Alioşa ” File de Jurnal ”

05/12/2017

Lucruri mai puțin cunoscute despre fostul Rege Mihai !!!

Filed under: amintiri,generale — Aliosa @ 10:02 pm

În loc de motto:

Acest articol  îl  am în ” DRAFT ” din vara dar, NU  l-am PUBLICAT din mai multe considerente și NICI ACUM nu-l PUBLICAM dacă NU auzeam în media vorbită tot felul de ABERAȚII, INEPȚII , NEADEVĂRURI  istorice,PRESUPUSURI și………..tot felul de lucruri bizare ,după anunțul trist al trecerii în neființă astăzi 5 decembrie 2017 la ora 13.00 ( ora României ) la reședința privată din Elveția a Regelui MIHAI al ROMÂNIEI ,ultimul   ȘEF de STAT supraviețuitor al celui de al Doilea Război Mondial , Dumnezeu să-L odihnească în pace regele Mihai 11709640_706847376128657_5256363369757452271_n

Persoane ce-și dau IMPORTANȚĂ au  defilat toată ziua pe la toate posturile de televiziune dându-și cu PĂREREA despre statutul urmașilor defunctului Rege Mihai , a SUCCESIUNII la TRONUL României șamd NEȘTIIND   prea multe  despre MONARHIE

http://www.ziarulnatiunea.ro/2016/07/06/adevarul-despre-monarhia-din-romania-o-cersatoare-a-unei-luxoase-mile-publice/

și foarte puțin sau deloc despre EVENIMENTELE politico-militare din perioada 1940-1947 !!!  😦  😦  😦  Nu degeaba marele ISTORIC  Nicolae Iorga a spus :
” Cine UITĂ, nu MERITĂ ”

Mai jos voi publica în GHILIMELELE de rigoare fără a ADĂUGA sau ȘTERGE vreun CUVÂNT  un material rezultat din studierea temeinică de către Prof.univ.dr.Corvin Lupu a documentelor istorice ale acelei perioade aflate în ARHIVELE statului român !!!  🙂  🙂  🙂

” Aspecte juridice și istorice ale părăsirii tronului României de către Carol al II-lea și Mihai I
Prof. univ. dr. Corvin Lupu
Duminică, 30 Iulie 2017 11:26

În istoriografia românească se folosește adeseori, chiar de regulă, termenul de abdicare privitor la momentul istoric al părăsirii tronului României și plecării din țară a regelui Carol al II-lea, în ziua de 7 septembrie 1940.
Termenul abdicare înseamnă renunțarea definitivă la tron, cu pierderea tuturor drepturilor prezente și viitoare asupra coroanei.
Conotația termenului este fără echivoc.
Acest moment istoric poate fi privit și din perspectivă juridică, ceea ce completează imaginea asupra acelui foarte complex eveniment.
Reamintim că în 4 septembrie 1940 generalul Ion Antonescu a fost chemat la palat de regele Carol al II-lea și numit prim-ministru al României, prin decret regal.
În 6 septembrie 1940, printr-un alt decret regal, Carol al II-lea a acordat prerogativele de Conducător al Statului generalului Ion Antonescu, dându-i depline puteri executive, dar și puteri legislative.
În acest sens, Decretul-regal din 6 septembrie 1940, semnat de regele Carol al II-lea menționa la Art. I:

„Investim pe d-l general Ion Antonescu, președintele Consiliului de Miniștri,
cu depline puteri pentru conducerea statului român”.

A doua zi, prin Decretul 3053, regele Carol al II-lea a restrâns lui Mihai prerogativele regale, ceea ce a însemnat practic și modificarea formei de organizare a monarhiei din România[1].
Or, părăsirea tronului României și plecarea din țară a regelui Carol al II-lea, în 7 septembrie 1940, nu a fost un act de abdicare.
Într-o lucrare la care sunt coautor, se arată că:
„În seara lui 5 septembrie 1940, a avut loc în București o mare manifestație politică a tinerilor.
Majoritatea zdrobitoare erau legionari.
Ei l-au acuzat pe rege ca fiind principalul vinovat de dezastrul țării și i-au cerut ferm demisia.
Regele a cerut generalului Dumitru Coroamă[2] să reprime manifestația.
Generalul a declarat că mai bine se lasă împușcat pe sine decât să ordone foc împotriva tinerilor țării.
Antonescu l-a somat pe rege să părăsească țara în 24 de ore.
Elena Lupescu a încercat să-l scoată din țară și pe prințul Mihai, dar tentativa ei a eșuat.
Carol al II-lea a renunțat la tron, trecând în seama fiului său Mihai sarcinile domniei.
De asemenea, a suspendat Constituția din 1938 și a dizolvat corpurile legiuitoare. În actul pe care l-a semnat, Carol al II-lea nu a inserat cuvântul abdicare, ci a menționat doar că trece prerogativele regale în sarcina fiului său Mihai, lăsându-și posibilitatea legală de a reveni pe tron, dacă situația ar mai fi făcut posibil acest lucru.
În 7 septembrie, Carol al II-lea a părăsit țara în condiții dramatice, alături de Elena Lupescu și de Ernest Urdăreanu, împreună cu mari valori, în aur, valută, bijuterii și opere de artă”[3].

Doresc să menționez că atunci când generalul Coroamă a refuzat să tragă în manifestanți, aceștia erau pașnici, nu avea loc o intervenție străină în țară, iar manifestarea era făcută în sprijinul apărării țării, împotriva repetatelor cedări teritoriale, acceptate fără luptă de către regele Carol al II-lea care își asumase întreaga putere în țară.
Practic avea loc o revoluție legionară, or nici măcar dușmanii Legiunii nu o acuzau de lipsă de patriotism sau de rea-credință față de țară.
Când Antonescu i-a cerut regelui să părăsească țara, promițându-i asigurarea securității, aflat într-o situație fără ieșire, Carol al II-lea s-a adresat națiunii cu următorul text:
„Români, Vremuri de adâncă tulburare și îngrijorare trec peste scumpa mea țară.
De acum zece ani, de când am luat locul de adâncă răspundere de a fi cârmaciul Patriei mele, fără răgaz, fără odihnă și cu cea mai desăvârșită dragoste, m-am străduit să fac tot ce conștiința mea îmi poruncea pentru binele României.
Azi, zile de vitregie nespusă îndurerează Țara, care se găsește în fața unor mari primejdii.
Aceste primejdii vreau în marea mea dragoste pentru acest pământ, în care am fost născut și crescut, să le înlătur, trecând azi fiului meu, pe care știu cât de mult îl iubiți, grelele sarcini ale domniei.
Țara mea să fie păzită de Dumnezeul Părinților noștri, care să-i hărăzească un cât mai falnic viitor.
Trăiască România! Carol R.”[4].

Observăm că regele Carol al II-lea nu a abdicat, ci a trecut sarcinile domniei în seama fiului său, după care a fugit urmărit de legionari care doreau să-l pedepsească pentru actele sale criminale săvârșite împotriva Mișcării Legionare. Mai potrivit este să afirmăm că regele a fost alungat din țară de Antonescu, la presiunea exercitată în stradă de Mișcarea Legionară.
În același timp, cu toate că i-a cerut lui Carol al II-lea să plece din țară, generalul Antonescu nu i-a cerut să abdice, ci doar să plece, pentru ca generalul să poată liniști strada și Mișcarea Legionară din întreaga țară, fără vărsare de sânge și pentru a putea forma un guvern care să scoată România din impasul uriaș în care se afla.

Prințul Mihai a rămas în țară, fiind recunoscut ca rege de către Antonescu și de către guvernul militaro-legionar care s-a format.
Această recunoaștere nu poate însă da gir de legalitate schimbării purtătorului coroanei regale din România.
Carol al II-lea nu a abdicat de la tron și s-a prezentat pe parcursul vieții, în diverse împrejurări, ca fiind regele României.
În același timp, nu erau îndeplinite condițiile constituționale pentru ca Mihai să fie recunoscut legal ca rege.
După cum am arătat, Constituția și corpurile legiuitoare fuseseră desființate și Mihai nu avea în fața cui să depună jurământul, în conformitate cu Regulamentul Casei Regale și a prevederilor constituționale pe care se baza întreaga istorie a Casei Regale.

Carol al II-lea nu a renunțat niciodată la perspectiva reîntoarcerii pe tronul României.
Și sovieticii l-au luat pe regele Carol al II-lea în calculele lor politice privitoare la viitorul României.
La 24 mai 1944, Stalin era informat cu următoarele:
„La 22 mai a.c. a avut loc o discuție cu generalii prizonieri de război români Mazarini, Lascăr, Dimitriu, Nedelea și Brătescu despre atitudinea lor față de fostul rege român aflat în emigrație și despre atitudinea diferitelor cercuri politice și militare din România față de el.
Generalii români prizonieri participanți la discuție au în mare o părere pozitivă despre fostul rege Carol și și-au exprimat intenția să colaboreze cu regele… Carol numai dacă el va sprijini guvernul Uniunii Sovietice și că vor refuza să acționeze alături de el, în cazul în care Carol va sprijini numai S.U.A. și Anglia.
Majoritatea ofițerilor vechi îl va sprijini pe Carol, dacă acesta din urmă se va manifesta contra nemților…
Fiind monarhiști ca vederi, generalii consideră că monarhia constituțională este cea mai bună formă de guvernământ a României, în perioada postbelică…”[5].

Deci, cum arătam mai sus, pentru ca principele Mihai de România să dețină legal coroana regală a României, conform Constituției din 1923, ar fi trebuit să fie recunoscut de Parlament și să depună jurământul în fața aleșilor poporului. Dar, pe parcursul anilor în care a condus țara, Ion Antonescu nu a restabilit activitatea parlamentară, conducând cu ajutorul guvernului și a consilierilor săi.
Mihai nu a avut condiții istorice pentru a putea fi rege constituțional.

În lumina celor afirmate mai sus, putem să reținem și ideea că Mihai nu a îndeplinit condițiile legale pentru a-și asuma răspunderea oficială de conducător al statului care să-i permită să ia
Act-abdicare-1947
decizia istorică de a-l aresta pe generalul Antonescu.
În perspectiva propusă în rândurile de mai sus, actul de la 23 august 1944 iese și mai mult în evidență ca fiind o uzurpare a puterii legal instituită prin decretele regelui Carol al II-lea.
Acest act a fost o lovitură militară de stat împotriva conducătorului statului, dată de prințul Mihai de România, în calitatea sa de „cap al oștirii”, calitate pe care i-a conferit-o Decretul 3053, Art. II, lit. a)[6].
Avem în vedere faptul că la data când Carol al II-lea l-a desemnat prin decret regal pe Antonescu ca și Conducător al Statului, el deținea legal coroana României.

La 30 decembrie 1947, Mihai de România a abdicat pentru el și pentru urmașii săi, menționând explicit acest lucru în documentul pe care l-a semnat și care nu a fost contestat decât de el însuși, mai târziu.
La abdicare, Mihai a obținut din partea statului român, la cererea generalissimului Iosif Visarionovici Stalin, o rentă lunară pe viață în valoare de 10.000 de $, pe care a încasat-o regulat până în anul 1985,
când Nicolae Ceaușescu, probabil sfătuit, a dispus sistarea plăților către fostul rege.

Referitor la abdicarea sa, Mihai a afirmat că aceasta s-ar fi făcut „sub amenințarea pistolului”, fapt care a fost infirmat de cercetările noastre și ale altor autori.
Privitor la acest aspect, într-o lucrare a mea am arătat că:
„Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu-Dej au ajuns la Palatul Elisabeta pe la ora 13.
Convorbirea lor cu regele și regina-mamă a fost înregistrată.
Petru Groza a început discuția:
« Ei bine Maiestate, a sosit timpul să aranjăm o despărțire prietenească.
Am venit în problema importantă pe care am discutat-o cu câteva zile înainte.
Problema de a pune capăt monarhiei.
La urma urmei, v-am avertizat că va trebui să vă pregătiți pentru așa ceva.
Trebuie să înțelegeți că nu mai există loc în România pentru un rege ».
Mihai I a părut surprins şi a răspuns că are nevoie de
„…48 de ore pentru a-mi analiza situația”.
Demnitarii care-l somau pe rege i-au spus că nu vor pleca fără ca actul de abdicare să fie semnat.
Regele s-a retras în altă cameră și apoi a revenit și a semnat abdicarea în prezența lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și a lui Petru Groza.
După ce documentul semnat a ajuns în mâna sa,
Petru Groza i-a arătat reginei-mamă buzunarul unde avea pistolul,
pe care a spus că l-ar fi luat pentru ca să nu pățească precum Antonescu,
care fusese arestat cu ocazia unei vizite la Palat.
Aceasta a fost ceea ce, mai târziu, s-a numit «amenințarea » regelui cu pistolul de către Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Mai târziu, Mihai I a spus că în cursul audienței ar fi avut loc altercații verbale,
că Maiestatea Sa ar fi cerut o consultare populară și a spus că Petru Groza ar fi încercat să amenințe cu un dosar conținând un document compromițător și că l-ar fi avertizat să nu ia contact cu americanii și englezii, că garda regală ar fi fost arestată și telefonul tăiat.
Regele a declarat că nu se aștepta în acel moment la abolirea monarhiei,
nu a vorbit despre punerea sa în gardă, de către Petru Groza, privitor la acel act, dar a recunoscut că a discutat cu el problema căsătoriei cu prințesa Ana de Bourbon Parma[7].
Faptul că regele se aștepta la acest moment este dovedit și de scoaterea din țară a unei serii de vagoane cu bunuri, încă din noiembrie 1947, cu ocazia deplasării lui Mihai la nunta prințesei Elisabeta a II-a, viitoarea regină a Marii Britanii.
Este foarte probabil că regele a trebuit să se întoarcă în România, după vizita în Marea Britanie, datorită faptului că guvernul englez nu dorea să găzduiască un rege fugar dintr-o țară din zona sovietică de dominație, fapt care ar fi creat tensiuni cu guvernul de la Moscova.
Cercetările documentelor au confirmat unele deosebiri între realitate și relatările regelui”[8].

Comentariile și contestarea verbală a moralității sau chiar a legalității actului de la 30 decembrie 1947 nu modifică situația reală creată de acel act și toate urmările sale.

În actul de abdicare semnat de Mihai, printre altele, se arată:
„…pe deplin conștient de importanța actului ce-l fac în interesul poporului român abdic pentru mine și pentru urmașii mei la tron, renunțând pentru mine și pentru ei la toate prerogativele ce le-am exercitat ca rege al României. Las poporului român libertatea de a-și alege noua formă de stat”[9].

Pe de altă parte, actul de la 30 decembrie 1947 poate fi privit și acceptat în teorie ca o lovitură de stat prin care a fost înlăturată instituția monarhică din România, chiar dacă regele Mihai, spre deosebire de tatăl său, nu a îndeplinit prerogativele de rege în conformitate cu prevederile constituționale, după cum am mai menționat.
Afirmând că actul de la 30 decembrie poate fi și el privit ca o lovitură de stat, am în vedere faptul că liderul politic și cel al administrației centrale, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Petru Groza, i-au cerut regelui Mihai să abdice, în condițiile în care beneficiau de sprijinul armatei sovietice de ocupație din România, situație care reprezenta în sine o formă de presiune pe multiple planuri asupra regelui.

Regele Mihai i-a recunoscut lui Antonescu calitatea de conducător al statului.
Din această calitate, Antonescu l-a investit pe rege, la 9 mai 1941, cu demnitatea de mareșal al României.
Ca urmare, Mihai a fost conștient că arestându-l pe Antonescu, a călcat adânc și definitiv pe tărâmul uzurpatorilor.

Restul afirmațiilor, cele care neagă aceste realități, sunt vorbe izvorâte din necesitatea uzurpatorilor de a se disculpa și a se legitima……………..” .
Sursa :
http://www.art-emis.ro/analize/4307-aspecte-juridice-si-istorice-ale-parasirii-tronului-romaniei-de-catre-carol-al-ii-lea-si-mihai-i.html

DOCUMENT EXPLOZIV: REGELE MIHAI A DAT ROMÂNIA CRIMINALILOR BOLȘEVICI CA SĂ SE POATĂ ÎNSURA!!! NU L-A FORȚAT NIMENI. ÎNȚELEGEREA CU PETRU GROZA

mihai-si-petru-groza

Imagini pentru Regele Mihai Groza Pauker

După ce a trădat grav interesele României în 23 august 1944, când lovitura de stat organizată de camarila regală a dus la arestarea Mareșalului Antonescu și la predarea României, fără condiții, Uniunii Sovietice, cu consecințe absolut dezastruoase pentru milioane de români, pentru generații întregi, documentele făcute publice de stiripesurse.ro ne mai arată că abdicarea din 1947 în fața comuniștilor nu s-a făcut pentru că aceștia i-au pus cuțitul la gât, ci pentru că omul Mihai dorea să se însoare, să își trăiască și el viața, iar responsabilitățile de rege al Româniai îl încurcau în acest demers… Cât de mult schimbă istoria aceste dezvăluiri, dacă sut reale?

DOCUMENT- Răsturnare de situație în istorie: regele Mihai a ABDICAT de bună voie, în 1947

 
Un document care prezintă discuțiile dintre regele Mihai și premierul comunist Petru Groza ar putea schimba cărțile de istorie. Până acum se știa că liderii comuniști au fost cei care l-au forțat pe regele Mihai să abdice de la tron, în anul 1947.

Din transcrierea discuţiei dintre Petru Groza şi Regele Mihai reiese faptul că acesta din urmă nu dorea să se opună abdicării şi că scopul său principal în acel moment era acela de a obţine căsătoria cu Principesa Anne de Bourbon-Parma, cu care se întâlnise la Londra.

După cum informam în urmă cu câteva zile, regele Mihai a abdicat pentru că dorea să se căsătorească.

Citatul cel mai elocvent din acest document îi aparţine Regelui Mihai, care îi spunea lui Petru Groza: „Nu înțeleg să mă opun lucrurilor la care nu te poți opune. Văd ce e în jurul meu. Vreau ca om [să trăiesc]. N-am avut copilărie, tinerețe, și mama va trebui să înțeleagă. Dar nu spune la nimeni. Între noi, mergem înainte. Eu mă voi conforma sfat [urilor] d-tale. Dar între noi.”

Documentul la care facem referire se află acum la Arhivele Naţionale, S.A.N.I.C. – Colecţia Consiliul de Miniştri, dos. 174/1947 (Anterior documentul figura în Arh. N. I. C., fond C.C. al PCR, colecţia 103, dos. 486/1947). Este vorba de 10 notiţe scrise de mână de la întâlnirea dintre Petru Groza şi Regele Mihai din data de 22 decembrie 1947 şi de trei file dactilografiate ce reprezintă transcrierea după notiţe.

Din transcrierea discuţiei dintre Petru Groza şi Regele Mihai reiese faptul că acesta din urmă nu dorea să se opună abdicării şi că scopul său principal în acel moment era acela de a obţine căsătoria cu Principesa Anne de Bourbon-Parma, cu care se întâlnise la Londra.

Citatul cel mai elocvent din acest document îi aparţine Regelui Mihai, care îi spunea lui Petru Groza: „Nu înțeleg să mă opun lucrurilor la care nu te poți opune. Văd ce e în jurul meu. Vreau ca om [să trăiesc]. N-am avut copilărie, tinerețe, și mama va trebui să înțeleagă. Dar nu spune la nimeni. Între noi, mergem înainte. Eu mă voi conforma sfat [urilor] d-tale. Dar între noi.

Interesant, chiar după această frază, apare ca o ironie a istoriei replica “Nu văzut pe nimeni Iliescu”. Evident, nu este vorba despre Ion Iliescu, cel care fix la 42 de ani distanţă de la acea zi, adică pe 22 decembrie 1989, prelua puterea în România.

Ulterior acestei fraze apar amănunte despre un anume Auriol, nimeni altul decât francezulVincent Auriol, primul preşedinte al celei de-a patra Republici de la Paris.

În documentul la care facem referire, se fac aprecieri şi în legătură cu activitatea demnitarilor comunişti Ana Pauker, Emil Bodnăraş sau Gheorghe Gheorghiu Dej, despre care Regele Mihai ar fi avut o părere pozitivă.

 

Cei/cele care DORESC să CUNOASCĂ ISTORIA monarhiei din ROMÂNIA,așa cum a fost și NU cum o prezintă LINGUȘITORII cu gând la RESTURILE de bucate aruncate de URMAȘII   recunoscuți și nerecunoscuți ai fostului rege Mihai al României,după osăpățul pe BANII tuturor ROMÂNILOR  ,musai trebuei să ASCULTE ce se AUDE în videoclipul de mai jos ! 🙂

 

 

Și ca să fiu în ton cu TITLUL articolului de față, istoricul ION COJA  face cunoscut NEȘTIUTORILOR  Istoriei României   ,un ARTICOL din anul 1955 versus fostul Rege Mihai al Românie :

http://ioncoja.ro/horia-sima-in-imprejurarile-tragice-prin-care-trece-neamul-nostru-astazi-atitudinea-regelui-in-exil-constituie-o-adevarata-calamitate/

În CONCLUZIE :

thumbnail

Fie ca Moș Nicolae să vă aducă VEȘTI mai bune și CADOURI minunate !mos-nicolae-2-800x600

Comentariile le las pe seama domniilor voastre ! 🙂
Alioșa ! 🙂

19 comentarii »

 1. Cred ca ar trebui sa se rescrie istoria din perioada aceea tulbure. Abdicarea tânărului rege Mihai a fost iminenta.

  Comentariu de ane — 05/12/2017 @ 10:35 pm | Răspunde

  • Bună dimineața Ane ! 🙂

   În primul rând, mulțumesc pentru dovada că ai CITIT materialul de mai sus, o adevărată LECȚIE de ISTORIE care, din PĂCATE 😦 nu a fost PREDATĂ nici măcar STUDENȚILOR de la Facultatea de ISTORIE și cu atât mai puținELEVILOR de școală enerală și liceu ……

   În al doilea rând, sunt de ACORD ” că ar trebui să se rescrie ISTORIA din perioda aceea tulbure ” 🙂 😦 🙂
   dar…………………………,
   CINE să o RESCRIE ??? 🙂 😦 🙂
   ” ISTORIA se scrie de ÎNVINGĂTORI și nu de ÎNVINȘI ” a spus STALLIN,
   cel care , din motive doar de el ȘTIUTE iar de mine BĂNUITE, l-a DECORAT pe Regele MIHAI cu Ordinul Soviectic ” POBEDA” 🙂 😦 🙂

   Cum ISTORICII sunt și ei OAMENI 🙂
   iar oamenii sunt supuși GREȘELILOR 😦 și ispitei BANULUI ( ochiul dracului ) 🙂 😦 🙂
   SCRIU sau RESCRIU ISTORIA după cum li se ORDONĂ de cel/cei aflat/aflați la PUTERE !!! 🙂 😦 🙂

   În al treilea rând, ca să NU fiu acuzat de UNA sau de ALTA de ” prietenii ” mei virtuali ,
   postez un link care duce la OPINIA unui ISTORIC despre REGELE Mihai și MONARHIA care a MURIT odată cu REGELE………….

   https://www.news.ro/cultura-media/razvan-theodorescu-despre-regele-mihai-i-odata-cu-moartea-sa-dispare-din-istoria-noastra-monarhia-s-a-stins-un-om-de-o-deosebita-noblete-1922403505002017121417429259

   Și nu în ultimul rând, La Mulți Ani de Sfântul NICOLAE celor din familie și anturaj ce poartă numele SFÂNTULUI ! 🙂
   Aliosa 🙂 🙂 🙂

   Comentariu de Aliosa — 06/12/2017 @ 7:55 am | Răspunde

   • Adevarul din spatele adevărului, nu-l vom afla, nu are cine sa-l mărturisească. Eu cred ca ne-ar fi stat bine sa si fost „regat” ,cu siguranta ne era mai bine,din toate p.d.v. Dar, cine ar fi vrut asta,nici o tara europeana,poporul roman cu atat mai putin.,nu era pregatit. Monarhia a murit inainte de moartea regelui. Interese meschine de putere,ne-au adus unde au vrut ei si interesele străinilor de a ….tara.
    O zi binecuvantata!

    Comentariu de ane — 06/12/2017 @ 9:51 am | Răspunde

   • Superbă remarca : ” Adevărul din spatele adevrului, nu-l vom afla……” !!! 😦 😦 😦
    Dacă NOI nu am aflat nici până acum ADEVĂRUL despre fapte, evenimente și lucruri PETRECUTE sub OCHII NOȘTRI
    legate de :
    – ” CINE a TRAS in NOI ” după 22 decembrie 1989,
    – cine au fost TERORIȘTII din cauza cărora au MURIT peste 1000 de OAMENI NEVINOVAȚI în dec.1989 ,
    – de ce fostul ministru de externe din guvernul Băsescu&Boc a făcut ungurilor CADOU ” Moștenirea GOJDU ” ROMÂN de ROMÂN,
    – cum AJUNGEAU la BEC din 15 în 15 secunde VOTURILE diasporenilor de la secțiile de VOTARE din PARIS în 2009 pentr Traian Băsescu
    prin intermediul PDL-istului Teodor Baconschi ,
    – cum au DISPĂRUT ața de repede pe timpul guvernării băsescu&boc cei 20 de MILIARDE de EURO împrumutați de la FMI, BM, BERD ,
    – cum de a RECUPERAT în TURUL DOI al alegerilor prezidențiale din 2014 Klaus Werner Iohannis DIFERNȚA de 1.500.000 de VOTURI mai pușine decât contracandidatul său,
    – cum de a fost NUMIT de la BRUXELLES premier al României după TRAGEDIA de la COLECTIV ,Dacian Julien Cioloș ,
    – cine a PROVOCAT INCENDIUL de la COLECTIV …………….,
    despre cele cu ADEVĂRAT petrecute în perioada 1040-1947, NICI ATÂT …………………

    Ai pus punctul pe ” I” cu afirmația :
    ” Monarhia a murit înainte de moartea regelui ”
    iar asta ,
    ar TREBUI RECUNOSCUTĂ în primul rând de URMAȘII defunctului fost Rege Mihai
    și-apoi, de toți FALȘII monarhiști care se GUDURĂ pe lângă urmași NU din CONVINGERE ,
    ci din INTERES, OPORTUNISM și LINGUȘISM pentru IMENSA AVERE acumulată de Familia Regală de-a lungul anilor pe SPINAREA POPORULUI ROMÂN , avere rămasă acum pe mâna unui fost actoraș ……………
    http://www.capital.ro/regele-mihai-a-lasat-in-urma-o-avere-uriasa.html
    SOARTA monarhiei din ROMÂNIA anilor celui de al Doilea Război Mondial a fost hotărâtă NU de ROMÂNI 😦
    ci de STRĂINII de NEAM și ȚARĂ care în plin RĂZBOI,
    la YALTA, au STABILIT SFERELE de INFLUENȚĂ de după TERMINAREA războului…………………..

    Mulțumesc frumos pentru interesantul COMENTARIU ! 🙂
    O seară binecuvântată și domniei tale, Ane !!! 🙂 🙂 🙂
    Cu stimă și respect,
    Alioșa ! 🙂
    PS ! 🙂
    De vrei, intră și pe :
    https://aliosapopovici.wordpress.com/2017/05/27/

    Comentariu de Aliosa — 06/12/2017 @ 8:37 pm | Răspunde

 2. @ ALLL !!!
  Cele mai importante ȘTIRI pentru azi, 6 DECEMBRIE, Sfântul NICOLAE sunt :

  1) Aseară, ROMÂNIA a învins SPANIA la Campionatul Mondial de HANDBAL FEMININ
  cu 19-17 🙂 🙂 🙂 asigurându-și matematic CALIFICAREA în OPTIMI unde,
  orice VICTORIE, duce spre MEDALII !!! 🙂 🙂 🙂

  2) Guvernul va decide astăzi trei zile de doliu național pentru decesul Regelui Mihai, în 14, 15 și 16 decembrie, potrivit celor vehiculate pe internet .Trupul neînsuflețit al Regelui va ajunge în țară miercurea viitoare, pe 13 decembrie, iar funeraliile vor avea loc pe 16 decembrie.
  Odată cu moartea REGELUI , moare și MONARHIA,
  https://www.news.ro/cultura-media/razvan-theodorescu-despre-regele-mihai-i-odata-cu-moartea-sa-dispare-din-istoria-noastra-monarhia-s-a-stins-un-om-de-o-deosebita-noblete-1922403505002017121417429259
  chiar dacă pe monarhiști îi va apuca nebunia ………………..

  3) Cum VIAȚA merge înainte,Comisia specială pentru legile justiției reia azi dezbaterile pe marginea proiectului de modificare a Legii de organizare judiciară. Comisia a adoptat ieri un amendament prin care se stabileşte că hotărârile judecătoreşti trebuie redactate în cel mult 30 de zile de la pronunţare, iar termenul poate fi prelungit cu câte 30 de zile de cel mult două ori.

  4) Fostul ministru de interne în mandatul lui traian Băsescu,
  CRISTIAN DAVID,
  a fost CONDAMNAT la 5 ( cinci) ani de ÎNCHISOARE cu EXECUTARE ! 🙂

  La Mulți Ani de Sfântul NICOLAE, românilor ce poartă numele de
  NICOLAE, NICULAE, NECULAI, NICULIȚĂ și NICU !!! 🙂 🙂 🙂
  Aliosa 🙂 🙂 🙂

  Comentariu de Aliosa — 06/12/2017 @ 7:21 am | Răspunde

 3. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace !

  Sfantul Nicolae, sa-ti puna in ghetute tie si celor dragi sufletului, multa sanatate,bucurii si impliniri !
  La multi ani ! 🙂

  Comentariu de lacrimaroua — 06/12/2017 @ 7:36 am | Răspunde

  • Să te audă Dumnezeu,credicioasă și generoasă doamnă ! 🙂
   ” Despre MORȚI numai de BINE ”, spune-o vorbă din popor 🙂
   Chiar dacă uneori doare, voi spune ce gândesc pân”ce mor !!! 🙂 😦 🙂
   Urarea Domniei Tale acum de Sfântul NICOLAE, este cel mai frumos CADOU pentru MINE și ai mei ! 🙂
   Sănătate, împliniri și bucurie atât Domniei Tale cât și celor dragi ! 🙂
   La Mulți Ani, Lăcrimioara ! 🙂
   Aliosa ! 🙂

   Comentariu de Aliosa — 06/12/2017 @ 8:05 am | Răspunde

 4. Buona festa di San Nicolò, a Te è alla tua famiglia 🌲🌻🎍

  Comentariu de Rebecca Antolini — 06/12/2017 @ 10:15 am | Răspunde

  • Grazie mille Pif delle tue parole ,della tua visita e desideri ! 🙂

   Buona serata a te e alla tua famiglia ! 🙂
   Alioșa ! 🙂

   Comentariu de Aliosa — 06/12/2017 @ 8:42 pm | Răspunde

   • ti ringrazio di cuore caro Aliosa 😉

    Comentariu de Rebecca Antolini — 07/12/2017 @ 11:50 am | Răspunde

 5. Buna ziua Aliosa, si eu am facut un mai scurt comentariu pe marginea mortii regelui. Nu am mai intrat in istorie pentru ca am tot citit si avand in vedere ca stiu de la parinti si bunici pareri din popor , strastrabunica mea a fost bucatareasa la Curtea Regala. Oricum nici istoricii nu au cazut toti de acord dar cum se spune majoritatea are dreptate categoric istoria trebuie rescrisa. Dumnezeu sa-l odihneasca-n pace ! Sa invatam cat mai exista valori printre noi sa le pretuim, sa le respectam.
  La Multi Ani ! de Sf. Nicolae, sa-ti traiasca sarbatoritii daca ai. Sper ca a fost darnic Mosul si pentru ca ai fost cuminte a trecut si ti-a lasat si la mine daruri , ha, ha, ha.

  Comentariu de Beta — 06/12/2017 @ 3:03 pm | Răspunde

  • Bună seara Anda ! 🙂
   Dumnezeu să-L odihnească în pace pe cel cea fost de DOUĂ ORI Regele ROMÂNIEI ! 😦
   Chiar dacă NU am avut în FAMILIE nici un SĂRBĂTORIT,
   noi tot am SĂRBĂTORIT pe Sf.NICOLAE căci AZI, a fost și HRAMUL BISERICII satului natal ! 🙂
   Mulțumesc frumos pentru DARURILE postate de Sf.NICOLAE și AICI 🙂 și la TINE !! 🙂 🙂
   O seară binecuvântată întregiii familii ! 🙂
   Cu stimă,
   Alioșa ! 🙂

   Comentariu de Aliosa — 06/12/2017 @ 8:53 pm | Răspunde

 6. Buona serata

  Comentariu de Please Another Make up by lellaj1005 — 06/12/2017 @ 9:35 pm | Răspunde

  • Grazie ! 🙂
   Buona serata anche a te e alla tua famiglia ! 🙂
   Alioșa ! 🙂

   Comentariu de Aliosa — 06/12/2017 @ 9:41 pm | Răspunde

 7. Bună dimineața, Alioșa! 🙂
  Câte am auzit în aceste zile despre regele Mihai și casa regală, nu am auzit toată viața. Și încă mai sunt zece zile până la înmormântare. Istoria se tot scrie, se șterge și se rescrie altfel, iar punctele de vedere diferă mult de la om la om. Chiar dacă acei oameni au fost martorii unor evenimente, se știe că memoria omului are tendința să selecteze ceea ce-i convine și să modifice faptele care-i contravin concepției. Doar înregistrările audio-video ne mai ajută, dacă nu-s cenzurate și acestea. Oricum, Dumnezeu să-l ierte pe regele Mihai, că și el i-a iertat pe cei care l-au renegat!
  Îți doresc o zi de joi frumoasă, așa cum e și pe la noi, Sandule! 🙂

  Comentariu de racoltapetru6 — 07/12/2017 @ 5:59 am | Răspunde

 8. Bună dimineața Petru ! 🙂
  Fiindcă mai sunt încă zece zile până la înmormânterea fostului rege, voi posta imediat un alt articol………….
  Dumnezeu să-l Odihnească în pace ! 🙂
  Alioșa ! 🙂

  Comentariu de Aliosa — 07/12/2017 @ 7:17 am | Răspunde

 9. Ar fi bine dacă am ști „adevărul din spatele adevărului”! Pentru că ceea ce a spus Stalin, că istoria o scriu învingătorii, lămurește totul: nu adevărul contează pentru „învingători”, ci ceea ce vor ei să spună lumii, de pe pozițiile de forță pe care le-au dobândit. URSS-ul încălecase țara cu totul, iar oamenii lor dețieneau toate pârghiile puterii. Regele era doar un „ghimpe” de care au vrut să scape cât mai repede. Și au făcut-o tot de pe poziții de forță. Nu cred niciun pic că Regele a semnat de bună voie abdicarea. Dar nici nu mai avea ce face. România fusese vândută cu totul la Yalta, chiar de către cei de la care am mai fi avut o speranță. Iar Regele știa acest lucru, că nimeni nu-l va sprijini, dacă ar fi hotărât o opoziție. Iar poporul… poporul avea deja bocancul bolșevic pe grumaz. Și nu poporul a ales „cu convingere” republica! Este doar ceva impus de către sovietici și atât! Nimic „glorios”!
  Am avut ocazia să-l întâlnesc personal pe Regele Mihai în anii `90, atunci când s-a reîntors în țară. Am avut bucuria să- fiu de față al o întâlnire a sa cu un grup de veterani de război. Ceea ce au discutat atunci, a fost pentru mine o adevărată lecție de istorie.
  Sunt de acord că mulți au devenit „monarhiști” numai pentru că dă bine și pentru că aveau multe interese în spate.
  Dumnezeu să-l odihnească!

  Comentariu de Alex — 11/12/2017 @ 11:38 am | Răspunde

  • ” Adevărul din spatele ADEVĂRULUI ”
   este la STRICT SECRET de importanță națională-INTERNAȚIONALĂ !!! 😦 🙂 😦
   În ROMÂNIA postdecembristă , ADEVĂRUL a fost foarte bine ACUNS românului de rând………
   https://aliosapopovici.wordpress.com/2017/12/11/
   După părerea mea și-a multor istorici români și oameni ” cu scaun la cap” ,
   odată cu moartea fostului Rege Mihai, Dumnezeu să-L odihnească-n pace,
   s-a terminat cu MONARHIA iar urmașii săi, ar trebui să se apuce de MUNCĂ cinstită 🙂
   și să NU aștepte POMENI ELECTORALE de la politicienii ipocriți ce vor să PARĂ în OCHII alegătorilor altfel decât sunt în REALITATE ………….
   Mulțumesc pentru vizită și comentariu, Alex ! 🙂
   O săptămână pe placul domniei tale ! 🙂
   Alioșa .

   Comentariu de Aliosa — 11/12/2017 @ 10:55 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mulțumesc WordPress.com/

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: