Alioşa ” File de Jurnal ”

14/01/2013

EMINESCU ” Luceafarul poeziei romanesti ” POET NATIONAL

Filed under: generale — Aliosa @ 8:14 pm

In loc de MOTTO:
Ce-ti doresc eu tie, dulce ROMANIE ,

31-plopii-fara-sot-statuie-EMINESCU32-statuie EMINESCU33-medalie_comemorativa_tBIOGRAFIA marelui POET NATIONALEMINESCU poet national ! MIHAI EMINESCU este deja cunoscuta !
IMAGINILE ce urmeaza sunt cunoscute doar de cunoscatorii interesati de
opera lui MIHAI EMINESCU !1-Părinții lui Eminescu.2-frații poetului3- casa-n care s-a născut.0- Mihai EMINESCU01-semnătura poetului12-Mihai+ Veronica Micle13-VM19-ME25-22-sanatoriul ...24-Teiul lui EMINESCU, IAȘI2627-timbre-Eminescu28- mormântul de la BELU29- mormântulTRICOLORU-i peste tot !
IUBESC intreaga OPERA a lui EMINESCU , ii stiu pe de rost multe POEZII !
Le-as POSTA pe TOATe dar nu-i posibil .M-am oprit insa la una care-i TARA ACTUALA si de aceea o postez cu drag :

IMPARAT si PROLETAR .Romania
„Pe bănci de lemn, în scunda tavernă mohorâtă,
Unde pătrunde ziua printre fereşti murdare,
Pe lângă mese lunge, stătea posomorâtă,
Cu feţe-ntunecoase, o ceată pribegită,
Copii săraci şi sceptici ai plebei proletare.

Ah! – zise unul – spuneţi că-i omul o lumină
Pe lumea asta plină de-amaruri şi de chin?
Nici o scânteie-ntr-însul nu-i candidă şi plină,
Murdară este raza-i ca globul cel de tină,
Asupra cărui dânsul domneşte pe deplin.

Spuneţi-mi ce-i dreptatea? – Cei tari se îngrădiră
Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi;
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră
Contra celor ce dânşii la lucru-i osândiră
Şi le subjugă munca vieţii lor întregi.

Unii plini de plăcere petrec a lor viaţă,
Trec zilele voioase şi orele surâd.
În cupe vin de ambră – iarna grădini, verdeaţă,
Vara petreceri, Alpii cu frunţile de gheaţă –
Ei fac din noapte ziuă ş-a zilei ochi închid.

Virtutea pentru dânşii ea nu există. Însă
V-o predică, căci trebui să fie braţe tari,
A statelor greoaie care trebuie-mpinse
Şi trebuiesc luptate războaiele aprinse,
Căci voi murind în sânge, ei pot să fie mari.

Şi flotele puternice ş-armatele făloase,
Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor,
Ş-acele milioane, ce în grămezi luxoase
Sunt strânse la bogatul, pe cel sărac apasă,
Şi-s supte din sudoarea prostitului popor.

Religia – o frază de dânşii inventată
Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată,
După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
Aţi mai purta osânda ca vita de la plug?

Cu umbre, care nu sunt, v-a-ntunecat vederea
Şi v-a făcut să credeţi că veţi fi răsplătiţi…
Nu! moartea cu viaţa a stins toată plăcerea –
Cel ce în astă lume a dus numai durerea
Nimic n-are dincolo, căci morţi sunt cei muriţi.

Minciuni şi fraze-i totul ce statele susţine,
Nu-i ordinea firească ce ei a fi susţin;
Averea să le aperi, mărirea ş-a lor bine,
Ei braţul tău înarmă ca să loveşti în tine,
Şi pe voi contra voastră la luptă ei vă mân’.

De ce să fiţi voi sclavii milioanelor nefaste,
Voi, ce din munca voastră abia puteţi trăi?
De ce boala şi moartea să fie partea voastră,
Când ei în bogăţia cea splendidă şi vastă
Petrec ca şi în ceruri, n-au timp nici de-a muri?

De ce uitaţi că-n voi e şi număr şi putere?
Când vreţi, puteţi prea lesne pământul să-mpărţiţi.
Nu le mai faceţi ziduri unde să-nchid-avere,
Pe voi unde să-nchidă, când împinşi de durere
Veţi crede c-aveţi dreptul şi voi ca să trăiţi.

Ei îngrădiţi de lege, plăcerilor se lasă,
Şi sucul cel mai dulce pământului i-l sug;
Ei cheamă-n voluptatea orgiei zgomotoase
De instrumente oarbe a voastre fiici frumoase:
Frumseţile-ne tineri bătrânii lor distrug.

Şi de-ntrebaţi atuncea, vouă ce vă rămâne?
Munca, din care dânşii se-mbată în plăceri,
Robia viaţa toată, lacrimi pe-o neagră pâine,
Copilelor pătate mizeria-n ruşine…
Ei tot şi voi nimica; ei cerul, voi dureri!

De lege n-au nevoie – virtutea e uşoară
Când ai ce-ţi trebuieşte… Iar legi sunt pentru voi,
Vouă vă pune lege, pedepse vă măsoară
Când mâna v-o întindeţi la bunuri zâmbitoare,
Căci nu-i iertat nici braţul teribilei nevoi.

Zdrobiţi orânduiala cea crudă şi nedreaptă,0-0-ROMANIA
Ce lumea o împarte în mizeri şi bogaţi!
Atunci când după moarte răsplată nu v-aşteaptă,
Faceţi ca-n astă lume să aibă parte dreaptă,
Egală fiecare, şi să trăim ca fraţi!

Sfărmaţi statuia goală a Venerei antice,
Ardeţi acele pânze cu corpuri de ninsori;
Ele stârnesc în suflet ideea neferice
A perfecţiei umane şi ele fac să pice
În ghearele uzurei copile din popor!

Sfărmaţi tot ce aţâţă inima lor bolnavă,
Sfărmaţi palate, temple, ce crimele ascund,
Zvârliţi statui de tirani în foc, să curgă lavă,
Să spele de pe pietre până şi urma sclavă
Celor ce le urmează pân’ la al lumii fund!

Sfărmaţi tot ce arată mândrie şi avere,
O! dezbrăcaţi viaţa de haina-i de granit,
De purpură, de aur, de lacrimi, de urât –
Să fie un vis numai, să fie o părere,
Ce făr’ de patimi trece în timpul nesfârşit.

Zidiţi din dărmăture gigantici piramide
Ca un memento mori pe al istoriei plan;
Aceasta este arta ce sufletu-ţi deschide
Naintea veciniciei, nu corpul gol ce râde
Cu mutra de vândută, cu ochi vil şi viclean.

O! aduceţi potopul, destul voi aşteptarăţi
Ca să vedeţi ce bine prin bine o să ias’;
Nimic… Locul hienei îl luă cel vorbareţ,
Locul cruzimii vechie, cel lins şi pizmătareţ,
Formele se schimbară, dar răul a rămas.

Atunci vă veţi întoarce la vremile-aurite,
Ce mitele albastre ni le şoptesc ades,
Plăcerile egale egal vor fi-mpărţite,
Chiar moartea când va stinge lampa vieţii finite
Vi s-a părea un înger cu părul blond şi des.

Atunci veţi muri lesne fără de-amar şi grijă,
Feciorii-or trăi-n lume cum voi aţi vieţuit,
Chiar clopotul n-a plânge cu limba lui de spijă
Pentru acel de care norocul avu grijă;
Nimeni de-a plânge n-are, el traiul şi-a trăit.

Şi boale ce mizeria ş-averea nefirească
Le nasc în oameni, toate cu-ncetul s-or topi;
Va creşte tot ce-n lume este menit să crească,
Va bea pân-în fund cupa, pân’ va vrea s-o zdrobească,
Căci va muri când nu va avea la ce trăi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pe malurile Senei, în faeton de gală,
Cezarul trece palid, în gânduri adâncit;
Al undelor greu vuiet, vuirea în granit
A sute d-echipajuri, gândirea-i n-o înşală;
Poporul loc îi face tăcut şi umilit.

Zâmbirea lui deşteaptă, adâncă şi tăcută,
Privirea-i ce citeşte în suflete-omeneşti,
Şi mâna-i care poartă destinele lumeşti,
Cea grupă zdrenţuită în cale-i o salută.
Mărirea-i e în taină legată de aceşti.

Convins ca voi el este-n nălţimea-i solitară
Lipsită de iubire, cum că principiul rău,
Nedreptul şi minciuna al lumii duce frâu;
Istoria umană în veci se desfăşoară,
Povestea-i a ciocanului ce cade pe ilău.

Şi el – el vârful mândru al celor ce apasă –
Salută-n a lui cale pe-apărătorul mut.
De aţi lipsi din lume, voi cauza-ntunecoasă
De răsturnări măreţe, mărirea-i radioasă,
Cezarul, chiar Cezarul de mult ar fi căzut.

Cu ale voastre umbre nimica crezătoare,
Cu zâmbetu-vă rece, de milă părăsit,
Cu mintea de dreptate şi bine râzătoare,
Cu umbra voastră numai, puteri îngrozitoare,
La jugu-i el sileşte pe cei ce l-au urât.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parisul arde-n valuri, furtuna-n el se scaldă,
Turnuri ca facle negre trăsnesc arzând în vânt –
Prin limbile de flăcări, ce-n valuri se frământ,
Răcnete, vuiet de-arme pătrund marea cea caldă,
Evul e un cadavru, Paris – al lui mormânt.

Pe stradele-ncruşite de flăcări orbitoare,
Suiţi pe baricade de bulgări de granit,
Se mişc batalioane a plebei proletare,
Cu cuşme frigiene şi arme lucitoare,
Şi clopote de-alarmă răsună răguşit.

Ca marmura de albe, ca ea nepăsătoare,
Prin aerul cel roşu, femei trec cu-arme-n braţ,
Cu păr bogat şi negru ce pe-umeri se coboară
Şi sânii lor acopăr – e ură şi turbare
În ochii lor cei negri, adânci şi desperaţi.

O! luptă-te-nvălită în pletele-ţi bogate,
Eroic este astăzi copilul cel pierdut!
Căci flamura cea roşă cu umbra-i de dreptate
Sfinţeşte-a ta viaţă de tină şi păcate;
Nu! nu eşti tu de vină, ci cei ce te-au vândut!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scânteie marea lină, şi placele ei sure
Se mişc una pe alta ca pături de cristal
Prin lunce prăvălite; din tainica pădure
Apare luna mare câmpiilor azure,
Împlându-le cu ochiul ei mândru, triumfal.

Pe undele încete îşi mişcă legănate
Corăbii învechite scheletele de lemn;
Trecând încet ca umbre – ţin pânzele umflate
În faţa lunei, care prin ele-atunci străbate,
Şi-n roată de foc galben stă faţa-i ca un semn.

Pe maluri zdrumicate de aiurirea mării
Cezaru-ncă veghează la trunchiul cel plecat
Al salciei pletoase – şi-ntinse-a apei arii
În cercuri fulgerânde se pleacă lin suflării
A zefirului nopţii şi sună cadenţat.

Îi pare că prin aer în noaptea înstelată,
Călcând pe vârf de codri, pe-a apelor măriri,
Trecea cu barba albă – pe fruntea-ntunecată
Cununa cea de paie îi atârna uscată –
Moşneagul rege Lear.

Uimit privea Cezarul la umbra cea din nouri,
Prin creţi ai cărei stele lin tremurând transpar,
I se deschide-n minte tot sensul din tablouri
A vieţii sclipitoare… A popoarelor ecouri
Par glasuri ce îmbracă o lume de amar:

„În orice om o lume îşi face încercarea,
Bătrânul Demiurgos se opinteşte-n van;
În orice minte lumea îşi pune întrebarea
Din nou: de unde vine şi unde merge floarea
Dorinţelor obscure sădite în noian?

Al lumii-ntregul sâmbur, dorinţa-i şi mărirea,
În inima oricărui i-ascuns şi trăitor,
Zvârlire hazardată, cum pomu-n înflorire
În orice floare-ncearcă întreagă a sa fire,
Ci-n calea de-a da roade cele mai multe mor.

Astfel umana roadă în calea ei îngheaţă,
Se pietrifică unul în sclav, altu-mpărat,
Acoperind cu noime sărmana lui viaţă
Şi arătând la soare-a mizeriei lui faţă –
Faţa – căci înţelesul i-acelaşi la toţi dat.

În veci aceleaşi doruri mascate cu-altă haină,
Şi-n toată omenirea în veci acelaşi om –
În multe forme-apare a vieţii crudă taină,
Pe toţi ea îi înşală, la nime se distaină,
Dorinţi nemărginite plantând într-un atom.

Când ştii că visu-acesta cu moarte se sfârşeşte,
Că-n urmă-ţi rămân toate astfel cum sunt, de dregi
Oricât ai drege-n lume – atunci te oboseşte
Eterna alergare… ş-un gând te-ademeneşte:
Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi.”Arcul de TRIUMF !
IMAGINILE de mai sus si POEZIA au fost preluate de pe INTERNET . Multumesc celor ce le-au postat !
Ce parere ai despre POEZIA de mai sus ?
Nu simti ca EMINESCU-i printre noi ?
Dar, mai bine-L las pe EMINESCU sa ne judece :

Cu dragoste pentru EMINESCU,
Aliosa.
PS!
Cei care doresc mai multe despre EMINESCU, sunt rugati sa acceseze:
https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/01/08/Adevarul-despre-EMINESCU

35 comentarii »

 1. @ ALL !!!
  Cum astazi in urma cu 163 de ani
  S-a NASCUT marele EMINESCU
  POETUL titan intre titani,
  De pe strada capitan STANCULESCU
  Aliosa cu-a lui fani ureaza un sincer La Multi Ani
  Doamnelor si domnilor ce-l vor omagia pe EMINESCU !

  Auditie si vizionare placuta !
  Cu prietenie pentru prietenele si prietenii din blogosfera ,
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 15/01/2013 @ 8:39 am | Răspunde

 2. „Vreme trece, vreme vine,

  Toate-s vechi si nouă toate;

  Ce e rău şi ce e bine

  Tu te-ntreabă si socoate”
  Glossă de Mihai Eminescu

  Comentariu de yousef59 — 15/01/2013 @ 5:46 pm | Răspunde

  • @ Buna seara Magda !
   ……………………………………….
   ” Ce e val ca valul trece ………………………”
   EMINESCU insa doamna,
   E motivul de-a petrece
   Iarna,primavara, vara, toamna !

   Multumesc pentru OMAGIUL adus POETULUI !
   O seara minunata !
   Cu respect,
   Aliosa.

   Comentariu de Aliosa — 15/01/2013 @ 7:40 pm | Răspunde

 3. „Ei tot şi voi nimica; ei cerul, voi dureri!

  De lege n-au nevoie – virtutea e uşoară
  Când ai ce-ţi trebuieşte… Iar legi sunt pentru voi,
  Vouă vă pune lege, pedepse vă măsoară
  Când mâna v-o întindeţi la bunuri zâmbitoare,
  Căci nu-i iertat nici braţul teribilei nevoi.”

  Nu pare să se fi schimbat mare lucru. Vorba lui Catavencu:”Anglia-şi are faliţii săi, Franţa-şi are faliţii săi, până şi chiar Austria-şi are faliţii săi, în fine oricare naţiune, oricare popor, oricare ţară îşi are faliţii săi … Numai noi să n-avem faliţii noştri!… ”

  O seară cu pace, Alioşa!

  Comentariu de cammely — 15/01/2013 @ 6:27 pm | Răspunde

  • @ Buna seara Cammely !
   …………………………………………………
   ” Ei tot si voi nimica; ei cerul, voi dureri ”
   ……………………………………………………………..
   Nu-i dureros de ACTUAL marele poet EMINESCU ?

   Iata ce spunea POETUL in SCRISOAREA a III-a :

   Multumesc pentru OMAGIEREA POETULUI EMINESCU !
   O seara minunata !
   Cu stima,
   Aliosa.

   Comentariu de Aliosa — 15/01/2013 @ 8:06 pm | Răspunde

 4. La multi ani lui Eminescu!
  Multumim pentru acest articol binevenit!

  Comentariu de Raileanu Mariana — 15/01/2013 @ 6:29 pm | Răspunde

  • @ Buna seara Mariana !
   Multumesc si eu pentru participarea la OMAGIEREA POETULUI fara pereche,
   LUCEAFARUL poezie romanesti,
   persecutatul in timpul vietii de TRADATORII de NEAM si TARA
   si HULIT de falsii ” telectuali ” ai lui ” PESTE” inraitul ce-a inceput acum vreo trei ani sa-l
   citeasca pe Cartarescu dar nici macar o poezie de EMINESCU !
   Un mai mare PATRIOT ca EMINESCU,
   un mai modest si altruit ca EMINESCU,
   ROMANIA nu a avut, nu are si nici nu va mai avea vreodata !
   Iata EXEMPLUL cel mai elocvent a celor spuse de mine mai sus :
   EPIGONII:

   O seara frumoasa !
   Cu respect,
   Aliosa.

   Comentariu de Aliosa — 15/01/2013 @ 7:49 pm | Răspunde

 5. Adevarata dovada de pretuire ar fi sa-L MAI CITIM!

  Comentariu de criscar50 — 15/01/2013 @ 7:22 pm | Răspunde

  • @ Buna seara CRISAN !
   Numai cine NU VREA, numai cine NU-I ROMAN,
   nu-L citeste pe EMINESCU !
   Azi mai mult ca niciodata YouTube generos
   Cu- a lui putere le da la toti putinta
   Sa-L asculte pe EMINESCU tacticos
   De au intr-adevar vointa !

   Multumesc ca mi-ai fost alaturi la OMAGIEREA marelui POET NATIONAL,
   EMINESCU !
   O seara minunata !

   Cu prietenie,
   Aliosa.

   Comentariu de Aliosa — 15/01/2013 @ 8:00 pm | Răspunde

 6. @ ALL !!!
  „Cristian Preda aduce noi deservicii Romaniei, mintind in Parlamentul European
  by Corina Cretu

  Atacul lui Cristian Preda, de ieri, din Parlamentul European, reprezinta o continuare a campaniei PDL de denigrare a Romaniei la nivelul Uniunii Europene. I-am solicitat public, azi, lui Cristian Preda sa isi ceara scuze in fata plenului Parlamentului European cu privire la minciunile lansate cu buna stiinta la adresa premierului Victor Ponta.

  Remarc cu regret ca PDL isi continua campania de denigrare a Romaniei la nivelul Uniunii Europene, dezinformand extrem de grav cu privire la situatia reala din Romania si acuzand actuala guvernare de incercare de a controla sistemul juridic. Monica Macovei a mintit in plenul Parlamentului European cu privire la cele 2 milioane de voturi fraudate la referendumul de demitere a presedintelui, fapt dezmintit de institutiile abilitate. Acum, Cristian Preda calca pe urmele lui Macovei, aducand noi deservicii Romaniei prin minciunile proferate cu nonsalanta in plenul Parlamentului European cu privire la declaratiile premierului Romaniei.

  Cristian Preda minte in fata oficialilor europeni cu privire la afirmatiile premierului Victor Ponta in legatura cu dosarul si statutul juridic al lui Dan Voiculescu. Victor Ponta, contrar afirmatiilor false avansate de Cristian Preda, nu a cerut anularea unei decizii cu privire la Dan Voiculescu, acesta nefiind condamnat in dosarul la care face referire europarlamentarul PDL. Dl Preda cunoaste foarte bine toate aceste aspecte, insa prefera sa intoxice mediile europene si sa manipuleze opinia publica din Romania.

  M-as fi asteptat ca macar Cristian Preda sa fie diferit de colegii sai din PDL si sa nu apeleze la asemenea manevre de intoxicare a oficialilor europeni. Ii solicit si pe aceasta cale d-lui Preda sa isi ceara scuze in plenul Parlamentului European pentru minciunile sale, deoarece asemenea afirmatii afecteaza imaginea si interesele Romaniei la nivelul Uniunii Europene.”
  Sursa: http://corinacretu.wordpress.com/2013/01/15/
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 15/01/2013 @ 8:31 pm | Răspunde

 7. @ ” Bursucel „,
  Buna dimineata !
  Bine ai patruns in casa mea virtuala !
  Faptul ca vizita domniei tale se datoreaza OMAGIERII nasterii MARELUI POET NATIONAL
  EMINESCU,
  bucuria mea este cu atat mai mare !
  EMINESCU a scris ” Mai am un singur dor „:

  Eu nu am scris asa ceva dar, AM si eu
  UN SINGUR DOR :
  – sa faci un mic comentariu !
  Multumesc pentru LIKE !
  O zi frumoasa !
  Cu stima,
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 16/01/2013 @ 8:56 am | Răspunde

 8. @ ALL !!!
  Sa ne mai si relaxam !
  GIGEL o intreaba pe BUNICA :
  -Bunico, cum te tratezi d-ta cand esti bolnava?
  – Pai, la raceala cu un paharel de tuica,
  daca imi creste tensiunea cu un paharel de coniac de calitate superioara
  cand imi scade tensiunea cu un pahar de vin rosu
  lipsa poftei de mancare cu un un pahar de vin alb,
  iar pentru o digestie mai buna un pahar de bere.
  -Bine, bunico, si cand bei apa?
  – Dragul meu, de o boala din asta inca n-am suferit…
  Sa TRAIASCA BUNICUTA !
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 16/01/2013 @ 9:28 am | Răspunde

 9. @NatyCalinescu,
  Buna ziua !
  Multumesc pentru like !

  O zi frumoasa !
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 16/01/2013 @ 4:26 pm | Răspunde

 10. @ ALL !!!
  Dup-atata poezie de la EMINESCU
  M-am gandit sa postez BANCURI
  De pe strada PRAPORGESCU
  Colt la colt cu STANCULESCU :

  ” Wikipedia: – Eu stiu totul !
  Google: – Eu am de toate !
  Facebook: – Eu stiu pe toata lumea !
  Internet: – Fara mine nu aveti valoare !
  RENEL: – Serios ?

  Ionel şi Marioara erau amândoi pacienţi într-un spital de boli mintale.
  Într-o zi, pe când se plimbau pe lângă piscina spitalului, Ionel a sărit brusc în apă, a înotat până la fund şi a rămas acolo.
  Marioara a sărit repede să-l salveze. A înotat şi ea până la fund şi l-a scos pe Ionel din apă.
  La auzul acestei fapte eroice, asistenta şefă a ordonat ca Marioara să fie externată din spital, deoarece o consideră acum stabilă mintal.
  Asistenta s-a dus la Marioara să-i dea vestea şi i-a spus:
  – Marioara, am o veste bună şi una rea. Vestea bună este că vei fi externată. Din moment ce ai fost capabilă să reacţionezi în mod raţional la o criză şi să salvezi viaţa unui alt pacient, am ajuns la concluzia că fapta ta dovedeşte o deplină sănătate mintală. Vestea rea e că Ionel, pacientul pe care
  l-ai salvat, s-a spânzurat cu cordonul de la halat în baie. Îmi pare nespus de rău, dar a murit.
  La aceasta, Marioara răspunse:
  – C-esti proastă?
  Nu s-a spânzurat.
  L-am pus eu acolo să se usuce…

  Un vanator s-a dus la vanatoare in padure si fara sa-si de-a seama l-a prins noaptea si s-a ratacit. Batea vantul, era frig si ploua iar el, disperat, mergea ca sa se incalzeasca, fara sa mai stie unde se afla.
  Intr-un tarziu vede undeva o lumina si tot mergand catre ea ajunge la un canton silvic.
  Bate la usa si apare padurarul:
  – Te-ai ratacit – spune omul si il pofteste in casa. Este tarziu, ramai aici pana dimineata cand iti arat drumul. Pana atunci stai la masa cu noi, dar avem numai mamaliga cu branza. Vanatorul era obosit si flamand, pentru ca mersese toata ziua fara sa manance.
  Dupa ce mananca o vreme, intreaba:
  – Padurarule, pot sa mai iau un pic de mamaliga? Uite, mi-a ramas un pic de branza…
  Nu trece mult si intreaba din nou:
  – Padurarule, pot sa mai iau un pic de branza? Uite ca mi-a mai ramas mamaliga…
  Dupa ce se repeta actiunea cu mamaliga cu branza de mai multe ori, adorm toti in singura camera unde era cald, padurarul cu nevasta in pat si vanatorul pe o saltea pe jos.
  Dupa miezul noptii se aude urletul unei haite de lupi. Padurarul sare din pat ca ars, se imbraca repede si dispare in noapte. In urma lui ramane o liniste apasatoare.
  Dupa un timp, vanatorul intreaba in intuneric:
  – Oare sta mult?
  – Sta mult, ii raspunde femeia in soapta.
  – Oare nu ma prinde? intreaba din nou vanatorul.
  – Nu te prinde mai omule, ca pana iese el in calea lupilor, la capatul paraului, poate sa treaca toata noaptea.
  – Zici ca nu ma prinde…
  – Nu te prinde, fii sigur de asta.
  Hai, curaj!
  – Atunci, spune vanatorul, ma duc sa mai iau un pic de mamaliga cu branza!
  Ha-ha-ha !!!
  Badea Gheorghe si Pisti la restaurant.
  -Mei Gheo, cum se zice corect la voi, in romana: o spatar sau un spatar?
  -Un spatar!
  -Unspatar, doi beri te rog!
  Tatal intra in camera fetitei si pe patul gol gaseste o scrisoare.
  Gandindu-se la ce e mai rau, deschide scrisoarea si citeste:
  Tati draga, imi pare foarte rau, dar trebuie sa iti spun ca am plecat de acasa cu noul meu prieten. Am gasit dragostea adevarata. Sa vezi ce chipes e, cu tatuaje si piercinguri si motocicleta aceea imensa. Dar tati, asta nu e tot: am ramas, in sfarsit, insarcinata si Abdul spune ca vom trai fericiti in rulota lui, in mijlocul padurii. Vrea multi copii si asta visez si eu. Si pentru ca am aflat ca marijuana nu este deloc daunatoare, am hotarat sa o cultivam pentru noi si prietenii nostri, sa aiba cand raman fara cocaina si extasy. Intre timp, sper sa se descopere tratamentul pentru SIDA, pentru ca Abdul sa se simta mai bine. Sa stii, tati ca merita asta. Tati, nu te ingrijora, am deja 15 ani si pot avea grija de mine. In plus, Abdul stie sa ma sfatuiasca, doar are 44 de ani: m-a sfatuit si sa imi schimb religia (la islamism, desigur). Sper sa te vizitez curand, ca sa iti poti cunoaste nepotii.
  Fetita ta.

  P.S.: Te-am pacalit! Sunt la vecina. Voiam doar sa iti arat ca sunt lucruri mai rele in viata decat carnetul de note de pe birou.
  Sotia catre sot: Dragul meu, degeaba iti tragi burta cind te urci pe cantar ..
  Imposibil sa-ti arate mai putine kilograme.
  Sotul: Stiu draga mea ..
  Sotia: Atunci de ce ti-o tragi ?
  Sotul: Ca sa vad ce scrie …
  Cînd un bărbat are de luat o decizie importantă…închide ochii, îşi cuprinde capul în mîini, şi-ascultă conştiinţa, gîndeşte profund, apoi proclamă hotărît:
  – Nevastă, tu cum crezi c-ar trebui să facem?
  Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă şi-l întreabă:
  – Dumneavoastră aţi cerut ceva de Beethoven?
  – Nu, eu am cerut pui cu smântână.
  O pereche de tineri însurăței.
  Soțul se apucă să instaleze o poliță pe perete.
  – Este suficient un sigur șurub pentru a monta această poliță, a doua gaură este complet inutilă.
  Soția:
  – Dacă sunt făcute două găuri, trebuie să le folosești pe ambele.
  – Bine, astăzi înainte de somn, am să-ți aduc aminte cuvintele astea.
  Un baiat expediaza un sms fetei:”Acest abonat va cere in casatorie”
  Primeste raspuns:
  „Stimate abonat,in contul dumneavoastra nu sunt suficienti bani pentru aceasta operatiune!”
  Am fost s-o vizitez pe nevasta-mea la spital. Inainte sa intru in salon l-am intrebat pe doctor:
  -„Cum e dom’ doctor, vreo schimbare ceva?”
  -„Ma tem ca nu arata bine” zice doctorul
  -„Nu va temeti dom’ doctor” i-am spus „asa e ea, urata..”
  Intr-o intreprindere de productie:
  „Stimate lucratoare, daca purtati halate lungi si largi, feriti-va de organele in miscare ale utilajelor.
  Daca purtati halate scurte si stramte, feriti-va de organele in miscare ale mecanicilor de intretinere.”
  Conducerea
  Nu imi aduc aminte ce i-am promis sotiei – ca beau doua beri si vin la noua sau ca beau noua beri si vin la doua?
  Dialog în pat:
  – Dragul meu, tu mă iubeşti?
  – Da’ tu ce crezi că fac aici? Flotări?
  Taticule, ce este o ciocanitoare?
  – O privighetoare dupa un an de la casatorie…”
  Un sot vine acasa bine dispus si ii spune sotiei sale:
  Sotul: Iubire spune-mi ceva care sa ma faca fericit si sa ma supere in acelasi timp.
  Sotia: Fratele tau o are mai mica.
  Afis pe zidul unui cimintir aflat intr-o curba periculoasa:
  – Nu va grabiti! Noi…va asteptam!
  Profitând de lipsa soţului, o doamnă îşi primeşte amantul acasă.
  Înainte de a se aşeza la masă ea îl roagă:
  – Iubitule, ascute, te rog, cuţitul acesta.
  Tipul îi îndeplineşte dorinţa apoi cade pe gânduri. Ea observă şi îl întreabă:
  – La ce te gândeşti, iubitule?
  – Ştii, acasă nu am ascuţit niciodată cuţitele dar ele mereu sunt ascuţite.
  – Cu ce se ocupă soţia ta? mă întreabă un amic.
  – E programatoare, zic.
  – Interesant… spuse el.
  – Da. Scorpia nu pleacă niciodată de-acasă fără să-mi facă programul zilnic!…
  Soţia se întoarce acasă după ce a fost pe la cumpărături şi îi arată soţului noul sutien pe care şi l-a cumpărat.
  El, cu o voce plictisită îi spune:
  – De ce l-ai cumpărat dacă n-ai ce să pui înăuntru?
  – Din acelaşi motiv pentru care tu porţi chiloţi.
  Femeile se împart în trei categorii:
  -frumoase;
  -credincioase;
  – frumoase şi credincioase, dar …din plastic.
  Balenoiul către balenuță:
  – Dragă, ceva astă seară?
  – Mă doare capul, scumpule…..
  – Păi de aceea suntem pe cale de dispariție….
  Un polițist și-a trimis nevasta la mare cu copilul, iar după o săptămâna a venit și el la mare.
  În prima seară zice:
  – Nevastă, am mare chef sa facem dragoste!
  – Și eu am, dar dacă se scoală copilul și ne prinde? Hai să mergem mai bine la plaja.
  Ajung ei pe plajă, încep treaba aia faină, când deodată apare o patrulă de politie.
  – Va rog sa va îmbrăcați, sa vă dăm amendă pentru ofensă de moravuri ușoare.
  Tipul zice:
  – Nene, stai ușor, și eu sunt polițist, uite legitimația!
  – Bine, dumneavoastră puteți pleca, dar pe femeia asta trebuie sa o amendez, e a 7-a oară când o prind pe plajă săptămâna asta.
  Cica cercetatorii (de data asta romani), au descoperit semnificatia cuvantului nevasta: ne va sta in calea fericirii!
  O femeie merge la slujbă cu o fustă stramtă şi cu o tăietura pe pe o parte de se vedea piciorul de jos până sus.
  Preotul când o vede, uită de slujba ce avea să o ţină, dar dascălul îl ajută. Şi începe aşa:
  – Dă-i Doamne un ac cu aţa! Ca să-şi coase fusta-n faţă! Că se vede goliciunea! Şi se scoală spurcăciunea, nu-mi pot spune rugăciunea!
  Ioane, tu crezi în reîncarnare?
  – Da,Mărie, cred…
  – Cum adică? Eu, după ce mor, m-aş putea reîncarna într-o vacă?!
  – Nu, Mărie, nu să poate dă două ori la rînd…..!
  Un eschimos vizitează iglu-ul unui alt eschimos şi vede o blană nouă de urs polar pe jos.
  Surprinzător, nu avea nicio gaură de glonţ.
  – Este al tău trofeul?
  – Da!
  – Câte gloanţe ai tras?
  – 10.
  – Şi de câte ori l-ai nimerit?
  – Niciodată.
  – Şi ursul?
  – A murit de râs…
  El si sotia lui stateau pe canapea si se uitau la televizor.
  El avea telecomanda si tot schimba de pe un canal de pescuit pe un canal porno.
  Ea a inceput sa se enerveze din ce in ce mai tare si in cele din urma a spus:
  – Pentru numele lui Dumnezeu! Lasa pe canalul porno,doar stii sa pescuiesti…. !
  – De ce nu raspunzi la telefon?
  – Am fost la wc.
  – Doua luni ?!?
  Un manelist, pe banca-n parc, vede doua tinere alergand:
  „Ce face fetele, joaca jogging?”

  Din memoriile bulibasei:
  „Cand eram mic, mama imi lua tot ce-mi doream,
  iar tata tinea de sase…”

  De camasa unui pacient care a fost adus de urgenta la spital cu
  ambulanta, era prins un biletel: „Domnilor doctori, aceasta este
  epilepsie, nu apendicita…
  De apendicita am fost operat deja de trei ori!”

  Un tip se plânge unui vecin:
  – Ioane, am prins feciorul tău la mine în beci!
  – În beci şi eu pot să-l prind. Încearcă să-l prinzi în câmp deschis!

  -Cine din familia voastra este cel mai in varsta?
  -Stra-stra-stra-strabunica.
  -Nu-i posibil asa ceva.
  -Ba e po-po-po-posibil!

  Unei tipe i se strică mașina și singurul bărbat care se oprește s-o ajute îi cere 100 de lei pentru reparație. Tipa îi răspunde că nu are decât 20 de lei.
  -Dacă ai fi mai tânăr, îi spune, cred că aș putea face sex cu tine pentru diferența de bani.
  -Pe cine faci tu bătrân? se enervează ăsta. Ia dă rochița aia jos și suie-te pe capotă!
  Și nici una, nici două, scoate o sculă cât toate zilele. Tipa e șocată și încântată. Se gândește: „Mă ajută cu reparația, îi dau doar 20 de lei și mă aleg și cu minunăția asta!” Dar rămâne cumva surprinsă când îl vede pe tip că își prinde niște cârlige de rufe de măciucă.
  -Ce-i cu cârligele, ce faci cu ele? întreabă ea.
  -Opritoare, doar nu credeai că, la banii ăștia, ți-o dădeam pe toată…

  -Dumnezeule, ce vanataie ai!
  -Da, e de la pisica!
  -O asa vanataie imensa?
  -Da, m-a lovit sotia cu pisica in cap!
  -Judecand dupa vanataie, pisica e facuta parf!
  -Da‘ de unde! N-a avut nici pe naiba. Era din bronz!”
  Sursa : Internetul.

  Ti-au placut ?
  Ne spui si tu un BANC ?
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 16/01/2013 @ 6:52 pm | Răspunde

 11. @ Cristi M,
  Buna seara !
  Bine ai venit in modesta-mi casa virtuala !
  Multumesc pentru vizita si LIKE !
  Pentru tine in mod special si pentru toate persoanele de mai sus,
  PRIMUL FILM despre EMINESCU :

  Auditie si vizionare placuta !
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 16/01/2013 @ 7:18 pm | Răspunde

 12. @ Buna dimineata
  doamnelor, domnisoarelor si domnilor care mi-ati fost alaturi la OMAGIEREA
  LUCEAFARULUI POEZIEI ROMANESTI !
  Suntem inca in SAPTAMANA EMINESCU si de aceea am hotarat sa mentin TREAZ acest articol pana DUMINICA 20 ianuarie a.c.
  Mai sus v-am delectat cu BANCURI pentru toate gusturile . Daca unele sunt indecente , va rog sa ma scuzati si sa savurati ideea BANCULUI !
  Acum va postez o rubrica numita :
  ” Stiati ca ………………….”:

  Daca o statuie reprezentand un erou pe cal prezinta
  calul cu doua picioare in aer, personajul a murit in
  batalie. Daca are un picior in aer a murit ranit dupa
  batalie si daca are patru picioare pe jos a murit de
  moarte naturala?

  Dupa lege, autostrazile interstatatale din SUA trebuie
  sa aiba 2 km de sosea dreapta din 10 in 10 km ca sa
  fie folosite pentru aterizare de avioane in caz de
  urgenta sau razboi?

  Cuvantul JEEP vine din prescurtarea „General Purpose”
  vehicle -G.P?

  Pentagonul are dublu numarul de toalete de care este
  nevoie? Cand a fost construit, legea impunea bai
  separate pentru albi si negri.

  Nu se poate stranuta cu ochii deschisi?

  Cuvantul cimitir vine din grecescul koimetirion care
  inseamna „dormitor”?

  In Anglia medievala era interzis pentru cupluri sa
  faca sex fara aprobarea regelui. Cand un cuplu vroia
  copii trebuia sa ceara o aprobare scrisa de la rege si
  primea o placa pe care o puneau in casa pe care scria
  „Fornication Under Consent of the King” (F.U.C.K.)? De
  acolo vine acel cuvant…..

  In razboiul civil din SUA dupa o batalie se afisau
  ranitii si mortii? Cand armata nu avea pierderi se
  afisa „0 killed” (0 morti) de acolo provine expresia
  O.K.

  Cand englezii au ajuns in Australia au vazut un animal
  ciudat care sarea prin paduri. Au chemat un bastinas
  si l-au intrebat prin semne ce animal era acela. Cum
  bastinasul repeta „kan ghu ru” ei au adoptat acel nume
  pentru animal. Dupa mult timp cercetatorii au
  constatat ca bastinasul de fapt spunea „nu inteleg”?

  In ziua de azi este ceva jignitor sa arati cuiva
  degetul mijlociu. Dar acum sute de ani gestul avea
  alta semnificatie. Inaintea bataliei de la Agincourt
  din 1415, francezii, anticipand victoria lor asupra
  Angliei, au decis sa le taie degetul mijlociu tuturor
  soldatilor luati prizonieri. Asta pentru ca fara
  degetul mijlociu le va fi imposibil sa mai traga cu
  arcul si astfel sa mai ia parte la vreo lupta pe
  viitor. Insa francezii au pierdut acea batalie iar
  soldatii englezi ii batjocoreau aratandu-le degetul
  mijlociu, pe care acestia intentionasera sa li-l taie.’
  Si acum , cateva PARADOXURI :

  Tot ce putea fi mai bun inainte de 1989 era o paine albăa, pufoasă şi eventual, caldă. Tot ceea ce putea fi mai rău era o pâine neagră, de secară/graham, de care lumea era satulă până peste cap.
  Tot ceea ce poate fi mai rău, pentru sănătatea omului capitalist din anii 2000, e o franzelă pufoasă. Aceasta se transformă intr-o adevarată bombă dacă, Doamne pazeşte!, mai e si caldă. Tot ceea ce poate fi mai bun pentru românul capitalist post revolutionar e o pâine neagră, de secară/graham, pentru care lumea se bate la magazin.
  In „epoca odioasă”, oamenii erau gata să se calce in picioare pentru un litru de lapte cu grăsime, de la ţărani. Laptele de la ICIL era prelucrat şi nu avea deloc grăsime. Comuniştii erau injuraţi pentru că scoteau totul din el.
  Mai cumpără cineva astăzi lapte cu mai mult de 1,5% grasime? Nu, pentru că face rău sănătăţii. Românii consumă cu cea mai mare plăcere laptele cel mai slab şi cel mai puţin gustos, atunci când nu preferă chiar laptele de soia.
  Carnea cea mai bună (şi rară) era cea de porc, pe care o obtineai pe sub mână, de la măcelarie/abator, sau de la o rudă/cunoştinţă cu casa şi curte la ţară . Lumea se bătea pe şorici şi pe jumări şi era, in schimb, satulă de carnea de pui şi de peştele oceanic, din alimentara.
  Mai nimeni nu se uită acum la carnea de porc. Puiul şi peştele, insă, da! Acestea sunt alimente uşoare cu care se traieşte bine.
  Unul dintre motivele pentru care Ceauşescu era injurat era mult hulitul salamul cu soia din alimentara.
  Astazi supermarketurile au rafturi special amenajate pt produsele din soia (lapte,iaurt,chiftele,snitele,etc…), care sunt un surogat al produselor naturale, dar care sunt considerate foarte sanatoase si hranitoare.
  Un alt motiv pentru care Ceauşescu era injurat era faptul ca tăia curentul electric oamenilor.
  Acum, intraga Românie stinge, benevol, lumina de Ziua Pamantului. Stăm pe intuneric si ne simtim ecologişti. Mai mult, ni se recomandă să facem, pe cât posibil, economie de energie electrică, să ţinem aprinse cât mai puţine becuri, să folosim becuri ecologice, cu consum mai mic. Nimic nu ni se pare mai firesc.
  Regimul comunist era odios pentru că ne limita anumite libertăţi. De pildă, ne interzicea să corespondăm cu rudele sau cu prietenii din străinătate.
  Acum, cei care lucrează in birourile corporatiilor nu mai pot coresponda cu nimeni. Yahoo Messenger-ul şi Yahoo Emailul sunt interzise, cel putin in timpul orelor de program. Iar programul nu ţine, ca pe vremuri, doar opt ore, in special dacă există o concurenţă intre departamente, cine depaşeşte primul norma de afaceri. Multi angajaţi susţin că aceste restricţii sunt fireşti.
  E normal să li se interzică sa intreţină corespondenţe private, de ce să piardă ei preţiosul timp al marelui binefăcător corporatist? Iar dacă managementul citeşte corespondenţa de serviciu a angajaţilor, cu atât mai bine: conducătorii au dreptul să ia măsuri pentru a asigura bunastarea perpetuă a firmei, pentru a depista elementele leneşe şi pentru a preintampina eventualele acte de sabotaj.
  Omul comunist mănăcă, de voie, de nevoie, dietetic, insă tânjea după o mâncare gustoasă. Omul capitalist are la discreţie mâncarea gustoasă şi şi-o interzice. De ce?
  Pentru ca ţine la siluetă şi urmează indicaţiile medicilor.
  Din proprie vointa, romanul post-revolutionar isi bagă acum pe nas pâinea neagră, lapte degresat, produse din soia si pui leşinaţi, îşi opreste singur curentul, renunţă benevol la propriile drepturi, işi lasă corespondenţa la indemana şefilor şi susţine sus şi tare că toate aceste lucruri sunt cât se poate de fireşti.
  Ba mai mult, ca privaţiunile ii fac şi o mare placere!
  Ce inseamna MANIPULAREA! …
  Daca STIATI ( si mi se pare ceva normal ) ma bucur daca nu stiati ma bucur si mai tare ca vi le-am adus eu la cunostinta !
  O zi frumoasa !
  Cu prietenie,
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 17/01/2013 @ 9:18 am | Răspunde

 13. @ Noaptebunacopii,
  Buna dimineata !
  Daca tot te-ai VISAT ca o BALERINA
  ( http://noaptebunacopii.wordpress.com.2013/01/16/ )
  in care
  ” PLUTESTI CA VISUL DE USOR „,
  atunci, mai pluteste inca odata pe versurile lui EMINESCU :

  Multumesc pentru vizita si like !
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 17/01/2013 @ 9:36 am | Răspunde

 14. @ ALL !!!
  Dupa POEZII recitate si VIDEOCLIPURI M=minunate,
  dupa BANCURI, STIATI CA, PARADOXURI,
  REMEDII SUFLETESTI,
  hai sa vedem si CEVA FOLOSITOR SANATATII noastre :

  „Apa plata cu lamaie chiar functioneaza.
  de SuntFericita.ro

  E vestita deja vorba ”toate modelele beau apa plata cu lamaie”. Desi la inceput poate am ras, adevarul e ca apa plata cu lamaie ascunde niste beneficii rar de gasit in alta parte. Iata cum ne ajuta si de ce ar trebui sa bei si tu apa plata cu lamaie…

  1. Ajuta la problemele legate de digestie, arsuri la stomac, greata, balonare, constipatie, atunci cand sucul de lamaie e amestecat cu apa calduta. Apa cu lamaie actioneaza ca un agent de curatare a sangelui si are efecte tonice pentru ficat.

  2. Lamaia e bogata in vitamia C, deci daca bei apa plata cu lamaie vei avea pielea mai frumoasa. Lamaia actioneaza ca o lotiune antiimbatranire, numai ca din interior si, in timp, tenul va deveni mai curat.

  3. Apa cu lamaie indeparteaza respiratia mirositoare si alina durerea de masea. Pana te duci la medic, clateste gura si mai ales zona care te doare cu apa in care ai stors suc de lamaie. Daca te doare gatul, fa gargara cu apa cu lamaie de mai multe ori pe zi.

  4. Cu apa plata cu lamaie poti sa slabesti, iar asta nu inseamna ca trebuie sa bei numai apa toata ziua. Vezi cum trebuie sa bei limonada de dimineata ca sa iti purifici corpul (http://suntfericita.manager.ro/5-ritualuri-de-trezire-pentru-o-zi-plina-de-energie-4181.htm).

  5. Lamaia are si efect diuretic, deci apa cu lamaie ajuta la tratarea reumatismului si artritei; asta se intampla in principal pentru ca lamaia curata toxinele din organism.

  6. In caz de raceala si febra, apa cu lamaie poate elimina unele simptome; pentru ca e recomandabil sa bei multa apa, bea cu lamaie, ca sa transpiri mai mult si sa scapi de febra.

  Daca te intrebi cata apa cu lamaie sa bei, trebuie sa stii ca delimitare fixa nu exista; organismul este cel care trebuie sa te ghideze. Totusi, o regula spune ca daca ai pana in 70 kg (inclusiv), ar trebui sa bei o cana de apa in care ai stors o jumatate de lamaie, de doua ori pe zi. Daca ai de la 71 kg in sus, prepara apa cu sucul de la o lamaie intreaga. Desigur, daca nu poti sa bei un suc atat de concentrat, il poti dilua – avand grija sa respecti cantitatile.”.
  Sursa: http://SuntFericita.ro/
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 17/01/2013 @ 5:16 pm | Răspunde

 15. @ ALL !!!
  Am onoarea , placerea si bucuria sa anunt LUMII INTREGI ca
  astazi 17 ianuarie in jurul orei 12.00,
  plimbandu-ma ca de obicei pe Bulevardul INDEPENDENTEI sa iau pulsul strazii in
  SAPTAMANA EMINESCU ( 14-18 ianuarie ), am avut marea bucurie sa constat ca
  LUCEAFARUL POEZIEI ROMANAESTI este OMAGIAT cum se cuvine
  in ORASUL de pe malul DUNARII batrane !!!
  In grupuri de cate 20-30 de elevi de la toate LICEELE din orasu-n care TRENUL intoarce locomotiva de treiori pe zi, cu bannere pe care erau scrise CUVINTE despre EMINESCU,
  cu TRICOLORUL fluturand de vantul
  din Campia Deliormanului, in frunte cu inimosii profesori de limba si literatura romana,
  s-a constituit o frumoasa COLOANA pestrita din cauza imbracamintii elevilor,coloana ce a pornit agale din fata locatiei unde se da ORA exacta si se afiseaza TEMPERATURA si ZIUA in care suntem, a strabatut tot Bulevardul INDEPENDENTEI ocolind PARCUL ORASULUI si trecand agale prin fata BCR , sediului politiei, primariei municipale si Catedralei ortodoxe .Un gest frumos, o manifestare tinereasca IN MEMORIAM EMINESCU !
  FELICITARI celor care au avut initiativa, felicitari elevilor dar si privitorilor ce destinul le-a dus pasii pe
  locurile unde au trecut in mars elevii !
  Spre regretul meu nu aveam aparatul de fotografiat la mine ca sa imortalizez evenimentul si sa pot face astfel un ARTICOL de sine statator !
  Poate la anul……………………..
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 17/01/2013 @ 5:39 pm | Răspunde

 16. @ ALL !!!
  O, ramai…………….

  Auditie si vizionare placuta !
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 17/01/2013 @ 6:25 pm | Răspunde

 17. @ Isabela,
  Buna seara !
  Bine ai ajuns pe meleagurile PADURII NEBUNE !
  Multumesc pentru vizita si like !
  Sper sa mai treci .
  Am trecut si eu pe la tine prin mai multe locuri
  si cum mi-a placut odata mult de tot cantecul si melodia
  ” Fericirea are chipul tau ”
  am preluat VIDEOCLIPUL si l-am postat aici mai jos !

  In speranta ca nu te vei supara, iti urez
  WEEKEND PLACUT !
  Cu stima,
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 17/01/2013 @ 7:18 pm | Răspunde

 18. @ Buna dimineata
  Henry Cosmin Florentin Stefanescu !
  Ma bucur din toata inima ca ai trecut pe aici acum in SAPTAMANA EMINESCU !
  La Multi Ani 2013 !
  Stiu ca ai postat multe imagini cu un LAC pe care maiestuoasele LEBEDE
  plutesc lin pe apa rece si curata asa ca, postez versurile poeziei LACUL pe o superba melodie :

  incarcat de COSTI sau

  Multumesc pentru vizita si like !
  Cu prietenie,
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 18/01/2013 @ 10:33 am | Răspunde

 19. @ ALL !!!
  Pentru DOAMNELE, DOMNISOARELE si DOMNII
  care mi-au fost aproape VIRTUAL in anii ce-au trecut dar care,
  M-AU PARASIT lasandu-se PACALITE ( pacaliti )
  de un NIMENi ce se asunde sub NICKNAME-ul de
  „marinpreda”
  individ invidios si plin de ura nejustificata la adresa mea,
  plin de frustrari si rautati doar pentru faptul ca am
  postat pe blogul personal ARTICOLE DEMASCATOARE
  la adresa partidului pe care-l slujeste si a idolului pe care-l pupa
  oricand peste tot, din motive doar de el stiute , postez videoclipul
  ” ADIO ” pe versurile
  ” POETULUI FARA PERECHE ” :

  Ghici ghicitoarea mea:
  – Despre ce partid si ” idol ” este vorba ???
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 18/01/2013 @ 10:46 am | Răspunde

 20. @ ALL !!!
  Si totusi, VIATA e frumoasa si trebuie traita .
  Si-ar fi pacat ca sa ne despartim suparati
  Din cauza unei persoane cu fata lui pocita
  Ce n-are-n cap decat cuvantul ” DEZBINATI ” !
  Asa ca la sugestia unui prieten ce mi-a trecut pragu’
  M-am hotarat sa postez ceva sa ne mai si distram
  O POEZIE de sugubatul PRIBEAGU
  Pe care-as vrea cu totii sa-l aplaudam !

  ” Amicul
  Ion de Ion Pribeagu

  La vestitul doctor Costea
  Vine Ion de la Copou:
  -Buna ziua, domnu’ doctor,
  Mi-a intrat o teapa-n . . . . ou!

  Pacientul se dezbraca
  Doctorul il urca-n pat
  Si cu mare atentiune
  Cerceteaza-n lung si lat.

  Ia luneta
  O fixeaza
  Ia penseta
  O flambeaza
  Scoate teapa
  Pensuleaza
  Pune vata
  Bandajeaza
  Pune fese
  Si panseaza
  Scoala omul
  Si-l aseaza.

  Pacientu-achita taxa
  Si apoi satisfacut
  Ii da doctorului mana:
  – Buna ziua! -Va salut!

  Peste-un timp, aproape-o luna,
  Vine amicul Ion din nou
  -Uite, domnu’ doctor, iarasi
  Mi-a intrat o teapa-n ou!

  Ia luneta
  O fixeaza
  Ia penseta
  O flambeaza
  Scoate teapa
  Pensuleaza
  Pune vata
  Bandajeaza
  Pune fese
  Si panseaza
  Scoala omul
  Si-l aseaza.

  Pacientul se imbraca
  Si achita taxa-n graba…
  Cand, deodata, domnul doctor
  Foarte curios, intreaba:

  -Ia sa-mi spui domnule draga
  (Care vii de la Copou)
  Cum se-ntampla ca intruna
  Iti tot intra teapa-n…ou?

  -Ma iertati, domnule doctor,
  A raspuns omul, “solemn”,
  Dar nevasta-mea e schioapa
  Si-are un picior de lemn ! „.

  Weekend placut !
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 18/01/2013 @ 11:22 am | Răspunde

 21. @ ALL !!!

  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 19/01/2013 @ 9:07 am | Răspunde

 22. @ ALL !!!
  Pentru cunoscatorii de LIMBA SPANIOLA, de pe
  http://reteaualiterara.ning.com/video/luceafarul.eminescu-spaniola


  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 20/01/2013 @ 5:38 pm | Răspunde

  • @ ” Jurnal de Caffenea „,
   Multumesc pentru vizita si pingback !

   Aliosa.

   Comentariu de Aliosa — 19/03/2013 @ 5:34 pm | Răspunde

 23. Buna seara ,am venit,am vazut si mi-a placut ,va multumesc pentru popas-ul, cu Marele Eminescu ,nu cred ca exista om sa nu-l iubeasca si asta e minunat !!! Seara frumoasa in continuare !!!

  Comentariu de C.J -Jaklyn — 19/09/2013 @ 6:49 pm | Răspunde

  • Buna seara !
   Multumesc pentru vizita si comentariu !
   Pentru mine,
   EMINESCU
   ramane UNIC, INEGALABIL,
   un GENIU ce nu se va mai naste
   nu numai pa pamantul romanesc dar,
   nicaieri in lume !
   O seara frumoasa !
   Cu stima,
   Aliosa.

   Comentariu de Aliosa — 19/09/2013 @ 8:04 pm | Răspunde

 24. View More

  See top warming trends gas burners that are available plus currently available today!

  Trackback de View More — 23/08/2017 @ 9:19 am | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mulțumesc WordPress.com/

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: