuia sa depaseasca camionul, la un moment dat aceasta din urma intra in depasire si cand ajunge in dreptul cabinei camionului coboara geamul si o blonda
  superba, dragalasa, si cu ochi albastri, striga soferului din camion:
  – Hei! Sunt Elena si sunt blonda! Vezi ca-ti cade marfa din camion in spate!
  Soferul nimic, se uita la ea intoarce capul si ruleaza cu aceiasi viteza.
  Se repeta faza de cateva ori, incercare de depasire, claxoane si acelasi rezultat.
  La un moment dat, camionul trage pe dreapta la o parcare.
  Vizibil iritata ca bunele ei intentii au ramas in zadar, Elena blonda merge direct la tip:
  – Auzi, sunt Elena si sunt blonda si de o ora tot iti spun ca pierzi marfa din camion. Esti surd sau faci pe smecherul ?
  – Sunt Ciordeală, sunt brunet, nu sunt surd, nu sunt smecher, sunt de la drumuri si împrastii sare pe drum…

  Tu, ce spui ?
  Te pui cu blondele ???
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 21/02/2012 @ 10:41 am | Răspunde

 12. @ ALL !!!
  Postez acest material nu la dorința sau îndemnul cuiva ci pur și simplu pentru faptul că sunt NEUTRU din punct de vedere politic,
  nu sunt PROPAGANDISTUL ( a se citi sluga ) niciunui partid politic și, nu în ultimul rând, pentru că mă identific în cele gâîndite și scrise de autor căci, vă vine sau nu să credeți, în IARNA lui 1954 deși aveam doar PATRU ANIȘORI, îmi aduc aminte și acum GROZĂVIA acelei ierni
  teribile………

  „ De ce a fost mai bine în iarna lui 54
  de Dollores Benezic

  În week-end l-am sărbătorit pe prietenul mamei, care a împlinit 84 de ani. De fapt a fost o combinație de tort cu colivă, pentru că mama a făcut totodată și o mică pomană pentru morții familiei. Oricum nu despre asta voiam să vă povestesc, ci despre amintirile celor doi (el 84, ea 70 de ani) din celebra iarnă a lui 54, la care se tot face trimitere zilele astea.

  Ne uitam toți la apocalipsa albă de la TV și mama s-a revoltat la vederea unei muieri din Buzău care se isteriza la cameră, cu doi cârnați în mâini, ocărând primarul, sistemul și tot mapamondul că ea nu are cum să-și hrănească familia din puținul primit ca ajutoare. „Păi cum să n-ai tu, femeie în toată firea, ce mânca iarna în casă, dar ce gospodină ești tu?! Înseamnă că e ultima puturoasă a satului dacă așteaptă de la lume”, conchide mama cu năduf.

  Apoi a început să ne povestească cum în iarna lui 54 avea 13 ani și că într-adevăr casa și toate acareturile au fost îngropate în zăpadă, ca acum. Mamaie era văduvă de război, cu trei copii, dar avea vacă, porc și câteva oi. Mama zice că nu era nici bogată, dar nici cea mai săracă din sat. Era o gospodină care știuse să-și producă în bătătură tot ce trebuia familiei ei.

  Și, a venit armata? o întreb eu. „Nu, mamă, n-a venit nicio armată, mămica și cu nenea (fratele cel mare care avea 19 ani) au săpat niște tuneluri până la șură și până la grajd, ca să putem să dăm de mâncare la animale și să avem cu ce face focul. După câteva zile au reușit să sape un șanț adânc și până la poartă, dar acolo au făcut trepte ca să putem ieși pe drum, că zăpada era cât gardurile și pe drum. Și nenea ne-a făcut o sanie din niște crengi de salcâm și o scândură și ne-am dus să ne dăm cu sania”.

  Seara când au revenit acasă mamaie încinsese soba care încălzea camera de dormit și bucătăria în același timp. În bucătărie soba se prelungea cu o plită. Nu aveau lemne, se încălzeau cu ciocanii și cocenii rămași de la vacă. După ce încingea bine soba și ăia ardeau, punea pe jarul rămas o tavă mare cu varză murată, tocată, cu untură, din care mâncau toți, cu mămăligă. La urmă, lapte acru și către dimineață probabil se grăbeau toți către șură, al cărei spate servea și drept budă. Tot ce se consuma era produs în gospodăria proprie. Nu aveau nevoie nici de armată, ca să-i deszăpezească, nici de solidaritatea orășenilor să le ducă mâncare. Știau de cu toamnă că vine iarna și că trebuie să se asigure cu provizii ca să reziste pe cont propriu. „Așa era la țară, mamă, dar așa e și acuma, ăștia de urlă la TV sunt puturoșii satului, dacă nu au ei ce mânca!”.

  Pentru că, orășenii aveau altă grijă, nu să facă chete la chemarea iRealității. Trebuiau să facă planul în fabrici și uzine, pentru construirea comunismului și propășirea neamului, vezi bine. Prietenul mamei era în 54 maistru la o întreprindere din București. Își amintește că atunci au dormit o săptămână în fabrică, în sala de mese, ca să fie siguri că vor face planul. „Au fost ținuți oamenii în uzină, că dacă plecau acasă nu mai ajungeau înapoi. Dormeam în sălile de mese, ni se aducea pâine cu rucsacul de la Bariera Vergului și am reușit să facem planul, în ciuda înzăpezirii. Da, așa era pe străzi, cum arată ăștia în poze, cu nămeții cât tramvaiu, dar nu se văita nimenil!”.

  Și la sat și la oraș oamenii știau ce aveau de făcut. Nu se revolta nimeni non-stop la televizor că primarul ține munți de ajutoare numai pentru el, și niciun om politic nu plângea demagog pe umerii ninși ai cetățenilor manipulați în războiul zăpezii. Deși nu credeam că o să ajung vreodată să spun asta, cred că principalele rele care i s-au întâmplat României în ultimii 20 de ani sunt astea: televiziunea de știri și reporterul apocaliptic care transmite de la locul faptei.

  Atitudinea de asistați pe care o afișează oamenii în așteptarea armatei, a primarului, a premierului, după ce Dumnezeu, pe care-l invocau în mod curent, le-a răspuns cu troiene, este rodul celor 20 de ani de democrație în care s-a demolat vehement munca patriotică, dar s-a păstrat ipocrit așteptarea intervenției paterne a statului. Înjurăm comunismul, vrem libertate, dar când dăm de greu înjurăm statul că nu e suficient de grijuliu cu cetățeanul.

  Iar televiziunile se fac că nu văd nimic și nu învață nimic din ultimii zece ani de inundații și alte calamități în care, an de an, negreșit, se petrece același lucru ca acum – soldații construiau diguri sau dădeau la lopată, iar bărbații satului stăteau la cârciumă sau în poartă. Pentru că nimic nu aduce rating mai mare decât să înjuri autoritățile că nu ne fac, nu ne dau, nu ne ajută. Iar cultivarea în mentalul colectiv al acestei sintagme – autoritățile nu și-au făcut datoria – asigură păstrarea publicului captiv, prin perpetuarea generațiilor de asistați social pe care statul va trebui să-i ajute în curând să se șteargă și la cur, în regia și sub luminile reflectoarelor de la marile televiziuni naționale.

  Da, a fost mai bine în 1954, mai ușor, pentru că oamenii nu uitaseră încă războiul, nu așteptau să le pice nimic din cer sau de la București, acceptaseră disciplina și munca pentru că erau singurele căi de reușită. Iar cei care se vor grăbi să mă înjure că sunt nostalgică după comunism, să se gândească un pic cum or fi reușit japonezii să se descurce cu toate calamitățile lor și chiar cu deszăpezirile alea spectaculoase cu care circulau filmulețe pe internet? Ăia nu sunt comuniști, sunt doar niște oameni pe care-i admirăm exact pentru munca, disciplina și onoarea de care dau dovadă ” .
  Sursa : Yahoo ! Mail .
  Tu , îți mai aduci aminte de IARNA lui 1954 ???
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 22/02/2012 @ 6:02 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mulțumesc WordPress.com/

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: