Alioşa ” File de Jurnal ”

14/01/2018

La Noi ca la Nimeni ! ( P.a 31-a) .TRĂDARE sau INSTIGARE ???

Filed under: generale — Aliosa @ 1:42 pm

În loc de MOTTO:

Cum mâine 15 IANUARIE se împlinesc 168 de ani de la aparița pe lume a ” LUCEAFĂRULUI ”  poeziei românești, MIHAI EMINESCU portrait-of-mihai-eminescu-photograph-taken-by-jan-tomas-1841-1912-in-prague-1869Eminescu&descărcarear fi trebuit să postez un ARTICOL de sine stătător  ca anul trecut….

https://aliosapopovici.wordpress.com/2017/01/13/

Nu voi renunța în a spune și ACUM dar și AICI încă odată că POEZIILE lui EMINESCU sunt atât de VII ( actuale) încât își dau seama și ORBII, și SURZII , numai politicienii NU !!!  😦  😦  😦

”  Voi sunteţi urmaşii Romei? Nişte răi şi nişte fameni!
I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!
Şi această ciumă-n lume şi aceste creaturi
Nici ruşine n-au să ieie în smintitele lor guri
Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară,
Îndrăznesc ca să rostească pân’ şi numele tău… ţară!

La Paris, în lupanare de cinismu şi de lene,
Cu femeile-i pierdute şi-n orgiile-i obscene,
Acolo v-aţi pus averea, tinereţele la stos…
Ce a scos din voi Apusul, când nimic nu e de scos? ………………………………………………………………………..
Prea v-aţi atătat arama sfâşiind această ţară,
Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară,……………

Dar lăsaţi măcar strămoşii ca să doarmă-n colb de cronici;
Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici.
Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei,
Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei,
Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni,
Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni! ”Fragmente  din SCRISOAREA  a II!-a  , de MIHAI EMINESCU .

Postez spre ȘTIINȚA celor care NU ȘTIU, o POEZIE mai puțin CUNOSCUTĂ chiar și de mulți dintre foștii MINIȘTRII ai Educației,Culturii, Cultelor , Tineretului , Sportului și NU NUMAI , o poezie cu un titlu provocator care la vremea respectivă a constituit mobilul multor CRITICI aduse poetului ”  făr de pereche ” 🙂  🙂  🙂
„Eu nu cred nici în Iehova”,
Eu nu cred nici în Iehova
Nici în Buddha Sakya – Muni,
Nici în viață, nici în moarte,
Nici în stingere ca unii.
Visuri sunt și unul și-altul
Și tot una-mi este mie
De-oi trăi în veci pe lume
De-oi muri în vecinicie.
Toate-aceste taine sfinte,
Pentru om frânturi de limbă
În zadar gândești, căci gândul
Zău nimic în lume schimbă.
Și fiindcă în nimica
Eu nu cred, o, dați-mi pace
Fac astfel cum mie-mi pare
Și faceți precum vă place.
Nu ‘nvăluiți a mea gândire
Nici cu stil curat și antic,
Toate-mi sunt de o potrivă
Eu rămân ce-am fost: – romantic.
Sursa :internetul.

Mihai Eminescu: “Ceea ce voiesc românii să aibă e libertatea spiritului și conștiinței lor!” (Curierul de Iași, 1876)

“În dejudecarea lucrurilor acestei lumi şi, mai ales, în secolul nostru, ne-am deprins a aplica o singură măsură, aceea a interesului material, a stăpânirei asupra puterei fizice; şi cu toate acestea oamenii, chiar cei mai materialişti, lucrează fără să vreie, ba fără să ştie, pentru un scop mai înalt. Această conştiinţă o are poporul, n-o are câteodată omul cult”.


În zadar am căuta în lume poporul care să trăiască numai pentru câştig material ca atare, la toate vom găsi că acest câştig este numai mijloc, niciodată scop; chiar la rasa evreiască, a cărei lege nu admite nemurirea sufletului şi este deci inferioară celorlalte legi ale pământului, chiar la evrei, zic, unde se pare că ochii sunt aţintiţi la câştig material, vedem răsărind o idee mai înaltă. Din acest punct de vedere privită, cestiunea, pentru un popor ca cel românesc, devine simplă. Nu veleităţile unei vieţi de stat mai mult sau mai puţin precare, nu deşertăciunea zgomotului în istorie este lucrul pe care-l voim. Oamenii de care se vorbeşte mai puţin şi popoarele item sunt cele mai fericite. Dar ceea ce voiesc românii să aibă e libertatea spiritului şi conştiinţei lor în deplinul înţeles al cuvântului. Şi fiindcă spirit şi limbă sunt aproape identice, iar limba şi naţionalitatea asemenea, se vede uşor că românul se vrea pe sine, îşi vrea naţionalitatea, dar aceasta o vrea pe deplin.

Şi nu sunt aşa de multe condiţiile pentru păstrarea naţionalităţei. Cei mai mulţi oameni nu sunt meniţi de a-şi apropria rezultatele supreme ale ştiinţei, nu [sunt meniţi] de a reprezenta ceva, dar fiecare are nevoie de un tezaur sufletesc, de un razăm moral într-o lume a mizeriei şi durerei, şi acest tezaur i-l păstrează limba sa proprie în cărţile bisericeşti şi mirene. În limba sa numai i se lipesc de suflet preceptele bătrâneşti, istoria părinţilor săi, bucuriile şi durerile semenilor săi. Şi chiar dacă o limbă n-ar avea dezvoltarea necesară pentru abstracţiunile supreme ale minţii omeneşti, nici una însă nu elipsită de espresia concretă a simţirei şi numa în limba sa omul îşi pricepe inima pe deplin. Şi într-adevăr, dacă în limbă nu s-ar reflecta chiar caracterul unui popor, dacă el n-ar zice oarecum prin ea: ,,aşa voiesc să fiu eu şi nu altfel”, oare s-ar fi născut atâte limbi pre pământ? Prin urmare simplul fapt că noi românii, câţi ne aflăm pe pământ, vorbim o singură limbă, ,,una singură” ca nealte popoare, şi aceasta în oceane de popoare streine ce ne încungiură, e dovadă destulă şi că aşa voim să fim noi, nu altfel.
Vedem dar că cestiunea noastră se simplifică din ce în ce. Românii voiesc a li se garanta uzul public al limbei lor pe pământurile în cari locuiesc şi vom vedea că toate mişcările pe cari le-au făcut, în acest senz le-au făcut.
Faţă cu această cerere întâlnim însă în amândouă părţile Imperiului austro-ungar o rezistenţă necalificabilă prin obrăznicia ei.
Constatăm mai înainte de toate că românii nu sunt nicăiri colonişti, venituri, oamenii nimărui, ci pretutindenea unde locuiesc sunt autohtoni, populaţie nepomenit de veche, mai veche decât toţi conlocuitorii lor. Căci dacă astăzi se mai iveşte câte un neamţ singular care caută să ne aducă de preste Dunăre, nu mai întrebăm ce zice un asemenea om, ci ce voieşte el. Nici mai este astăzi cestiunea originei noastre, abstrăgând de la împrejurarea că o asemenea interesantă cestiune nu este de nici o importanţă. Daci sau romani, romani sau daci: e indiferent, suntem români şi punctum. Nimeni n-are să ne ‘nveţe ce-am fost sau ce-am trebui să fim; voim să fim ceea ce suntem — români. A mai discuta asupra acestui punct sau a crede că frica de ruşi ne-ar ademeni să ne facem nemţi sau vice-versa sau, cum cred ungurii, că de frica acestor doi ne-am putea găsi flataţi să ne contopim cu naţia maghiară, toate acestea sunt iluzii de şcoală; limba şi naţionalitatea românească vor pieri deodată cu românul material, cu stingerea prin moarte şi fără urmaşi a noastră, nu prin desnaţionalizare şi renegaţiune.
A persecuta naţionalitatea noastră nu însemnează însă a o stinge, ci numai a ne vexa şi a ne învenina împotriva persecutorilor. Ş-apoi ni se pare că nici un neam de pe faţa pământului nu are mai mult drept să ceară respectarea sa decât tocmai românul, pentru că nimene nu este mai tolerant decât dânsul. Singure ţările româneşti sunt acelea în care din vremi străvechi fiecare au avut voie să se închine la orice d-zeu au vroit şi să vorbească ce limbă i-au plăcut. Nu se va găsi o ţară în care să nu se fi încercat de a face prozeliţi din conlocuitorii de altă lege ori de altă limbă; hugenoţii în Franţa, maurii în Spania, polonii faţă cu rutenii, ungurii cu românii — toţi au încercat a câştiga pentru cercul lor de idei populaţiile conlocuitoare şi aceasta prin presiune, cu de-a sila; românul priveşte c-un stoicism neschimbat biserica catolică, atât de veche în Moldova, şi nu i-a venit în minte să silească pe catolici de a deveni orientali; lipovenii fug din Rusia şi trăiesc nesupăraţi în cultul lor pe pământul românesc, apoi armenii, calvinii, protestanţii, evreii, toţi sunt faţă şi pot spune dacă guvernele româneşti au oprit vro biserică sau vro şcoală armenească, protestantă sau evreiască. Nici una.
Ni se pare deci că pe pământurile noastre strămoşeşti, pe care nimene nu le stăpâneşte jure belli, am avea dreptul să cerem să ni se respecte limba şi biserica, precum le-am respectat-o noi tuturor.
Mihai Eminescu (CURIERUL DE IAŞI, noiembrie 1876)
Sursa: Ceritudinea.ro
EMINESCU  este NEMURITOR !!! 🙂  🙂  🙂  EMINESCU a fost, este și va fi UNIC ! 🙂  Nimeni NU are voie să-L JUDECE pe EMINESCU !  🙂  EL însă, are VOIE să ne JUDECE pe NOI, muritorii,chiar și de-acolo, din CERURI !!!  🙂  🙂  🙂
https://youtu.be/9AtQE_UdeXk

DOAMNE, ce repede mai trece TIMPUL !!! 🙂  😦  🙂 S-au împlinit deja 168 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, “LUCEAFĂRUL” poeziei românești. Sunt foare mulți politicieni, parlamentari, guvernanți, oameni de afaceri îmbogățiți suspect ” peste noapte” , realizatori și moderatori de emisiuni tv, formatori de opinii, jurnaliști și vedete de toate vîrstele, sexele, etniile, religiile și ,din păcate, și foarte mulți EDUCATORI/oare,ÎNVĂȚĂTORI/oare și PROFESORI/oare care, NU ȘTIU încă

că POEMUL ” LUCEAFĂRUL ” cu cele cu 98 de strofe   🙂  🙂  🙂

a AJUNS în World Records Academy (Academia Recordurilor Mondiale) 🙂 🙂 🙂 ca fiind cel mai lung poem de dragoste !!! 🙂 🙂 🙂
Și-atunci, CE PRETENȚII să ai de la cei care, în regimul TRECUT în loc să meargă la ȘCOALĂ stăteau ZIUA cu burta la SOARE 🙂 iar NOAPTEA furau 😦 de pe OGOARELE BOGATE ale CAP-urilor și IAS-urilor lucrate de țăranii onești  ??? 😦 😦 😦
Și-atunci, ce pretenții să ai de la ” tinerii liberi și frumoși ” 😦 😦 😦 care, ZIUA fac PLĂJĂ , se destrăbălează în baruri și discotecui iar la lăsarea ÎNTUNERICULUI protestează în piețele orașelor din ȚARĂ împotriva a TOT ce vine de la GUVERN sau PARLAMENT , indiferent de-i BUN sau RĂU strigând în GURA MARE lozinci ale căror conținut SCRIS de OCULTA internă la ordinul OCULTEI externe NU-L ÎNȚELEG ??? 😦 😦 😦
La sfârșitul anului trecut, am petrecut mai multe zile în compania celor dragi mie dar, zilnic, până în masa de prânz când NEPOȚELUL era la ” grădi ” 🙂  🙂  🙂 iar fiul și nora la muncă, m-am plimbat prin CIȘMIGIU , acolo, unde pe vremuri , se plimba și ” LUCEAFĂRUL ” poeziei ROMÂNEȘTI, Mihai Eminescu ! 🙂
Cum nu-s din fire nici TIMID și nici FRICOS, am vrut SĂ AFLU ce știu ROMÂNII despre MIHAI EMINESCU punându-le ÎNTREBĂRI precum:
– Nu vă supărați, cine a fost EMINESCU ??? 🙂 🙂 🙂
Din păcate, pentru unii era prima dată când auzeau de EMINESCU !!! 😦 😦 😦 Alții știau doar vag, din auzite. Un tânăr de vreo 20-23 de ani , BINE îmbrăcat, cu corp de ATLET și CEAFĂ GROASĂ de halterofil mi-a spus că EMINESCU a fost un DOMNITOR !!! 🙂 😦 🙂 Am întrebat și niște TINERI ce după îmbrăcăminte și vocabulr dădeau semne sigure că sunt LICEENI ! 🙂 dar la acea ORĂ trebuiai să fie în CLASĂ , la LICEU, nu prin CIȘMIGIU ” la o ȚIGARĂ ” !!! 😦 🙂 😦 La întrebarea mea, mai mulți mi-au spus că EMINESCU a fost un POET , dar, NU au reușit să NOMINALIZEZE nici MĂCAR un TITLUL de POEZIE ! 😦 Am continuat plimbarea prin CIȘMIGIU și-n dreptul Aleii SCRIITORILOR, am întrebat niște doamne BINE ÎMBRĂCATE, elegante , parfumate , cu buzele strident rujate și care, după părerea mea de mascul cunoscător , aveau până în 50 de ani , adică, făceau parte din GENERAȚIA ” DECREȚEILOR ” care la LOVITURA de STAT din DECMBRIE 1989 NU erau nici măcar UTECISTE 🙂 🙂 🙂 Le-am întrebat SERIOS dacă ȘTIU cine a SCRIS VERSURILE CÂNTECULUI ” 🙂 🙂 🙂
” SOMNOROASE PĂSĂRELE ” 🙂 🙂 🙂


și mi-au RĂSPUNS zâmbind triumfătoare că, au ASCULTAT la RADIO cântecul dar, NU ȘTIU cine l-a COMPUS !!! 🙂 🙂 🙂
În spiritul ADEVĂRULUI mărturisesc că AM GĂSIT și ROMÂNI, cei mai mulți trecuți de 60 de ani, care CITISERĂ mult despre viața lui EMINESCU și îi știau POEZIILE !!! 🙂 🙂 🙂 Un DOMN ce sigur avea vreo 70 de ANI 🙂 a început să RECITE din SCRISOAREA a III-a :
” Voi sunteți urmașii ROMEI ? Niște răi și niste fameni , E rușine OMENIRII să vă spună vouă OAMENI ……” și tot RECITA de-a trebuit să-l opresc cu MULȚUMIRILE de rigoare și urări de SĂNĂTATE că-i mai BUNĂ decât TOATE !!! 🙂 🙂 🙂
În articolele și comentariile anterioare,vorbeam despre criza care demonstrează neguvernarea ROMÂNIEI ! Noi, cei mulți, vom sta cu mâinile în sân, vom privi cu ironie, îi vom înjura pe protestatarii ardeleni, maeștri  în instaurarea democrației adevarate în CAPITALĂ .
Și vom asista la instaurarea de noi forme de organizare statală și chiar la modificarea teritoriului național, că…, prea s-au radicalizat ungurii ardeleni și cei diasporeni….
Cândva ,exista o petiție pentru CRIȘANA de VEST , răpita din trupul ȚĂRII  prin Pacea de la Trianon din 1920…………..
Dacă ungurii ardeleni cer zi de zi AUTONOMIIA TERITORIALĂ, culturală și administrativă
https://www.activenews.ro/stiri/O-Rezolutie-privind-AUTONOMIA-TERITORIALA-semnata-luni-de-UDMR-Partidul-Civic-Maghiar-si-Partidul-Popular-Maghiar.-Ce-prevede-Pactul-de-la-Cluj-148566
a  așa zisului ” ținut secuiesc ” care-i de fapt PĂMÂNT ROMÂNESC !!! 🙂 🙂 🙂
https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/06/14/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ROMÂNII din CRIȘANA de VEST de ce n-ar cere-o ???   🙂  🙂  🙂 Nu ar  trebui oare  adusă în actualitatea internațională ȘI aceasta problema???  🙂  🙂  🙂  Dar, cu cine ? 😦 Marii nostri diplomați, cu suficientă experiență, NU numai că  sunt învinși  constant de omologii unguri în disputele diplomatice DAR, de multe ori chiar TRĂDEAZĂ ineresul NAȚIONAL cum a făcut în urmă cu câțiva ani fostul ministru de externe din guvernarea de TRISTĂ AMINTIRE băsescu&boc 😦  😦  😦  nimeni altul decât ministrul poreclit ” UNGUENT” 🙂  🙂  🙂  pe numele său adevărat Mihai Răzvan Ungureanu 😦  😦  care, din MOTIVE doar de el știute dar de mine bănuite ( a primit de la UNGURII din Ungaria titlul onorific de ” Doctor Honoris Causa ” 😦  😦  😦  a CEDAT  Ungariei ” MOȘTENIREA GOJDU ” de peste 1 ( un ) MILIARD de DOLARI ………….
Pentru cei/cele care NU ȘTIU , le reamintesc pe SCURT istoricul acelei fabuloase MOȘTENIRI :
Ardeleanul GOJDU ajuns la Budapesta cu o avere impresionantă de bani , construieşte în centrul capitalei Ungariei un complex de 1( un ) MILIARD de DOLARI 🙂 🙂 🙂 acordă burse unor tineri ce devin mari personalităţi ale societăţii româneşti şi a DORIT ca prin TESTAMENTUL făcut cu 3 luni înainte de a muri, ca toate proprietăţile sale să fie folosite de către STATUL ROMÂN şi în mod special de Biserica Ortodoxă Română.
În momentul în care fostul PEDELIST Mihai Răzvan Ungureanu a ajuns Ministru al Afacerilor Externe a fost însărcinat să poarte discuţii cu Guvernul Ungariei în vederea cedării acestei averi.
Dar, CULMEA TRĂDĂRII NAȚIONALE ,MRU a semnat un acord prin care CEDA averea GOJDU în favoarea Ungariei, care a naţionalizase în anul 1952.
Prin acest acord ,pretenţiile din partea ROMÂNIE, MAMA ardeleanului GOJDU 🙂 🙂 🙂 asupra acestei averi au fost ÎNCHSE printr-o simplă semnătură de TRĂDĂTOR de NEAM și ȚARĂ !!! 😦 😦 😦
Și să nu uităm ca  ungurii  au un departament care lucreaza de ceva timp pentru comemorarea pierderilor prin Pacea de la TRIANON ( 1920) iar al nostru DEPARTAMENT nu scoate nici o vorbuliță, chiar daca s-a constituit ca organism.
Mari politicieni ” patrioți- HOȚI  ” avem !!! 😦  😦  😦
Primarul Mircea Hava ar trebui demis  IMEDIAT de cei în drept de la București  pentru depășirea atributiilor   dar…,are cineva CURAJUL necesar ??? 😦 😦 😦
DE CE ar trebui DEMIS ???  🙂  🙂  🙂
Păi, orice individ  ajuns primar poate face ceea ce vrea în târgul său, fără  a ține seama de CONSTITUȚIA ȚĂRII ????  😦  😦  😦
IATĂ ce a PROPUS  primarul municipiului ALBA IULIA, PNL(PDL) -istul Mircea Hava, în chiar ANUL 2018, anul CENTENARULUI marii UNIRI  de la 1 DECEMBRIE 1918 🙂  🙂  🙂 UNIRE înfăptuită prin JERTFA de SÂNGE a peste 335.000 de MILITARI ai ARMATEI ROMÂNE  pe câmpurile mari de bătălie din timpul Primului Război Mondial  pentru REÎNTREGIREA NEAMULUI ROMÂNESC și făurirea ROMÂNIEI MARI  !!!  🙂  🙂  🙂
leul-geniului-2

După umila mea părere, GESTUL făcut de primarul PNL(PDL) Mircea Hava din municipiul ALBA IULIA , MIROASE urât a TRĂDARE și INSTIGARE la…….,dar,
mai bine TRAGEȚI singuri CONCLUZIILE ce le doriți după ce veți CITI materialul postat mai JOS în GHILIMELELE de rigoare fără ADĂUGIRI sau ȘTERGERI de CUVINTE din partea mea dar cu INDICAREA exactă a SURSEI !!! 🙂 🙂 🙂

” E groasă:
Prințul Charles, invitat de primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, să primească titlul de „Prinț al Transilvaniei”.

Alba Iulia,  orașul în care patrulează zilnic o gardă austriacă de paradă, în onoarea și amintirea Imperiului Habsburgic (opresor al românilor din Transilvania pentru secole),orașul care cinstește mai mult decât oricare altul stăpânirea Imperiului Roman în Dacia,se face, prin intermediul primarului său, Mircea Hava, eroul unei alte năzbâtii:vrea să acorde, onorific, Prințului Charles al Marii Britanii, titlul de Prinț al Transilvaniei!!!

Dacă ne gândim la toate scenariile lansate în spațiul public al ultimilor ani, referitoare la ruperea Transilvaniei de România, scenarii cu o puternică acoperire în realitate, nu putem să nu fim puși pe gânduri de această intenție a „grofului” de Alba Iulia (după cum îl mai numește presa locală), un primar care nu dă prea mulți bani pe moștenirea geto-dacică a acestui neam și nu respectă chiar cum ar trebui memoria eroilor ardeleni Avram Iancu, Horea, Cloșca și Crișan, eroi care, probabil, se întorc în mormânt de fiecare dată când garda austriacă a vechilor opresori ai românilor patrulează prin orașul Alba Iulia și dă onorul turiștilor!!!

Dar iată ce ne semnalează site-ul Alba24.ro, citându-l pe primarul Mircea Hava, în martie 2017:

„Știm cât de mult iubiți Transilvania.
A fost a doua dumneavoastră casă și ați fost cel mai valoros ambasador al regiunii.
În repetate rânduri ați afirmat că vă trageți rădăcinile din legenda lui Vlad Țepeș.
Pentru că iubiți Transilvania așa de mult, ne-am gândit că ce ar fi dacă, în loc să fiți Prințul de Wales, să fiți Prințul de Wales și al Transilvaniei.
Trebuie să recunoașteți „Prințul de Wales și al Transilvaniei”este un mod fantastic de a vă introduce, ar putea fi un subiect grozav pentru a începe o conversație”,scrie în invitația trimisă prințului Charlers, primarul Mircea Hava, conform mirror.co.uk

Imediat după apariția articolului și distribuirea lui pe rețelele de socializare, pe contul oficial de facebook al primarului, Mircea Hava a postat un mesaj prin care se arăta rolul metaforic al scrisorii prin care un primar de provincie ar putea acorda un titlu nobiliar unui prinț :

„Îi felicit pe cei care au „decriptat” corect și au interpretat în cheia metaforică, evidentă și normală, mesajul nostru către Prințul de Wales.
Nu avem bineînțeles noi, în Alba Iulia, autoritatea de a conferi cuiva, oricui, titluri nobile.Putem cel mult să facem pe cineva cetățean de onoare.” apărea pe pagina de facebook al primarului. La nici două ore după această postare mesajul a fost șters. (Alba24.ro)

Unul dintre scenariile vehiculate de cunoscători, în ultimii ani, scenariu care are legătură cu implicarea masivă a prințului Charles în afacerile turistice din Transilvania și cu pretenția lui că l-ar avea pe Vlad Țepeș în arborele său genealogic, este acela că se lucrează la crearea unei Transilvanii independente, a unui principat autonom, Prințul Charles (care se știe că nu va fi moștenitorul coroanei britanice) urmând să fie invitat să fie fața regală care să reprezinte interesele Transilvaniei în Europa și în lume…

Dacă scenariul este real, atunci chiar și un titlu onorific, metaforic– după cum îl numește „groful” Mircea Hava (primar în Alba Iulia de 17 ani), e un început bun, nu-i așa?
AUTOR ,    Daniel Roxin                    http://daniel-roxin.ro/
Sursa :

http://www.cunoastelumea.ro/e-groasa-printul-charles-invitat-de-primarul-municipiului-alba-iulia-mircea-hava-sa-primeasca-titlul-de-print-al-transilvaniei/

Și cum o NENOROCIRE nu vine niciodată singură, a ieșit din nou la rampă OMUL decorat de Traian Băsescu pe motiv că MAGHIARII din ROMÂNIA n-au IEȘIT la VOT la REFERENDUMUL de DEMITERE din funcția  de președinte al ȚĂRII în vara anului 2012, că, de ieșeau și MAGHIARII , se REALIZA CVORUMUL iar președintele CCR, Augustin Zegrean n-o mai scotea la MIEZ de NOAPTE la înaintare pe  Hăineală să dea acea blestemată de ” ERATĂ”  😦  😦  😦  Dacă nu ați GHICIT care-i acel om  DECORAT de Traian Băsescu, il veți RECUNOAȘTE dacă veți intra pe

https://www.activenews.ro/stiri-politic/Declaratii-uluitoare-facute-de-Tokes-Acum-e-momentul-autonomiei-teritoriale-si-al-independentei-totale-a-Ardealului-si-a-Partiumului-Unitatea-militara-secuiasca-infiintata-in-timpul-lui-Bela-Kun-trebuie-sa-ne-fie-exemplu-145049

Și cum în VIAȚĂ nimic nu este ÎNTÂMPLĂTOR iar EU nu cred în COINCIDENȚE 🙂   azi s-a petrecut un lucru ÎNFIORĂTOR  😦  😦  😦  de care vreau să luați la cunoștință :

Ambasada României de la Budapesta a fost vandalizată !!!   😦   😦   😦

Mai mulți unguri extremiști, membri ai grupării Mișcarea celor 64 de comitate au acoperit  STEMA  ȚĂRII aflată pe Ambasada României de la Budapesta ,cu un steag al Ținutului Secuiesc !!!  😦   😦  😦

http://adevarul.ro/international/europa/extremistii-maghiari-judecati-condamnati-penal-romania-fapta-s-a-produs-teritoriul-national-1_5a5cacf1df52022f758726e2/index.html

Singurul ROMÂN ADEVĂRAT, cu DRAGOSTE de NEAM și ȚARĂ, care a LUAT imediat ATITUDINE jurnalistul Dan Tănasă a spus cu subiect și predicat  :
„Da, incidentul a avut loc la Ambasada României de la Budapesta și vine după ce în România premierul a făcut o declarație care a fost interpretată în mod tendențios de către Budapesta și există în acest moment tensiuni diplomatice între cele două țări. Dar este o acțiune concentrată. Acțiunea nu este una întâmplătoare, nu este nici una neizolată și necontrolată. 
Membrii acestei organizații se întâlnesc în mod frecvent în România și în Ungaria, este o organizație cu un caracter iredentist și militează pentru anularea Tratatului de la Trianon și realipirea Transilvaniei la Ungaria”. 

Sursa fotografiilor, internetul.

Declarația la care face referire jurnalistul Tănasă, o găsiți pe :

http://ziuadecj.realitatea.net/politica/mihai-tudose-a-rabufnit-la-adresa-udmr-daca-steagul-secuiesc-va-flutura-pe-institutiile-de-acolo-toti-vor-flutura-langa-steag–168729.html

Oare, președintele României, Klaus Werner Iohannis, care RĂSPUNDE de politica EXTERNĂ  și îi NUMEȘTE pe AMBASADORII noștri în funcții, va spune ceva , vreodată, pe această temă  JIGNITOARE și PROVOCATOARE la adresa ROMÂNIEI, sau gândul lui este numai și numai la ” Guvernul meu ”  !!!  😦  😦  😦

https://aliosapopovici.wordpress.com/2015/11/16/

Doamne, ce repede UITĂ unii ISTORIA ………….

Ungurii au UITAT că în 1919  lângă STEAGUL țării lor arborat pe clădirea  parlamentului ungar, un BRAV OSTAȘ al ARMATEI ROMÂNE ÎNVINGĂTOARE în războiul fulger româno-ungar( 1919 pentru STÂRPIREA BOLȘEVISMULUI  local  ) a pus o OPINCĂ  ROMÂNEASCĂ !!! 🙂  🙂  🙂ar-in-1919-la-budapesta

Comentariile la las pe seama dumneavoastră ! 🙂
La Mulți Ani ROMÂNIA 2018 ! 🙂

 

 

 

 

Drapelul TARII mele, ROMANIA !Pe malul DUNĂRII la vizita unei fregate de război, vara lui 2017.

Și cum am început articolul cu un citat din EMINESCU 🙂  îl voi încheia cu ULTIMA poezie scrisă de EMINESCU  în CARNEȚELUL  găsit  în buzunarul HALATULUI pe care ” POETUL fără PERECHE ” l-a purtat pe în ZIUA MORȚII  din spitalul blestemat !!!  😦 😦 😦

”  STELELE-N CER .

Stelele-n cer
Deasupra mărilor
Ard depărtărilor
Până ce pier.

După un semn
Clătind catargele
Tremură largile
Vase de lemn;

Nişte cetăţi
Veghind întinsele
Si necuprinsele
Singurătăţi.

Orice noroc
Şi-întinde-aripile
Gonit de clipele
Stării pe loc.

Până ce mor,
Pleacă-te îngere
La trista-mi plângere
Plină de-amor.

Nu e păcat?
Ca să se lepede
Clipa cea repede
Ce ni s-a dat? ”  🙂 😦 🙂

Aliosa .

21 comentarii »

 1. @ ALLL !!!
  ” EPIGONII ,
  de Mihai EMINESCU .

  ” DOINA ,
  de Mihai EMINESCU .

  De la Nistru pân’ la Tisa
  Tot Românul plânsu-mi-s-a
  Ca nu mai poate strabate
  De-atâta strainatate.

  Din Hotin si pân’ la Mare
  Vin Muscalii de-a calare,
  De la Mare la Hotin
  Mereu calea ne-o atin;

  Din Boian la Vatra Dornii
  Au umplut omida cornii
  Si strainul te tot paste,
  De nu te mai poti cunoaste.
  Sus la munte, jos la vale
  Si-au facut dusmanii cale;

  Din Satmar pâna ‘n Sacele
  Numai vaduri ca acele.
  Vai de biet Român saracul,
  Indarat tot da ca racul,
  Nici îi merge, nici se ‘ndeamna,
  Nici îi este toamna toamna,
  Nici e vara vara lui
  Si-i strain în tara lui.

  Dela Turnu ‘n Dorohoiu
  Curg dusmanii în puhoiu
  Si s-aseaza pe la noi;
  Si cum vin cu drum de fier,
  Toate cântecele pier,
  Sboara paserile toate
  De neagra strainatate.

  Numai umbra spinului
  La usa crestinului.
  Isi desbraca tara sânul,
  Codrul – frate cu Românul –
  De secure se tot pleaca
  Si isvoarele îi seaca
  Sarac în tara saraca!

  Cine-au îndragit strainii
  Mânca-i-ar inima cânii,
  Mânca-i-ar casa pustia
  Si neamul nemernicia.

  Stefane, Maria Ta,
  Tu la Putna nu mai sta,
  Las’ Arhimandritului
  Toata grija schitului,
  Lasa grija Sfintilor
  In sama parintilor,
  Clopotele sa le traga
  Ziua ‘ntreaga, noaptea ‘ntreaga,
  Doar s-a ‘ndura Dumnezeu
  Ca sa-ti mântui neamul tau!

  Tu te ‘nalta din mormânt
  Sa te-aud din corn sunând
  Si Moldova adunând.
  De-i suna din corn odata,
  Ai s-aduni Moldova toata,
  De-i suna de doua ori
  Iti vin codri ‘n ajutor,
  De-i suna a treia oara
  Toti dusmanii or sa piara
  Din hotara în hotara,
  Indragi-i-ar ciorile
  Si spânzuratorile!

  Cine ne-au dus Jidanii
  Nu mai vaza zi cu anii
  Ci sa-i scoata ochii corbii
  Sa ramâe ‘n drum cu orbii
  Cine ne-au adus pe Greci
  N’ar mai putrezi în veci
  Cine ne-au adus Muscalii
  Prapadi-l-ar focul jalei
  Sa-l arza sa-l dogoreasca
  Neamul sa i-l prapadeasca

  Cine tine cu strainii
  Mânca-i-ar inima cânii
  Mânca-i-ar casa pustia
  Si neamul nemernicia ” .
  Aliosa .

  Comentariu de Aliosa — 14/01/2018 @ 1:46 pm | Răspunde

 2. @ ALLL !!!
  Iar dacă ramuri bat în geam
  căci vântul bate cu puere,
  și NU vă pasă de-al nost NEAM,
  să vă spuneți a voastră părere,
  e treaba voastră iar EU ,n-am ce să fac
  decât să mă rog la DUMNEZEU să……., NU tac !!! 🙂 😦 🙂
  O DUMINICĂ după amiază cu FULGI mari și jucăuși de NEA argintie,
  cum e la mine în câmpie !!! 🙂 🙂 🙂
  Alioșa 🙂 🙂 🙂
  PS !
  Dacă tot vorbim de TRĂDARE,
  iar urmașii fostului rege Mihai cer vrute și nevrute,
  de ce NU cer a se GĂSI VINOVAȚII de UCIDEREA a peste 170.000 de MILITARI ROMÂNI
  luați PRIZONIERI la BĂLȚI în vara anului 1944 de hoardele bolșevice
  ca urmare a SEMNĂRII de către regele Mihai la 23 august 1944 a actului de CAPITULARE ???
  http://basarabialiterara.com.md/?p=28434

  Comentariu de Aliosa — 14/01/2018 @ 1:50 pm | Răspunde

 3. Trădare, trădare, dar să știm și noi ❤

  Comentariu de Cărţile Ploieştiului — 14/01/2018 @ 2:52 pm | Răspunde

 4. Mulțumesc frumos pentru REPLICA dată ! 🙂
  ” În vremuri ale ÎNȘELĂTORIEI UNIVERSALE, a spune ADEVĂRUL, e un act revoluționar ” ( George Orwell ) 🙂
  și de mare CURAJ 🙂 🙂 adaug EU …………….
  – De ce ” de mare CURAJ ” ??? 🙂 🙂 🙂
  Răspunsu este simplu :
  – Ori ți se FABRICĂ un DOSAR PENAL ………..
  – Ori ți se interzic POSTĂRILE…………..
  ca să NU spun CĂRȚILE !!! 😦 🙂 😦
  https://www.dcnews.ro/radu-calin-cristea-gabriel-liiceanu-cartea-a-fost-interzisa-la-fel-i-s-a-intamplat-si-lui-mugur-ciuvica_574941.html
  O seară de DUMINICĂ cât mai frumoasă ! 🙂
  Alioșa ! 🙂

  Comentariu de Aliosa — 14/01/2018 @ 4:36 pm | Răspunde

 5. Very interesting, friend

  Comentariu de Leyla — 15/01/2018 @ 7:12 am | Răspunde

 6. @ ALLL !!!
  Mai toate ȘTIRILE din weekendul abia trecut,
  PĂLESC în fața dublei zi aniversare,
  că în urmă cu 168 de ani s-a NĂSCUT ,
  POETUL făr”de pereche ! 🙂

  Poetul PATRIOT,
  jurnalist înfocat,
  ROMÂN adevărat,
  ce VIAȚA și-a închinat
  BINELUI ROMÂNIEI !!! 🙂 🙂 🙂

  Am spus ” mai toate ȘTIRILE ” deoarece mai sunt DOUĂ care, din punctul meu de vedere vor face ca DUBLA SĂRBĂTOARE despre care am făcut vorbire sus 🙂 să treacă cu vederea 😦 din cauza :
  ȘTIRII legate de SCANDALUL din PSD care poate face ca indivizii din
  mișcarea #rezist 😦 😦 😦
  să PROFITE 😦 de bâlbâiala DRAGNEA&TUDOSE ,
  spre a-și PUNE in aplicare PLANUL DIABOLIC 😦 😦 😦
  despre care avem detalii în URL : ca jocul lor le faciliteaza actiunea, nemaifiind „nevoie sa moara oameni” ca la tragedia de la Colectiv…
  http://www.justitiarul.ro/marturii-din-interiorul-rezist-cine-sunt-revolutionarii-maidanului-din-piata-victoriei-iii/
  ceea ce ar putea face ca JOCUL lor să se ÎNFĂPTUIASCĂ ( ferească DUMNEZEU ) nemaifiind nevoie să moară 67 de OAMENI ca în INCENDIUL din 30 oct.2015 ai cărui VINOVAȚI nu au fost stabiliți nici până acum !!! 😦 😦 😦
  dar ,
  și a ȘTIRII de ieri, 14.01 a.c., precum că,in Gara de Nord
  erau multe grupuri de tineri,
  care afisau benere si imparteau manifeste cu chemarea la manifestatiile ce urmează a se desfășura azi și în zilele următoare ca GUVERNUL PSD&ALDE să părăsească Palatul Victoria și-n locul lui, să VINĂ GUVERNUL lui…….
  https://aliosapopovici.wordpress.com/2015/11/26/
  Alioșa ! 🙂

  Comentariu de Aliosa — 15/01/2018 @ 7:18 am | Răspunde

 7. Good morning Leyla! 🙂
  Welcome back to my blog !! 🙂 🙂
  Happy Birthday !!! 🙂 🙂 🙂
  My joy is all the greater because you have come to the day of double feast:
  the 168th anniversary of the birth of poet Mihai Eminescu 🙂
  and the Romanian Culture Day dedicated to the poet’s birthday! 🙂
  A week as pleasant as dear virtual friend! 🙂
  With esteem and joy,
  Alioşa !!! 🙂 🙂 🙂

  Comentariu de Aliosa — 15/01/2018 @ 10:11 am | Răspunde

 8. @ ALLL !!!
  Pe la ora 12.40 , ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu,
  ÎNTREBAT de un jurnalist dacă a PRIMIT vreun RĂSPUNS de la statul ungar versus VANDALIZAREA 😦 😦 😦
  STEMEI ROMÂNIEI de la intrarea în Ambasada României de la Budapesta de către un grup de EXTREMIȘTI unguri,
  a răspuns :
  – ” Nu am primit nici un răspuns pentru că NU am ADRESAT nici o ÎNTREBARE ” !!! 😦 😦 😦

  Halal AMBASADOR ! 😦 Lasă-ne în pace BĂTRÂNE , du-te la vreo MĂNĂSTIRE și
  lasă-n locul tău, un ministru ROMÂN cu SÂNGE-N VENE !!! 🙂 🙂 🙂
  https://www.activenews.ro/stiri/Extremisti-unguri-au-acoperit-insemnele-Ambasadei-Romaniei-de-la-Budapesta-cu-steagul-secuiesc.-MAE-si-Guvernul-nicio-reactie.-FOTO-148714
  Rușine domnule ministru de externe, Teodor Meleșcanu ! 😦
  Rușine domnule președinte al României, Klaus Werner Iohannis !!! 😦 😦 😦
  Mi-e RUȘINE cu VOI 😦 😦 😦 chiar dacă NU v-am VOTAT pe nici unul !!! 🙂 🙂 🙂
  Alioșa ! 🙂

  Comentariu de Aliosa — 15/01/2018 @ 5:55 pm | Răspunde

 9. @ ALLL !!!
  ÎMPĂRAT și PROLETAR …………….

  Aliosa !!! 🙂 😦 🙂

  Comentariu de Aliosa — 15/01/2018 @ 6:18 pm | Răspunde

 10. un sereno inizio di settimana

  Comentariu de newwhitebear — 15/01/2018 @ 6:55 pm | Răspunde

 11. Grazie mille, Gian Paolo ! 🙂
  Un sereno inizio di settimana, anche a te ! 🙂
  Aliosa ! 🙂

  Comentariu de Aliosa — 15/01/2018 @ 9:22 pm | Răspunde

 12. @ ALLL !!!
  Premierul Românie din partea PSD ,Mihai Tudose,
  absolvent al Academiei de Informații a SRI și posesor de TITLUL de DOCTOR în INFORMAȚII 🙂 😦 🙂
  pierzând DISPUTA cu președintele PSD, Liviu Nicolae Dragnea VERSUS scandalul dintre PREMIER și ministrul de interne
  https://www.dcnews.ro/cexn-psd-confruntare-mihai-tudose-carmen-dan_575172.html
  legat REFUZUL premierului de a-l DEMITE pe șeful Poliției Române pentru că a MUȘAMALIZAT actele repetate de PEDOFILIE ale polițistului PEDOFIL Eugen Ion Stan, șoferul șefului Brigăzii Rutiere a Capitalei, ȘOFER care , CULMEA POLIȚIEI 🙂 😦 🙂 dădea AMENZI ȘOFERILOR din trafic 🙂 🙂 🙂 după VOTUL de 60 PENTRU, 4 ÎMPOTRIVĂ și 4 ABȚINERI ale membrilor din Comitetul Executiv Național al PSD e s-a încheiat în rmă cu câteva zeci de minute, a NUNȚAT cu subiect și predicat că DEMISIONEAZĂ din funcție , NU va asigura INTERIMATUL și-l desemnează INTERIMAR pe vicepremierul STĂNESCU ………………..
  Așa după cum am BĂNUIT și SPUS după DECLARAȚIA versus REZOLUȚIA liderilor UDMR, PCMT, PPMT ,
  premierul Mihai Tudose a DEMISIONAT nu înainte de a face o ULTIMĂ VIZITĂ în BRĂILA, orașul său NATAL unde, a asistat la SEMNAREA de către ministrul transporturilor, Dobre, a unui CONTRACT cu două FIRME , una ITALIANĂ și una JJAPONEZĂ ,pentru CONSTRUIREA în următorii doi ani a uni POD peste DUNĂRE între BRĂILA și GALAȚI, lucru ce trebuie APRECIAT ! 🙂
  MOTIVELE adevărate pentru care brăileanul MIHAI TUDOSE a fost NEVOIT să DEMISIONEZE sunt multe dar EU
  care NU sunt membru al Partidului Social Democrat ,
  NU am DREPTUL să le ANALIZEZ 🙂 😦 🙂
  dar,
  ca simplu CETĂȚEAN și VOTANT din 4 în 4 ani ,neafiliat nici unui partid politic, ONG sau BINOM 🙂 🙂 🙂
  și NU în ultimul rând ca ROMÂN adevărat, cu DRAGOSTE de NEAM ți ȚĂRĂ 🙂 🙂 🙂 pot spune că……………………
  sunt complet DEZAMĂGIT și REVOLTAT din cauza situației în care a ajuns ROMÂNIA 😦 😦 😦

  în chiar ANUL 2018, anul CENTENARULUI marii UNIRI de la 1 DECEMBRIE 1918 🙂 🙂 🙂
  AN în care ROMÂNII trebuie să fie UNIȚI în cuget și-n simțiri iar GUVERNUL ROMÂNIEI să se OCUPE de PREGĂTIREA în vederea SĂRBĂTORIRII CENTENARULUI 🙂 🙂 🙂 NU să se SCHIMBE din 6 în 6 luni !!! 😦 😦 😦

  ” La Noi ca la Nimeni ” își merită cu prisosință TITLUL căci, unde MAMA DRACULUI s-a mai întâmplat ca PARTIDUL care a CÂȘTIGAT detașat ALEGERILE PARLAMENTARE în ȚARA sa cu 47 % își DEMITE GUVERNUL de DOUĂ ORI în 12 luni ??? 😦 😦 😦

  Dacă președintele României, Klaus Werner Iohannis își va ADUCE aminte ce a SPUS în urmă cu vreo TREI LUNI 🙂 😦 🙂
  „Dacă şi acest Guvern ar cădea, atunci cu siguranţă ar trebui să-mi pun întrebarea la modul extrem de serios dacă PSD ar mai avea capacitatea să guverneze.”
  la orizont se ANUNȚĂ o CRIZĂ politică MAJORĂ 😦 ce poate duce chiar la SUSPENDAREA președintelui României dacă acesta, NU va NOMINALIZA ca PREMIER, persoana PROPUSĂ de Coaliția PSD&ALDE ………………

  Cum TITLUL ” La Noi ca la Nimeni ” își merită cu prisosință rostul, mâine 16 ianuarie ,
  în timp ce documentul cu DEMISIA lui MIHAI TUDOSE va ajunge la COTROCENI 🙂
  va AJUNGE în ROMÂNIA și PREMIERUL JAPONIEI , Shinzo Abe, care a început un TURNEU în Europa Centrală și de Est.
  SIGUR premierul japonez va fi primit la Cotroceni de președintele Klaus Werner Iohannis,
  DAR,
  nu se știe dacă se va întâlni și cu INTERIMARUL Guvernului PSD&ALDE , Paul STĂNESCU …………………………
  Constatând că în DESEMNAREA numelui de PREMIER ( Grindeanu&Tudose) a AVUT
  ” mână proastă” 🙂 😦 🙂
  ( de parcă ar fi jucat POKER ) 🙂 🙂 🙂
  președintele PSD, Liviu Nicolae Dragnea, a spus că NU va PROPUNE nici un NUME de PREMIER ,
  ci va VOTA propunerea ce va fi făcută în CExN al PSD ce se va desfășura mâine, 16 ianuarie în jurul orei 11.00 !!! 🙂 🙂 🙂
  Noapte Bună cititori și cititoare ,
  dar NU înainte de a-mi răspunde SINCER la o ÎNTREBARE :
  – Cine va fi persoana care va fi PROPUSĂ de CExN al PSD pentru funcția de PREMIER ??? 🙂 🙂 🙂
  Dacă NU te încumeți la a NUMI o PERSOANĂ , poți încerca să spui de va fi persoană MASCULINĂ sau FEMININĂ ??? 🙂 🙂 🙂
  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 15/01/2018 @ 9:31 pm | Răspunde

 13. Salutare, după o frumoasă sărbătoare, Alioșa! 🙂
  Nu știu în alte localități cum a fost, dar în Seini s-a pus de o seară superbă, dedicată marelui nostru poet și patriot, Eminescu, precum și poeziei seinene. Ce a ieșit e de neuitat: recitări, cântece corale și instrumentale, discursuri frumoase și prietenii legate sau întărite. Cultura unește oamenii, indiferent de partide sau politică, iar românii de cultură trebuie să lupte pentru valorile naționale, așa cum a făcut-o și Mihai Eminescu. Cu atât mai mult cu cât cei care se înfig în vârful conducerii actuale sunt niște cretini avari, care și-ar vinde țara pentru câteva milioane de euro.
  Toate cele bune să ți se adune, Sandule! 🙂

  Comentariu de racoltapetru6 — 16/01/2018 @ 6:49 am | Răspunde

 14. Salutare, frățioare ! 🙂
  INCREDIBIL dar ADEVĂRAT ! 🙂
  TU erai în CASA-MI VIRTUALĂ și postai ce-ai postat mai sus 🙂
  iar EU eram la TINE și postam ce voi posta cu ” coppy paste ” mai jos :

  ”Bună dimineața, Petru ! 🙂

  Să-mi IERTE cititoarele tale cuvântul dar,
  asta nu e GUVERNARE , ci e ” lăbăreală ” !!! 🙂 😦 🙂
  Mi-e SILĂ și SCÂRBĂ de TOȚI,
  mama lor de potlogari și HOȚI ! 😦

  Sunt DEZOLAT precum era EMINESCU
  când ,mentorul și prietenul său Maiorescu,
  i-a dat ” ultimul brânci ” 😦
  în GROAPA cu viermi și licurici !!! 😦 😦 😦

  Mă bucur tare că la SEINI,
  EMINESCU a fost SERBAT cum se cuvine 🙂 🙂 🙂
  NU ca la GALAȚI unde niște CRETINI,
  i-au TĂIAT mâna de la a sa STATUIE !!! 😦 😦 😦

  Să ai parte de-o ZI cu SOARE,
  iar ,de nu-i cu supărare,
  vino la mine să-mi răspunzi la o ÎNTREBARE
  ce-am pus-o acolo, ca atare ! 🙂
  Sandu !!! 🙂 🙂 🙂

  Și UITE așa, fără să ȘTIU ce POSTAI la MINE 🙂
  când EU postam la TINE 🙂
  ți-am RĂSPUNS la cele mai sus COMENTATE ! 🙂
  Mă rog la bunul Dumnezeu să-ți ÎNDRUME din nou PAȘII,
  să pleci VIRTUAL din SEINUL tău îmbrăcat ASEARĂ în strai de sărbătoare 🙂
  să-mi RĂSPUNZI la a mea ÎNTREBARE ,
  NU că mi-ar ” ține de FOAME ” 🙂
  ci așa, din întâmplare 🙂
  și care are mare lagătură cu cele SPUSE de tine spre finalul ” commentului ” de mai sus , cu care sunt de ACORD 100% !!! 🙂 🙂 🙂
  O zi la fel de frumoasă ca SEARA trecută de la SEINI !!! 🙂 🙂 🙂
  Sandu 🙂 🙂 🙂

  Comentariu de Aliosa — 16/01/2018 @ 7:50 am | Răspunde

 15. Părerea mea este că președintele actual al României e mai patriot decât mulți români „get-beget” și va răspunde hotărât și diplomatic la demersurile obsedante ale politicienilor maghiari separatiști. E profesor, om de cultură și cunoaște bine istoria neamului din care face și el parte. La fel ca și soția lui.

  Comentariu de racoltapetru6 — 16/01/2018 @ 8:16 am | Răspunde

  • Părerea ta, e părerea ta iar eu îți RESPECT PĂREREA ! 🙂
   Dar părerea mea, este diferită de părerea ta și ea sună cam așa :
   – Dacă până ACUM președintele României NU a SCOS nici o vorbuliță despre REZOLUȚIA de la Cluj a celor 3 lideri maghiari , versus AUTONOMIA teritorială, culturală și administrativă a așa zisului ” ținut secuiesc ” care-i 100% PĂMÂNT ROMÂNESC 🙂 🙂 🙂
   https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/06/14/
   slabe speranțe că VA mai SCOATE de AICI înainte 😦 😦 😦
   mai ales că ACUM, are ” probleme mult mai IMPORTANTE de rezolvat ” 🙂
   iar SCOPUL lui, NU este la a se PUNE RĂU cu ELECTORATUL maghiar în perspectiva alegerilor PREZIDENIALE din 2019 🙂

   ca să nu mai spun că gândul lui ACUM în CRIZA politică generată de CONFLICTUL dintre PREMIERUL PSD și MINISTRUL de INTERNE PSD pe tema ÎNLOCUIRII din funcție a șefului Poliției Române ca urmare a MUȘAMALIZĂRII actelor REPETATE de PEDOFILIE, AGRESIUNE SEXUALĂ și ABUZ SEXUAL ale POLIȚISTULUI de la Brigada Rutieră a Capitale, CONFLICT care dus la DEMISIA premierului Tudose ,
   este la …….
   ” VREAU guvernul MEU …” !!! 😦 😦 😦
   https://aliosapopovici.wordpress.com/2015/11/26/
   În rest , NU contest deloc faptul că Iohannis
   ” e profesor , om de cultură și cunoaște foarte bine ISTORIA neamului din care face și el parte ” !!! 🙂 🙂 🙂
   Numai că, dragă prietene Petru, NU ai SPECIFICAT NEAMUL
   ” din care face și EL parte ” 🙂 🙂 🙂
   așa că………………………..
   FIECARE cu PĂREREA LUI !!! 🙂 🙂 🙂

   Comentariu de Aliosa — 16/01/2018 @ 9:52 pm | Răspunde

 16. O zi de Marti buna si placuta si o saptamana plina de reusite si binecuvantari ❗ ❤
  Titlul postarilor tale este din ce in ce mai bine gandit datorita evenimentelor ce se desfasoara incredibil de repede si incredibil de nedorite.
  Ce pot sa spun despre primarul de Alba este ca fiind "grof" este clar ca nu simte si nu gandeste romaneste. La fel ca bunul sau prieten presedintele tarii. Pe langa ca-l are pe primar prieten si justitia din Alba ii sta la picioare, nu degeaba Procurorul Sef al Romaniei a fost de aici ales.Ma doare ca motii din Alba si cei din Bihor au uitat cine le-au fost eroii si cine calaii. S-au lasat manipulati si spalati pe cap de tradatori, li s-au facut promisiuni si parca mai inceti la minte fata de inaintasii lor care sclipeau, sunt folositi pentru pierderea Transilvaniei. Numai faptul ca-si lasa sa le fie taiate padurile si nu ies cu furcile si topoarele sa-i termine pe rauvoitori spune multe. Era singura zona din tara virgina si neatinsa de corporatisti si nelegiuiti. Odata cu Iohannis s-a intrat si-n muntii de aici unde datorita curateniei aerului licuricii-si mai aprind lampile in miez de seara.
  Privitor la faptul ca ministrul de externe, presedintele tarii, presedintii celor doua camere nu au luat nici o masura la cele petrecute la Budapesta cu ambasada Romaniei, si ceea ce se intampla la acest moment, demostreaza ca totul este planuit dinainte , romanii se lasa dusi de val si nu mai au capacitatea sa intuiasca in ce pericol suntem bagati fara sa mai avem capacitatea de a riposta. Imediat trebuiau anuntate forurile cele mai de sus din lume la care suntem afiliati, sa luam pozitie in UE si sa afisam tot neajunsul la care suntem supusi, sa demontam minciunile si vaicarelile ungurilor dar desigur ca mamaliga inca sta bine-merci in ceauan.
  Halal de conducatorii ce-i avem dar mereu am spus si o voi spune pana mor ca de la noi porneste vina ca stam si ne multumim cu resturi in loc sa pretindem bucata cea mai de pret. Ne lasam condusi ca ne e mai comod asa, altfel pe cine-am mai da vina, noi nu suntem niciodata de vina.
  Inchei prin a ma ruga la Dumnezeu sa-i dea romanului mintea cea de pe urma ❗ ❤

  Comentariu de Beta — 16/01/2018 @ 3:07 pm | Răspunde

  • Bună seara Anda ! 🙂
   În primul rând MULȚUMESC frumos pentru COMENTARIUL pertinent și la obiect !!! 🙂 🙂 🙂
   În al doilea rând, evenimentele din ” România lucrului bine făcut ” 😦 😦 😦
   mai ales de când ” JAVRA ORDINARĂ ” a plecat de la Cotroceni 🙂 🙂 🙂
   se DERULEAZĂ cu o așa de mare intensitate încât, îmi vine greu să le POSTEZ ” pas cu pas ” !!! 😦 🙂 😦
   Încerc să fiu la curent cu toate NOUTĂȚILE apărute zilnic în mass media scrisă și vorbită iar o persoană ” întreagă la minte ” ( nu-i VORBA de persoana ta ) 🙂 și-ar da imediat SEAMA că eu POSTEZ INFORMAȚII vehiculate în
   toate ZIARELE și POSTURILE de TELEVIZIUNE din ȚARĂ 🙂 🙂 🙂
   și , NU numai de la un ANUME POST,
   după cum a SPUS recent un FRUSTRAT , într-un COMENTARIU posta azi la mine în care-mi CEREA pur și simplu nesimțitul,
   SĂ NU MĂ MAI UIT la un ANUME post de televiziune căci VEZI, DOAMNE , postez ce SPUN aia acolo ………………………..
   Când am INTRAT pe URL-ul lui de pe ” feisbuc ” la GRAVATAR n-avea decât un CAP pătrat fără OCHI și CREIER ața că,
   dându-mi seama că este un ACOPERIT , l-am TRIMIS în SPAM să stea acolo până ce i-o veni rândul să-l DEMASC lumii virtuale ………………..
   În al treilea rând, de la PREȘEDINTELE Iohannis și până la ultimul secretar din Ministerul Afacerilor Externe ,
   prin PASIVITATEA și NELUAREA unor poziții ferme și imediate față de
   – REZOLUȚIA liderilor maghiari versus AUTONOMIA…………….,
   – VANDALIZAREA STEMEI ȚĂRII de la Ambasada României din Budapesta,
   toți pot fi considerați ca fiind COMPLICI la DESTABILIZAREA ROMÂNIEI !!! 😦 😦 😦
   Principalii VINOVAȚI sunt ei, parlamentarii,guvernanții și președintele DAR, VINOVAȚI sunt și ROMÂNII care SE FA CĂ nu aud, nu văd și nu simt PERICOLUL de MOARTE ce planează deasupra ROMÂNIEI în chiar ANUL CENTENARULUI marii UNIRI de la 1 DECEMBRIE 1918 ….
   Ar fi multe de spus pe această temă dar s-a făcut târziu și SOMNUL îmi dă târcoale ………
   http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2012/10/sfanta-coroana-maghiara-falsul-fundament-al-iredentismului-ungariei/
   Seară faină, dragă Anda ! 🙂
   Alioșa ! 🙂

   Comentariu de Aliosa — 16/01/2018 @ 10:17 pm | Răspunde

 17. @ ALLL !!!

  1) Președintele României, Klaus Werner Iohannis, profitând din plin de DEMISIA iminentă și obligatorie lui Mihai Tudose din funcția de PREMIER al României din CAUZA încăpățânării brăileanului de a-l DEMITE pe șeful Poliției Române în Dosarul PEDOFILULUI polițist 😦
  a criticat din nou foarte dur PSD dar, din motive doar de el ȘTIUTE a PROMIS ROMÂNILOR că va ONTRIBUI din plin la REZOLVAREA RAPIDĂ a crizei politice din România ! 🙂

  2) Pentru PRIMA dată în ISTORIA RELAȚIILOR DIPLOMATICE dintre ROMÂNIA și JAPONIA, întâlnirea dintre PREMIERII JAPONIEI ȘI ROMÂNIEI NU a mai avut loc din cauza DEMISIEI premierului Mihai Tudose ! 😦
  Totuși, o DELEGAȚIE japoneză a fost primită la Palatul VICTORIA de vicepremierul României , Paul STĂNESCU ! 🙂

  3) La invitația președintelui Iohannis, astăzi, începând cu ora 12.00 PARTIDELE politice românești vor merge la Cotroceni pentru consultări cu președintele țării în vederea desemnării unui nou prim-ministru.
  După cum era de AȘTEPTAT, liderii partidelor din OPOZIȚIE ( PNL&PDL&USR&PMP ) frustrați și OFTICAȚI că NU SUNT EI LA GUVERNARE 🙂
  🙂 🙂 ca să mai URCE 0,001 % în SONDAJELE de OPINIE, au IEȘIT la ATAC împotriva Coaliției de guvernare PSD&ALDE spunând tot felul de lucruri INVENTATE de MINTEA lor ofticată 🙂 🙂 🙂 și…………………., nici mai mult nici mai puțin, au spus că vor CERE președintelui ROMÂNIEI să CONVOACE ALEGERI ANTICIPATE 🙂 😦 🙂 că, poate, poate, VOR AJUNGE ei la GUVERNARE !!! 🙂 🙂 🙂
  M-apucă RÂSUL de PROSTIA lor 🙂 dar și PLÂNSUL de INCONȘTIENȚA lor 😦 pentru că, NU-I doare NICĂIERI că ALEGERILE ANTICIPATE NU se DECLANȘEAZĂ cum vrea ” muschii unuia sau altuia ” 🙂 😦 🙂 iar LEGEA este foarte clară în această speță 🙂 numai că EI, orbiți de FURIE că NU-S la GUVERNARE 🙂 🙂 🙂 sunt în stare să BAGE ȚARA într-o profundă CRIZĂ POLITCĂ !!! 😦 😦 😦

  4) Comitetul Executiv Național al PSD a stabilit IERI în ședință după vreo câteva ore de discuții , întrebări și răspunsuri dintr-o parte în alta,PERSOANA care va fi propusă președintelui Iohannis pentru funcția de PEMIER al ROMÂNIEI , pe EUROPARLAMENTARUL PSD ( 2009-2018) Viorica Dăncilă !!! 🙂 🙂 🙂
  Cum NU sunt membru PSD , mi se pare corect să-i las pe ALȚII ( și sunt FFF mulți ) s-o caracterizeze dtpdv ! 🙂 â

  5) De CRIZA politică actuală a PROFITAT din plin NU numai OPOZIȚIA unită împotriva PSD&ALDE ,
  dar…………………….., și unele persoane cu FUNCȚII mari în STATUL ROMÂN !!! 🙂 😦 🙂
  Este vorba despre faptul că media scrisă și vorbită , concentrată pe SCANDALUL produs în GUVERNUL PSD&ALDE ,
  NU a mai SPUS NIMIC despre PROMISIUNEA făcută anul trecut de Ministrul Justiției Tudorel Toader ( după MINE ministrul UNA spune, ALTA face ) 🙂 😦 🙂 versus REVOCAREA din funcție a procurorului șef DNA, Laura Codruța Kovesi !!! 😦 😦 😦
  Deși INSPECȚIA JUDICIARĂ a TRIMIS spre JUDECARE la CSM raportul privind activitatea șefei DNA, MEDIA scrisă și vorbită NU SPUNE NIMIC !!! 😦 😦 😦 iar madam Codruța FACE ce știe ea cel mai bine și mai bine 🙂 😦 🙂 ȘTIIND că ” are SPATELE asigurat ” de ambasadorul SUA la BUCUREȘTI și NU NUMAI…………………………………

  6) La început de AN CENTENAR când GUVERNUL ar fi trebuit să se pregătească de ANIVERSAREA a 100 de ani de la UNIREA de la 1 DECEMBRIE 918 🙂 🙂 🙂 premierul Mihai Tudose a DEMISIONAT , opoziția EXULTĂ mirosind RESTURI de CIOLAN AFUMAT la Palatul Victoria,
  LEUL românesc PIERDE ZILNIC în fața EURO 😦 😦 😦 , PREȚURILE CRESC precum CIUPERCILE după PLOAIE 🙂 😦 😦
  TRĂDĂTORII de NEAM și ȚARĂ din INTERIOR și din AFARĂ , se BUCURĂ 😦 😦 😦
  IREDENTIȘTII unguri din Ungaria VANDALIZEAZĂ stema ROMÂNIEI din fața AMBASADEI noastre dde la Budapesta
  https://www.activenews.ro/stiri/Extremisti-unguri-au-acoperit-insemnele-Ambasadei-Romaniei-de-la-Budapesta-cu-steagul-secuiesc.-MAE-si-Guvernul-nicio-reactie.-FOTO-148714
  EXTREMIȘTII maghiari din România vor AUTONOMIA așa zisului ” ținut secuiesc”
  https://www.activenews.ro/stiri-politic/Declaratii-uluitoare-facute-de-Tokes-Acum-e-momentul-autonomiei-teritoriale-si-al-independentei-totale-a-Ardealului-si-a-Partiumului-Unitatea-militara-secuiasca-infiintata-in-timpul-lui-Bela-Kun-trebuie-sa-ne-fie-exemplu-145049
  https://www.activenews.ro/stiri/O-Rezolutie-privind-AUTONOMIA-TERITORIALA-semnata-luni-de-UDMR-Partidul-Civic-Maghiar-si-Partidul-Popular-Maghiar.-Ce-prevede-Pactul-de-la-Cluj-148566
  care-i de fapt PĂMÂNT ROMÂNESC 🙂 🙂 🙂
  https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/06/14/
  iar cei din mișcarea
  # rezist
  conduși DIRECT de OPOZIȚIA unită din România
  https://www.stiripesurse.ro/marturii-uluitoare-despre-protestele-rezist-cine-s-ar-afla-in-spatele-acestor-mi-cari-de-strada_1236912.html
  sau INDIRECT de ce-i INTERESAȚI în DESTABILIZAREA ROMÂNIEI,protestează seară de seară arborând bannere și strigând LOZINCI scrise de ALȚII pe care NICI măcar NU le ÎNȚELEG sensul și periculozitatea !!! 😦 😦 😦

  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 17/01/2018 @ 7:58 am | Răspunde

 18. A republicat asta pe Octavpelin's Weblog.

  Comentariu de octavpelin — 28/07/2018 @ 11:02 am | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mulțumesc WordPress.com/

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: