Alioşa ” File de Jurnal ”

14/01/2018

La Noi ca la Nimeni ! ( P.a 31-a) .TRĂDARE sau INSTIGARE ???

Filed under: generale — Aliosa @ 1:42 pm

În loc de MOTTO:

Cum mâine 15 IANUARIE se împlinesc 168 de ani de la aparița pe lume a ” LUCEAFĂRULUI ”  poeziei românești, MIHAI EMINESCU portrait-of-mihai-eminescu-photograph-taken-by-jan-tomas-1841-1912-in-prague-1869Eminescu&descărcarear fi trebuit să postez un ARTICOL de sine stătător  ca anul trecut….

https://aliosapopovici.wordpress.com/2017/01/13/

Nu voi renunța în a spune și ACUM dar și AICI încă odată că POEZIILE lui EMINESCU sunt atât de VII ( actuale) încât își dau seama și ORBII, și SURZII , numai politicienii NU !!!  😦  😦  😦

”  Voi sunteţi urmaşii Romei? Nişte răi şi nişte fameni!
I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!
Şi această ciumă-n lume şi aceste creaturi
Nici ruşine n-au să ieie în smintitele lor guri
Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară,
Îndrăznesc ca să rostească pân’ şi numele tău… ţară!

La Paris, în lupanare de cinismu şi de lene,
Cu femeile-i pierdute şi-n orgiile-i obscene,
Acolo v-aţi pus averea, tinereţele la stos…
Ce a scos din voi Apusul, când nimic nu e de scos? ………………………………………………………………………..
Prea v-aţi atătat arama sfâşiind această ţară,
Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară,……………

Dar lăsaţi măcar strămoşii ca să doarmă-n colb de cronici;
Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici.
Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei,
Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei,
Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni,
Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni! ”Fragmente  din SCRISOAREA  a II!-a  , de MIHAI EMINESCU .

Postez spre ȘTIINȚA celor care NU ȘTIU, o POEZIE mai puțin CUNOSCUTĂ chiar și de mulți dintre foștii MINIȘTRII ai Educației,Culturii, Cultelor , Tineretului , Sportului și NU NUMAI , o poezie cu un titlu provocator care la vremea respectivă a constituit mobilul multor CRITICI aduse poetului ”  făr de pereche ” 🙂  🙂  🙂
„Eu nu cred nici în Iehova”,
Eu nu cred nici în Iehova
Nici în Buddha Sakya – Muni,
Nici în viață, nici în moarte,
Nici în stingere ca unii.
Visuri sunt și unul și-altul
Și tot una-mi este mie
De-oi trăi în veci pe lume
De-oi muri în vecinicie.
Toate-aceste taine sfinte,
Pentru om frânturi de limbă
În zadar gândești, căci gândul
Zău nimic în lume schimbă.
Și fiindcă în nimica
Eu nu cred, o, dați-mi pace
Fac astfel cum mie-mi pare
Și faceți precum vă place.
Nu ‘nvăluiți a mea gândire
Nici cu stil curat și antic,
Toate-mi sunt de o potrivă
Eu rămân ce-am fost: – romantic.
Sursa :internetul.

Mihai Eminescu: “Ceea ce voiesc românii să aibă e libertatea spiritului și conștiinței lor!” (Curierul de Iași, 1876)

“În dejudecarea lucrurilor acestei lumi şi, mai ales, în secolul nostru, ne-am deprins a aplica o singură măsură, aceea a interesului material, a stăpânirei asupra puterei fizice; şi cu toate acestea oamenii, chiar cei mai materialişti, lucrează fără să vreie, ba fără să ştie, pentru un scop mai înalt. Această conştiinţă o are poporul, n-o are câteodată omul cult”.


În zadar am căuta în lume poporul care să trăiască numai pentru câştig material ca atare, la toate vom găsi că acest câştig este numai mijloc, niciodată scop; chiar la rasa evreiască, a cărei lege nu admite nemurirea sufletului şi este deci inferioară celorlalte legi ale pământului, chiar la evrei, zic, unde se pare că ochii sunt aţintiţi la câştig material, vedem răsărind o idee mai înaltă. Din acest punct de vedere privită, cestiunea, pentru un popor ca cel românesc, devine simplă. Nu veleităţile unei vieţi de stat mai mult sau mai puţin precare, nu deşertăciunea zgomotului în istorie este lucrul pe care-l voim. Oamenii de care se vorbeşte mai puţin şi popoarele item sunt cele mai fericite. Dar ceea ce voiesc românii să aibă e libertatea spiritului şi conştiinţei lor în deplinul înţeles al cuvântului. Şi fiindcă spirit şi limbă sunt aproape identice, iar limba şi naţionalitatea asemenea, se vede uşor că românul se vrea pe sine, îşi vrea naţionalitatea, dar aceasta o vrea pe deplin.

Şi nu sunt aşa de multe condiţiile pentru păstrarea naţionalităţei. Cei mai mulţi oameni nu sunt meniţi de a-şi apropria rezultatele supreme ale ştiinţei, nu [sunt meniţi] de a reprezenta ceva, dar fiecare are nevoie de un tezaur sufletesc, de un razăm moral într-o lume a mizeriei şi durerei, şi acest tezaur i-l păstrează limba sa proprie în cărţile bisericeşti şi mirene. În limba sa numai i se lipesc de suflet preceptele bătrâneşti, istoria părinţilor săi, bucuriile şi durerile semenilor săi. Şi chiar dacă o limbă n-ar avea dezvoltarea necesară pentru abstracţiunile supreme ale minţii omeneşti, nici una însă nu elipsită de espresia concretă a simţirei şi numa în limba sa omul îşi pricepe inima pe deplin. Şi într-adevăr, dacă în limbă nu s-ar reflecta chiar caracterul unui popor, dacă el n-ar zice oarecum prin ea: ,,aşa voiesc să fiu eu şi nu altfel”, oare s-ar fi născut atâte limbi pre pământ? Prin urmare simplul fapt că noi românii, câţi ne aflăm pe pământ, vorbim o singură limbă, ,,una singură” ca nealte popoare, şi aceasta în oceane de popoare streine ce ne încungiură, e dovadă destulă şi că aşa voim să fim noi, nu altfel.
Vedem dar că cestiunea noastră se simplifică din ce în ce. Românii voiesc a li se garanta uzul public al limbei lor pe pământurile în cari locuiesc şi vom vedea că toate mişcările pe cari le-au făcut, în acest senz le-au făcut.
Faţă cu această cerere întâlnim însă în amândouă părţile Imperiului austro-ungar o rezistenţă necalificabilă prin obrăznicia ei.
Constatăm mai înainte de toate că românii nu sunt nicăiri colonişti, venituri, oamenii nimărui, ci pretutindenea unde locuiesc sunt autohtoni, populaţie nepomenit de veche, mai veche decât toţi conlocuitorii lor. Căci dacă astăzi se mai iveşte câte un neamţ singular care caută să ne aducă de preste Dunăre, nu mai întrebăm ce zice un asemenea om, ci ce voieşte el. Nici mai este astăzi cestiunea originei noastre, abstrăgând de la împrejurarea că o asemenea interesantă cestiune nu este de nici o importanţă. Daci sau romani, romani sau daci: e indiferent, suntem români şi punctum. Nimeni n-are să ne ‘nveţe ce-am fost sau ce-am trebui să fim; voim să fim ceea ce suntem — români. A mai discuta asupra acestui punct sau a crede că frica de ruşi ne-ar ademeni să ne facem nemţi sau vice-versa sau, cum cred ungurii, că de frica acestor doi ne-am putea găsi flataţi să ne contopim cu naţia maghiară, toate acestea sunt iluzii de şcoală; limba şi naţionalitatea românească vor pieri deodată cu românul material, cu stingerea prin moarte şi fără urmaşi a noastră, nu prin desnaţionalizare şi renegaţiune.
A persecuta naţionalitatea noastră nu însemnează însă a o stinge, ci numai a ne vexa şi a ne învenina împotriva persecutorilor. Ş-apoi ni se pare că nici un neam de pe faţa pământului nu are mai mult drept să ceară respectarea sa decât tocmai românul, pentru că nimene nu este mai tolerant decât dânsul. Singure ţările româneşti sunt acelea în care din vremi străvechi fiecare au avut voie să se închine la orice d-zeu au vroit şi să vorbească ce limbă i-au plăcut. Nu se va găsi o ţară în care să nu se fi încercat de a face prozeliţi din conlocuitorii de altă lege ori de altă limbă; hugenoţii în Franţa, maurii în Spania, polonii faţă cu rutenii, ungurii cu românii — toţi au încercat a câştiga pentru cercul lor de idei populaţiile conlocuitoare şi aceasta prin presiune, cu de-a sila; românul priveşte c-un stoicism neschimbat biserica catolică, atât de veche în Moldova, şi nu i-a venit în minte să silească pe catolici de a deveni orientali; lipovenii fug din Rusia şi trăiesc nesupăraţi în cultul lor pe pământul românesc, apoi armenii, calvinii, protestanţii, evreii, toţi sunt faţă şi pot spune dacă guvernele româneşti au oprit vro biserică sau vro şcoală armenească, protestantă sau evreiască. Nici una.
Ni se pare deci că pe pământurile noastre strămoşeşti, pe care nimene nu le stăpâneşte jure belli, am avea dreptul să cerem să ni se respecte limba şi biserica, precum le-am respectat-o noi tuturor.
Mihai Eminescu (CURIERUL DE IAŞI, noiembrie 1876)
Sursa: Ceritudinea.ro
EMINESCU  este NEMURITOR !!! 🙂  🙂  🙂  EMINESCU a fost, este și va fi UNIC ! 🙂  Nimeni NU are voie să-L JUDECE pe EMINESCU !  🙂  EL însă, are VOIE să ne JUDECE pe NOI, muritorii,chiar și de-acolo, din CERURI !!!  🙂  🙂  🙂
https://youtu.be/9AtQE_UdeXk

DOAMNE, ce repede mai trece TIMPUL !!! 🙂  😦  🙂 S-au împlinit deja 168 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, “LUCEAFĂRUL” poeziei românești. Sunt foare mulți politicieni, parlamentari, guvernanți, oameni de afaceri îmbogățiți suspect ” peste noapte” , realizatori și moderatori de emisiuni tv, formatori de opinii, jurnaliști și vedete de toate vîrstele, sexele, etniile, religiile și ,din păcate, și foarte mulți EDUCATORI/oare,ÎNVĂȚĂTORI/oare și PROFESORI/oare care, NU ȘTIU încă

că POEMUL ” LUCEAFĂRUL ” cu cele cu 98 de strofe   🙂  🙂  🙂

a AJUNS în World Records Academy (Academia Recordurilor Mondiale) 🙂 🙂 🙂 ca fiind cel mai lung poem de dragoste !!! 🙂 🙂 🙂
Și-atunci, CE PRETENȚII să ai de la cei care, în regimul TRECUT în loc să meargă la ȘCOALĂ stăteau ZIUA cu burta la SOARE 🙂 iar NOAPTEA furau 😦 de pe OGOARELE BOGATE ale CAP-urilor și IAS-urilor lucrate de țăranii onești  ??? 😦 😦 😦
Și-atunci, ce pretenții să ai de la ” tinerii liberi și frumoși ” 😦 😦 😦 care, ZIUA fac PLĂJĂ , se destrăbălează în baruri și discotecui iar la lăsarea ÎNTUNERICULUI protestează în piețele orașelor din ȚARĂ împotriva a TOT ce vine de la GUVERN sau PARLAMENT , indiferent de-i BUN sau RĂU strigând în GURA MARE lozinci ale căror conținut SCRIS de OCULTA internă la ordinul OCULTEI externe NU-L ÎNȚELEG ??? 😦 😦 😦
La sfârșitul anului trecut, am petrecut mai multe zile în compania celor dragi mie dar, zilnic, până în masa de prânz când NEPOȚELUL era la ” grădi ” 🙂  🙂  🙂 iar fiul și nora la muncă, m-am plimbat prin CIȘMIGIU , acolo, unde pe vremuri , se plimba și ” LUCEAFĂRUL ” poeziei ROMÂNEȘTI, Mihai Eminescu ! 🙂
Cum nu-s din fire nici TIMID și nici FRICOS, am vrut SĂ AFLU ce știu ROMÂNII despre MIHAI EMINESCU punându-le ÎNTREBĂRI precum:
– Nu vă supărați, cine a fost EMINESCU ??? 🙂 🙂 🙂
Din păcate, pentru unii era prima dată când auzeau de EMINESCU !!! 😦 😦 😦 Alții știau doar vag, din auzite. Un tânăr de vreo 20-23 de ani , BINE îmbrăcat, cu corp de ATLET și CEAFĂ GROASĂ de halterofil mi-a spus că EMINESCU a fost un DOMNITOR !!! 🙂 😦 🙂 Am întrebat și niște TINERI ce după îmbrăcăminte și vocabulr dădeau semne sigure că sunt LICEENI ! 🙂 dar la acea ORĂ trebuiai să fie în CLASĂ , la LICEU, nu prin CIȘMIGIU ” la o ȚIGARĂ ” !!! 😦 🙂 😦 La întrebarea mea, mai mulți mi-au spus că EMINESCU a fost un POET , dar, NU au reușit să NOMINALIZEZE nici MĂCAR un TITLUL de POEZIE ! 😦 Am continuat plimbarea prin CIȘMIGIU și-n dreptul Aleii SCRIITORILOR, am întrebat niște doamne BINE ÎMBRĂCATE, elegante , parfumate , cu buzele strident rujate și care, după părerea mea de mascul cunoscător , aveau până în 50 de ani , adică, făceau parte din GENERAȚIA ” DECREȚEILOR ” care la LOVITURA de STAT din DECMBRIE 1989 NU erau nici măcar UTECISTE 🙂 🙂 🙂 Le-am întrebat SERIOS dacă ȘTIU cine a SCRIS VERSURILE CÂNTECULUI ” 🙂 🙂 🙂
” SOMNOROASE PĂSĂRELE ” 🙂 🙂 🙂


și mi-au RĂSPUNS zâmbind triumfătoare că, au ASCULTAT la RADIO cântecul dar, NU ȘTIU cine l-a COMPUS !!! 🙂 🙂 🙂
În spiritul ADEVĂRULUI mărturisesc că AM GĂSIT și ROMÂNI, cei mai mulți trecuți de 60 de ani, care CITISERĂ mult despre viața lui EMINESCU și îi știau POEZIILE !!! 🙂 🙂 🙂 Un DOMN ce sigur avea vreo 70 de ANI 🙂 a început să RECITE din SCRISOAREA a III-a :
” Voi sunteți urmașii ROMEI ? Niște răi și niste fameni , E rușine OMENIRII să vă spună vouă OAMENI ……” și tot RECITA de-a trebuit să-l opresc cu MULȚUMIRILE de rigoare și urări de SĂNĂTATE că-i mai BUNĂ decât TOATE !!! 🙂 🙂 🙂
În articolele și comentariile anterioare,vorbeam despre criza care demonstrează neguvernarea ROMÂNIEI ! Noi, cei mulți, vom sta cu mâinile în sân, vom privi cu ironie, îi vom înjura pe protestatarii ardeleni, maeștri  în instaurarea democrației adevarate în CAPITALĂ .
Și vom asista la instaurarea de noi forme de organizare statală și chiar la modificarea teritoriului național, că…, prea s-au radicalizat ungurii ardeleni și cei diasporeni….
Cândva ,exista o petiție pentru CRIȘANA de VEST , răpita din trupul ȚĂRII  prin Pacea de la Trianon din 1920…………..
Dacă ungurii ardeleni cer zi de zi AUTONOMIIA TERITORIALĂ, culturală și administrativă
https://www.activenews.ro/stiri/O-Rezolutie-privind-AUTONOMIA-TERITORIALA-semnata-luni-de-UDMR-Partidul-Civic-Maghiar-si-Partidul-Popular-Maghiar.-Ce-prevede-Pactul-de-la-Cluj-148566
a  așa zisului ” ținut secuiesc ” care-i de fapt PĂMÂNT ROMÂNESC !!! 🙂 🙂 🙂
https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/06/14/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ROMÂNII din CRIȘANA de VEST de ce n-ar cere-o ???   🙂  🙂  🙂 Nu ar  trebui oare  adusă în actualitatea internațională ȘI aceasta problema???  🙂  🙂  🙂  Dar, cu cine ? 😦 Marii nostri diplomați, cu suficientă experiență, NU numai că  sunt învinși  constant de omologii unguri în disputele diplomatice DAR, de multe ori chiar TRĂDEAZĂ ineresul NAȚIONAL cum a făcut în urmă cu câțiva ani fostul ministru de externe din guvernarea de TRISTĂ AMINTIRE băsescu&boc 😦  😦  😦  nimeni altul decât ministrul poreclit ” UNGUENT” 🙂  🙂  🙂  pe numele său adevărat Mihai Răzvan Ungureanu 😦  😦  care, din MOTIVE doar de el știute dar de mine bănuite ( a primit de la UNGURII din Ungaria titlul onorific de ” Doctor Honoris Causa ” 😦  😦  😦  a CEDAT  Ungariei ” MOȘTENIREA GOJDU ” de peste 1 ( un ) MILIARD de DOLARI ………….
Pentru cei/cele care NU ȘTIU , le reamintesc pe SCURT istoricul acelei fabuloase MOȘTENIRI :
Ardeleanul GOJDU ajuns la Budapesta cu o avere impresionantă de bani , construieşte în centrul capitalei Ungariei un complex de 1( un ) MILIARD de DOLARI 🙂 🙂 🙂 acordă burse unor tineri ce devin mari personalităţi ale societăţii româneşti şi a DORIT ca prin TESTAMENTUL făcut cu 3 luni înainte de a muri, ca toate proprietăţile sale să fie folosite de către STATUL ROMÂN şi în mod special de Biserica Ortodoxă Română.
În momentul în care fostul PEDELIST Mihai Răzvan Ungureanu a ajuns Ministru al Afacerilor Externe a fost însărcinat să poarte discuţii cu Guvernul Ungariei în vederea cedării acestei averi.
Dar, CULMEA TRĂDĂRII NAȚIONALE ,MRU a semnat un acord prin care CEDA averea GOJDU în favoarea Ungariei, care a naţionalizase în anul 1952.
Prin acest acord ,pretenţiile din partea ROMÂNIE, MAMA ardeleanului GOJDU 🙂 🙂 🙂 asupra acestei averi au fost ÎNCHSE printr-o simplă semnătură de TRĂDĂTOR de NEAM și ȚARĂ !!! 😦 😦 😦
Și să nu uităm ca  ungurii  au un departament care lucreaza de ceva timp pentru comemorarea pierderilor prin Pacea de la TRIANON ( 1920) iar al nostru DEPARTAMENT nu scoate nici o vorbuliță, chiar daca s-a constituit ca organism.
Mari politicieni ” patrioți- HOȚI  ” avem !!! 😦  😦  😦
Primarul Mircea Hava ar trebui demis  IMEDIAT de cei în drept de la București  pentru depășirea atributiilor   dar…,are cineva CURAJUL necesar ??? 😦 😦 😦
DE CE ar trebui DEMIS ???  🙂  🙂  🙂
Păi, orice individ  ajuns primar poate face ceea ce vrea în târgul său, fără  a ține seama de CONSTITUȚIA ȚĂRII ????  😦  😦  😦
IATĂ ce a PROPUS  primarul municipiului ALBA IULIA, PNL(PDL) -istul Mircea Hava, în chiar ANUL 2018, anul CENTENARULUI marii UNIRI  de la 1 DECEMBRIE 1918 🙂  🙂  🙂 UNIRE înfăptuită prin JERTFA de SÂNGE a peste 335.000 de MILITARI ai ARMATEI ROMÂNE  pe câmpurile mari de bătălie din timpul Primului Război Mondial  pentru REÎNTREGIREA NEAMULUI ROMÂNESC și făurirea ROMÂNIEI MARI  !!!  🙂  🙂  🙂
leul-geniului-2

După umila mea părere, GESTUL făcut de primarul PNL(PDL) Mircea Hava din municipiul ALBA IULIA , MIROASE urât a TRĂDARE și INSTIGARE la…….,dar,
mai bine TRAGEȚI singuri CONCLUZIILE ce le doriți după ce veți CITI materialul postat mai JOS în GHILIMELELE de rigoare fără ADĂUGIRI sau ȘTERGERI de CUVINTE din partea mea dar cu INDICAREA exactă a SURSEI !!! 🙂 🙂 🙂

” E groasă:
Prințul Charles, invitat de primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, să primească titlul de „Prinț al Transilvaniei”.

Alba Iulia,  orașul în care patrulează zilnic o gardă austriacă de paradă, în onoarea și amintirea Imperiului Habsburgic (opresor al românilor din Transilvania pentru secole),orașul care cinstește mai mult decât oricare altul stăpânirea Imperiului Roman în Dacia,se face, prin intermediul primarului său, Mircea Hava, eroul unei alte năzbâtii:vrea să acorde, onorific, Prințului Charles al Marii Britanii, titlul de Prinț al Transilvaniei!!!

Dacă ne gândim la toate scenariile lansate în spațiul public al ultimilor ani, referitoare la ruperea Transilvaniei de România, scenarii cu o puternică acoperire în realitate, nu putem să nu fim puși pe gânduri de această intenție a „grofului” de Alba Iulia (după cum îl mai numește presa locală), un primar care nu dă prea mulți bani pe moștenirea geto-dacică a acestui neam și nu respectă chiar cum ar trebui memoria eroilor ardeleni Avram Iancu, Horea, Cloșca și Crișan, eroi care, probabil, se întorc în mormânt de fiecare dată când garda austriacă a vechilor opresori ai românilor patrulează prin orașul Alba Iulia și dă onorul turiștilor!!!

Dar iată ce ne semnalează site-ul Alba24.ro, citându-l pe primarul Mircea Hava, în martie 2017:

„Știm cât de mult iubiți Transilvania.
A fost a doua dumneavoastră casă și ați fost cel mai valoros ambasador al regiunii.
În repetate rânduri ați afirmat că vă trageți rădăcinile din legenda lui Vlad Țepeș.
Pentru că iubiți Transilvania așa de mult, ne-am gândit că ce ar fi dacă, în loc să fiți Prințul de Wales, să fiți Prințul de Wales și al Transilvaniei.
Trebuie să recunoașteți „Prințul de Wales și al Transilvaniei”este un mod fantastic de a vă introduce, ar putea fi un subiect grozav pentru a începe o conversație”,scrie în invitația trimisă prințului Charlers, primarul Mircea Hava, conform mirror.co.uk

Imediat după apariția articolului și distribuirea lui pe rețelele de socializare, pe contul oficial de facebook al primarului, Mircea Hava a postat un mesaj prin care se arăta rolul metaforic al scrisorii prin care un primar de provincie ar putea acorda un titlu nobiliar unui prinț :

„Îi felicit pe cei care au „decriptat” corect și au interpretat în cheia metaforică, evidentă și normală, mesajul nostru către Prințul de Wales.
Nu avem bineînțeles noi, în Alba Iulia, autoritatea de a conferi cuiva, oricui, titluri nobile.Putem cel mult să facem pe cineva cetățean de onoare.” apărea pe pagina de facebook al primarului. La nici două ore după această postare mesajul a fost șters. (Alba24.ro)

Unul dintre scenariile vehiculate de cunoscători, în ultimii ani, scenariu care are legătură cu implicarea masivă a prințului Charles în afacerile turistice din Transilvania și cu pretenția lui că l-ar avea pe Vlad Țepeș în arborele său genealogic, este acela că se lucrează la crearea unei Transilvanii independente, a unui principat autonom, Prințul Charles (care se știe că nu va fi moștenitorul coroanei britanice) urmând să fie invitat să fie fața regală care să reprezinte interesele Transilvaniei în Europa și în lume…

Dacă scenariul este real, atunci chiar și un titlu onorific, metaforic– după cum îl numește „groful” Mircea Hava (primar în Alba Iulia de 17 ani), e un început bun, nu-i așa?
AUTOR ,    Daniel Roxin                    http://daniel-roxin.ro/
Sursa :

http://www.cunoastelumea.ro/e-groasa-printul-charles-invitat-de-primarul-municipiului-alba-iulia-mircea-hava-sa-primeasca-titlul-de-print-al-transilvaniei/

Și cum o NENOROCIRE nu vine niciodată singură, a ieșit din nou la rampă OMUL decorat de Traian Băsescu pe motiv că MAGHIARII din ROMÂNIA n-au IEȘIT la VOT la REFERENDUMUL de DEMITERE din funcția  de președinte al ȚĂRII în vara anului 2012, că, de ieșeau și MAGHIARII , se REALIZA CVORUMUL iar președintele CCR, Augustin Zegrean n-o mai scotea la MIEZ de NOAPTE la înaintare pe  Hăineală să dea acea blestemată de ” ERATĂ”  😦  😦  😦  Dacă nu ați GHICIT care-i acel om  DECORAT de Traian Băsescu, il veți RECUNOAȘTE dacă veți intra pe

https://www.activenews.ro/stiri-politic/Declaratii-uluitoare-facute-de-Tokes-Acum-e-momentul-autonomiei-teritoriale-si-al-independentei-totale-a-Ardealului-si-a-Partiumului-Unitatea-militara-secuiasca-infiintata-in-timpul-lui-Bela-Kun-trebuie-sa-ne-fie-exemplu-145049

Și cum în VIAȚĂ nimic nu este ÎNTÂMPLĂTOR iar EU nu cred în COINCIDENȚE 🙂   azi s-a petrecut un lucru ÎNFIORĂTOR  😦  😦  😦  de care vreau să luați la cunoștință :

Ambasada României de la Budapesta a fost vandalizată !!!   😦   😦   😦

Mai mulți unguri extremiști, membri ai grupării Mișcarea celor 64 de comitate au acoperit  STEMA  ȚĂRII aflată pe Ambasada României de la Budapesta ,cu un steag al Ținutului Secuiesc !!!  😦   😦  😦

http://adevarul.ro/international/europa/extremistii-maghiari-judecati-condamnati-penal-romania-fapta-s-a-produs-teritoriul-national-1_5a5cacf1df52022f758726e2/index.html

Singurul ROMÂN ADEVĂRAT, cu DRAGOSTE de NEAM și ȚARĂ, care a LUAT imediat ATITUDINE jurnalistul Dan Tănasă a spus cu subiect și predicat  :
„Da, incidentul a avut loc la Ambasada României de la Budapesta și vine după ce în România premierul a făcut o declarație care a fost interpretată în mod tendențios de către Budapesta și există în acest moment tensiuni diplomatice între cele două țări. Dar este o acțiune concentrată. Acțiunea nu este una întâmplătoare, nu este nici una neizolată și necontrolată. 
Membrii acestei organizații se întâlnesc în mod frecvent în România și în Ungaria, este o organizație cu un caracter iredentist și militează pentru anularea Tratatului de la Trianon și realipirea Transilvaniei la Ungaria”. 

Sursa fotografiilor, internetul.

Declarația la care face referire jurnalistul Tănasă, o găsiți pe :

http://ziuadecj.realitatea.net/politica/mihai-tudose-a-rabufnit-la-adresa-udmr-daca-steagul-secuiesc-va-flutura-pe-institutiile-de-acolo-toti-vor-flutura-langa-steag–168729.html

Oare, președintele României, Klaus Werner Iohannis, care RĂSPUNDE de politica EXTERNĂ  și îi NUMEȘTE pe AMBASADORII noștri în funcții, va spune ceva , vreodată, pe această temă  JIGNITOARE și PROVOCATOARE la adresa ROMÂNIEI, sau gândul lui este numai și numai la ” Guvernul meu ”  !!!  😦  😦  😦

https://aliosapopovici.wordpress.com/2015/11/16/

Doamne, ce repede UITĂ unii ISTORIA ………….

Ungurii au UITAT că în 1919  lângă STEAGUL țării lor arborat pe clădirea  parlamentului ungar, un BRAV OSTAȘ al ARMATEI ROMÂNE ÎNVINGĂTOARE în războiul fulger româno-ungar( 1919 pentru STÂRPIREA BOLȘEVISMULUI  local  ) a pus o OPINCĂ  ROMÂNEASCĂ !!! 🙂  🙂  🙂ar-in-1919-la-budapesta

Comentariile la las pe seama dumneavoastră ! 🙂
La Mulți Ani ROMÂNIA 2018 ! 🙂

 

 

 

 

Drapelul TARII mele, ROMANIA !Pe malul DUNĂRII la vizita unei fregate de război, vara lui 2017.

Și cum am început articolul cu un citat din EMINESCU 🙂  îl voi încheia cu ULTIMA poezie scrisă de EMINESCU  în CARNEȚELUL  găsit  în buzunarul HALATULUI pe care ” POETUL fără PERECHE ” l-a purtat pe în ZIUA MORȚII  din spitalul blestemat !!!  😦 😦 😦

”  STELELE-N CER .

Stelele-n cer
Deasupra mărilor
Ard depărtărilor
Până ce pier.

După un semn
Clătind catargele
Tremură largile
Vase de lemn;

Nişte cetăţi
Veghind întinsele
Si necuprinsele
Singurătăţi.

Orice noroc
Şi-întinde-aripile
Gonit de clipele
Stării pe loc.

Până ce mor,
Pleacă-te îngere
La trista-mi plângere
Plină de-amor.

Nu e păcat?
Ca să se lepede
Clipa cea repede
Ce ni s-a dat? ”  🙂 😦 🙂

Aliosa .

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.