Alioşa ” File de Jurnal ”

26/04/2015

Putina ISTORIE pentru maghiarii din ROMANIA si ungurii din Ungaria , nu strica !!!

Filed under: generale — Aliosa @ 10:11 am

In loc de motto:

” Să-i ajutăm să-și vadă lungul nasului (scurta lectie de istorie a Ungariei) matei-corvin ”

matei-corvin

Foarte mulţi vecini si nu numai, incearca sa “demitizeze” masiv istoria românilor, în timp ce ei isi promovează intens “originile mitologice”.

Să începem cu istoria Ungariei şi cu regii de la Budapesta.

Primul rege al Ungariei a fost Ştefan. Cât de ungur a fost Stefan cel Sfint si cat de catolică a fost coroana lui şi dacă coroana a venit de la Papa de la Roma este o poveste separată (pe coroană scrie clar în greceşte că este un cadou de la un împărat bizantin, dar dacă ungurii o vor să fie de la Roma, asta este mitologia/cultura lor, ei să fie sănătoşi). De la regele Ştefan din anul 1000 până la regele Andrei al III lea care şi-a încheiat domnia în anul 1301 a durat dinastia Arpadienilor: prima, ultima şi singura dinastie partial maghiară.

După moartea ultimului arpadian Andrei al III lea, pe tronul Ungariei nu au mai urcat etnici unguri. Carol Robert de Anjou s-a născut la Neapole în Italia, Sigismund de Luxemburg s-a născut la Nurenberg,

Iancu de Hunedoara era român (a fost doar regent al Ungariei) urmat de Matei Corvin şi tot aşa.

Sunt mari îndoieli că vreunul dintre aceştia vorbea limba maghiară sau s-ar fi simtit onorati sa fie considerati unguri. După 1526 regatul Ungariei a încetat practic să existe: capitala sa Buda a devenit paşalâc turcesc. Pretenţiile la coroana Sfântului Ştefan au fost preluate de dinastia germană de Habsburg care a şi reuşit să elibereze teritoriile fostului regat maghiar de sub stăpânirea turcească. Până în 1918 regii Ungariei au fost membri ai familiei de Habsburg.

Regatul medieval al Ungariei a avut regi unguri vreme de nici 300 de ani, următoarele două secole pe tronul de la Buda s-au suit nobili de alte naţionalităţi până în anul 1526, după care a urmat o lungă dominaţie austriacă.

Cam asta este istoria Ungariei şi a regilor ei.

Probabil ca istoria lor proprie, adevarata/demitizata nu-i prea incanta si se dau la istoriile celorlalti. * Potrivit gestelor, adversarul lui “Geula cel Tânăr”, Ştefan “cel Sfânt” se trăgea, pe linie paternă, din româno-maghiarul Toxun (nume pecenego-cuman, pătruns deja în onomastica românească, sub forma Toxabă). Acesta era nepotul lui Arpad –

şi avea un fizic singular printre maghiarii finici şi turcici care-i însoţeau, fizic moştenit de la mama sa,

fiica lui “Menumorut” – ducele Bihorului (între Tisa şi Carpaţii Occidentali): “ochii frumoşi şi mari”, “părul negru şi moale” căzând în “plete de leu”. Era aşadar fiul fiicei lui “Menumorut” şi al metisului maghiaro-român Zulta (Zulta provenea din căsătoria lui Arpad cu fiica creştină a lui “DUCA” din Ţara Unguarului, cucerită de maghiari după fixarea lor în regiunea numită cu un cuvânt din limba locului – “muncă” – “Muncaci”). Toxun fusese căsătorit de mama sa româncă cu o “femeie din Ţara Cumanilor” (nume dat în epocă teritoriilor româneşti din Transilvania intracarpatică şi de la est şi sud de Carpaţi).

Era, mai mult ca sigur, şi ea, o româncă sau româno-cumană ortodoxă, de vreme ce şi-a botezat unul dintre fii, în rit ortodox, “Mihail”, iar acesta, la rândul său, avea să-şi boteze copiii “Vasile” şi “Vladislav”. Toxun a lăsat moştenire “ducatul Ungariei primului născut” – “Geysa”. Tot preferinţele mamei i-au adus probabil noului duce ca soţie pe una din fiicele lui “Geula” (Iuliu) cel Bătrân, tatăl (sau bunicul) lui “Geula cel Tânăr”, “Sarolt” în ungureşte (Saroltha).

Lăsând la o parte faptul că numele “Geula” (Gyla, Gelou) al documentelor este des întâlnit în onomastica şi toponimia românească sub formele de Gelu, Giulea, Giuliţa, Giuleşti, Jula, Julea etc., ascunzându-l cu certitudine pe Iuliu, interesant este faptul că “Saroldu” – “Saroltha” şi cumană si, respectiv maghiară,

s-ar putea traduce prin “Oltul alb” sau “pământul udat de apa Oltului” (“sar” – “noroi”, pământ îmbibat cu apă),

într-un cuvânt “Tara Oltului”. Cum “Geisa” nu se putea căsători cu acel străvechi teritoriu de autonomie românească al viitoarei Transilvanii, este de presupus că a peţit-o pe fiica ducelui (voievodului) său, Iuliu cel Bătrân, cel care, iesit din Ţara Oltului avea să-şi stabilească reşedinţa la Bălgrad – Cetatea Albă, dându-i numele său Alba lui Iuliu – Alba Iulia.

O fiică al cărui nume nu s-a păstrat, fiind înlocuit ca de atâtea ori în cronici cu cel al regiunii de bastină! Tradiţia ne informează în plus că “Sarolt” scria cu litere “morave”, deci cu literele chirilice ale alfabetului recent adoptat de români, odată cu limba slavonă ca limbă liturgică şi că a construit la Veszprem o catedrală care seamănă izbitor cu rotonda-baptisteriu ridicată în 947 de tatăl său la Alba Iulia. De asemenea, şi-a botezat fiul, născut în anul 969, în ritul şi în limba sa, “Waic” – Voicu, nume semnificativ, care apare până târziu în veacul XV în actele cancelariei ungare cu eticheta apartenenţei etnice (“Vaik Olachis”).

Botezatului Voicu i s-a mai spus în limba poporului pe care avea să-l conducă – cel ungar, aflat în plin proces de formare, din fragmente etnice distincte (cazari, pecenego-cumani şi bulgari, turcici, slavi, romanici şi români, germanici din Pannonia etc. în jurul componentei catalizatore finice, maghiare) şi “Bela” (derivat din germanicul Adalbertus).

Ulterior, prin trecerea la catolicism, Voicu avea să fie rebotezat Ştefan. De unde cele două braţe ale crucii sfântului Ştefan, simbolizând cele două botezuri. Braţe care sunt paralele cu solul când teritoriile revendicate de revizioniştii unguri sunt în cuprinsul Ungariei şi oblice când se află în stăpânirea băştinaşilor români sau slavi (slovaci, sloveni, croaţi, bosniaci, sârbi). Cazul actual! Este semnificativ, în acest context, faptul că Voicu, în semn de veneraţie, pentru Deodatus – cel care “împreună cu sfântul episcop Adalbert din Praga” l-a rebotezat “Ştefan” şi i-a adus ca dar din partea papei nu coroana (aceasta fusese dăruită de Bizant) ci titlul regal – îl va numi pe acesta, în româneşte, ca pe un părinte spiritual al său – “TATĂ” (Chronicon Pictum Vindobonense).

De unde, spune Cronica Pictată de la Viena numele mănăstirii TATA şi al tuturor pământurile acordate lui Deodatus (ex. “Tátabanya”).

Din moment ce în textul latin apare cuvântul românesc TATĂ, ca echivalent al lui părinte (pater) este de prisos să mai subliniem că “Szent Istvan” avea ca limbă maternă ROMÂNA pe care o vorbea în familie şi la curte.

Pretenţiile regelui Voicu-Ştefan asupra Transilvaniei nu puteau decurge, aşadar decât din calitatea sa de român şi invocarea drepturilor mamei sale, a însăşi originii sale voievodale româneşti. Venind însă în fruntea unei oştiri străine, Voicu-Ştefan avea să intâlnească fără rezistenta stăpânilor de drept ai pământului intracarpatic,

românii, conduşi de fratele ori nepotul româncei “Sarlot” – românul Iuliu (“Geula”) cel Tânăr, urmaşul legitim al unificatorului Transilvaniei, “Geula” (Iului) cel Bătrân (vezi Anonymus, p. 96, 121, 123 şi Chronicon Pictum, p. 146, ed. G. Popa Lisseanu; M. Bogdan, Românii în secolul al XV-lea, Bucureşti, 1941, Anexa 3, p. 225-226).

Aşadar la 1002-1003 s-a consumat un conflict dinastic similar celui care avea să-i opună pe regii Franţei regilor britanici, în “Războiul celor o sută de ani”, mişcând interesul căpeteniilor militare din Pannonia pentru acapararea drumului sării de pe Mureş şi a principalelor bogăţii ale solului şi subsolului transilvan.

Pretenţiile românului Voicu, metamorfozat în ungurul “Szent-Istvan” a stat la baza îndelungatei agresiuni a regilor de la Budapesta asupra TĂRII româneşti intracarpatice. Agresiune motivată prin revendicarea de către aceştia a moştenirii lor româneşti şi concretizată, după trei secole de confruntare, prin tratatul de la Seghedin, din 1310,

când voievozii Transilvaniei, înapoind coroana lui Voicu – Stefan, pe care o câştigaseră prin luptă, recunosc, în urma falimentului dinastiei româno-maghiare a Arpadienilor, suveranitatea noului rege, întemeietor de dinastie, franco-italianul Charles I Robert d’Anjou (1308-1342), care nu putea înţelege relaţiile dintre state decât în manieră occidentală, ca relaţii între dinasti raportaţi ierarhiei dominate de împăratul romano-german şi papă.

Un român pe tronul Ungariei “Ştefan cel Sfânt” (997-1038) Nota redacției. Ungurii au mare nevoie de o istorie „sinceră”, care să le pună în față oglinda adevărului. Îi invit pe cei care cunosc mai bine această istorie să se pronunțe pe acest site. Nu pentru a denigra sau calomnia, nu pentru a exagera defectele și insuccesele sau pentru a le scădea meritele – cum au făcut ungurii cu istoria altor popoare, ci pentru a-i pune pe fiecare în banca sa, cea meritată.

Cu ani în urmă am aflat că pe la 1100 a existat un ungur student la Cambridge! Grozavă chestie, mi-am zis. Când am întrebat de numele personajului, am aflat că îl chema Cândea!… Acesta ar trebui să fie un capitol aparte: Câți sunt românii care au făcut istorie pentru Ungaria? Nu cumva si Balassa (Ballasy) – primul mare poet de limbă maghiară, era un Bălașa?

Nume vechi, chiar străvechi românesc, din substratul geto-dacic. Dar Bolyai, tată și fiul? Adică originari din satul Buia, sat în întregime românesc la vremea aceea. Sunt două mari categorii de români care au făcut istorie pentru maghiari: românii din Transilvania și din Ungaria, autotoni, băștinași, care din diferite motive nu au considerat relevant să facă opoziția maghiar-român, și românii veniți în imperiul habsburgic din Nordul Greciei, în sec. 18 și 19, aromâni sau megleni, care s-au refugiat de răul turcilor și al grecilor.

Români din soiul GOJDU. Pe primii i-am putea numi români de soiul MATEI CORVIN! Dacă îi vom inventaria pe toți, nu știu ce mai rămâne din contribuția maghiară la istoria ungurilor…

NR: Nici Franz Liszt nu știa boabă ungurește. Era la fel de maghiar ca și mine! În altă ordine de idei, cea mai importantă: ar trebui traduse în engleză, rusă și alte limbi importante geo-politic asemenea texte care să scoată de sub fundul hunic cele 9 perne pe care s-a cocoțat ca să fie „cel mai tare din parcare”!

Trebuie mers pe urmele lui Eminescu, care nu-i putea imagina pe unguri ca adversari ai noștri istorici din pricina imaginii lor caraghioase, comice, dată fiind evidența faptului că se comportă în totală contradicție cu substanța inexistentă din firea și istoria lor!

N-au nimic consistent care să le aparțină! Dacă-i scuturi bine, nu cade nimic din ei! ”

Sursa: Ion Coja

Comentariile le las pe seama domniilor voastre !

FATA cu PASARICA !roseDrapelul TARII mele, ROMANIA !

Aliosa.

21 comentarii »

 1. @ ALL !!!
  Sursa articolului de mai sus, este :
  http://ioncoja.ro/doctrina-nationalista/sa-i-ajutam-sa-si-vada-lungul-nasului/
  O duminica placuta celor ce ajung pe aici ,
  o duminica super-placuta celor ce lasa un LIKE sau un COMENTARIU
  si o duminica BINECUVANTATA celor care in comentariile lor,
  vin cu informatii necuprinse in acest material !!! 🙂 🙂 🙂

  Cu stima si respect,
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 26/04/2015 @ 10:18 am | Răspunde

 2. Mulțumesc deja pentru urarea cuprinsă în comentariu de mai sus, dragă prietene!
  Revenind la documentatul tău articol, aș zice:
  Că dorința de mărire e un vis
  Ce îi duce iluzoriu-n paradis,
  Iar purtând coroană falsă, cad
  Nu doar în morminte, ci și-n iad.
  .
  Cine modifică sau nu respectă Istoria și Biblia, plătesc la fel de dureros, în timp și-n spirit.
  O duminică pe placul sufletului tău,
  Sandule! 🙂

  Comentariu de racoltapetru6 — 26/04/2015 @ 10:35 am | Răspunde

  • A-ncerca sa te urmez
   in a nascoci cuvinte
   imi e teama ca blufez
   si de-aceea, am o mare rugaminte :-
   Asculta-l pe DOMNUL din videoclipul de mai jos :

   O seara de duminica asa cum ti-o doresti , Petru ! 🙂
   Sandu.

   Comentariu de Aliosa — 26/04/2015 @ 9:07 pm | Răspunde

 3. Comentariu de Beta — 26/04/2015 @ 12:32 pm | Răspunde

 4. Passo per leggere con curiosità il tuo post e ti lascio un caro saluto.
  Serena domenica.

  Comentariu de newwhitebear — 26/04/2015 @ 4:33 pm | Răspunde

  • Grazie, Gian Paolo ! 🙂
   Serena serata ! 🙂
   Aliosa.

   Comentariu de Aliosa — 26/04/2015 @ 9:31 pm | Răspunde

 5. Grazie per questa pagina di storia caro Aliosa, anche se non sono Ungherese 🙂
  Un caro saluto e l’augurio di una splendida nuova settimana.
  Ciao, Pat

  Comentariu de Patrizia M. — 26/04/2015 @ 10:59 pm | Răspunde

  • Buongiorno, Patrizia!
   Sono contento che è piaciuto alla pagina storia postale sopra! 🙂
   Meglio di etnia ungherese, perché non siete sicuri,
   Storia degli ungheresi in Ungheria e ungheresi in Romania, presente di fronte di distacco,
   con tutto il rispetto che cosa si indossa,
   Si sarebbe certamente sarebbe piaciuto !!! :-(:-(:-(
   Vi auguro una settimana meravigliosa! 🙂
   Con la più alta considerazione,
   Aliosa.

   Comentariu de Aliosa — 27/04/2015 @ 8:30 am | Răspunde

 6. @ ALL !!!
  …………………………………
  ” Iar a TACEA , si LASII stiu ………………….” 😦 😦 😦
  Daca NU aveti CURAJUL sa comentati cele sus postate,
  este problema voastra dar eu unul , va spun raspicat :
  – UNGURUL a venit in urma cu peste 1000 de ani pe pamant ROMANESC unde a gasit de toate,
  si NU a mai plecat caci repede si-a planificat
  sa stea la NOI pana la moarte !!! 😦 😦 😦
  Pana in dec.1989, maghiarii din Romania au dus-o foarte bine,
  avand chiar o REGIUNE a lor, Regiunea Autonoma Maghiara,
  reprezentanti in cele mai inalte functii de conducere a statului, inclusiv in CC al PCR ………
  Dupa dec.1989 , maghiarii din ROMANIA s-au organizat in UDMR, PCM, PCMT ,
  cerand ZI de ZI, noi si alte noi PRIVILEGII
  pe baza SANTAJULUI POLITIC aplicat guvernelor post-decembriste,
  care s-au perindat la conducerea ROMANIEI !!! 😦 😦 😦
  Cu o singura exceptie, pe baza SANTAJULUI POLITIC, UDMR s-a aflat permanent la guvernare,
  inclusiv in guvernarea slugoiului basist, nevolnicul de la poalele Feleacului
  ajuns prim -ministru prin manevre politice scarboase practicate de ilegalul de la Cotroceni
  ( DEMIS in 29 iulie 2012 de 7,4 MILIOANE de ROMANI ) 🙂 🙂 🙂
  dar NU si de maghiari care,in schimbul promisiunilor primite de la basescu&boc,
  si a indicatiilor premierului Ungarie, Ludovik Orban,
  NU au iesit la REFERENDUMUL de DEMITERE a ipocritului de marinar….
  NU au iesit la VOT ………….
  Acum, UDMR s-a RETRAS de la GUVERNAREA PSD&UNPR&PC , asteptand momentul favorabil trecerii in tabara PDL&PNL
  ca sa ” darame ” guvernul Ponta !!! 😦 😦 😦
  http://www.revista22.ro/gandul-1-din-10-parlamentari-este-condamnat-urmarit-sau-trimis-in-judecata-intr-un-dosar-penal-53508.html
  Decat sa vorbesc si sa ascult ungureste
  mai bine ascult ceva de inima, turceste !!! 🙂 🙂 🙂

  Sanatate, ca-i mai buna decat toate ! 🙂
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 27/04/2015 @ 8:20 am | Răspunde

 7. O saptamana frumoasa si cu reusite va doresc ❗

  Ieri nu am avut vreme sa ma opresc asupra subiectului de aceea nu am postat nici un comentariu. Eu nu cred ca-si vor vedea ungurii vreodata lungul nasului (ma refer mai ales la politicieni pt. ca oamenii de rand in sinea lor traiesc si se simt bine asa cum este situatia actuala si cum a fost de-a lungul istoriei – doar cei spalati pe creier cum se poarta tot viseaza ca Ardealul este al lor si asa cum ipocritii astia de politicieni ai nostri care spun ca si-au luat tara inapoi zic si ei aceiasi tampenie privitor la Ardeal). Se stie de f. multa vreme ca Soros este cel ce alimenteaza cu bani si toate relele aceasta idee facand parte dintre cei ce vor sa distruga Romania si sa -i desfiinteze pe romani. Pe marginea acestui subiect postat de dv. am gasit pe un blog de pe net impresia si enumerarile istorice ale unui profesor de istorie din Voivodina care lamuresc aceasta chestiune desi trebuie sa se documenteze tot romanul nu sa astepte sa-i faca altii istoria harcea parcea. Dacii au fost primii care au populat Europa si cum romanii se trag din daci nu cred ca mai trebuie ceva spus privitor la origini.
  Posted on 04/02/2014 by Emilian
  Un sârb, despre unguri – pe scurt şi foarte clar!
  Un profesor de istorie sârb din Voivodina, aflat zilele trecute la Satu Mare, a transmis redacţiei o reacţie pe marginea articolului “Afront adus românilor pe bani europeni”, apărut în numărul din 4.12.2012 al Gazetei de Nord Vest. Reproducem integral textul transmis de profesorul sârb Miodrag Stanojevic:

  “Mă numesc Miodrag Stanojevic, sunt sârb din Vojvodina şi profesor de istorie în Novi Sad . Aflându-mă într-o călătorie către Ucraina, am zăbovit trei zile în urbea dvs., bucurându-mă de ospitalitatea unui vechi prieten şi a familiei sale. Menţionez că vorbesc fluent limba română deoarece am copilărit într-un sat mixt vlaho-sârbesc.

  Ştiind că sunt profesor de istorie şi bun cunoscător al revizionismului unguresc, amfitrionul meu mi-a arătat articolul “Afront adus românilor pe bani europeni” apărut în ziarul Dvs. Totodată mi-a relatat câteva evenimente recente de acest gen:

  – fenomenul Csibi Barna, un degenerat care îşi permite să dea foc în centrul României unei păpuşi reprezentând un erou naţional al românilor (n.r. Avram Iancu), autorităţile române ignorând acest gest.

  Vă propun un exerciţiu de imaginaţie: Ce s-ar fi întâmplat dacă:
  – un român ar fi dat foc la Budapesta unei păpuşi reprezentându-l pe Kosuth Lajos
  – un turist german ar fi incendiat la Tel Aviv o păpuşă reprezentându-l pe David Ben Gurion (n.r. primul premier al Israelului) sau pe Golda Meir (n.r. de asemenea premier al Israelului)
  – un ungur din Vojvodina ar fi incendiat la Novi Sad o păpuşă reprezentându-l pe Milos Obilic, eroul naţional al sârbilor de la Kosovopolje.
  Meciul Steaua – Ujpest de acum 3 ani: la intrarea în România, suporterii unguri aflaţi în tren au afişat “Transilvania aparţine Ungariei”, iar pe stadionul Steaua din Bucureşti au afişat românii = ţigani. Acelaşi scenariu:
  – ce s-ar fi întâmplat dacă Ujpest ar fi jucat la Beograd cu Partizan sau Steaua Roşie. Oare ar fi avut curajul ungurii să afişeze mesajele “sârbii = ţigani sau Vojvodina aparţine Ungariei”? Nu, nu ar fi îndrăznit, iar dacă ar fi fost atât de tâmpiţi să o facă, în aceeaşi seară ar fi cinat în Infern.
  De ce îşi permit asta în România? De ce nu îşi permit acelaşi lucru în celelalte ţări unde au minorităţi maghiare şi revendicări revizioniste, adică Slovacia , Serbia , Ucraina? Simplu, pentru că ei ştiu (aşa cum au menţionat în “Traseul Legendelor Sătmărene)” că românii sunt “un popor paşnic, binevoitor şi primitiv” şi, completez eu, un popor “imbecil de tolerant”. Totodată ei ştiu că slavii (din Slovacia , Serbia , Ucraina) nu sunt aşa. Şi nu îşi permit.

  Afirm cu tărie că nu există nicăieri în lumea civilizată o ţară care să acorde atâtea drepturi unei minorităţi alogene cum acordă România minorităţii maghiare. Şi totuşi nu vor fi mulţumiţi niciodată, sâcâindu-vă perpetuu (ca un ţânţar în miezul nopţii) cu aceeaşi pretenţie imbecilă: autonomie. Tupeul lor se manifestă şi prin faptul că ei consideră ca fiind similară pretenţia lor de autonomie teritorială în România cu cea a catalanilor din Spania, ignorând cu bună ştiinţă marea diferenţă: catalanii sunt băştinaşi în Spania, pe când maghiarii sunt alogeni asiatici în România.

  Gazda mea mi-a spus că, pe lângă “valahi puturoşi” maghiarii vă mai numesc şi “mămăligari”. Îşi permit asta în ţara voastră. Sunt derutat şi confuz, neputând înţelege cum este posibil să nu existe în rândurile poporului român, “paşnic, binevoitor şi primitiv” un profesor de istorie altruist care să explice ungurilor ABC-ul istoriei lor efemere:

  – în anul 700 sunt menţionaţi în cronicile coreene ca fiind nişte nomazi primitivi care jefuiau prin nordul Coreei şi estul Chinei

  – în 896, şapte triburi maghiare şi trei triburi de turci khazari, fugărite din stepele Asiei de către pecenegi, se stabilesc în Panonia (locuită atunci de slavi, valahi, avari, germanici), în total 225.000 de nomazi sub conducerea lui Arpad. Prima lor preocupare după stabilirea în Panonia a fost jaful (logic). Incursiunile lor sângeroase s-au desfăşurat în toată Europa ajungând până în Spania, până când Otto I cel Mare i-a umilit la Lechfeld în 955.

  – Ştefan cel Sfânt (997 – 1038) unifică triburile ungureşti şi îi creştinează. Totodată începe şi procesul de maghiarizare agresivă a populaţiilor din jur: germanici, valahi, slavi, acest proces fiind de fapt esenţa strategiei de supravieţuire a acestui mic popor migrator asiatic în Europa.

  Personalităţile proeminente ale istoriei lor nu au fost unguri: Matei Corvin, Petofi Sandor (Petrovici Alexandar – sârb, părinţii lui nu cunoşteau limba maghiară), Kosuth Lajos – slovac, precum şi majoritatea regilor Ungariei. În 1910 un istoric maghiar recunoaşte că doar 10% din unguri sunt urmaşii celor şapte triburi maghiare stabilite în Europa în 896, restul fiind populaţii maghiarizate de-a lungul timpului (valahi, germanici, slavi). De fapt cum ar putea un ungur blond din zilele noastre să fie urmaşul cetelor mongoloide venite în Europa în secolul IX?

  Ceea ce trebuie accentuat este faptul că începând de la Ştefan cel Sfânt şi până la dispariţia regatului ungar în 1526, Transilvania nu a făcut parte niciodată din regatul ungar, fiind întotdeauna voievodat autonom.
  – Înfrângerea de la Mohacs din 1526 în faţa turcilor şi cucerirea capitalei Buda în 1541 are ca urmare dispariţia de pe harta Europei a regatului ungar. Partea occidentală a Ungariei este anexată de Imperiul Habsburgic, iar restul, inclusiv Buda, devine paşalâc turcesc. Transilvania rămâne principat independent sub suzeranitate otomană.
  – După respingerea asediului otoman asupra Vienei (1683), Imperiul Habsburgic ocupă teritoriul fostului regat ungar şi Transilvania, anexiuni recunoscute prin tratatul de la Karlowitz (1699).
  – În 1849 Kosuth Lajos proclamă Ungaria stat independent, dar intervenţia habsburgică şi ţaristă înăbuşă această pretenţie.
  – În urma pactului dualist din 1867, Ungaria devine regat în cadrul imperiului Habsburgic (numit din acel moment imperiul Austro-Ungar), având constituţie proprie şi o oarecare autonomie.
  – În 1918, în urma înfrângerii din primul război mondial, imperiul Austro-Ungar se destramă, Ungaria devine stat independent iar Transilvania alege să se unească cu România.

  Trebuie să subliniez imbecilitatea revizioniştilor unguri. Cum pot susţine că Transilvania a aparţinut Ungariei 1000 de ani, când regatul Ungariei a dispărut din 1541 până în 1867, perioadă în care a fost paşalâc sau provincie habsburgică, în timp ce Transilvania a fost voievodat autonom de la Ştefan cel Sfânt (997 – 1038) până în 1699 când devine provincie austriacă (ca şi Ungaria de altfel). Deci Transilvania şi-a pierdut independenţa în 1699 şi a aparţinut până în 1918 Imperiului Habsburgic, nicidecum Ungariei (care din 1526 până în 1867 nu a existat).

  – În 1940, în urma Dictatului de la Viena, o parte a Transilvaniei este cedată (pentru prima dată în istorie) Ungariei. Până în 1944, când revine României, ce fac ungurii în Transilvania? Ce ştiu mai bine: ucid valahi şi evrei, consideraţi rase inferioare. Gena lor asiatică i-a ajutat pe unguri să devină cei mai zeloşi executanţi ai teoriilor rasiale naziste, golind practic Transilvania de evrei. În perioada 1940 – 1944, timp în care Transilvania a aparţinut Ungariei, populaţia evreiască de aici a scăzut cu 90%, marea majoritate fiind trimisă de către autorităţile maghiare către lagărele de exterminare naziste. La fel s-au purtat şi în Serbia odată cu invadarea alături de germani a Iugoslaviei în 1941.

  În încheiere, ca să sintetizez relaţia dintre băştinaşii valahi şi alogenii unguri, îmi îngădui un scenariu: un ungur pribeag bate la uşa unui valah. Acesta, ospitalier, îl primeşte în casă. Îi întinde masa, oferindu-i ce are mai bun în cămară. Ungurul, în timp ce se ospătează, pune ochii pe nevasta valahului (frumoasă, bineînţeles) considerând că ar fi normal ca după ospăţ valahul să îi ofere şi un desert, adică nevasta. Indignat de faptul că după ce s-a săturat, valahul nu-i oferă şi nevasta, ungurul îi trage o palmă zdravănă valahului şi încă una. Înainte ca mămăligarul să se dezmeticească, ungurul fuge pe uliţă strigând din toţi rărunchii: săriţi oameni buni, că mă omoară valahul, sunt o victimă. Aşa că, valahi, fiţi înţelegători şi daţi-le şi nevasta, dar vă avertizez că nu le va ajunge. Următoarea lor dorinţă va fi casa voastră.”
  Pentru ca si asa am ocupat cam mult spatiu pe blog este bine sa cititi si de aici :
  http://www.comunitarism.ro/spiritualitate/166-ingrozitorul-secret-al-maghiarilor-din-ungaria-si-romania.html
  Imi cer scuze pt. ca m-am intins pe blogul dv. ca si ungurii de care am facut vorbire 😀

  Comentariu de Beta — 27/04/2015 @ 12:27 pm | Răspunde

  • Buna dimineata, stimata doamna !
   Scuzele nu-s necesare iar cand este vorba de a RESTABILI ADEVARUL ISTORIC,
   pe blogul meu puteti posta cat doriti de cuvinta caci eu, sigur nu ma voi supara ! 🙂
   Si cum scuzele nu-s necesare, dati-mi voie SA VA MULTUMESC pentru completarile pertinente facute ! 🙂
   Unul din raspunsuril la intrebarile reputatului profesor sarb din VOIVOJNDINA ( Serbia ) ,
   MIODRAG STANOJEVIC ce preda ISTORIA la Novi Sad ,
   este dat de reputatul nostru profesor istoric, ION COJA in articolul de fond ! 🙂
   Din respect pentru cei doi mari profesori istorici, EU nu voi mai adauga nimic la cele spuse de Domniile Lor ! 🙂
   Fac insa o precizare-aprobare a celor spuse de Domnia Ta :
   – VINOVATI in primul rand pentru aberatiile solicitate de maghiarii din Romania si ungurii din Ungaria,
   sunt POLITICIENII ROMANI , TRADATORI de NEAM si TARA 😦 😦 😦
   in frunte cu ipocritul si demagogul de basescutraian care,
   pentru a ajunge si a se mentine
   ” CU ORICE PRET LA PUTERE ” 😦
   https://aliosapopovici.wordpress.com/2010/05/27/
   le-a promis in SECRET ,IREDENTISTILOR si REVIZIONISTILOR unguri ( Viktor Orba, premierul Ungariei )
   si maghiari ( Laszlo Tokes, Marko Bella, Kelemen Hunor ….)
   in schimbul ABTINERII de la VOTUL de DEMITERE din functia de presedinte al Romaniei ( REFERENDUMUL din 29 iulie 2012 )
   toate de ei cerute, inclusiv autonomia teritoriala !!! 😦 😦 😦
   Normal ca nemernicul si nenorocitul de insemnat ca ” piaza rea ” a Romaniei NU VA RECUNOASTE NICIODATA promisiunile facute
   celor ce vor DESTIINTAREA STATULUI NATIONAL, UNITAR, INDEPENDENT, SUVERAN si INDIVIZIBLIL ROMAN !!! 😦 😦 😦
   Acest sinistru personaj ce timp de ZECE ani a umilit pe ROMANI si i-a adus mari PREJUDICII morale si materiale ROMANIEI 😦
   behaie , hahaie, minte, manipuleaza, dezinformeaza, ameninta, santajeaza
   si la patru lui de cand a PLECAT ” cu coada intre picioare ” de la Cotroceni ! 😦
   Din cauza lui ungurii din Ungaria si maghiarii din ROMANIA
   ” si-au luat nasul la purtare ”
   strigand ca sceleratii-n gura mare
   ca vor AUTONOMIE
   dracu’-n lant mereu sa-i tie
   pana ce vom scapa de ei
   ca-s nebuni si chiar misei
   altceva nestiind sa vocifereze
   decat ROMANIA sa se dezmembreze !!! 😦 😦 😦

   O zi pe placul Domniei Tale, Doamna Anda ! 🙂
   Cu respect,
   Aliosa.

   Comentariu de Aliosa — 28/04/2015 @ 9:34 am | Răspunde

 8. @ ALL !!!
  Dupa atata concentrare
  a citirii celor de mai sus
  va propun spre relaxare
  videoclipul mai jos pus ! 🙂

  O zi placuta ! 🙂
  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 28/04/2015 @ 10:02 am | Răspunde

 9. Bună lecția de istorie ! De fapt, nu bună, ci Foarte Bună!!!

  Comentariu de ricamihai13 — 28/04/2015 @ 1:00 pm | Răspunde

  • Multumesc pentru vizita, comentariu si apreciere ! 🙂
   Ar fi FOARTE BINE daca politicienii nostri ar intelege odata pentru totdeauna ca
   UDMR este organizatia ( nu partidul 😦 ) cu cel mai inalt grad de SANTAJ POLITIC
   din ROMANIA postdecembrista ! 😦
   Inca de la aparitia ei pe scena politica romaneasca a ” stat la panda ” ca SACALUL
   pe partidele sau coalitiile aflate vremelnic la guvernare SANTAJANDU-LE ca ,
   pentru acordarea voturilor in parlament pentru ca guvernantii sa-si treaca PROIECTELE de LEGI in plen,
   sa li se satisfaca toate dorintele unele JUSTIFICATE , altele ILEGALE, ANTICONSTITUTIONALE si ANTIROMANEST !!! 😦 😦 😦
   Datorita maghiarilor care NU au participat la REFERENDUMUL din 29 iulie 2012 de DEMITERE a celui numit
   ” JAVRA ORDINARA ” 🙂 🙂 🙂
   de POLITISTII nemultumiti de REDUCEREA SALARIILOR cu 25 % ( in realitate cu 45 % daca adaugam si
   REDUCEREA ” Normei de hrana ” si a ” Normei de echipament ” ce se acorda GRATUIT militarilor si politistilor ) ! 😦 ,
   CCR condusa Zegrean ( de omul numit de basescutraian ) 😦 , a declarat INVALID REFERENDUMUL 😦
   iar morbidul presedinte a ramas ILEGAL la Cotroceni pana pe 21 dec.2014 ! 😦
   In momentul de fata, UDMR iesita de cateva luni de la guvernarea PSD&UNPR&PC ,
   tot LA PANDA sta dar in secret, negociaza cu fostii parteneri de trista guvernare basisto-boccisto-udrista ( 2008-2012 ),
   adica, cu PDL -ul lui Vasile Blaga si PNL -ul fitei blonde Gorghiu , imbarligati in noul PNL care vrea
   ” CU ORICE PRET LA PUTERE ”
   https://aliosapopovici.wordpress.com/2010/05/27/
   sa FURE ce inca nu s-a FURAT 😦
   si sa intervina la DNA sa nu le mai ARESTEZE coruptii, evazionistii si hotii c-altfel …..
   NU MAI RAMANE LIBER NICI UNUL !!! 🙂 🙂 🙂

   ” Zece membri PDL
   Visau viaţă nouă
   Roman a vorbit în vis,
   Şi-au rămas doar nouă.

   Nouă membri PDL
   De băsism s-au copt!
   Unul s-a răscopt din ei,
   Şi-au rămas doar opt!

   Opt membri PDL
   Au trecut la fapte …
   Unul a trecut la Gabi
   Şi-au rămas doar şapte!

   Şapte membri PDL
   Fac afaceri grase,
   Cel din Cluj intră la zdup
   Şi-au rămas doar şase!

   Şase membri PDL
   Au strigat lozinci,
   Unul a strigat de javră
   Şi-au rămas doar cinci!

   Cinci membri PDL
   Au cam fost la teatru,
   L-au aplaudat pe Puric
   Şi-au rămas doar patru!

   Patru membri PDL
   Au cosit costrei,
   Unuia i s-a rupt coasa
   Şi-au rămas doar trei!

   Trei membri PDL
   Vorbeau de Pleşcoi!
   Unul a vorbit cam mult,
   Şi-au rămas doar doi!

   Doi membri PDL
   Mândri ca păunul.
   Blonda-i la beciul domnesc,
   Şi-a rămas doar unul!

   Un membru de partid,
   Cel mai lamurit
   A plecat la Scroviştea
   Şi n-a mai venit! ”
   Sursa poezie, internetul.

   Aliosa.

   Comentariu de Aliosa — 28/04/2015 @ 6:37 pm | Răspunde

 10. @ ALL !!!
  Profund DEZAMAGIT de lipsa de reactie a bloggerilor ROMANI fata de cele postate mai sus,
  ingrijorat de nepasarea si ignoranta lumii virtuale din spatiul CARPATO-DANUBIANO-PONTIC,
  fata de pretentiile absurde ale maghiarilor din ROMANIA printre care si ” autonomia tinutului secuiesc ” care-i de fapt 100% ROMANESC,
  si de iredentistii unguri, urmasi ai diktatorului Horthy din al carui ordin crimiinal
  AU FOST MASACRATI sute si mii de ROMANI in perioada 1940-1944 in ARDEALUL luat cu japca prin
  odiosul DIKTAT de la Viena ( 1940 ) cu aprobarea sceleratului de Hitler
  ucigasul MILIOANELOR de EVREI in perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial,
  scarbit de atitudinea dubioasa si antiromaneasca a politicienilor romani, TRADATORI de NEAM si TARA
  care fac pentru a se a ajunge si a se mentine la GUVERNARE tot felul de intelegeri secrete antiromanesti cu liderii UDMR, PCM si PCT ,
  PLEC 😦 de pe aceasta pagina si voi posta ceva ce cu siguranta NU VA placea basistilor si pedelistilor
  care au guvernat si devalizat ROMANIA in perioada de trista amintire a TAIERII SALARIILOR si PENSIILOR ( 2010 ) 😦 😦 😦
  si INSUSIRII in mod fraudulos, dubios si ilegal cei 20 de MILIARDE de euro IMPRUMUTATI in 2010 de la FMI, BM si CE !!! 😦 😦 😦

  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 29/04/2015 @ 9:39 am | Răspunde

 11. @ ALL !!!
  Iar ca DELATORII ce-s mereu cu ochii pe mine
  chiar si azi de 1 MAI muncitoresc
  sa NU ma mai barfeasca si injure
  ca am un spirit prea puternic romanesc
  le postez un videoclip pe care se cuvine
  pentru aflarea ADEVARULUI istoricesc
  sa-l vizioneze si asculte-n liniste
  cu calm si spirit stramosesc ! 🙂
  ROMANIA, tara binecuvantata de DUMNEZEU,
  aflata la intersectia drumurilor ce leaga ASIA de EUROPA
  ,la ” RASCRUCE DE VANTURI ” 😦 cum bine-a spus-o poetul ,
  la intersectia LACOMIEI celor 3 foste mari imperii ( Otoman, Tarist si Austro-Ungar ) ,
  a fost ca ” un GHIMPE ” 🙂 in ochii lacomi ai cotropitorilor sus mentionati
  si de aceea, ele, cele 3 mari imperii au avut in cap in permanenta de-a lungul ISTORIEI,
  ” Planul de distrugere a ROMANIEI ” !!! 😦 😦 😦

  Azi, de 1 MAI muncitoresc, lasa MICII si FRIPTURILE romane
  si asculta ce spun interlocuitorii din videoclipul postat
  afla de nu stii inca, ISTORIA ROMANIEI strabune
  caci EU de tradatori de NEAM si TARA m-am saturat ! 😦

  Aliosa.

  Comentariu de Aliosa — 01/05/2015 @ 9:21 am | Răspunde

 12. Am învățat, am muncit și am trăit mereu alături de unguri. Mi-am luat nevastă secuiancă și limba sau religia nu a fost o piedică în calea înțelegerii. Socrii mei nu știau o boabă românește, fiind dintr-un sat hargitean, dar erau niște oameni deosebiți. Am prieteni și vecini foarte buni, tot unguri. De aceea stau și mă crucesc când văd atâta discordie generată de politicieni, doar pentru a acumula cât mai multe voturi. Românii și ungurii, în marea lor majoritate, se înțeleg bine și nu vor decât să fie lăsați în pace, să-și lucreze pământul pe care-l au. Doar cei din vârf ațâță spiritele, pentru că vor să fie băgați în seamă și răsplătiți cu funcții, fiindcă la altceva nu se pricep. Între timp, Petru și Istvan se întâlnesc la club și mai pun de o luptă, dar pe tabla de șah! 😉
  Să bei și pentru mine o țuică, astăzi, de 1 Mai, Sandule! 🙂

  Comentariu de racoltapetru6 — 01/05/2015 @ 10:10 am | Răspunde

  • DUMNEZEU sa ma pedepseasca daca NU SPUN ADEVARUL ! 🙂
   Am avut COLEGI si PRIETENI de etnie maghiara in
   LICEUL MILITAR
   https://aliosapopovici.wordpress.com/2013/09/23/
   in SCOALA MILITARA de OFITERI ACTIVI
   https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/08/27/
   in ACADEMIA MILITARA
   https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/08/14/
   si-n TOATE Unitatile Militare unde am lucrat ca Ofiter Activ, COMANDANT, timp de 30 de ani
   si M-AM INTELES FOARTE BINE cu ei !!! 🙂 🙂 🙂
   In 1979 am desfasurat activitati sportive timp de cateva saptamani de zile in statiunea BORSA
   si m-am imprietenit cu o familie de maghiari, proaspat casatoriti care m-au primit in casa lor mai bine ca toti romanii la un loc, la constructia Canalului DUNARE – MAREA NEAGRA am avut multi prieteni maghiari iar in calitate de comandant de subunitate de la PLUTON la BATALION,
   am INSTRUIT in cei 30 de ani de activitate, MII de tineri de etnie maghiara ( pentru cine NU STIE, recrutii din Har-Cov-Mures, erau REPARTIZATI in Unitatile Militare din SUDUL TARII …………..) ! 🙂
   Totul s-a schimbat dupa decembrie 1989 când, lideri politici ROMANI si MAGHIARI au inceput SA MANIPULEZE electoratul si sa-i ” atate ” 😦 pe maghiari impotriva romanilor si invers,
   pentru a-i ” subjuga ” 😦 mai usor !!! 😦 😦 😦
   NENOROCIRILE de la Targu Mures din 1990 au fost PUSE la CALE intentionat pe principiul
   ” DIVIDE ET IMPERA ” !!! 😦 😦 😦
   Te rog sa ma crezi ca ,NU as fi postat acest articol daca ipocritii de politicieni, atat romani cat si maghiari,
   ar fi INCETAT cu propavaduirea URII si DEZBINARII intre ROMANI si MAGHIARI …….
   Iar când il vad si-l aud la tv.pe TRADATORUL de NEAM si TARA, imoralul si ipocritul de basescutraian MANIPULATORUL si DEZBINATORUL nr 1 al ROMANIEI care in iulie 2012, cu ocazia REFERENDUMULUI pentru DEMITEREA sa din functia e presedinte al ROMANIEI spune maghiarilor si romanilor :
   – ” Iesiti la VOT ” ! 😦
   -” Nu iesiti la VOT ” !! 🙂 🙂
   NU POT STA INDIFERENT si VREAU ca atat ROMANII cat si MAGHIARII
   sa nu uite ca SUNT VICTIME ale politicienilor CORUPTI, IPOCRITI si OPORTUNISTI !!! 😦 😦 😦
   A avut dreptate cel care a spus in romanul DESCULT,
   -” Sa NU UITI, Darie, SA NU UITI ” ! 🙂
   iar marele istoric si carturar NICOLAE IORGA , asasinat pentru convingerile sale politice, a avut si mai mare dreptate când a spus :
   – ” Cine UITA ISTORIA, nu merita ” !!! 🙂 🙂 🙂
   EU nu postez pentru a invrajbi romanii cu maghiarii
   ci pentru ca atat romanii cat si maghiarii sa NU se mai lase DEZBINATI de DEZBINATORI
   si sa TRAIASCA ca FRATII cum traiau si pana in decembrie 1989 !!! 🙂 🙂 🙂

   O tuica cu siguranta voi bea
   atat in sanatatea ta cat si a mea !!! 🙂 🙂 🙂
   Cu prietenie,
   Sandu.

   Comentariu de Aliosa — 01/05/2015 @ 11:05 am | Răspunde

 13. S-auzim atunci numai de bine și de distracții, că nu degeaba-i sărbătoare! 🙂

  Comentariu de racoltapetru6 — 01/05/2015 @ 11:36 am | Răspunde

  • Asa sa te auda Dumnezeu, Petru ! 🙂
   Ma bucur ca m-am facut inteles ! 🙂
   Repet si aici :
   – Am postat acest articol, numai si numai din cauza POLITICIENILOR romani si maghiari
   care, pentru a ” stapani ” mai usor ” NORODUL ” ( T.Vladimirescu ) 🙂 ,
   in CAMPANIILE ELECTORALE se comporta ca niste MIELUSEI promitand ” marea cu sarea ”
   iar dupa ce ajung la PUTERE , UITA ce-au promis si se comporta ca SACALII , COIOTII, PANTERELE si HIENELE
   ” calcand peste cadavre si promisiuni ” tot mandatul !!! 😦 😦 😦
   Nu degeaba unii politicieni sunt etichetati cu apelativul ” ANIMAL politic ” 🙂
   Cum azi 2 MAI se serbeaza Ziua TINERETULUI iar NOI suntem ” TINERI si NELINISTITI ” 🙂 😦 🙂
   iti urez o Zi Superba cu mici, fripturi si tuica ” de la MAMA ei ” !!! 🙂 🙂 🙂
   Aliosa.

   Comentariu de Aliosa — 02/05/2015 @ 8:55 am | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mulțumesc WordPress.com/

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: