Alioşa ” File de Jurnal ”

02/12/2018

E bine de ȘTIUT și ȚINUT minte ….

Filed under: generale — Aliosa @ 7:49 am

În loc de motto:
Ieri, 1 DECEMBRIE, de ziua națională a ROMÂNIEI și aniversarea CENTENARULUII MARII UNIRI de la 1 DECEMBRIE 1918,
am urmărit cu mare atenție PARADA MILITARĂ de la BUCUREȘTI , ALBA IULIA și FOCȘANI și……………………………,
am văzut , simțit și constatat MULTE lucruri DUREROS de ADEVĂRATE versus comportamentul președintelui României, Klaus Werner Iohannis ! 😦 în ZI de dublă aniversare…………..
Nu voi puncta decât câteva din cele observate la BUCUREȘTI unde erau reprezentanți ai TUTUROR partidelor
– după salutul gărzii de onoare,președintele Iohannis s-a îndreptat pe bună dreptate spre locul unde erau OFICIALITĂȚILE statului român:președinții celor două camere parlamentare, primul ministru, miniștrii guvernului PSD&ALDE, președintele CCR,ÎPS BOR,parlamentari și diplomați invitați .
INCREDIBIL dar ADEVĂRAT , președintele Iohannis NU a DAT mâna cu NIMENI……………..NESCUZABIL gest !!! 😦 😦 😦
-după încheierea PARADEI MILITARE pe care ca fost militar activ peste 32 de ani o apreciez cu nota 10 PLUS 🙂 🙂 🙂 , președintele Iohannis a DAT MÂNA doar cu unele persoane OFICIALE …………..
Am înțeles că NU dă MÂNA cu ” penalii” dar după știința mea , președintele CCR , NU ESTE nici ” PENAL” și nici PSD&ALD-ist……………
– când avioanele militare au survolat piața, Iohannis s-a ÎNTORS cu SPATELE la președintele SENATULUI care era în dreapta lui……………….

– Domnia Ta, dragă vizitatoare și vizitator, CE PĂRERE AI despre COMPORTAMENTUL președintelui țării, Klaus Werner Ipohannis în ZI de DUBLĂ sărbătoare ??? 🙂 🙂 🙂
– Oare DE CE atâta AROGANȚĂ din partea celui care, ca PRIMAR al SIBIULUI mulți ani înainte de ajunge președintele României , și-a CUMPĂRAT ca profesor de fizică cu ” BANI din MEDITAȚII ” nu mai puțin de 6 ( șase ) CASE ??? 🙂 😦 🙂
– Dacă NU ai CURAJ să RĂSPUNZI la întrebările sus puse, măcar CITEȘTE cele ce URMEAZĂ în GHILIMELELE de rigoare preluate de pe internet prin ” copy paste ” FĂRĂ nici o ADĂUGIRE sau ȘTERGER de cuvinte din partea mea !!! 🙂 🙂 🙂

” Către
Ambasada Federaţiei Rusiei în România
Excelenţa Sa Domnului Valery I. Kuzmin, ambasador al Federaţiei Rusiei în România
Excelenţă,
Subsemnatul, socio-psiholog şi jurnalist MARINESCU MARIUS ALBIN, domiciliat în municipiul Sibiu, str. G-ral Vasile Milea, nr. 82, ap. 8, adresă de e-mail: contact@justitiarul.ro, vă sesizez un abuz deosebit de grav al Justiţiei din România, care poate avea repercusiuni pe plan internaţional.
În cele ce urmează mă refer la săvârşirea infracţiunii de constituire a unei organizaţii cu caracter
fascist, prin încălcarea Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, semnată şi de către Federaţia Rusă, pe vremea când se numea URSS.

Astfel, în data de 27 februarie 2007, Hans Klein, în calitatea sa de preşedinte al organizaţiei municipiului Sibiu a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), a depus la Judecătoria Sibiu o Cerere de chemare în judecată împotriva municipiului Sibiu reprezentat de primarul Klaus Iohannis (şeful lui
Klein în F.D.G.R., Iohannis fiind atunci preşedintele organizaţiei la nivel naţional) şi Consiliului Local Sibiu, unde F.D.G.R. avea majoritate absolută la acea dată, 16 consilieri (printre care şi „petentul” Hans Klein) din totalul de 23.
Numitul Hans Klein a solicitat prin acţiunea civilă depusă la Judecătoria Sibiu următoarele, citez:
„Vă rugăm să constataţi calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)”.

Grupul Etnic German a fost înfiinţat imediat după Dictatul de la Viena. El exista şi în alte ţări cu minoritate germană: Franţa (Alsacia), Polonia (Silezia), Cehoslovacia (Sudeţi). Scopurile acestor Grupuri Etnice Germane (celebra Coloana a V-a a lui Hitler) erau:
propaganda nazistă,
sabotajele economice,
acţiunile diversioniste în spatele frontului,
„intoxicarea” şi dezinformarea populaţiei majoritare din ţările respective.

Puterile Aliate au impus României, prin articolul 15 al Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944 , DIZOLVAREA organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc, nepermiţând în viitor existenţa unor organizaţii de acest fel.
Printre ţările semnatare ale Convenţiei se află şi URSS, motiv pentru care ne-am permis să ne adresăm Excelenţei Voastre.

Datorită Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, Grupul Etnic German a fost desfiinţat prin Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României.

Grupul Etnic German a fost o organizaţie nazistă, creată pe considerente etnice şi hitleriste!

Revenind la simulacrul de proces din anul 2007, instanţa sibiană a admis cererea preşedintelui organizaţiei F.D.G.R. (municipiul Sibiu) Hans Klein, iar sentinţa civilă nr. 2790 din 28 mai 2007, la dosar nr.
1672/306/2007, nu a fost atacată de nimeni, deoarece s-au dat în judecată pe ei înşişi.

FDGR a fost şi reclamant şi pârât prin primar (Klaus Iohannis fiind preşedintele FDGR) şi Consiliul Local Sibiu
(alcătuit majoritar din consilieri FDGR).

Pârâţii nici nu s-au prezentat în instanţă şi nici nu au atacat sentinţa respectivă, aceasta rămânând definitivă. Aşa că, în mod oficial, printr-o sentinţă definitivă,

Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), este succesorul unei organizaţii naziste, înfiinţate sub presiunea Germaniei naziste.

Astfel, la 21 noiembrie 1940, în România a fost emis Decretul – Lege nr. 830 pentru constituirea Grupului Etnic German din România.
Acest grup etnic a fost o organizaţie cu statut de persoană juridică, subordonată direct capitalei celui de-al treilea Reich.

Fapta constituie infracţiune conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2002, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi
omenirii.

Cei doi preşedinţi ai F.D.G.R. au calităţile de instigator (Iohannis Klaus Werner) şi autor (Hans Klein), deoarece aceştia prin demersurile lor au reînfiinţat o organizaţie fascistă, încălcând şi Constituţia României, care prevede la art. 11, alin. (1):

„Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

” Statul român a fost parte semnatară a Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944 , care prevedea la articolul 15: „Dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc, nepermiţând în viitor
existenţa unor organizaţii de acest fel.”

A fost depusă plângere penală de către subsemnatul, Marinescu Marius Albin, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu pentru infracţiunea de constituire a unei organizaţii cu caracter fascist, dar procurorii au decis Neînceperea Urmăririi Penale (NUP) şi în urma plângerii împotriva acestei soluţii, la fel a decis şi Judecătoria Sibiu.
Aceste decizii sunt contrare legilor din România, contrare Constituţiei României şi contrare Convenţiei Internaţionale de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, în vigoare şi la ora actuală.

Acestea sunt argumentele mele privind ilegala oficializare pentru FDGR a calităţii de succesor al organizaţiei naziste Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe):

1. Nu poate să fie solicitată recunoaşterea calităţii de succesor al unei organizaţii, solicitantul dezicându-se de doctrina acesteia, deoarece automat nu mai are cum să fi succesor (moştenitor), fiindcă nu mai ar avea în comun exact identitatea organizaţiei al cărei moştenitor se revendică.

Crezul unei organizaţii, care se regăseşte în statutul acesteia, indiferent că asocierea este politică
sau de altă natură, îi conferă identitate proprie acesteia şi o diferenţiază de alte organizaţii.

2. În ceea ce priveşte aspectul patrimonial, se observă clar o contradicţie între statutul F.D.G.R., recunoscut şi prin declaraţia de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a numitului Hans Klein, cum că organizaţia este „constituită fără scop patrimonial” şi declaraţia aceluiaşi Hans Klein că „F.D.G.R este succesoarea în drepturi patrimoniale a Grupului Etnic German”. Acest aspect contradictoriu evident a fost trecut cu vederea de către procurorii sibieni.

Statutul F.D.G.R., la capitolul introductiv, „Dispoziţii generale”, la Art. 1, susţine următoarele: „Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) este o asociaţie a minorităţii germane din România, organizată pe bază etnică, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial.

” Prin revendicarea drepturilor patrimoniale ale organizației hitleriste Grupul Etnic German, FDGR Sibiu încalcă chiar propriul statut, art. 1!

3. Mai mult, eu susţin şi argumentez că această organizaţie aşa-zis „democratică” a fost creată premeditat în scop revizionist. Astfel, la articolul 6, al aceluiaşi Statut F.D.G.R. sunt scrise următoarele: „F.D.G.R. este succesorul de drept al tuturor instituţiilor şi organizaţiilor ale minorităţii germane, care au fost
desfiinţate prin constrângere.

” Adică, fondatorii din anul 1990 al acestei asociaţii etnice (ce fel de democraţie poate să fie într-o organizaţie constituită pe criterii etnice, exclusiviste şi care participă la alegeri ca un partid politic?!) pregăteau terenul pentru revendicările lor ulterioare de succesiune după Grupul Etnic German!!!
Singura problemă care a stat şi stă, în continuare, în calea planurilor acestor neonazişti este aceea că Grupul Etnic German nu a fost desfiinţat prin constrângere de către comunişti, aşa cum avocaţii FDGR sau ai Consistoriului Bisericii Evangelice C.A. au susţinut permanent, în fals, în faţa instanţelor de judecată, atunci când s-au
revendicat imobile în numele celor două instituţii ale minorităţii germane.
Aşa cum am arătat mai sus: Puterile Aliate au impus României, prin articolul 15 al Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944 , dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc.

Astfel, Grupul Etnic German a fost desfiinţat prin Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României.
Comuniştii nu au făcut altceva decât să aplice acest Decret – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, care nu le-a aparţinut, ei nefiind la putere la momentul istoric respectiv.

În concluzie,
vă solicit să întreprindeți demersurile diplomatice necesare pentru scoaterea în afara legii şi dizolvarea
Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) pe cale legală, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 31/2002.

De asemenea, se impune cercetarea penală de către autorităţile române a numiţilor Iohannis Klaus Werner, preşedinte în funcţie al FDGR la data respectivă şi Klein Hans, preşedintele organizaţiei municipale Sibiu la data respectivă, în baza aceleiaşi ordonanţe de urgenţă a Guvernului României pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unei organizaţii cu caracter fascist, aşa cum se regăseşte aceasta în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2002,
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Pentru aprofundarea problemei Grupului Etnic German, din punct de vedere istoric, vă pun la dispoziţie următoarele materiale de presă scrise de mine:

http://www.justitiarul.ro/forumul-democrat-al-germanilor-din-romania-fdgr-condus-de-klaus-iohannis-se-declar-oficial-continuatorul-partidului-nazist-din-al-doilea-rzboi-mondial/

http://www.justitiarul.ro/incredibil-fdgr-a-devenit-in-mod-oficial-organizaie-nazist-protejat-de-justiie/

Pentru detalii suplimentare, în cazul în care consideraţi că acestea sunt necesare, vă rog respectuos să-mi adresaţi eventuala corespondenţă la adresa: Marius Albin Marinescu, B-dul g-ral. Vasile Milea, nr. 82, ap. 8, Sibiu, jud. Sibiu.
Pentru corespondență electronică am următoarea adresă de e-mail: contact@justitiarul.ro
Vă rog să primiţi, Domnule Ambasador, Excelenţa Voastră,asigurarea întregii mele stime .MARIUS ALBIN MARINESCU ” .
Sursa : internetul.

Pentru DORITORII de ADEVĂR,le sugerez LINK-ul :
https://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/romania-la-100-de-ani-de-la-unire-si-la-29-de-ani-de-la-revolutie-ultimii-in-ue-la-sanatate-educatie-si-infrastructura-17727000/?utm_source=newsletter&utm_medium=li324_mi171313&utm_content=articol&utm_campaign=Astazi%2C+cand+Romania+sarbatoreste+100+de+ani+de+la+Unire%2C+mediul+de+business+striga+in+cor+pentru+obiective+sociale%3A+educatie%2C+sanatate+si+infrastructura&utm_term=li324_mi171313_s174284
O DUMINICĂ frumoasa ca și ARTISTA din VIDEOCLIPUL ce urmează !!! 🙂 🙂 🙂

Alioșa ! 🙂

6 comentarii »

 1. @ ALLL !!! 🙂 🙂 🙂

  Cele ce urmează a posta mai jos, se ÎNCADREAZĂ perfect în TITLUL articolului de fond ! 🙂

  Echipa națională de FOTBAL a ROMÂNIE a aflat astăzi după tragerea la sorți de la DUBLIN cu cine va juca în preliminariile EURO 2020.

  România va evolua în Grupa F a preliminariilor EURO 2020,
  alături de Spania, Suedia, Norvegia, Feroe şi Malta !!! 😦 🙂 😦

  Meciurile turneului final se vor desfăşura în perioada 12 iunie – 12 iulie 2020,
  în 12 ţări,
  Anglia, Azerbaidjan, Danemarca, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, România, Rusia, Scoţia, Spania şi Ungaria.

  Arena Naţională din Bucureşti va fi gazda a patru meciuri de la turneul final de peste doi ani,
  trei partide din cadrul Grupei C (14, 18 şi 22 iunie) şi un meci din optimile de finală (29 iunie).

  Finala EURO 2020 va avea loc pe stadionul Wembley din Londra .

  Grupele preliminare pentru EURO 2020:

  Grupa A: Anglia, Cehia, Bulgaria, Muntenegru, Kosovo;
  Grupa B: Portugalia, Ucraina, Serbia, Lituania, Luxemburg;
  Grupa C: Olanda, Germania, Irlanda de Nord, Estonia, Belarus;
  Grupa D: Elveţia, Danemarca, Irlanda, Georgia, Gibraltar;
  Grupa E: Croaţia, Ţara Galilor, Slovacia, Ungaria, Azerbaidjan;

  Grupa F: Spania, Suedia, Norvegia, România, Insulele Feroe, Malta;

  Grupa G: Polonia, Austria, Israel, Slovenia, Macedonia, Letonia;
  Grupa H: Franţa, Islanda, Turcia, Albania, R. Moldova, Andorra;
  Grupa I: Belgia, Rusia, Scoţia, Cipru, Kazahstan, San Marino;
  Grupa J: Italia, Bosnia-Herţegovina, Finlanda, Grecia, Armenia, Liechtenstein.

  La EURO 2020 se vor califica doar primele DOUĂ CLASATE din fiecare grupă ! 🙂

  După MINE, acele două echipe din GRUPA F a ROMÂNIEI vor fi
  SPANIA și SUEDIA !!! 😦 🙂 😦

  Meciurile din preliminariile EURO 2020 se vor disputa în perioada martie – noiembrie 2019.

  Ultimele patru naţionale calificate la turneul final vor fi stabilite în urma play-off-ului LIGII NSȚIUNILOR , în martie 2020.

  Cele mai bune 4 echipe din fiecare ligă dintre cele care nu obţin calificarea prin intermediul preliminariilor
  (repartizarea se face pornind de la Liga D spre Liga A,
  cu posibilitatea alocării locului unei echipe dintr-o ligă inferioară în eventualitatea în care toate celelalte sunt deja calificate)
  îşi vor disputa câte un loc la EURO.
  Se vor juca semifinale, într-o singură manşă, pe terenul echipei mai bine clasate în Liga Naţiunilor, şi finala (gazda va fi trasă la sorţi).
  Câştigătoarea play-off-ului fiecărei ligi va merge la EURO 2020 dar ROMÂNIA a pierdut deja orice ȘANSĂ ………

  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 02/12/2018 @ 2:29 pm | Răspunde

 2. sereno inizio di settimana, Aliosa

  Comentariu de newwhitebear — 02/12/2018 @ 9:58 pm | Răspunde

 3. @ ALL !!!

  Bună Dimineața , Lume Virtuală
  din ” ROMÂNIA lucrului bine făcut ” 🙂 sau din AFARĂ ! 🙂

  1) ȘTIU că ADEVĂRUL doare rău de tot 🙂
  dar mai ȘTIU că eu, ca ROMÂN-român, nu pot ,
  să TAC când văd LUCURI de VIAȚĂ demonstrate 🙂
  cum ROMÂNI NEVINOVAȚI de PROTOCOALELE blestemate 🙂
  dintre SRI și DNA, ICCJ, CSM, DIICOT,Tribunale și Parchete,
  au fost CONDAMNAȚI pe NEDREPT pe bază unor DOSARE PENALE făcute 😦
  la cererea unor președinți de ȚARĂ și-a unor forțe oculte ! 😦
  Una este când INFRACORUL este DOVEDIT
  cu subiect și predicat nu numai de JURNALIȘTI
  ci și de CURȚI de APEL și mari juriști ,
  și alta este când un procuror TROGLODIT,
  ÎMPINS de la spate de un politician NENOROCIT,
  face DOSARE la comandă,
  așteptând apoi o jalnică ofrandă !!! 😦 😦 😦
  De unde se VEDE numărul mare de COMENTARII versus fondul articolului postat …………………

  2) În cei 68 de ANI de VIAȚĂ ( mulțumesc bunului DUMNEZEU ) 🙂
  am văzut SUTE de președinți de ȚARĂ, șefi de STATE și de GUVERN care au VENIT în ROMÂNIA în VIZITE OFICIALE sau INFORMALE ,
  DAR NICUNUL din EI ,
  NU și-a DENIGRAT ȚARA și CRITICAT GUVENUL ȚĂRII
  cum face cu o periodicitate MALEFICĂ din ziua instalării la Palatul Cotroceni , președintele ROMÂNIEI ,
  românul de origine săsească( germană ) Klaus WERNER Iohannis !!! ( 😦 😦

  Ieri, Iohannis aflat în AUSTRIA , răspunzând jurnaliștilor austrieci la ÎNTREBĂRILE din start planificate de propaganda PEDELISTO&PENELISTO&useristo&hsaștagrezisto& IOHANNISTE,
  a DENIGRAT din NOU România 😦 😦 😦 și a CRITICAT Guvenul PSD&ALDE 😦 😦 😦 ce guvernează LEGAL ROMÂNIA
  ca urmare a CÂȘTIGĂRII alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016 ………………………….
  Azi sau mâine, se va DOVEDI dacă președintele României , Klaus WERNER Iohannis va LUA o decizie în ceea ce privește cea de-a doua remaniere guvernamentală privind portofoliile de la Transporturi și Dezvoltare.
  Pe 22 noiembrie șeful statului a anunțat cu SUBIECT și PREDICAT că nu va lua o decizie
  decât după sărbătorile Centenarului și data de 1 Decembrie !!! 😦 😦 😦
  De unde se va VEDEA încă odată dacă Klaus WERNER Iohannis va fi
  ” PREȘEDINTELE tuturor ROMÂNILOR ” 🙂 🙂 🙂
  asșa după cum a PROMIS în campaniile electorale prezidențiale din 2014 ……………..
  În rest, ” fiecare PASĂRE pe LIMBA ei PIERE ” !!! 🙂 🙂 🙂

  3) Incredibil dar ADEVĂRAT, Delia Dinu, consiliera și șefa departamentului de Protocol a lui Klaus WERNER Iohannis,
  a fost PRĂDATĂ de HOȚI prădată de hoți în timp se afla la parada de 1 Decembrie.
  Conform declaraţiei de avere, completată în luna iunie a anului 2018, consiliera și ȘEFA de PROTOCOL a președintelui Klaus WERNER Iohannis,
  Delia Dinu ,
  are o AVERE URIAȘĂ pentru CVI-ul ei :
  – două case, una în Judeţul Ilfov şi una în Judeţul Sibiu ;
  – două maşini, un B,W 316 şi o Honda din 2015;
  – două TERENURI pentru CONSTRUCȚII imobiliare .

  Venitul anual obținut din salarii de DELIA DINU, fostă CONSILIERĂ timp de ZECE ani a lui Traian Băsecu
  și din decembrie 2014 a lui Klaus Werner Iohannis,
  se ridică la 145.285 de lei ANUAL , ceea ce înseamnă o REMUNERAȚIE LUNARĂ 12.107 lei ( aproximativ 2.600 de euro, pe lună) 🙂 🙂 🙂
  în timp ce 1,2 MILIOANE de ROMÂNI trăiesc sub LIMITA SUBZISTENȚEI ………………

  4 ) În toamna anului 1972, proaspăt ABSOLVENT al Școlii Militare de OFIȚERI ACTIVI ” Nicolae Bălcescu ” din SIBIU ,
  https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/08/27/
  cu gradul de LOCOTENET , am avut ȘANSA de a DANSA la BUCUREȘTI la BOTEZUL unui nepot de SORĂ
  cu FRUMOASA ARTISTĂ , Angela SIMILEA 🙂 🙂 🙂
  INVITATĂ SPECIAL pentru acea ortodoxă și creștinească PETRECERE !!! 🙂 🙂 🙂
  De-ATUNCI, Angela SIMILEA mi-a rămas în INIMĂ 🙂 🙂 🙂
  iar CÂNTECELE ei, motive mari de BUCURIE și INSPIRAȚIE !!! 🙂 🙂 🙂

  Trăiască ROMÂNIA și ROMÂNII-ROMÂNI ! 🙂
  Alioșa !!! 🙂 🙂 🙂

  Comentariu de Aliosa — 03/12/2018 @ 8:24 am | Răspunde

 4. @ ALLL !!!

  Pentru MERITE cu TOTUL DEOSEBITE 🙂
  doar de EL și EI ȘTIUTE 🙂 🙂
  de Ziua Națională a României și aniversarea CENTENARULUI UNIRII din 1 DECEMBRIE 1918,
  au fost ÎNAINTAȚI în GRAD o mulțime de CADRE MILITARE din MAI, SRI, SPP și MApN :
  Pentru AMĂNUNTE, intrați pe :

  http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/decrete-semnate-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis1543590358

  Astfel, ZIUA NAȚIONALĂ a ROMÂNIEI din data de 1 DECEMBRIE 2018 va rămâne în MEMORIA ROMÂNILOR ADEVĂRAȚI
  ca ziua în care politicienii au arătat că NU sunt interesați de rezolvarea pozitivă a problemelor grave din sistemul național de ordine și siguranță publică, problemele țării, provocate de managerii incompetenți și necompetenți, ci, din contra ……………………….

  De Ziua Națională au fost promovate și mizerii societății românești (după chipul și asemănarea politicienilor care au ajuns să ne conducă) nicidecum profesionisti.

  ÎNAINTĂRILE în GRAD făcute cu ocazia zilei de 1 DECEMBRIE 2018, NU sunt DATE de președintele Klaus WERNER Iohannis
  pentru activități militare și de poliție în beneficiul cetățenilor de RÂND , ci pentru DEVOTAMENTUL lor,, al beneficiarilor acestor ÎNAINTĂRI în GRAD față de el, Klaus WERNER Iohannis…………….
  Parcurgând cu atenție POMELNICUL înșirat în DECRETUL în LINK-ul sus menționat,
  am RECUNOSCUT printre ei pe mulți cu care am INTERACȚIONAT de-a lungul timpului de la
  ABSOLVIREA LICEULUI MILITAR ( 1989),
  ȘCOLII MILITARE de OFIȚERI ACTIVI( 1972),
  ACADEMIEI de ÎNALTE STUDII MILITARE ( 1987 ),
  la cursurile POSTACADEMICE făcute,
  la unitățile militare unde am fost în CONTROL și ÎNDRUMARE,
  în situațiile când ÎNDEPLINEAM misiuni în cadrul Tratatului de la Varțovia și-apoi în NATO,
  la campaniile AGRICOLE de VARĂ și de TOAMNĂ ca reprezentant ȘEF al Grupei Centrale din MApN
  și nu în ultimul rând, la REGIMENTUL de PONTONIERI unde am ÎNDEPLINIT tot timpul funcții de OFIȚER de COMANDĂ și STAT MAJOR !!! 🙂 🙂 🙂
  Pe UNUL dintre cei ÎNĂINTAȚI în GRADUL de GENERAL cu o STEA,colonel în REZERVĂ la data înaintării,
  l-am CUNOSCUT foarte bine fiindu-mi SUBORDONAT în anii70 pe vremea când EU eram COMANDANT de COMPANIE iar el, comandant de pluton..
  După aceea, respectivul a fost NUMIT ofițer cu CONTRAINFORMAȚIILE iar după 1989 a trecut la SRI și apoi la SPP………..
  Acum, în REZERVĂ fiind, l-am REGĂSIT propus DE NU ȘTI CINE și pentru CE MERITE DEOSEBITE 🙂 😦 🙂
  pe DECRETUL ” semnat ca PRIMARUL ” de președintele țării,Klaus Werner Iohannis…………
  De unde se VEDE că ” INTERESUL poartă FESUL ” !!! 🙂 😦 🙂
  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 03/12/2018 @ 11:16 am | Răspunde

 5. @ ALLL !!! 🙂 🙂 🙂

  În urmă cu vreo 80 de minute, Naţionala Feminină de HANDBAL a României ,
  s-a CALIFICAT așa după cum am PRONOSTCAT într-un COMENTARIU postat pe
  https://aliosapopovici.wordpress.com/2018/11/30/
  în GRUPELE PRINCIPALE ale Campionatului European de handbal feminin ( EHF EURO 2018 din Franţa ),
  după ce a învins echipa Germaniei cu scorul de
  29-24 (14-11) 🙂 🙂 🙂

  la Brest, în al doilea său meci din Grupa D.

  Portarul naționalei noastre , Denisa Dedu, a fost EROINA partidei !!! 🙂 🙂 🙂
  DENISA
  care a apărat două aruncări de la 7 metri 🙂
  a ÎNSCRIS un GOL superb aruncând MINGEA din POARTĂ în POARTĂ ridicând astfel în picioare INIMOASA GALERIE ROMÂNEASCĂ ce flutura IMENSUL DRAPEL TRICOLOR 🙂 🙂 🙂 şi ,
  având un procentaj de 37 % i-a OBLIGAT pe OFICIALII EHF Euro 2018, s-o DECLARE cea mai BUNĂ jucătoare a PARTIDEI !!! 🙂 🙂 🙂
  Bravo DENISA ! 🙂
  Bravo FETELOR !! 🙂 🙂 🙂
  În meciul cu NORVEGIA din 5 decembrie, ca să obțină VICTORIA pentru a INTRA în CAREUL de AȘI ,
  FETELE noastre trebuie să JOACE cum au JUCAT în PRIMA REPRIZĂ cu Germania ………………
  O evoluţie remarcabilă a avut-o şi Eliza Buceschi, care, autoare a 11 goluri, este GOLGHETERA la ZI a TURNEULUI FINAL !!! 🙂 🙂 🙂
  Fenomenala handbalistă, CRISTINA NEAGU, cu cele 5 GOLURI marcate GERMANIEI , a devenit CEA MAI BUNĂ MARCATOARE a EHF din toate TIMPURILE !!! 🙂 🙂 🙂

  Felicitări FETELOR ! 🙂
  Mi-ați făcut SEARA cu adevărat frumoasă ! 🙂
  Hai ROMÂNIA !!! 🙂 🙂 🙂
  Alioșa 🙂 🙂 🙂

  Comentariu de Aliosa — 03/12/2018 @ 9:30 pm | Răspunde

 6. @ ALLL !!! 🙂 🙂 🙂
  1) Miliardarul americano-ungur, George SOROS, finanțatorul multor ONG-uri ce activează și în ROMÂNIA ,
  a PIERDUT meciul MEDIATIC cu premierul Ungariei, Viktor ORBAN …………..
  https://evz.ro/victoria-universitatea-soros-orban.html?utm_source=interior_articol&utm_medium=articol
  – Tu, cel/cea care ajungi pe AICI, ce zici de ȘTIREA sus postată ? 🙂

  2) La televiziunea publică, fosta ministresă a MUNCII, Lia Olguța Vasilescu, a spus cu subiect și predicat că Iohannis NU a aprobat-o ca ministru al TRANSPORTURILOR pentru că EA ar fi CONSTRUIT AUTOSTRĂZILE pe care OCCIDENTUL nu le vrea CONSTRUITE din motive ECONOMICE transfrontaliere ……………
  Toate DETALIILE pe :
  https://evz.ro/vasilescu-motiv-iohannis.html?utm_source=interior_articol&utm_medium=articol

  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 03/12/2018 @ 9:45 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mulțumesc WordPress.com/

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: