Alioşa ” File de Jurnal ”

19/02/2012

„ CĂTRE POPOR ” !

Filed under: generale — Aliosa @ 10:38 am
Enciclică a Sfântului Sinod  al Bisericii Ortodoxe a GRECIEI !

Un document extraordinar de puternic, care mie mi-a taiat rasuflarea, fara exagerare. Mai ales ca este un document oficial. Mesajul de mai jos a fost trimis de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei. Fiecare grec a primit o scrisoare cu acest mesaj. N-am vazut niciodata o dovada de atitudine mai impresionanta si mai fara echivoc. O atitudine atat de intransigenta si directa, care sa vina din partea bisericii. Pe langa acest mesaj, atentie!!!!  Biserica Greaca a decis ca se va separa financiar de Stat si ca nu mai doreste sa depinda de acesta. Pe bună dreptate vă veți întreba ce legătură are această problemă internă a GRECIEI cu problemele cu care se confruntă ROMÂNIA . Bună întrebare ! Iată și răspunsul :  ceea ce s-a întâmplat în GRECIA din cauza  guvernanților în urmă cu ceva ani, se întâmplă acum în ROMÂNIA iar Biserica Ortodoxă Română ar trebui să se gândească și ea, foarte serios la a face ceva și  pentru binele poporului nu numai pentru binele prelaților și conducătorilor ei.

 „ Enciclică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a GRECIEI :

Ierarhia Bisericii Greciei, care s-a întrunit în şedinţă ordinară pe 5-8 octombrie 2011, simte nevoia să se adreseze creştinilor săi, poporului lui Dumnezeu, dar şi fiecărui om bine intenţionat, pentru a vorbi pe limba adevărului şi a dragostei. Zilele pe care le trăim sunt grele şi critice. Trecem ca ţară printr-o criză economică cumplită care creează multora nesiguranţă şi teamă. Nu ştim ce ne aşteaptă în ziua de mâine. Ţara noastră se pare că nu mai este liberă, ci în fapt este administrată de creditorii noştri. Ştim că mulţi dintre voi aşteptaţi de la Biserica ce vă păstoreşte să vorbească şi să ia poziţie asupra evenimentelor la care suntem martori. Este adevărat că ceea ce se întâmplă în patria noastră este inedit şi cutremurător. Criza duhovnicească, socială şi economică merge mână în mână cu răsturnarea întregii firi. Este vorba de încercarea dezrădăcinării şi distrugerii temeiurilor multor tradiţii care până acum erau considerate de la sine înţelese pentru viaţa din spaţiul nostru. Din punct de vedere social se operează o răsturnare a datelor şi a drepturilor, desigur cu un argument evident: măsurile acestea le cer creditorii noştri. Declarăm de aceea că suntem o ţară sub ocupaţie şi că executăm poruncile conducătorilor-debitorilor noştri. Întrebarea care se naşte este dacă solicitărilor lor privesc doar chestiunile economice şi de asigurări sau vizează şi fizionomia duhovnicească şi culturală a patriei noastre. În faţa acestei situaţii orice om raţional se întreabă: de ce nu am luat mai devreme toate aceste măsuri drastice, care astăzi sunt caracterizate drept necesare. De ce nu am schimbat la timpul lor toate aceste patogenii ale societăţii şi ale economiei pe care azi le realizăm în un mod brutal? Persoanele de pe scena politică din ţara noastră sunt, de decenii, aceiaşi. Cum au socotit atunci costul politic, ştiind că conduc ţara la catastrofă, iar azi ei se simt în siguranţă, pentru că acţionează de pe poziţia celor care dau porunci? Au loc răsturnări radicale pentru care altădată se revolta întreaga Grecie, iar azi ele se impun aproape fără împotriviri. Criza noastră economică, în cuvinte foarte simple, se datorează diferenţei dintre producţie şi consum. Între ritmul lent al producţiei pe care îl atingem şi nivelul ridicat de viaţă cu care ne-am învăţat să trăim. Când ceea ce se consumă este mult mai mare decât ceea ce se produce, atunci balanţa economică înclină spre partea cheltuielilor. Ţara noastră, pentru a face faţă, este nevoită să se împrumute cu speranţa că balanţa perturbată se va reechilibra. Atunci când însă nu se întâmplă acest lucru şi debitorii cer returnarea împrumuturilor plus dobândă, se ajunge la criză şi la faliment. Criza economică care chinuie şi domină ţara noastră nu este însă decât vârful iceberg-ului. Este urmarea şi rodul unei alte crize, a celei duhovniceşti. Disproporţia dintre producţie şi consum prezintă însă nu doar o dimensiune economică, ci în primul rând este un fapt duhovnicesc. Este indiciul crizei duhovniceşti, care priveşte atât conducerea ţării, cât şi poporul. O conducere care nu a putut să aibă o atitudine responsabilă faţă de popor, care nu a putut sau nu a vrut să vorbească pe limba adevărului, care a promovat modele eronate, care a cultivat relaţiile clientelare, numai şi numai pentru că a avut ca scop deţinerea puterii. O conducere care în practică se vădeşte că a subminat interesele reale ale ţării şi ale poporului. Şi pe de altă parte, un popor, adică noi, care ne-am purtat iresponsabil. Ne-am lăsat pradă bunăstării, îmbogăţirii facile şi traiului bun, ne-am dedat câştigului uşor şi înşelăciunii. Nu ne-am pus problema adevărului lucrurilor. Revendicarea arbitrară a drepturilor de către bresle şi grupuri sociale, cu o desăvârşită nepăsare faţă de coeziunea socială, au contribuit în mare măsură la situaţia de astăzi. Esenţa crizei duhovniceşti este absenţa sensului vieţii şi încarcerarea omului în prezentul rectiliniu, adică în instinctul lui egoist. Un prezent fără viitor, fără perspectivă. Un prezent condamnat la plictis şi monotonie. Viaţa a devenit un interval de timp între două date, a naşterii şi a îngropării, cu un interval necunoscut între ele. Într-o asemenea perspectivă, deşertăciunea se ia la întrecere cu iraţionalul şi lupta o câştigă totdeauna tragicul. Când te adresezi tinerilor şi îi întrebi: „de ce iei droguri, fiule?” şi îţi răspund: „spuneţi-mi dumneavoastră de ce să nu iau? Nu sper nimic, nu aştept nimic, singura mea bucurie este atunci când înfig injecţia şi călătoresc (în alte lumi)”; sau atunci când atragi atenţia unui tânăr că luând droguri va muri, iar el îţi răspunde cu un zâmbet tragic: „nu înţelegeţi că eu iau droguri, ca să trăiesc”, atunci înţelegi cât de incredibil de adevărate şi de potrivite în tragismul lor sunt cuvintele de mai sus. În loc deci de sens al vieţii noi am urmărit bunăstarea, traiul bun, puterea economică. Când însă nu există altă perspectivă de viaţă în afară de consum, când puterea economică şi demonstrarea ei ostentativă devine singurul mod al recunoaşterii sociale, atunci diferenţierea de restul lumii este singurul drum de viaţă, pentru că altfel,dacă nu eşti imoral, eşti prost. Aşa au gândit şi au făptuit mulţi, aşa am ajuns la diferenţierea şi de putere, dar şi de poziţie în poporul nostru. Întrebarea – dilema lui Dostoievski „libertate sau fericire?” o trăim în tot tragicul ei. Am ales bunăstarea contrafăcută şi am pierdut Libertatea persoanei noastre, am pierdut Libertatea ţării noastre. Astăzi omul în mod justificat tremură mai degrabă „oare nu cumva i se vor micşora veniturile?”, dar nu se nelinişteşte pentru deficienţele educaţiei care îi privesc pe copiii săi şi nu se îngrijorează de înjosirea persoanei umane. Aceasta deci este esenţa adevăratei crize şi sursa crizei economice pe care atât de nemilos o exploatează actualii „negustori de popoare”. În Sinodul Ierarhiei, noi, părinţii voştri duhovniceşti, ne-am făcut autocritica, am dorit să ne confruntăm cu responsabilităţile noastre şi să cercetăm care este partea noastră de vină în prezenta criză. Ştim că uneori v-am mâhnit, v-am smintit chiar. Nu am reacţionat direct şi la momentul potrivit faţă de atitudini care v-au rănit. Negustorii distrugerii relaţiei dintre popor şi Biserica sa care îl păstoreşte au exploatat îndeajuns şi în mod pragmatic scandalurile fabricate şi au încercat să destrame încrederea dumneavoastră în Biserică. Dorim să vă spunem că Biserica are antidotul consumului ca mod de viaţă şi acesta este asceza. Şi dacă consumul este sfârşitul, pentru că este o viaţă fără sens, asceza este drumul, pentru că conduce la o viaţă cu sens. Asceza nu este privarea de plăcere, ci îmbogăţirea vieţii cu sens. Este antrenamentul sportivului care îl conduce la competiţie şi la medalie, iar această medalie este viaţa care biruieşte moartea, viaţa care se îmbogăţeşte cu dragoste. Asceza este drumul libertăţii, împotriva sclaviei inutilului care astăzi ne înjoseşte. Ne nelinişteşte situaţia Educaţiei noastre, pentru că sistemul educaţional actual se raportează la elev nu ca la o persoană, ci ca la un calculator electronic şi singurul lucru pe care îl face este să îl „încarce” cu materie, neinteresându-se de întreaga sa personalitate şi de aceea copiii noştri cu îndreptăţire se împotrivesc. De aceea suntem neliniştiţi în privinţa proiectului Noului Liceu care se pregăteşte. Manualele şcolare se scriu, într-adevăr, cu răspunderea guvernului, dar conţinutul lor îl vizează şi pe ultimul cetăţean grec, care aşteaptă de la Biserica sa să îi facă cunoscut cu putere şi glasul său smerit. Înţelegem că toate parohiile noastre trebuie să devină spaţii ospitaliere pentru tinerii noştri, aşa cum sunt deja destule dintre ele, în care mulţi tineri găsesc refugiu în căutarea lor după sens şi speranţă. Ştim că cereţi de la noi, păstorii voştri, o Biserică eroică, cu vigoare, care să aibă cuvânt profetic, cuvânt pentru tânărul contemporan, nu o Biserică secularizată, ci una sfinţită şi sfinţitoare, o Biserică liberă şi care să păstorească cu putere. O Biserică care nu se teme să ia poziţie faţă de sistemul viclean al acestei lumi, indiferent dacă împotrivirea conduce la prigoană şi martiriu. Biserica este singurul organism care poate să stea nemijlocit alături de om şi să îl sprijine. Biserică însă suntem cu toţii şi aceasta este puterea noastră şi puterea ei. La unitatea dintre păstori şi popor ţintesc negustorii de popoare şi încearcă să o submineze. Ei ştiu că dacă vor „pierde” păstorul, cu uşurinţă se vor risipi oile şi le vor supune. Istoria ne învaţă că acolo unde Dumnezeu a fost luptat, scopul final era omul şi înjosirea lui. Întruparea lui Dumnezeu este cea mai mare recunoaştere a persoanei umane. Biserica nu se opune guvernării, ci acelora care exploatând guvernarea şi ascunzându-se în spatele puterii lucrează să vă priveze de speranţă. Aduceţi-vă aminte că pentru mulţi specialişti în economie, prezenta criză este fabricată, este o criză care urmăreşte controlul mondial de către puteri care nu sunt iubitoare de oameni. Biserica lui Hristos are cuvânt pentru actuala situaţie, pentru că nu a încetat să fie şi trup al lumii, parte a istoriei. Nu poate să îngăduie nici nu fel de nedreptate, dar este datoare să arate disponibilitate pentru mărturisire şi martiriu. Ştim că oamenii de lângă noi suferă de foame, se află în sărăcie, se sufocă economic, deznădejdea de multe ori stăpâneşte inima lor. Cunoaştem acest lucru, pentru că prima lor oprire în căutarea speranţei este Biserica din zona lor, parohia lor. Scopul şi lupta noastră este ca fiecare parohie să devină centrul de unde activitatea pastorală a bisericii locale să îmbrăţişeze întreaga societate locală respectivă. Decizia noastră este să creăm un observator al problemelor sociale cu scopul de a urmări îndeaproape şi de a preîntâmpina metodic problemele pe care le creează prezenta criză. Scopul nostru este să dezvoltăm lucrarea de asistenţă socială a fiecărei parohii, în aşa fel încât să nu mai existe nici măcar un om care să nu aibă o farfurie de mâncare. Cunoaşteţi şi dumneavoastră că în această privinţă Biserica realizează o lucrare uriaşă. Cunoaşteţi acest lucru, pentru că mulţi dintre dumneavoastră sprijiniţi voluntar acest efort al parohiei voastre şi îl susţineţi economic. Vă chemăm să staţi aproape fiecare de parohia voastră, ca să ne confruntăm împreună cu aceste momente grele. Poporul nostru a trecut şi altă dată prin sărăcie şi foame, dar a îndurat şi a biruit, pentru că atunci avea perspective. Noi toţi putem să ajutăm pe unul şi unul pe mulţi. Dumnezeu nu ne-a dat duh de frică, ci de putere şi de dragoste. Cu acest duh, adunaţi-va în jurul marii noastre familii, Biserica, scoţând la iveală greşelile noastre, căutând sensul vieţii în dragoste, vom ieşi din acest ceas greu.

Ierarhia Bisericii Greciei ”. Sursa :Yahoo!Mail.

       

 

         

  Dimineata aduce Speranta 

Dupa amiaza aduce Credinta.. 

Seara aduce Iubirea…. si,

Noaptea aduce Odihna… 

Va doresc sa le gasiti pe toate mereu!

Daca va fi sa-ti doresti sa fii fericit doreste-ti in fiecare zi .

Sa descoperiti frumusetea si… magia…in fiecare clipa, in tot ce va inconjoara, sa va bucurati din plin de tot ce viata poate oferi mai bun!

Da sansa  fiecarei zile sa fie cea mai frumoasa .

Bucura-te de viata ta! si, nu uita:

„Ceea ce nu imbratisezi nu poti vindeca” Sf. Grigorie Teologul

Vine un moment in viata cand realizezi:

Cine conteaza, Cine nu a contat niciodata, Cine nu va mai conta…. Si cine va conta intotdeauna..

Tu, ce spui ?

Cu stimă și respect deosebit,

Alioșa.

12 comentarii »

 1. FANTASTIC!!!
  5-8 octombrie 2011!!!
  ESTE O LECŢIE EXCELENTĂ!!!
  TREBUIE TRANSMISĂ BOR (Biserica Ortodoxă Română) CA MODEL DE COMPORTAMENT ŞI DE ATITUDINE!!!
  BOR,după ce a primit donaţia portocalie de 70 mil. euro s-a răsucit cu 180 de grade şi În şedinţa Sinodului au luat o hotărâre COTITĂ BINE DIN CONDEI,CU TOTUL ALTA DECÂT CE AU AFIRMAT ÎNAINTE DE POMANA PORTOCALIE!!!
  RUŞINE BOR !!!
  BOR ÎNAINTE DE POMANĂ:
  ”SĂ FIM SOLIDARI CU CEI CE SUFERĂ!
  BOR DUPĂ PRIMIREA POMENII:
  „Sfântul Sinod consideră necesară identificarea urgentă de soluţii practice pentru rezolvarea problemelor sociale cu care se confruntă majoritatea românilor, printr-o cooperare viabilă şi eficientă între unităţile bisericeşti ale Patriarhiei Române şi autorităţile administraţiei centrale şi locale, organizaţiile nonguvernamentale, precum şi alte instituţii abilitate, inclusiv în domeniul sprijinirii financiare a instituţiilor, proiectelor şi programelor social-filantropică şi de asistenţă socială ale unităţilor bisericeşti.”
  Ce zici prietene???????
  CUM SĂ MAI AVEM PRETENŢII DE LA OAMENII AMĂRÂŢI SĂ NU MAI PUNĂ „BOTUL” LA „POMANA ELECTORALĂ”,CÂND SFÂNTUL SINOD al BOR PUNE „BOTUL” FĂRĂ NICI O REŢINERE SAU JENĂ???
  ŞI SE MAI ŞI INTITULEAZĂ „SFÂNTUL” SINOD !!!
  SIMT DOAR INDIGNARE ŞI O MARE,FOARTE MARE GREAŢĂ !!!
  Admiră această minunată poză!!!

  Comentariu de bmarinescu41 — 19/02/2012 @ 12:22 pm | Răspunde

  • @ Bogdan,
   Bună dimineața !
   Sunt de acord cu cele spuse de tine și-n plus, adaug de la mine :
   BISERICa se vrea a doua putere în stat asa cum a fost în evul mediu !
   Și, ca să nu mai dau apă la moară DETRACTORILOR mei, postez :

   “Diktatul” de la Bucureşti a sfârtecat Mitropolia lui Bartolomeu

   Moştenire pângărită:
   Mitropolia Clujului, aşa cum a fost ctitorită de ÎPS Bartolomeu, nu mai există.
   Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a lăsat-o fără un milion de oameni.

   Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a dat o lovitură grea Clujului, prin trecerea a două eparhii din jurisdicţia sa, a Alba Iuliei, respectiv a Oradiei, sub jurisdicţia Mitropoliei Sibiului.
   Mitropolia Clujului se va numi în continuare Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

   Anunţul a fost făcut oficial pe site-ul agenţiei de presă a Patriarhiei, basilica.ro. Conform anunţului, “Sfântul Sinod a luat act de dorinţa liber exprimată a clerului şi credincioşilor din Adunările eparhiale ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Episcopiei Oradiei şi Episcopiei Devei şi Hunedoarei privind revenirea în jurisdicţia Mitropoliei Ardealului”. În consecinţă, jurisdicţia teritorială a celor două mitropolii din Transilvania a fost modificată, la fel ca cea a Mitropoliei Banatului, se mai arată în anunţ. Mitropolia Ardealului va avea de acum în subordine Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Episcopiei Covasnei şi Harghitei şi Episcopia Devei şi Hunedoarei. Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului îşi va schimba denumirea în Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi va avea în subordine Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului şi Episcopia Sălajului. Mitropolia Banatului va avea ca eparhii sufragane Arhiepiscopia Timişoarei, Arhiepiscopia Aradului şi Episcopia Caransebeşului. Amintim că pe cuprinsul eparhiilor de Alba Iulia şi Oradea locuiesc peste un milion de credincioşi ortodocşi, în condiţiile în care întreg teritoriul Mitropoliei Clujului număra puţin peste 2,5 milioane de credincioşi, potrivit datelor disponibile pe site-ul mitropoliei clujene.

   Cele trei propuneri ce vizau arondarea eparhiilor la Mitropolia Ardealului au avut şase voturi împotrivă, respectiv opt abţineri, contra a peste douăzeci de voturi pentru, conform surselor ZIUA de CLUJ. Dezbaterile din Sfântul Sinod au durat câteva ore, însă, în ciuda acestui fapt, toate trei iniţiativele, a Alba Iuliei, Oradiei, respectiv Devei şi Hunedoarei, au fost votate la un loc. Conform aceloraşi surse, o parte dintre sinodali, în special din diaspora, au fost nevoiţi să plece mai repede. Votul celor prezenţi a fost însă favorabil hotărârii de trecere a tuturor celor trei eparhii amintite, din care două de pe cuprinsul mitropoliei clujene. Modul de derulare al evenimentelor, cu privre la desprinderea celor două eparhii de Mitropolia Clujului, dar şi desfăşurarea şedinţei Sinodului de ieri au lăsat de înţeles că patriarhul BOR, Daniel Ciobotea, a sprijinit, fie şi tacit, ambele iniţiative. Ceea ce a deranjat opinia publică a fost că desprinderea Oradiei de Cluj dezechilibrează în mod evident raportul teritorial dintre cele două mitropolii transilvănene (cu atât mai mult cu cât Mitropolia Ardealului va îngloba şi Eparhia Devei şi Hunedoarei, din Mitropolia Banatului), contrar argumentelor enunţate de la nivelul Patriarhiei, de echilibrare teritorială a mitropoliilor.

   Discuţiile cu privire la rearondarea unor eparhii de pe cuprinsul Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului au început cu şedinţa comună a celor două sinoade mitropolitane din Ardeal, desfăşurată în decembrie 2011 la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Sinodul Mitropolitan al Clujului, întrunit statutar săptămâna trecută, a admis că trecerea Eparhiei de Alba Iulia sub jurisdicţia Mitropoliei Ardealului va genera un echilibru între cele două mitropolii. În schimb, ierarhii întruniţi în şedinţa Sinodului Mitropolitan clujean au subliniat că “propunerea Episcopiei Oradiei de a ieşi din jurisdicţia canonică a Mitropoliei Clujului este nejustificată, atât sub aspect demografic, cât şi sub aspect geografic, ea nefiind limitrofă Mitropoliei Ardealului. Pusă în practică, o asemenea iniţiativă ar dezechilibra inutil raportul dintre cele două structuri mitropolitane din Transilvania şi, mai grav, ar anula principiul complementarităţii, al teritorialităţii şi al proximităţii, enunţat deja de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, şi ar duce la crearea unui climat de nesiguranţă şi relativizare instituţională”, se specifica în comunicatul Sinodului Mitropolitan al Clujului. În final, atât hotărârea sinoadelor reunite din Ardeal, precum şi voturile exprimate de adunările eparhiale ale Alba Iuliei şi Oradiei, respectiv hotărârea Sinodului Mitropolitan al Clujului au fost incluse “la pachet” pe ordinea de zi a şedinţei Sfântului Sinod ” .

   Sursa: http://graiulortodox.wordpress.com
   Articol de Radu Preda .

   PS !!!
   De unde se vede că și în cadrul BOR,
   „ interesul poartă fesul ” ,
   „ scopul scuză mijloacele ” și,
   „ fă-te frate cu dracul, până treci pârleazul ” ! ( vezi link-ul postat mai sus … )
   Mulțumesc pentru vizită, comentariu și like !
   O săptămână minunată !
   Cu prietenie,
   Alioșa.

   Comentariu de Aliosa — 20/02/2012 @ 10:21 am | Răspunde

   • „ fă-te frate cu dracul, până treci pârleazul ” !Aşa este!!!
    Creştini-ortodocşi s-au înfrăţit cu „necuratul”!Dar nu pentru a trece pârleazul ci pentru a le fi lor bine!!!
    La plăcinte înainte,la război (cu puterea) înapoi!!!
    S-a mânjit rău de tot BOR cu ALBA-NEAGRA pe care au jucat-o pe spinarea amărâţilor!!!
    O săptămână numai de bine şi numai cu bine!

    Comentariu de bmarinescu41 — 20/02/2012 @ 12:57 pm | Răspunde

   • @ Bogdan,
    Bună seara !
    În gândirea mea, „ pârleazul ” înseamnă distanța dintre GÂND și FAPTĂ,
    mai pe românește, AJUNGEREA la MASA BOGAȚILOR, la CIOLANUL de ros !!!
    Adevărul ȘTIUT de toți dar NEROSTIT de nimeni este că BOR a fost, este și va fi de partea PUTERII !!!
    Nu a contat a cui PUTERE : șef de trib, șef de cnezat, voivodat, domnitor, rege, dictator sau TRĂDĂTOR !!!
    BISERICA a fost cu cei care i-au satisfăcut toate cerințele și doleanțele !
    Altfel, cum se explică că Șeful BOR și Șeful STATULUI merg peste tot împreună și la bine și la rău ???
    Cum se explică faptul că BOR i s-au RESTITUIT zeci de mii de hectare de PĂDURE ???
    Ce face BOR cu PĂDUREA ???
    O conservă ? NU !!! O taie și o VINDE !!!
    Dar, ce face cu BANII ?
    De ce BOR a cerut STATULUI ( adică NOUĂ, 100 de MILIOANE de euro pentru construirea CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI ) ???
    Ce a făcut BOR cu MIILE DE MILIARDE vechi strânse din DONAȚII în perioada anilor ” 90 ???
    I-a depus la BIR și, „ degeaba i-a luat, degeaba i-a dat ” !!!
    Dar, cui i-a dat ? Mafioților de la BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR care, și-au însușit banii depuși și-apoi, au falimentat-o …..
    I-a tras cineva pe acei escroci la răspundere ?
    Dar BOR ce are de spus ???
    Doamne , multe întrebări, puține sau deloc răspunsuri .
    O seară frumoasă prietene !
    Alioșa.

    Comentariu de Aliosa — 20/02/2012 @ 7:48 pm | Răspunde

 2. @ ALL !!!
  Stăpânit de o parșivă RĂCEALĂ acumulată joi seara la meciul de pomină
  STEAUA – TWENTE ( 0-1 )desfășurat la MINUS ȘASE grade ,pe la ora 14.30
  am băut un ceai fierbinte și,cum eram băgat sub plapuma stufoasă,
  am ațipit iar în somnul binefăcător am visat-o pe MAMA !
  De-ar mai fi trăit, buna mea MAMĂ ar fi împlinit frumoasa vârstă de 93 de ani.
  Cum însă DUMNEZEU a chemat-o la EL încă din 1991 ,nu mai pot s-o mângâi ,
  s-o îmbărbătez sau s-o ajut ca altădată .
  Pot însă să-i dedic cântecul „ MAMA ” interpretat de CĂTĂLIN CRIȘAN
  și pe care, îl puteți asculta și domniile voastre, doamnelor și domnilor ce
  ajungeți pe blogul meu cu diferite intenții :

  Audiție plăcută !
  Și, nu uitați : o singură MAMĂ avem !!!
  Cu stimă și respect,
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 19/02/2012 @ 6:25 pm | Răspunde

 3. „Dacă toți am învăța să ne mulțumim cu cele necesare pentru viața noastră, dacă am învăța să facem ca viața noastră să depindă nu de ceea ce are, ci de ceea ce este, dacă am da importanță interiorului nostru și am desființa golul existențial din lăuntrul nostru, atunci am rezolva și toate celelalte probleme exterioare, care ne preocupă”(http://graiulortodox.wordpress.com)
  .Sanatate multa!

  Comentariu de yousef59 — 19/02/2012 @ 11:42 pm | Răspunde

  • @ Yousef59,
   Bună dimineața !
   La citatul tău din
   http://graiulortodox.wordpress.comn
   ar fi o mare greșeală din partea mea dacă aș răspunde cu altceva decât tot citate din aceeași sursă :

   „ Mitropolitul de Nafpaktos:
   Vinovate sunt apostazia noastră de la tradiție și lipsa vieții ascetice

   Despre cauzele crizei și prăbușirea economică a țării

   Interviul cutremurător al Înalt Preasfințitului Părinte Ierotheos Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos și Sfântul Vlasie despre cauzele crizei. Pierderea valorilor noastre morale au condus la «moartea ta este viața mea». Într-o societate fără Dumnezeu toate sunt permise. Necesitatea întoarcerii la tradiții. Oamenii sunt frământați de indiferența celor ce au situație materială bună. Biserica nu este Ministerul Protecției Sociale. Scopul ei este profund spiritual. De aceea este necesară asceza în viața noastră. Un mare prilej în timpul Triodului. Statul datorează un răspuns cu privire la golirea fondurilor de asigurări. Sfinții sunt urmașii Bisericii. Când vor înceta să mai existe Sfinți, atunci va fi a Doua Venire a lui Hristos. Sfântul Munte este o mare lumină și toți cei care nu au o vedere duhovnicească, orbesc. Ce spune despre personalități ca Părinții Paisie și Porfirie. Ce răspunde la întrebarea legată de Înalt Preasfințitul Mitropolit al Pireului și de poziția lui față de sionism și masonerie.

   Înalt Preasfințitul Mitropolit de Nafpaktos și Sfântul Vlasie, Ierotheos a acordat un interviu cutremurător sait-ului «aghioritikonima.gr», referitor la cauzele crizei, pierderea valorilor morale, apostazia noastră de la tradiție, statul, care își declină responsabilitățile, lăsându-le pe seama altor organizații și Bisericii. «Trebuie să învățăm să cerem statului ceea ce poate să ne dea, și Bisericii, ceea ce poate să ne ofere și să nu confundăm competențele, adică să cerem statului ceea ce poate să ne dea Biserica, și Bisericii, ceea ce trebuie să primim de la stat», subliniază Înalt Preasfințitul Mitropolit.

   În continuare precizează că:

   1) Pierderea așa-numitelor « valori morale » a provocat criza, « pentru că o viață fără valori morale și principii sfârșesc în dictoanele: «moartea ta este viața mea» și «fără Dumnezeu, toate sunt permise».

   2) Îndepărtarea de principiile de bază ale tradiției noastre ne-a condus la situația actuală. Cel puțin să ne venim în fire, să ne pocăim, să ne schimbăm mintea, adică să ne întoarcem mintea la Dumnezeu și să repetăm rugăciunea Sfântului Grigorie Palama: «Luminează-mi întunericul».

   3) Oamenii de azi sunt frământați de … indiferența celor ce au situație materială bună.

   4) Statul este….tâlhar. «Cum este posibil ca statul să încaseze de la oameni impozite de 54 miliarde de euro, care în fond sunt rambursabili, și din aceștia să dea 47 miliarde de euro pentru dobânzile, pe care le datorează, astfel încât noi să trăim numai cu 7 miliarde de euro? Cine este responsabil pentru acest dezastru? De ce au golit fondurile de asigurări? Cine este responsabil pentru aceasta?»

   5) În această perioadă a Triodului și până la sărbătoarea Tuturor Sfinților suntem datori să facem istoria universală și bisericească, istoria noastră personală, care: «se derulează în spațiul inimii, cu căderi și ridicări, cu crucificări și tăgăduiri, cu patimi și vindecarea lor, cu trădare și iubire față de Mire, cu coborâre la iad și ridicarea din mormânt a deznădejdii, cu deznădăjduire și bucuria arătării lui Hristos cel Înviat, cu așteptarea și venirea Duhului Sfânt și cu multe altele».

   6) Biserica nu este «Ministerul Protecției Sociale, pentru că nu acesta este primul și ultimul ei scop. Scopul fundamental al Bisericii este de susținere duhovnicească a oamenilor».

   7) Pentru cauzele crizei, responsabilă este lipsa ascezei din partea poporului și a credincioșilor. «Dacă toți am învăța să ne mulțumim cu cele necesare pentru viața noastră, dacă am învăța să facem ca viața noastră să depindă nu de ceea ce are, ci de ceea ce este, dacă am da importanță interiorului nostru și am desființa golul existențial din lăuntrul nostru, atunci am rezolva și toate celelalte probleme exterioare, care ne preocupă».

   În continuare, făcând referire la Părinții Paisie și Porfirie, a susținut că: « Atâta timp cât există Dumnezeu și Biserica, vor exista întotdeauna și astfel de chipuri sfinte…Sfinții sunt urmașii Bisericii, care au participat la Crucea și Învierea lui Hristos, la Pogorârea Duhului Sfânt, dând mărturie despre viața cea nouă, pe care Dumnezeu a adus-o în lume». A subliniat, de asemenea, că « Sfântul Munte continuă să fie o mare lumină, pe care atunci când o văd, cei care nu au o vedere duhovnicească, orbesc și cred că greșesc monahii, care locuiesc acolo…»

   A accentuat semnificativ:

   «Când vor înceta să existe Sfinți, atunci va fi a Doua Venire a lui Hristos».

   Sursa : http://graiulortodox.wordpress.com

   Iar eu adaug din propria-mi gândire :
   Nu am nimic cu BISERICA și nici cu prelații care, cu onestitate, credință și frică de DUMNEZEU o conduc !
   Am ce am cu prelații care, uitând de Învățăturile BIBLIEI și îndepărtându-se de DUMNEZEU se realiază cu forțele RĂULUI
   și luptă mai mult pentru realizarea EGOISTELOR lor GÂNDURI de PARVENIRE și ÎMBOGĂȚIRE ignorând cu desăvârșire
   de MENIREA lor și a BISERICII pe care o conduc și, cel mai grav, de Sfânta Scriptură care stă la temelia întregii activități
   bisericești .
   Și, termin chiar cu ce-ai început tu :
   „ Dacă toți am învăța să ne mulțumim cu cele necesare pentru viața noastră…… ” ,
   DOAMNE, ce bine ar fi !!!
   Dar, nu vezi că OMUL ,indiferent că este Înalt Prea Sfințitul BOR sau Președintele ROMÂNIEI,
   este ISPITIT de DIAVOL și, nu se mai satură ?”?!?!
   Vor tot mai mult și mai mult iar alții MOR de foame ???
   CINE a provocat CRIZA MONDIALĂ ???
   Nu OMUL- ispitit de „ochiul dracului ” BANUL ???
   Știu că nu-ți plac polemicile și tocmai de aceea nu-ți cer să-mi răspunzi la aceste gânduri ale mele !
   Lasă-i pe alții să răspundă !
   Îți mulțumesc pentru vizită, comentariu și like !
   O săptămână minunată îți doresc !
   Cu stimă și respect,
   Alioșa.

   Comentariu de Aliosa — 20/02/2012 @ 10:01 am | Răspunde

 4. @ ALL !!!
  „ Omul își face IARNA car iar VARA sanie ” !
  FURNICA mai tot anul robotește
  GREIERUL doar chefuiește :

  GREIERELE SI FURNICA
  (Fabula moderna)

  Primavara.

  Furnica sapa, pune seminte, face straturi. Apare si
  greierele.
  – Ce faci, greierasule?
  – Merg la un tenis cu baietii.
  – Mai, mai! Sa nu vii la iarna sa-mi ceri mancare, ca nu stiu ce-ti
  fac!
  – Da, da, bine….

  Vara.

  Furnica aduna, secera, coseste. Trece greierele, cu o chitara sub
  brat.
  – Ce faci, ma?
  – Ma duc sa cant cu baietii in parc.
  – Sa nu uiti: de la mine sa nu ceri de mancare.

  Toamna.

  Furnica culegea de zor, facea dulceturi, punea conserve. Trece
  greierul, tot cu chitara sub brat.
  – Ce faci, ma?
  – Ma duc sa cant cu baietii in bar.
  – Bine, ma, da’ la munca nu vii pana la iarna?

  Vine iarna.

  Furnica statea in pridvor, infofolita intr-un sal si cu un
  ceai fierbinte in mana, cand vede o limuzina. Din ea coboara greierasul.
  – Ce faci, greierasule?
  – Uite, ma duc la Paris sa cant. Am avut succes cu chitara.
  – Bine, greierasule, bafta. Si daca-l vezi pe unu’, Toparceanu, zi-i
  ca-mi bag picioarele in „Balada” lui…

  Tu, ce spui ?
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 21/02/2012 @ 11:17 am | Răspunde

  • @ Yousef59,
   Bună seara !
   Mulțumesc pentru pingback-ul de mai sus !
   L-am postat la articolul GREIERELE și FURNICA !
   O seară minunată !
   Alioșa.

   Comentariu de Aliosa — 23/02/2012 @ 7:20 pm | Răspunde

 5. @ Criscar50,
  Bună ziua !
  mulțumesc pentru like !
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 25/02/2012 @ 11:05 am | Răspunde

 6. @ ALL !!!

  RUGACIUNEA UNEI FEMEI

  > Doamne, acuma, inainte de a merge la culcare, ma rog cu multa credinta, sa-mi daruiesti un barbat frumos, inteligent, puternic, dragastos si supus. Sa fie compozitor, poet, sa aiba mult umor, din acela pe care eu il inteleg. Sa-i placa familia si prietenii mei si nu
  > fotbalul.
  > Sa nu sforaie si sa urineze asezat, fara sa stropeasca prin baie. Sa nu ma faca sa astept atunci cand spune ca ma va suna. Sa ajunga la timp acasa, fara sa miroasa a sapun necunoscut.
  > Sa stiu mereu unde este, mai putin cand imi cumpara flori si cadouri, sau sa-mi faca serenade. Sa-mi dea 3 ore sa ma aranjez atunci cand spune ca vom iesi, sa lesine de emotie cand ma vede, sa danseze mai bine decat Fred Astaire .
  > Sa aiba un serviciu foarte bine remunerat. Sa fie generos si cand cheltuiesc banii sa nu se supere. Sa stie sa gateasca si sa-i placa sa ajute la treburile casei. Sa-i placa sa ramana ore intregi
  > ascultandu-ma. Sa gandeasca inainte de a vorbi si sa spuna adevarul, numai adevarul si nimic altceva decat adevarul.
  > Sa-mi traga scaunul cand ma asez la masa, sa-mi deschida portiera la masina si sa stie sa-mi faca masaj pe spate. Sa ma vada slaba mereu, mereu. Sa inteleaga durerile mele de cap si sa-mi aduca micul dejun la pat.
  > Da-mi Doamne un barbat fidel, dragastos, care sa ma iubeasca cu respect si cu pasiune, numai pentru mine si nu pentru marimea sanilor mei. Sa nu aiba ochi pentru nici o alta femeie si sa-mi spuna mereu ce frumoasa ma vede si ce noroc a avut sa ma intalneasca.
  > Te rog Doamne, da-mi barbatul care ma va iubi pana la moarte !
  A M I N.

  RUGACIUNEA UNUI BARBAT

  > Doamne, te rog, daruieste-mi o blonda sexy, surdo-muta si nimfomana si sa fie fiica unui distribuitor national de vin autohton !
  AMIN

  Tu doamnă sau domnișoară, ce spui :
  Dar tu, domnule, ca părere ai ?
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 25/02/2012 @ 11:08 am | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mulțumesc WordPress.com/

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: