Alioşa ” File de Jurnal ”

17/06/2012

Cu TELEGONDOLA lui „ PINALTI ” !!!

Această prezentare necesită JavaScript.

În perioada 28/05-11/06 2012 am fost la tratament fizioterapeutic în STAȚIUNEA BĂLȚĂTEȘTI ( vezi  https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/06/12/

iar după orele de program și mai ales SÂMBĂTA și DUMINICA  când nu se făceau PROCEDURI, am  VIZITAT tot ce se putea vizita în județul NEAMȚ  încărcat de ISTORIA înaintașilor dintre care domnitorul MOLDOVEI ( 1457-1504 ) ȘTEFAN CEL MARE ( patronul LICEULUI MILITAR din CÂMPULUNG MOLDOVENESC  al cărui ELEV am fost și eu în perioada 1966-1969 ) și-a lăsat amprenta și pecetea DOMNEASCĂ peste tot. Aici și acum voi arăta prin SLIDESHOW-ul de mai jos IMAGINI surprinse de la înălțimea GONDOLEI nr.5 a TELEGONDOLEI construite sub mandatul primarului GHEORGHE ȘTEFAN ( să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului ….. ) despre PIATRA NEAMȚ, „ PERLA MOLDOVEI ” iar ca distinsele cititoare și distinșii cititori ai modestului meu blog să plece de la acest post cu o imagine cât mai clară despre orașul de la poalele muntelui PIETRICICA , voi posta INFORMAȚII utile de pe WIKIPEDIA . Îmi cer scuze pentru calitatea imaginilor care au fost fotografiate unele din GONDOLA nr.5 și care apar „ mai în ceață ” , altele făcute din afara gondolei care apar mai clare și vreo șase care-s luate tot de pe Wikipedia. Pentru „ cârcotașii de meserie ” și mai ales pentru „ detractorii ” mei, le aduc la cunoștință că voi suporta cu stoicism criticile lor mai ales că imaginile au fost făcute de un neprofesionist dar care vrea ca să-și aducă aminte că perioada 28/05-11/06 2012 ,  m-am plimbat „ Cu  TELEGONDOLA LUI „ Pinalti ”  primarul municipiului PIATRA NEAMȚ  dar și a Elenei Gabriela Udrea pe atunci, la INAUGURAREA cu mare fast sub culorile PORTOCALII  ministru al dezvoltării regionale și turismului în guvernul de pomină Boc-poc  !!!

Municipiul Piatra Neamț – reședința județului Neamț – este așezat pe valea râului Bistrița, mai exact la ieșirea acestuia dintre munți, la confluența cu pârâul Cuiejdi. Pe glob Piatra Neamț este situat la 26° 22’ longitudine estică și 46°56’ latitudine nordică. Piatra Neamț este amplasat într-un bazin intramontan, la altitudinea de 310 m, străjuit de culmile Pietricica (590 m) la sud-est, Cozla (679 m) la nord, Cernegura (852 m) la sud-vest, Cârloman (617 m) la nord-vest și Bâtca Doamnei (462 m) la sud-vest.

Orașul se bucură de toate avantajele unei naturi unice, o climă temperat continentală, cu veri scurte, răcoroase și plăcute, toamne lungi, ierni blânde, fără geruri mari și zăpadă din abundență. Este un „mic paradis” asemeni unei stațiuni de vacanță. Beneficiind de un asemenea cadru natural, cu legături ușoare spre toate punctele cardinale, teritoriul de astăzi al municipiului Piatra Neamț a constituit o permanentă vatră de locuire. În Piatra Neamț, apele curgătoare cele mai importante sunt Bistrița și Cuiejdi. Printre pârâiașele cu debite variabile mai pot fi amintite: Doamna, Sărata, Borzoghean. Lacurile de pe raza municipiului Piatra Neamț sunt acumularea Lacul Bâtca Doamnei (255 ha și un volum de cca. 10 mil. mc, format de barajul cu același nume) și lacul Reconstrucția (10 ha și un volum de cca. 250 mii mc, din care se desprinde canalul hidrotehnic al Bistriței). Ambele sunt lacuri de acumulare pe râul Bistrița.

Râul Bistriţa

Altitudinea medie a bazinului hidrografic este de cca. 920 m, iar relieful se caracterizează prin masivitate și altitudini mai mari în vest și în partea superioară a bazinului hidrografic, apoi tot mai reduse spre est și sud-est. După anul 1960, cursul mijlociu și inferior al râului Bistrița a fost amenajat hidroenergetic prin construirea unui număr de 9 lacuri de acumulare și a 13 hidrocentrale. Cel mai mare lac de acumulare este Izvorul Muntelui, cu un volum de 1,12 miliarde mc.

Până la realizarea sistemului hidroenergetic (ale cărui obiective se întind de la lacul Izvorul Muntelui – Barajul Bicaz până la Bacău), râul Bistrița juca rolul de veritabilă arteră de comunicație de care depindea viața economică a orașului. Pe Bistrița veneau plutele care asigurau materia primă necesară fabricilor de cherestea și de hârtie și tot ea constituia o cale sigură de legătură cu Bacău l și porturile dunărene. În zona orașului, râul avea o lățime medie de 50 m și un debit de 50mc/s, care însă avea variații impresionante ce oscilau între 3 și 1080 mc/s, astfel că uneori marile viituri aveau caracter devastator pentru zona riverană. După construirea lacului de acumulare de la Bicaz și punerea în funcțiune a întregului sistem hidroenergetic, rolul economic și aspectul Bistriței s-au schimbat. Plutele au dispărut, au apărut hidrocentralele ca sursă nepoluantă de energie, debitul apei nu mai cunoaște variațiile din trecut, au apărut frumoase lacuri de acumulare și baraje care modifică în întregime aspectul albiei Bistriței. Astfel s-a accentuat pitorescul regiunii și a crescut potențialul său turistic.

În onoarea acestui oraș un asteroid a fost dedicat la orașului Piatra Neamț, de la Alfredo Caronia, un astronom amator italian, care trăieste în Piatra Neamt, co-descoperitor al unui asteroid, impreuna cu Luciano Tesi.

 Flora din Piatra Neamț

Pădurile din jur sunt formate în general din conifere: brad, molid și pin; și din foioase: fag, mesteacăn, carpen, stejar, cireș, măr, plop; dar și din arbuști: corn, măceș, alun, etc.

Alături de conifere, foioase și arbuști mai sunt prezente și numeroase specii de graminee, flori și plante caracteristice stepei.

 Peisaj urban

 Cetatea dacică de la Bâtca Doamnei

Situată la 4 km sud-vest de oraș. Primele elemente de cultură materială aparțin epocii neolitice (faza Cucuteni), peste care se află un nivel de locuințe din epoca bronzului și apoi stratul daco-getic. Perioada de maximă dezvoltare a fost între sec. I î.e.n. și I e.n. Monument istoric accesibil doar arheologic. În imagine Moartea lui Decebal, vestigiu istoric.

 Curtea domnească, Biserica Sf. Ioan și Turnul Clopotnița

Curtea Domnească

Situat în centrul orașului, în Piața Libertății, acest ansamblu arhitectural alcătuit din Curtea Domnească, Biserica „Sf. Ioan” și Turnul Clopotnița își are începuturile, potrivit izvoarelor istorice, în perioada 14681475 fiind ctitorit de Ștefan cel Mare. Din Curtea Domnească s-a mai păstrat doar o parte din pivnițele casei domnești (unde se află acum o expoziție muzeală) și porțiuni din zidul de incintă. Biserica zidită în 1497-1498, monumentală și elegantă, este caracteristică stilului arhitectural moldovenesc din acea perioadă îmbinând tipul cu plan dreptunghiular și bolți semicilindrice cu cel trilobat și turla pe naos. Turnul, construit în 1499 din piatră brută și întărit cu patru contraforturi ce-i subliniază profilul zvelt, are 19 m înălțime. Foișorul de pază a fost adăugat în epoca modernă.

 Schitul Cozla

Situat într-o poiană de pe malul drept al Cuiejdiului, către limita nord-vestică a cartierului Dărmănești, se remarcă prin abundența ornamentelor sculpturale pe care le întâlnim atât în interior cât și în afară, delimitând cele mai importante zone din structura construcției. Cele mai reușite sunt încrustările de pe cornișă, de pe lemnăria de sprijin și de pe acoperiș.

 Biserica de lemn din cartierul Văleni

Situare: situată în Văleni-Piatra Neamț; str. Magnoliei. Scurt istoric: ctitorită de Petru Rareș și apoi de Al. Lăpușneanul în 1574. Descriere: Monument istoric și de arhitectură religioasă construit din lemn. Din punct de vedere arhitectural, biserica poate fi calificată fără nicio rezervă ca fiind una dintre cele mai reușite realizări ale arhitecturii populare în lemn. Întreaga construcție, executată din bârne și scânduri groase de brad și de ștejar pe temelie de piatră, trădează o mână de virtuos care a fixat în fiecare perete precizie, pricepere și imaginație. Este de tipul bisericilor cu plan simplu în formă de navă, fără sânuri laterale și cu altar pentagonal, clopotnița aflându-se în imediata apropiere, spre sud. Acoperișul de șindrilă îmbracă întreaga construcție în mod unitar, fără a sublinia la exterior decât prezența altarului. Interiorul este împărțit în pronaos, naos și altar, pridvorul de la apus constituind, fără îndoială, un adaos mai recent (1924). Chenarele ferestrelor și cel al ușii de la intrare sunt ornamentate cu încrustații dense, care alcătuiesc motive geometrice de o meticuloasă execuție. În plus, la ușă, frecventul decor al șnurului în relief reproduce simbolic torurile vechilor portaluri de la intrarea bisericilor lui Ștefan cel Mare. Boltirea semicilindrică a pronaosului este rezolvată în mod original, mai ales în ceea ce privește susținerea ce se realizează în trepte de formă poligonală, ale căror dimensiuni se reduc în partea superioară. Catapeteasma actuală este un produs al ultimelor decenii, cea veche neavând nici pe departe forma tradițională. În locul fundalului de lemn sculptat care separă naosul de altar și pe care sunt pictate scenele și portretele riguros stabilite prin canoane, aici se aflau cinci rânduri de icoane așezate pe un perete de scânduri, fără a se respecta o succesiune prestabilită. Aceste icoane însă, în marea lor majoritate, aveau o valoare istorico-artistică deosebită. Este vorba de cel puțin trei grupe de icoane distincte ca stil și chiar ca structură plastică, fiind executate, fără nicio excepție, pe bucăți de scândură atent pregătite cu un glet de ipsos. Din punct de vedere cronologic ele acopereau în întregime secolele XVI și XVII, iar ca factură artistică multe dintre ele se impun printre cele mai reușite creații ale genului iconografic.

 Biserica de lemn din cartierul Vânători

Situare: Vânători – Piatra Neamț Scurt istoric: Ctitorie din 1774 a lui Ioil Egumen de Bisericani. Descriere: Este construită din bârne de brad pe temelie de piatră, în stil specific moldovenesc, cu un plan trilobat, absidele laterale și cea a altarului fiind ușor pronunțate. Pridvorul de la sud și pronaosul ce prelungește spre vest nava bisericii, sunt adaosuri ulterioare, ca și turla oarbă cu acoperământul bulbat, ce conferă totuși mai multă suplețe întregului ansamblu. Acoperișul de dranită, în două ape, cu margini evazate, se rotunjește la absidele laterale și cea a altarului, închizându-se în unghiuri drepte. În interior, pridvorul și pronaosul prezintă un acoperământ plan, însă naosul se înalță printr-o elegantă boltă en berceau (semicilindrică), ce se desfășoară până la catapeteasmă. Absidele laterale sunt acoperite în arc, iar altarul este dominat de un arc transversal de susținere spre care converg nervurile unui segment de sferă. Catapeteasma originară este o piesă de mare valoare artistică și deosebită frumusețe. Lucrată în lemn de tei și ștejar, această creație de autentică artă românească respectă cu strictețe dispunerea ierarhică și spațială specifică iconografiei creștine ortodoxe. Dar ceea ce frapează de la prima vedere în aceste picturi este îmbinarea unor elemente stilistice diferite dar nu și eclectice, din care a rezultat un ansamblu unitar de certă originalitate. Psihologia personajelor biblice emană un anume hieratism bizantin, cromatica folosită creează o transparență renascentistă, iar frecvența planurilor secundare de inspirație locală trimite cu insistență la frescele de la Mănăstirea Voroneț și Mănăstirea Sucevița. Ușile împărătești, mai ales, tratate preponderent pictural și mai puțin sculptural, ca de altfel întreaga lucrare, degajă acea atmosferă specific moldovenească în care transcendentalismul rece și distant al canoanelor se atenuează prin căldura unui umanism izvorât din simplitate și firesc.

 Sinagoga

Sinagoga veche

Sinagoga Noua

La extremitatea estică a fostei Curți Domnești, în imediata apropiere a Liceului „Petru Rareș”, se află Sinagoga de lemn, monument cu o istorie îndelungată și pe alocuri controversată, mărturie a numeroasei comunități evreiești care a existat în acest oraș încă din Evul Mediu. Actuala construcție s-a ridicat pe locul alteia mai vechi, în baza hrisovului din 19 iulie 1766 semnat de voievodul Grigore III Ghica. Vechea sinagogă a fost de piatră, dar de la începutul secolului al XVIII-lea nu s-a mai îngăduit decât ridicarea unor sinagogi de lemn, ceea ce explică și materialul folosit la construirea acestui monument. Faptul că Sinagoga se află atât de aproape de Biserica „Sf. Ioan”, nerespectându-se tradiționala distanță de 150 de stânjeni (aproximativ 300 m) care trebuie s-o despartă de o biserică creștină, a fost explicat de regulă prin marea vechime a edificiului inițial, care ar fi precedat construirea ansamblului arhitectural din epoca lui Ștefan cel Mare. Adepții acestui punct de vedere pleacă de la premiza că nimeni nu ar fi îngăduit ridicarea unei sinagogi sub zidurile Curții și Bisericii Domnești și că aceasta deja exista în 14971499 când Ștefan cel Mare a construit biserica și turnul-clopotniță, lăsând-o apoi pe vechiul amplasament. Se consideră că este vorba de o simplă nesocotire a regulilor tradiționale, deoarece dacă s-ar fi avut în vedere stricta respectare a acestora, nimic nu l-ar fi împiedicat pe Ștefan cel Mare să dispună demolarea și strămutarea sinagogii la o distanță convenabilă. Nu trebuie să se uite că în vechiul cimitir evreiesc de pe muntele Cârloman, cele mai vechi pietre de mormânt datează din a doua jumătate a secolului al XVII-lea și că Sinagoga se află pe pământ domnesc, comunitatea evreiască plătind o dare anuală (bezman) pentru folosirea acestuia. Foarte probabil că vechea construcție de piatră să se fi ridicat pe la mijlocul secolului al XVII-lea pe actualul amplasament, cu aprobare domnească, fără a se ține seamă de respectarea distanței prestabilite față de Biserica „Sf. Ioan” așa cum a procedat de altfel și Grigore III Ghica în 1766 când a încuviințat actuala sinagogă de lemn. Sinagoga din Piatra-Neamț e construită din bârne groase învelite cu taban atât la interior cât și la exterior. Temelia înaltă de piatră face ca intrarea în edificiu să se realizeze prin coborârea mai multor trepte, iar interiorul se prezintă ca o galerie închisă cu două etaje la nord și un singur etaj la vest, unde e sinagoga femeilor, la sud aflându-se o altă galerie de mai mici dimensiuni destinată copiilor. În peretele estic al sinagogii este așezată Urna Sfântă, adevărată operă de artă executată în lemn sculptat și dispusă în trei etaje, fiecare nivel fiind așezat pe coloane rotunde acoperite cu bronz și argint. Această urnă a fost lucrată în 1835 de Saraga Itchok ben Moische, dar în patrimoniul lăcașului s-a mai păstrat și o frumoasă perdea cu șapte triunghiuri și o inscripție în ebraică din care rezultă că a fost realizată în 1767, deci la numai un an de la construirea actualului edificiu. Cupola și pereții laterali sunt părțile originale ale construcției. Altarul, suflat cu aur, are o vechime de 250 de ani. Sinagoga este legată de numele lui Baal Shemtov, întemeietorul hasidismului.

 Rezervația paleontologică Cozla-Pietricica-Cernegura

Munții Cozla (679 m), Pietricica (530 m) și Cernegura (852 m) străjuiesc orașul Piatra Neamț la nord, est și, respectiv, sud, reprezentând ultima treaptă a Carpaților la zona de contact cu Subcarpații. Formarea lor este legată de existența pe aceste locuri cu 60 milioane de ani în urmă a unei mari. În rocile din care sunt alcătuiți (marne, gresii, șisturi disodilice) s-au descoperit numeroase fosile de pești și scoici, care pot fi văzute la Muzeul de Științe Naturale din Piatra Neamț.

Telegondola Piatra Neamţ

 Muntele Cozla

În partea de nord a orașului se ridică muntele Cozla, cu altitudini de 657 m în punctul numit „Trei Coline” și 679 m în punctul „Trei Căldări” (aproape de satul Gârcina). Muntele Cozla are forma unei culmi alungite de la nord la sud și este alcătuit din straturi de marne diferite, șisturi argiloase, straturi bogate în fosile de pești și alge, reprezentate și la Muzeul de Științe Naturale din Piatra Neamț.

Din punctul numit „Trei Coline” pornesc traseele turistice de pe Cozla, care duc spre Dărmănești, spre Cârloman sau spre ciudata creație a naturii pe care localnicii o numesc „La trei căldări”. Aici, în peretele de piatră, se află săpate trei scobituri rotunde, cu diametrul de cca. 60 cm (care pentru raritatea și interesul lor științific sunt declarate monumente ale naturii) a căror origine este diferit explicată de specialiști: unii consideră că ne aflăm în fața unui fenomen carstic, alții  le atribuie o natură periglaciară, în timp ce alți cercetători le califică drept marmite eoliene formate prin acțiunea îndelungată a vânturilor.

„La trei căldări” – vedere panoramică

Pe Cozla au fost descoperite în 1882 izvoare de ape minerale cloruro-sodice și sulfuroase, recomandate de analizele făcute la vremea respectivă de Petru Poni, în tratarea afecțiunilor digestive și circulatorii. Deși aceste ape au atras la Piatra Neamț mii de turiști, în timp, exploatarea nerațională a dus la colmatarea lor. O investiție în acest domeniu ar putea oferi și în zilele noastre posibilitatea revalorificării acestor ape.

Cozla este unul dintre cele mai importante obiective turistice. La poalele sale se află Grădina Zoologică și în apropiere Parcul Orășenesc. Un drum șerpuit pavat cu piatră de granit duce de la poale până în vârful muntelui iar de-a lungul lui sunt amplasate locuri special amenajate de unde se poate privi spre oraș. De asemenea deasupra Parcului Zoologic se află restaurantul Colibele Haiducilor iar puțin mai sus restaurantul Gospodina și barul-restaurant Grădina cu Flori.

 Telegondola

În Piatra Neamț a fost pusă în funcțiune telegondola, din care pot fi admirate toate obiectivele de mai sus și care face legătura dintre: gara-Cozla (cota Trei Coline). Acest traseu are o lungime de 1.915 m, pe Cozla vor fi amenajate de altfel și spații de cazare, spații comerciale și cafenele. Aici, iarna, se schiează pe pârtia special amenajată, iluminată noaptea. Exista telescaun pentru transportul de la bază până în vârful pârtiei. Există centru de închirieri de echipament necesar pentru schi.

Sursa : Wikipedia .

Complet dezinteresat, aduc la cunoștința tuturor că prețul unui BILET DUS-ÎNTORS costă doar 16 lei în care intră și un PLIANT cu obiectivele turistice ale județului și o HARTĂ a municipiului PIATRA NEAMȚĂ oferită cu amabilitate de o persoană agreabilă de la casieria telegondolei și care, cu aprobarea domniei sale a fost fotografiată și publicată în slideshow-ul de mai sus , alături de colegul ei de serviciu . Și tot complet dezinteresat vă sugerez că dacă ajungeți prin PIATRA NEAMȚ și nu v-ați plimbat

„ Cu TELEGONDOLA lui „ PINALTI ” !!!

degeaba ați ajuns pe-acolo !

Cu stimă și respect,

Alioșa.

24 comentarii »

 1. Splendid,te invidiez!
  N-am înţeles legătura cu „Pinalti” !!!

  Comentariu de bmarinescu41 — 17/06/2012 @ 4:36 pm | Răspunde

  • @ Bogdan,
   Bună ziua !
   „ Legătura cu „ PINALTI ” este simplă :
   PINALTI este porecla dată de cei din lumea FOTBALULUI patronului echipei CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ lui
   GHEORGHE ȘTEFAN fostul și actualul PRIMAR al municipiului PIATRA NEAMȚ care a gestionat construcția TELEGONDOLEI în mandatul trecut. Una lume de acolo spune că TELEGONDOLA este afacerea fiicei sale IRINA ……( cei care știu amănunte și vor, să le dea … ) .
   Tocmai de aceea am intitulat acest articol :
   „ Cu TELEGONDOLA lui „ PINALTI ” !!!
   că-i o afacere de-a familiei după cum spun nemțenii ;i nu numai .
   Mai tii minte IMAGINEA cu GHEORGHE STEFAN in telegondola la inaugurarea ei alaturi de madam NUTZI
   cand vantul buclucas i-a aratat partile intime ? Pacat ca nu am acea fotografie cu ei doi ca as fi postat-o .
   Multumesc pentru vizita , intrebare si like !
   Cu prietenie,
   Aliosa.

   Comentariu de Aliosa — 17/06/2012 @ 5:37 pm | Răspunde

   • Încearcă cu asta:

    Asta era poza?
    Doar din cele minunate,cu toţii să avem parte!

    Comentariu de bmarinescu41 — 17/06/2012 @ 7:04 pm | Răspunde

   • @ Bogdane prietene,
    Mi-ai făcut o mare bucurie prin precizarea link-ului de unde am scos FOTOGRAFIA care-mi dispăruse din arhiva PC -ului .
    Acum articolul este mult mai interesant iar titlul deja justificat.
    Mulțumesc pentru rapiditatea cu care te-ai mișcat !
    „ Prietenul la nevoie se cunoaște ” iar tu ai demonstrat asta de foarte multe ori !
    Să dea DUMNEZEU să rămânem așa până la sfârșitul vieții !
    O noapte liniștită prietene !
    Alioșa.

    Comentariu de Aliosa — 17/06/2012 @ 9:39 pm | Răspunde

 2. @ Carmen,
  Bună ziua !
  Așa cum am spus despre GHEORGHE ȘTEFAN ( zis PINALTI , poreclă primită de la fotbal .., )
  fostul și actualul PRIMAR al municipiului PIATRA NEAMȚ „ Perla MOLDOVEI ”
  „ să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului ” vs de cele făcute sub mandatul său , așa fac și cu tine :
  când public ceva ce nu are legătură cu POLITICA ( unde noi avem păreri diferite…. ),
  ești prima care mă vizitezi și dai like !
  Păcat că nu lași și câteva cuvinte ….
  Mulțumesc pentru vizită și like !
  O seară de duminică cât mai plăcută !
  PS!
  Să știi că ARĂȚI BINE în acea fotografie electorală încadrată de o fată și un băiat îmbrăcați în tricouri de CULOARE VERDE ( fostă PORTOCALIE, PDL ) sub care a CANDIDAT pentru un nou mandat și „ PINALTI ” sub SIGLA A.P.E.L .( Alianța Pentru o Europă Liberă ) și, chiar a câștigat deși în campania electorală a fost în CONCEDIU .
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 17/06/2012 @ 5:25 pm | Răspunde

 3. Interesante informatiile si utile…frumoase imaginile!
  Inseamna ca primarul de acolo datorita gondolei care ii poarta „numele”nu va fi curand uitat dupa ce nu va mai avea functia…
  🙂

  Comentariu de yousef59 — 17/06/2012 @ 5:53 pm | Răspunde

  • @ Magda,
   Bună ziua !
   PRIMARUL de acolo, nimeni altul decât traseistul de partide ( PNL. PDL, A.P.E.L.și-acum UNPR … ) a făcut ce a făcut dar a făcut și ceva bun în folosul comunității printre care și telegondola . Culmea – culmilor este că GHEORGHE ȘTEFAN pe timpul campaniei electorale încă PRIMARUL municipiului PIATRA NEAMȚ, a fost atât de SIGUR ca va fi REALES pentru încă un mandat de PATRU ani încât,
   și-a luat CONCEDIU de ODIHNĂ ( nu cunosc unde a fost ) dar știu totul ( în perioada 28/05/-11/06 a.c. eram în județul NEAMȚ și eram la curent cu toate , mai ales că în STAȚIUNEA BĂLȚĂTEȘTI, după proogram ,ieșeam în comună sau în județ și aflam fără să vreau părerea oamenilor despre „ PINALTI ” ). Cu toate acestea, GHEORGHE ȘTEFAN a fost reales pentru încă un mandat și asta numai pentru faptul că locuitorii orașului PIATRA NEAMȚ sunt PROBABIL MULȚUMIȚI de prestația lui. De regulă , electoratul pune preț mai mare pe OM decât pe SIGLA partidului pe care OMUL îl slujește…
   Cu sigurană, GHEORGHE ȘTEFAN zis „ PINALTI ” va mai face ceva deosebit ( de fapt chiar are de finalizat lucrările unui mare RESTAURANT acolo sus, pe muntale COZLA : vezi CUPOLA ALBĂ din slideshow-ul de mai sus, imagine ce apare pe la sfârșit ) și ca atare, chiar dacă nu-l SIMPATIZEZ din cauza TRASEISMULUI său politic și a COLABORĂRII în perioada 2008-2012 cu MAFIA PDL ( vezi și https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/06/15/ ) , cu siguranță va CÂȘTIGA și-n anul 2016 !!!
   Dar, oare putem face noi ceva ?
   Cu siguranță NU !
   VOTUL a fost și va fi pus de locuitorii municipiului PIATRA NEAMȚ iar eu nu am dreptul a-i certa .
   Sincer, pe mine m-a încântat PLIMBAREA „ Cu TELEGONDOLA lui „ PINALTI ” !!!
   Îți mulțumesc pentru vizită, comentariu și like !
   O seară magică alături de cei dragi !
   Alioșa.

   Comentariu de Aliosa — 17/06/2012 @ 6:43 pm | Răspunde

 4. @ Pentru cei care nu au fost niciodată ȘEFI dar vor să ajungă cu orice preț:

  „ Cei care nu au condus niciodata un grup de oameni nu se gandesc la provocarile cu care se confrunta liderii – si cei care conduc se minuneaza cateodata de cat de dificil este sa conduci eficient!
  Iata 10 din cele mai grele adevaruri despre „meseria” de sef.
  1. Esti nevoit sa iei decizii care nu sunt pe placul oamenilor. Fie ca pui capat unui program obraznic de beneficii, fie ca refuzi sa il angajezi pe „prietenul angajatului tau”, asa, pe ochi frumosi sau iti anunti echipa ca trebuie sa lucreze pana noaptea tarziu, aceste decizii sunt greu de luat si oamenii nu sunt incantati sa le auda.
  2. Esti nevoit sa le spui oamenilor ca nu lucreaza eficient. Uneori, acestia sunt oameni indragiti de tine, care se straduiesc, dar nu reusesc sa devina performanti. Aceste conversatii sunt dificile si multi manageri le urasc din tot sufletul, dar de asemenea sunt inevitabile.
  Alerta Manager.roDescarca aici Programul Special de Alerta Manager.ro!
  Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Stirile Relevante ale Momentului! …clic aici
  3. Esti nevoit sa accepti toate „oalele sparte”. Cand compania functioneaza bine, esti felicitat. Dar cand lucrurile nu merg, esti primul care merge la ghilotina. Chiar daca problema a fost cauzata de un angajat, tot tu esti raspunzator. Nu iti ramane decat sa iti asumi o vina care nu a fost a ta.
  4. Esti nevoit sa aplici reguli cu care nu esti neaparat de acord. Daca firma ta dispune de o politica dura, cu care nu esti de acord, asta nu inseamna ca vei avea libertatea sa nu o aplici. Daca intri in tabara angajatilor nemultumiti, vei fi acuzat de subminarea propriului sef. Pentru ca fiecare are nasul lui.
  5. Esti nevoit sa iei decizii riscante. Daca angajezi o persoana nepotrivita, lansezi un produs nepotrivit sau stabilesti un buget nepotrivit, deciziile tale vor cauza probleme serioase companiei si vor duce la pierderea unor joburi. Fiecare decizie pe care o iei, chiar si cea mai banala, poate intoarce zarurile sortii.
  6. Esti nevoit sa asculti reclamatiile stupide si ciudate ale angajatilor. Managerii sunt rugati sa intervina in probleme personale, dispute pline de ura, sa discute cu un coleg recalcitrant sau sa ii spuna secretarei sale ca tuseste prea des.
  7. Esti nevoit sa renunti la unele prietenii instituite la locul de munca. Managerii sunt nevoiti sa traseze cele mai groase linii intre ei si cei pe care ii conduc si nu pot avea acelasi tip de prietenie la birou ca pe vremuri, cand nu erau sefi.
  8. Esti supravegheat si apostrofat pe la colturi. In calitate de sef, tot ce spui sau faci se poate intoarce impotriva ta. Daca sustii o idee, o vor sustine si angajatii. Daca esti suparat, angajatii se vor intreba ce anume ai patit si daca are vreo legatura cu ei. Daca gresesti si esti tiran, vei fi criticat de „bisericute”.
  9. Esti nevoit sa concediezi unii angajati. Cea mai grea misiune pentru un sef este sa le spuna oamenilor ca nu mai au un job, incepand de maine sau chiar de astazi, in masura in care vorbim despre un manager cu constiinta. Procesul de disponibilizare poate fi marcat de o indelungata agonie.
  10. Esti nevoit sa accepti ideea ca unii oameni pur si simplu nu te plac. Daca iti faci meseria, n-o sa te placa toata lumea. O sa le spui unor angajati ca nu muncesc destul de bine… o sa numesti in functii de conducere oameni pe care nu ii consideri demni de asa ceva… o sa implementezi politici dure, care o sa ii irite pe angajati… si da, o sa concediezi o parte dintre ei. Este greu sa simti ca unii oameni nu te plac, pentru simplul motiv ca iti faci meseria, ca esti seful lor. In acelasi timp, esti responsabil pentru existenta lor.
  Desigur, o functie de manager presupune mai multe beneficii, decat provocari si tensiuni. Dar este mai greu decat pare din exterior!
  Sursa :
  via askamanager.com
  PS!!!
  Eu am fost ȘEF ( COMANDANT ) toată viața !!!
  Dar, nu în viața civilă ci în ARMATĂ unde regulile sunt clare , precise și nu se discută ca la sindicat .
  „ ORDINUL LEGAL se EXECUTĂ nu se DISCUTĂ ” precizează regulamentele militare iar DEMOCRAȚIA nu are nici o legătură cu ANARHIA !!!
  Tu, ai fost vreodată ȘEF ?
  Dacă nu ai fost și ai citit cele de mai sus, mai vrei să devii ȘEF ???
  O săptămână în care să-ți fii propriul tău ȘEFI !
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 18/06/2012 @ 8:14 am | Răspunde

 5. Mulţumesc pentru excursie! 🙂

  Comentariu de almanahe — 18/06/2012 @ 12:08 pm | Răspunde

  • @ Almanahe,
   Bună ziua !
   Eu trebuie să-ți mulțumesc pentru că-mi ești alături în excursia
   „ Cu TELEGONDOLA lui „ PINALTI ” !!!
   Ține aproape dacă nu ți-e cu bănat
   Căci în viitoru”-apropiat
   Voi vorbi numai de drumeții
   Și vreau alături tu să-mi fii !!!
   Mulțumesc pentru vizită, comentariu și like !
   O săptămână minunată îți doresc !
   Cu respect,
   Alioșa.

   Comentariu de Aliosa — 18/06/2012 @ 1:41 pm | Răspunde

 6. @ ALL !!!
  Citate celebre din gândirea unor persoane celebre ,
  preluate de pe blogul Magdei
  ( http://yousef59.wordpress.com/ ) doar pentru a vi le aduce și vouă la cunoștință,
  celor ce ajungeți pe aici :

  „ “Cea mai buna cale pentru a-ţi îndeplini visele este să te trezeşti.”
  ( Paul Valery)

  “Dorinta stie sa gaseasca si mijloacele care o duc la indeplinire…”
  (Thomas Hardy)

  “Visele nu se risipesc, dar nici nu zboară dacă nu le dai aripi.”
  ( Pablo Neruda)
  Tu, ce părere ai ?
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 18/06/2012 @ 1:07 pm | Răspunde

 7. @ ALL !!!

  „ CÂND OI MAI ÎMBĂTRÂNI …
  de Rodica Botan

  Când oi mai îmbătrâni,
  Mă mut sigur la copii!
  Vreau să-i bucur, să-i distrez,
  Să le-ntorc ce datorez!
  Toate bucuriile, toate măgăriile,
  Toate zilele cu soare,
  Toate zilele cu nor…
  Și-are maica multe-n stor!

  Și abia de pot să suflu,
  Și abia de pot să țin,
  Gândurile care-mi vin!
  Cu creioane și cu pix,
  Pe pereți am să scriu X!
  Pe covoarele de soi,
  O să intru cu noroi…
  …Iau galonul cu lăptic,
  Pun la gură câte-un pic,
  Și-am să vin să-l pun `napoi,
  Tocma-n ziua de apoi!

  Și când oi mai îmbătrâni…
  Mă mut sigur la copii!

  Și cu gândul tot la ei,
  Beau la apă și apoi,
  Pe măsuțe, pe covor,
  Pe afară, pe pridvor,
  Las pahare peste tot!
  …Dacă stau și mă socot,
  Îs…bătrân, și nu mai pot!
  …Sau mai uit și eu…și ce-i?
  Doar spun “sorry”…everyday!!!
  “Sorry”-i leac pe orice rană!
  “Sorry”-i scuza universală!
  Tot așa, udând gâtlejul,
  Cat pricina și prilejul!
  Că las urme c-am băut,
  Când de fiecare dată,
  Și cu fiecare strop,
  Dintr-un alt pahar mă-ndop!
  Și beau într-una, beau de zor,
  C-am aflat…c-așa nu mor!
  Nu râdeți! Că-i de gândit!
  Cam așa , cu ani în urmă,
  Duceam viața grea de slugă…
  Si zbieram: “Iară e plin,
  Mi-ați făcut viața un chin!”

  Și când or mai îmbătrâni,
  Toate astea le-or plăti!

  Și-am să mă invit la alții!
  Și-am să-i chem pe ei la noi!
  Și mi-oi chema toți prietenii!
  Și-am să țin contact cu lumea!
  Și-am să chem la telefon,
  Pân` n-o să mai aibă ton!
  Numa` long distance și des…
  Că nu prea am înțeles,
  Că-i pe bani și că se-adună!
  …Că pe vremuri nu era
  O problem-așa de grea,
  Când plătea tăticu bilul…
  Era tare simplu dilul!

  Și încet trecea furtuna,
  Și purtam cu mine-un dor…
  Să fac o baie și să mor!
  Când, sub duș, cu capu-n spumă,
  Mă trezesc cu-o altă glumă…
  Când, ca un dușman șiret,
  Apa-i rece-n robinet!
  Vreau să-mi spuneti, fiți cinstiți,
  Trebuie că v-amintiți!
  Cam de câte zeci de ori,
  Ați sfârșit baia-n fiori?

  Și când oi mai îmbătrâni,
  Mă mut sigur la copii!

  Și-am sa fiu primu la baie!
  Oi cânta, m-oi bălăci,
  Și-apa caldă…n-o mai fi!
  Oh, da stați numa un pic,
  Că de tron mi-am amintit,
  Și de sulul de hârtie,
  Sau vreo altă jucărie…
  Am să-l umplu până sus!
  Le mai fac o bucurie!!!
  Numărul la Roto-Rooter
  Ca pe apă o să-l știe!

  Și când oi mai îmbătrini,
  Oi mânca pe înfundate,
  Și-oi dormi pe săturate!

  O…când oi îmbătrâni,
  Mă mut sigur la copii!

  Și-am să cer să îmbrac tot nou!
  Ba pantofi, ba căciuliță,
  Ba un sfetăr cu fundiță,
  De la Macy ’s și Norstrom!
  Că doar și eu sunt tot om,
  Și-s în drepturi…și-alții au!!!
  Și-apoi tot în casă stau!!!
  Vreau să ies afar’ mai des,
  Că de-atâta stat…am stress!!!
  Când or fi pe telefon,
  Iau la rând toți cabineții…
  Aragazul, vreun buton,
  Frigiderul, robineții…
  Și-n sfârșit…când m-oi culca,
  Vreau să-mi cânte…muzica!
  Populară…Ce plăcere…
  (Mi-amintesc de zile grele,
  Și de gălăgii târzii…)
  Și vreau să-mi cânte…Lătăreața…
  Volum maxim, ciocănele,
  De amar și de durere!
  …Până vine dimineața!!!
  …Și-or pleca …distrați la lucru…
  Plini de-o dulce bucurie…
  Și le-oi zice:…”Dragii mei
  Mi-a venit acu’ și mie,
  Rândul la…copilărie.”

  Și când om mai îmbătrâni…
  Hai să stăm toți la copii ” !!!
  Sursa : internetul.

  Până voi îmbătrâni
  Multe o să am de spus
  Iar de voi înebuni
  Eu nicicând n-oi fi supus
  La nici unu” din copii
  Ci doar DOMNULUI de sus !!!
  Tu, ce părere ai ?
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 18/06/2012 @ 2:38 pm | Răspunde

 8. @ ALL !!!

  Sfaturi, constatari si intrebari comice :
  *Exista 3 lucruri importante in viata: sexul, secretul si prietenia. Asadar, faceti sex, pastrati secretul si ramaneti prieteni.

  * Nu-mi mai merge netu’ prin wireless de doua zile. Cred ca bulangiu’ asta de vecin iar a uitat sa plateasca factura.

  * Astazi am incercat sa evit vodca, dar e cu 40% mai tare decat mine.

  *Nu te lua dupa ce zice lumea, nu esti grasa. Hai, sus barbia… asa, si cealalta!

  * – De unde vii la ora asta?
  – Dar ce cauta barbatul asta in patul nostru?
  – Nu schimba subiectul! De unde vii la ora asta?

  * Daca oameni necunoscuti te invita la vanatoare, intreaba mai intai care va fi rolul tau!

  * Barbatii si femeile sunt de acord intr-o singura privinta: n-au incredere in femei.

  * Fiecare femeie are o prietena care mananca ca o vaca si nu se ingrasa!

  * Sotul intra rapid in casa, se arunca catre sotie, o saruta si primeste ca raspuns un sarut fierbinte.
  – Acum, spune sotul, spune-mi cum arat fara mustati?
  – Ah! Tu erai ?!!

  * A pleca mai devreme de la locul de munca este un semn rau. Unul de la noi a plecat odata mai devreme si … a divortat!

  * – Gandeste-te, drag a, zece ani si nici o cearta!
  – Stiu, las ticalos ce esti!
  *A te intoarce este un semn rau… Mai ales daca esti o femeie tanara, proaspat casatorita si n-ai fost acasa de 3 zile.

  * Cheltuim atat de multi bani pe haine scumpe cand cele mai bune momente in viata sunt cele fara haine….

  * Deoarece Dumnezeu nu reuseste sa urmareasca chiar totul, a creat batranele si bancile din curte.

  * I: Ce trebuie sa faci cind iti trece calea o pisica neagra?
  R: O prinzi, o bati, o jupoi de blana si o intrebi: ia zi tu, acuma, cui nu i-a mers bine azi?

  * Unde credeti ca se roaga oamenii cu adevarat la Dumnezeu: intr-o biserica sau intr-un avion cu un motor in flacari?

  * Daca prietena ta nu se mai epileaza, inseamna ca nu mai are pe nimeni in afara de tine.
  Sursa : Yahoo! Mail ( de la prietenul COSTI ) .
  Ce spui ?
  Ți-au plăcut ?
  Ne spui și tu un sfat sau ne spui un banc ?
  Hai, nu fii zgârcit ( ă ) !!!
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 18/06/2012 @ 8:58 pm | Răspunde

 9. OOO ! Ce ma bucur domnule Aliosa ca ati fost in orasul si imprejurimile mele dragi.
  Daca ati fi avut mai mult timp sa „bateti” cu rucsacelul in spate cararile muntilor din jurul Pietrei Neamtului v-ar fi placut cu siguranta!

  Comentariu de Samsara — 19/06/2012 @ 11:30 am | Răspunde

  • @ Samsara,
   Bună ziua !
   Sunt convins că mi-ar fi plăcut tare mult „ să bat cu rucsăcelul în spate cărările munților din jurul PIETREI NEAMȚULUI ” !!!
   Sincer să fiu, în cele 14 zile cât am făcut tratament fizioterapeutic la Sanatoriul BĂLȚĂTEȘTI ,
   consider că AM VĂZUT DESTULE FRUMUSEȚI din județul NEAMȚ !
   Am publicat deja TREI ARTICOLE și voi mai publica cel puțin încă TREI tot despre cele văzute în județul NEAMȚ în perioada 28/05-11/06 2012.
   Dacă voi fi la fel de sănătos ca acum, în vara anului 2013 voi merge din nou la BĂLȚĂTEȘTi și-atunci, îți voi urma cu siguranță sfatul și, de ce nu,
   poate vom merge împreună să „ batem cărările munților cu rucsăcelul în spate ” !!!
   Așa să ne ajute DUMNEZEU !
   Mulțumesc pentru vizită, comentariu și like !
   Cu respect,
   Alioșa.

   Comentariu de Aliosa — 19/06/2012 @ 12:53 pm | Răspunde

 10. @ ALL!!!
  E VARĂ și e foarte cald afară .
  Dar în casă-i și mai cald
  De-aceea , ieși mereu afară
  Căci fața-i de smarald.
  Spre seară însă se răcește
  Și te simți bine în șalvari
  Dar fața ți se îngrozeste
  Că-i mușcată de TÂNȚARI !!!
  De aceea m-am gândit
  Să-ți aduc la cunoștință
  Un REMEDIU potrivit
  Spre a ta știință .

  REMEDII NATURALE , non-toxice și ecologice împotriva mâncărimii mușcăturilor de TÂNȚARI :
  a ) BANANA
  Coaja de banană ce deobicei se aruncă , se poate folosi pentru a unge cu partea sa din interior locul unde TÂNȚARUL a mușcat .
  b) SĂPUNUL
  Se pare ca sapunul nu e bun numai la spalat, ci ne scapa si de mancarimea nesuferita a muscaturilor de tantari. Imediat dupa ce ai fost muscat de tantar si simti ca zona se inflameaza, fugi la baie, umezeste locul si freaca bine cu sapun. La final, clateste si lasa locul neacoperit.
  c) OȚETUL
  Banalul otet de mere, folosit in salate, are si aceasta proprietate. Se pare ca alina muscaturile de tantari. Aplica pe zona afectata o discheta demachianta sau o bucata de vata imbibata in otet.
  d) CEAPA
  Cine s-ar fi gandit? Ceapa, cu tot cu mirosul ei respingator, e un mare aliat impotriva tantarilor. Freaca locul muscat de tantari cu o bucata de ceapa proaspat taiata si lasa locul neacoperit – va mirosi putin, dar vei scapa de mancarime.
  e ) PASTA DE DINȚI
  Mai ales daca e mentolata, pasta de dinti te scapa si de aceasta problema a muscaturilor de tantari. Scapi foarte simplu de mancarime daca aplici putina pasta de dinti pe zona care iti provoaca mancarimi.
  f) GHEAȚA
  Daca ai la indemana, pune un cub de gheata peste muscatura de tantar. Te va racori, iti va lua senzatia de mancarime si zona nu se va mai inflama.
  g) ULEI DE LEVĂNȚICĂ .
  Nu sunt foarte la indemana, trebuie sa le cuperi special si sa le iei cu tine in concediu, dar sunt eficiente. Fa-ti inainte un test pe mana ca sa vezi daca esti alergica la aceste uleiuri (desi sunt sanse foarte mici) si apoi foloseste-le ori de cate ori ai nevoie, aplicand uleiul cu o bucata de vata.
  Sursa : Suntfericită.ro
  Ce zici , îți folosesc aceste REMEDII ???
  Părearea mea e că sunt FOARTE BUNE dar mai bine SĂ NE FERIM de ȚÂNȚARI și de HIENELE portocalii !!!
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 20/06/2012 @ 3:17 pm | Răspunde

 11. @ de la CrisCar50, via Yahoo ! Mail:

  Cu telegondola…

  Multumesc mult pt. prilejul de a revedea imagini din orasul meu iubit.
  Cuprinzatoare si documentata vizita,pentru un timp atat de scurt.
  In privinta telegondolei,vazand distrugerile provocate de constructia ei si amenajarea traseului,
  din revolta mi-am promis sa nu ma urc in ea oricat de largi perspective mi-ar promite de la inaltimea ei.
  Din imagini rezulta ca natura lupta sa-si vindece ranile,
  dar cele din sufletul meu se vor vindeca mai greu
  pentru ca stiu cum erau pajistile si padurile inaintea interventiei.
  Poate ca timpul…

  Comentariu de Aliosa — 21/06/2012 @ 7:52 am | Răspunde

 12. @ Crișan prietene ,
  Bună dimineața !
  Îți înțeleg frustrarea și -ți sunt alături !
  Cu siguranță infatuatul primar ( fost și reales în 10 iunie 2012 ) ,
  NU S-A GÂNDIT nici o secundă că DISTRUGE ECOSISTEMUL superbei zone.
  În capul său infestat de „ ciuma portocalie ” și încurajat de fostul ministru al dezvoltării regionale și turismului ,
  „ plagiatoarea ” de teză de doctorat, culmea incredibilului în ȘTIINȚE MILITARE ( ce are J.Strauss cu Moș GERILĂ ?) ,
  nimeni alta decât blonda de la Pleșcoi, „ PINALTI ” a avut doar PROFITUL
  ( una lume spune că patroana telegondolei ar fi chiar fiica sa IRINA ) și câștigarea ELECTORATULUI ( lucru dovedit în 10 iunie a.c. ).
  Eu nu am SURPRINS tot DEZASTRUL provocat de constructori pe traseul de la GARĂ până sus pe Muntele COZLA
  dar în realitate, este tragic și strigător la cer .Iar acolo sus pe COZLA îți vine să urli de cele văzute …
  Gheorghe Ștefan zis și PINALTI a fost în stare de orice ca să-și atingă scopurile :
  trecerea de la PNL ( opoziție ) la PDL ( putere ) ,adică la BANUL PUBLIC…..,
  cochetarea cu UNPR , Gabriel Oprea pentru a fi „ făcut COLONEL ”
  fără să fi absolvit Liceul Militar , Școala Militară de Ofițeri Activi, Academia de Înalte Studii Militare și alte Cursuri Post-Academice
  ca subsemnatul
  și poate mult mai multe dar pe care eu nu șe știu.
  Mulțumesc pentru vizită, comentariu și like !
  O VARĂ cât mai puțin caniculară !
  Cu prietenie,
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 21/06/2012 @ 8:08 am | Răspunde

 13. @ALL !!!
  Excepțional!!!!!:
  SolarSystemScope
  Pentru iubitorii de astronomie o supriza placuta
  Foarte interesant , calatoriti interactiv in sistemul solar si in timp

  http://www.solarsystemscope.com/scope.swf

  (Aveti multe instrumente si butoane cu care puteti afla foarte multe.-Minunat!)
  Călătorie plăcută !
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 21/06/2012 @ 4:19 pm | Răspunde

 14. @ ALL !!!
  Bancuri cât cuprinde :
  Doua prietene virgine isi povesteau tot ce faceau.
  Una dintre ele pleaca intr-o excursie si se intoarce ne-mai-virgina.
  Cealalta o intreaba:
  – Cum e? Povesteste-mi!
  – Prima data este oribil, doare de nu-ti imaginezi;
  dar apoi e nemaipomenit!
  Prietena sa, intrigata, intreaba:
  – Cam cum doare? Ca durerea de cap, de stomac?
  – Nuuuu!
  – Atunci cum? Ca durerea de spate, de masea, de urechi?
  – Da! E ca durerea de masea!
  – De ce ca durerea de masea?
  – Pentru ca te doare, dar nu vrei sa ti-o scoata!
  ________________________________

  O fetita se uita pe gaura cheii in camera parintilor.
  La un moment dat exclama:
  „Si cand te gandesti ca pe mine vor sa ma duca la psihiatru pentru ca-mi sug degetul!”
  ________________________________

  Ce au in comun pasarica unei femei si o baterie de 9V ?
  Stii ca nu e bine..dar mai devreme sau mai tarziu tot o atingi…
  ________________________________

  Dupa o zi criminala, in care lui Mos Craciun toate i-au mers prost:
  I s-au imbolnavit 4 pitici, 5 reni au racit, sania s-a rupt, a ramas fara bautura si a venit si soacra-sa in vizita .
  Seara, suna la usa un ingeras cu un brad imens de Craciun.
  „Ce sa fac cu bradul Mosule?” intreaba ingerasul.
  « Sa ti-l bagi în…. fund !
  Si de atunci exista traditia cu îngerasul înfipt în vârful bradului.
  ________________________________

  O vrabiuta zbura cu viteza la nivelul solului, din urma ei vine un BMW…
  Vrabiuta cu viteza pe langa BMW… si se izbeste de masina… cade ametita toata.
  Soferul opreste, o ridica, o ia acasa , o pune in colivie, ii pune niste paine,ii pune niste apa…
  Se trezeste vrabiuta la un moment dat si se uita buimacita in jurul ei:
  Vede gratii, vede apa, vede painea…
  – Hai sa-mi bag picioarele! L-am omorat pe ala cu BMW-ul…
  ________________________________

  De ce câraie cioara când zboară?
  Raspuns:
  Schimbă viteza!
  ________________________________

  Un betiv sta la bar si scrie de zor cifre pe o bucata de hartie.
  Barmanul curios il intreaba ce face acolo:
  – Nevasta-mea tine o cura de slabire si mi-a spus ca pierde un kilogram pe saptamana.
  – Si?
  – Si daca sunt exacte cifrele, scap de ea in 18 luni!
  ________________________________

  Un hot intra intr-o casa si incepe sa fure.
  Fura el cat fura, dar la un moment dat aude o voce:
  – Iisus te priveste!
  Se uita el in jur, nu vede nimic.
  Mai fura ce fura, si aude iar:
  – Iisus te priveste!
  Se uita mai bine si vede un papagal, care-i zice:
  – Eu sunt Moise, dar Iisus te priveste!
  – Care imbecil si-a botezat papagalul Moise?
  La care papagalul raspunde cu nonsalanta:
  – Acelasi imbecil care si-a botezat dobermanul Iisus…
  ________________________________

  O baba viseaza intr-o noapte ca Dumnezeu vorbeste cu ea si ii promite ca
  o sa mai traiasca 35 de ani, pentru ca a fost credincioasa…
  A doua zi – baba la o clinica de chirurgie estetica cere: lifting, liposuction, silicoane, vopsea blonda, etc….
  Ce mai, dupa doua zile cu banii de inmormantare era ca Pamela Anderson!
  Iese din clinica si o calca un autobuz..
  La poarta Raiului intreaba:
  – Doamne, daca mi-ai mai promis 35 de ani, de ce m-ai omorat?
  – Pana mea! Nu te-am mai recunoscut
  ________________________________

  Pasagerii din avion si-au ocupat locurile si asteapta echipajul pentru ca aeronava sa poata decola.
  Intr-un final, pilotul si copilotul apar si incep sa mearga printre scaune catre cabina lor.
  Toate semnele arata ca cei doi sunt orbi.
  Pilotul poarta ochelari mari, negri, are baston alb cu care loveste stanga-dreapta ca sa-si gaseasca drumul.
  Copilotul, are si el ochelari negri si este ghidat de un caine insotitor..
  La inceput pasagerii se foiesc nervosi, gandindu-se ca e vorba de o gluma, dar cand
  se pornesc motoarele si avionul incepe sa ruleze usor pe pista, toata lumea se linisteste.
  Deodata avionul accelereaza puternic si panica se instaleaza.
  Unii pasageri incep sa se roage, in timp ce altii se lungesc pe podea cu mainile la cap.
  In timp ce avionul se apropie in mare viteza de capatul pistei, vocile devin tot mai isterice,
  pentru ca atunci cand avionul mai avea de rulat doar 20 de metri pe asfalt, toata lumea sa urle intr-un glas.
  Din fericire exact in ultima clipa avionul s-a inaltat catre cer.
  In cabina pilotilor dupa cateva secunde de liniste, copilotul isi desclesteaza dintii:
  – Intr-o zi, nenorocitii astia o sa tipe
  prea tarziu si o sa murim !!

  Comentariu de Aliosa — 21/06/2012 @ 4:37 pm | Răspunde

 15. @ ALL !!!
  SECRETUL UNEI CASNICII PERFECTE !

  Eu si sotia mea cunoastem secretul pentru a mentine o casatorie solida:

  1. De doua ori pe saptamana mergem intr-un restaurant dragut, companie
  placuta, mancare buna, bem vin…
  Ea merge marti si joi, eu miercuri si vineri.

  2. De obicei dormim in paturi separate, eu in Juvigny, ea la Paris.

  3. O duc peste tot, dar ea reuseste mereu sa gaseasca drumul inapoi.

  4. Am intrebat-o unde vrea sa mearga pentru aniversarea casatoriei si mi-a
  raspuns:”intr-un loc unde nu am mai fost demult”. I-am sugerat bucataria.

  5. Ne tinem de mana mereu. Daca nu o fac, incepe sa cheltuiasca.

  6. Are un robot de bucatarie electric, un storcator electric, un prajitor
  electric si zice ca sunt prea multe in casa, nu are loc de ele unde sa stea.
  Asa ca i-am cumparat un scaun electric.

  7. Mi-a spus ca masina nu merge, ca are apa in carburator.
  Am intrebat unde e masina si mi-a raspuns: “In lac”.

  8. A facut o masca de argila. Pentru doua zile a fost frumoasa foc.
  Apoi si-a spalat masca de pe fata.

  9. A fugit dupa camionul de gunoi, urland: “Sunt in intirziere pt. gunoi?”
  Soferul i-a raspuns: “Nu, salta inauntru!”

  10. Aminteste-ti mereu, casatoria e prima cauza a divortului.

  11. Nu i-am vorbit sotiei timp de 11 luni. Nu indrazneam sa o intrerup.

  12. Ultima cearta ! a fost din cauza mea. A intrebat “Ce e pe televizor?”,
  iar eu i-am raspuns: “Praf”.

  13. La inceput, Dumnezeu a creat pamantul si s-a odihnit.
  Apoi a creat barbatul si s-a odihnit. Apoi a creat femeia.
  Si nici omul, nici Dumnezeu nu s-au mai odihnit niciodata.
  Si a fost nevoit sa inventeze si bautura”
  Tu, ce părere ai ?
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 21/06/2012 @ 4:43 pm | Răspunde

 16. @ ALL !!!

  „ Poți să ai și eșecuri , poți să ai și SUCCESURI.
  Pot să fie oameni carew NU VOR SĂ VORBESC cu tine ”
  Din gândirea europarlamentarului Elena Băsescu ( EBA ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Legile lui Murphy despre dragoste si sex

  Legea nr 1: Nimic nu se imbunatateste cu varsta.

  Legea nr 2: Sexul nu ingrasa.

  Legea nr 3: Sex-appeal este 50% ce ai si 50% ce cred altii ca ai.

  Legea nr 4: Nu face sex cu cineva din biroul tau

  Legea nr 5: Virginitatea poate fi vindecata.

  Legea nr 6: Calitatile care o atrag pe femeie la un barbat sunt cele pe care nu le va mai suporta mai tarziu. (si invers…:) )

  Legea nr 7: Nu exista alt remediu pentru sex decit… mai mult sex.

  Legea nr 8: Sexul ocupa cel mai putin timp si genereaza cea mai mare bataie de cap.

  Legea nr 9: Sexul e ca zapada: nu stii nicioadata cati centimetri o sa ai si nici cat o sa tina.

  Legea nr 10: Nu te culca nicodata cu cineva mai nebun decat tine.

  Legea nr 11: Sexul este unul din cele 9 motive ale reincarnarii. Celelate 8 nu sunt importante.

  Legea nr 12: Dragostea e o gaura in inima.

  Legea nr 13: Nu conteaza lungimea baghetei, ci magia din ea…

  Legea nr 14: O femeie nu uita niciodata barbatii pe care i-ar fi putut avea, barbatul – pe cele pe care nu le-a putut avea.

  Legea nr 15: Dragostea este triumful imaginatiei impotriva inteligentei.

  Legea nr 16: Iubeste-ti aproapele, dar sa nu afle nimeni.

  Legea nr 17: Dragostea tine de chimie – Sexul de fizic(a).

  Legea nr 18: Jocul dragostei nu se amana niciodata din cauza de intuneric.

  Legea nr 19: Nu marul din copac, ci perechea de pe pamint a fost cea care a cauzat necazul.

  Legea nr 20: Inainte sa-l gasesti pe Fat-Frumos, trebuie sa saruti multe broaste.

  Dumnezeu nu vă dă oamenii pe care îi vreţi; El vă dă oamenii de care aveţi NEVOIE… ca să vă ajute, să vă rănească, să vă părăsească, să vă iubească şi să vă transforme în persoana care aţi fost destinaţi să fiţi.

  Femeile au puteri care îi uimesc pe bărbaţi…..
  Îndură greutăţi şi cară poveri,
  Dar îşi păstrează fericirea, dragostea şi bucuria.
  Zâmbesc atunci când ar vrea să ţipe.
  Cântă atunci când ar vrea să plângă.
  Plâng atunci când sunt fericite
  şi râd când sunt nervoase.
  Se luptă pentru lucrurile în care cred.
  Se ridică împotriva nedreptăţii.
  Nu acceptă „nu” drept răspuns
  atunci când cred că există o soluţie mai bună.
  Suportă lipsuri pentru ca familia lor să aibă de toate.
  Merg la doctor cu un prieten speriat.
  Iubesc necondiţionat.
  Plâng atunci când copiii lor au succes
  şi se bucură atunci când prietenii primesc premii.
  Sunt fericite când aud despre o naştere sau o nuntă.
  Li se frânge inima când le moare un prieten.
  Jelesc la pierderea unui membru al familiei,
  totuşi sunt puternice atunci când cred că nu le-a mai rămas deloc putere.
  Ele ştiu că o îmbrăţişare şi un sărut
  pot vindeca o inimă rănită.

  femeile sunt de toate mărimile, formele şi culorile.
  Conduc, zboară, merg pe jos, aleargă sau îţi trimit e-mailuri
  ca să-ţi arate cât de mult le pasă de tine.
  Inima unei femei este ceea ce ţine lumea în mişcare.
  Ele aduc bucurie, speranţă şi dragoste.
  Ele au milă şi idei.
  Ele oferă sprijin moral familiei şi prietenilor.
  Femeile au lucruri vitale de spus
  şi totul de oferit.

  TOTUŞI, DACĂ EXISTĂ UN DEFECT AL FEMEILOR ,

  ACESTA ESTE CĂ ELE ÎŞI UITĂ VALOAREA .

  Tu, doamnă sau domnișoară, ce spui ?
  Weekend plăcut !
  Alioșa.

  Comentariu de Aliosa — 22/06/2012 @ 7:19 am | Răspunde

 17. Aici mă simt ca la mine acasĂ!

  Comentariu de Nicu — 23/06/2012 @ 10:36 am | Răspunde

  • @ Te cred 100% !!!
   Doar te-ai născut la poalele M.PIETRICICA și M.COZLA !!!
   Frumoase locuri !
   Dacă vrei să stăm „ la taclale ” vreo 14 zile, hai să ne punem de acord și să mergem
   pe la sfârșitul lunii IUNIE 2013 la SANATORIUL BĂLȚĂTEȘTI :
   detalii pe https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/06/12/
   Îți pot oferi toate informațiile pri e-mail….
   Mulțumesc pentru vizită și like !
   Weekend plăcut !
   Alioșa.

   Comentariu de Aliosa — 23/06/2012 @ 10:53 am | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mulțumesc WordPress.com/

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: