Alioşa ” File de Jurnal ”

25/01/2021

Un interviu de excepție susținut de președintele Academiei Române , Ioan Aurel Pop !!!

Filed under: generale — Aliosa @ 8:21 am

Motto:

” Președintele Academiei Române: Un proiect de țară ar trebui bazat pe educație și sănătate, așezate pe valori creștine

În preajma aniversării Unirii Principatelor, Președintele Academiei Române a evocat proiectul Sfântului Domnitor Ștefan cel Mare de unire a tuturor provinciilor românești și a vorbit pentru Basilica.ro despre patriotism și despre bazele pe care ar putea fi realizat un nou proiect de țară: educația și sănătatea așezate pe valori creștine.

Secretul succesului în educație este familia, mai spune academicianul. Iar patriotismul este iubirea pentru locul unde a trăit și trăiește familia – care îi cuprinde și pe strămoși.

„Orice sentiment de rudenie trăit în chip direct întărește apartenența la comunitate și conferă echilibru de viață”, afirmă Ioan-Aurel Pop.

Cheia conviețuirii popoarelor stă tot în patriotism: „nu poți iubi lumea în ansamblu fără să-ți iubești mai întâi lumea ta, adică patria ta”, avertizează el.


Basilica.ro: Cu ce gânduri ați pășit în 2021?

Ioan-Aurel Pop: Am pășit cu gânduri incerte. Pe de o parte, cu sentimentul apăsător al acestei grave maladii și al vieții noastre total schimbate de pe urma ei, pe de alta, cu speranța în binele care ar putea reveni și care sper să însemne viața de dinainte, al cărei farmec nu am știut să-l prețuim mereu.

Basilica.ro: Societatea românească pare foarte divizată azi: pro sau contra mască, pro sau contra vaccin… Ce credeți că ne-ar mai putea uni?

Ioan-Aurel Pop: Ne-ar mai putea uni demnitatea, seriozitatea și munca serioasă. Divizarea aceasta vine – îmi place să cred – din gravele probleme care ne apasă și care ne preocupă, dar câteodată am impresia că nu este tocmai așa.

Trăim într-o lume foarte ciudată, în care oricine se crede specialist în orice și se pronunță în public asupra unor chestiuni la care nu se pricepe. Totul se petrece pe fondul unei crase lipse de cultură.

Existau și în trecut numeroși frustrați, eșuați, incapabili de performanță, inculți, semidocți, analfabeți autodeclarați genii, existau destui stupizi și proști, dar ei rămâneau în limitele lor locale, în grupuri restrânse, neavând acces la mijloacele de comunicare în masă, ca să-și exhibe ura în forme neadecvate. Lumea lor limitată îi cunoștea și îi trata ca atare, drept marginali, nenorociți, bătuți de soartă.

Astăzi, însă, oricine are acces la publicitate. Cel mai bine a exprimat acest lucru marele om de cultură Umberto Eco: „Mijloacele de difuzare în masă dau legiunilor de idioți dreptul să vorbească, pe când odinioară ei vorbeau numai într-un bar, după un pahar de vin, fără să facă rău comunității. După aceasta, ei erau repede reduși la tăcere, dar acum ei au același drept să vorbească precum un câștigător al Premiului Nobel. Este invazia idioților”.

Firește că ne putem pronunța asupra rolului măștii și al vaccinului, dar, când este vorba de decizii, este bine să luăm seama la ceea ce spun specialiștii.

Aceasta nu înseamnă că decidenții trebuie să facă exact ce spun medicii, de exemplu, ci se cuvine să asculte și specialiștii în educație, economie, societate etc.

Basilica.ro: Ce înseamnă „patrie”?

Ioan-Aurel Pop: În sens literal, patria este locul în care s-a născut și a trăit „pater”, adică „tata”, și în care se cuvine să viețuiesc și eu. În sens larg, patria este universul geografic, politic, spiritual, cultural al celor care au rădăcini prin strămoși într-un loc anume. Natural, există și „patrii” de adopție, dar acestea sunt excepții.

Majoritatea oamenilor, de când există societate civilizată și izvoare care să reflecte această societate, se dovedesc legați de locul de naștere prin mii de fire nevăzute, uneori neconștientizate, dar foarte vii. „Patriile” au ajuns să fie teoretizate după Evul Mediu, începând cu Renașterea.

Atunci s-a trecut de la „Republica Creștină” (entitate globală) la „Europa patriilor creștine” (concert al națiunilor europene). Apogeul patriilor a fost în secolul al XIX-lea („Secolul națiunilor”) și începutul secolului al XX-lea, când popoarele, prin lupta lor de emancipare, au sfărâmat în regiunile noastre patru imperii multinaționale (austro-ungar, german, turcesc și rusesc) și când cel mai avansat principiu de drept internațional era autodeterminarea națională.

La o ceremonie de la Universitatea Babeș-Bolyai. Foto: Facebook / Universitatea Babeș-Bolyai

Basilica.ro: Unii consideră azi discursul despre patriotism ca fiind învechit. Cum comentați?

Ioan-Aurel Pop: Patriotismul este acel sentiment care se naște și se afirmă în urma prețuirii de către fiecare a propriei patrii. Până nu demult, patriotismul era socotit o condiție sine qua non a conviețuirii internaționale, după principiul că nu poți iubi lumea în ansamblu fără să-ți iubești mai întâi lumea ta, adică patria ta.

Odată cu globalizarea, au apărut diferite teorii noi despre patriotism, unele fiind născute din grave confuzii gnoseologice, altele din dorința (fără putință) de a schimba lumea, altele pur și simplu din ignoranță.

Mulți oameni politici au preluat astfel de idei din sfera politologiei, sociologiei, filosofiei etc. și au vrut să le transpună repede în practică, adică să distrugă națiunile ca să construiască societatea mondială a viitorului, „poporul muncitor unic”, „guvernul planetar”, „societatea globală” etc.

În mintea lor, succesul globalizării ar fi fost asigurat dacă li s-ar fi interzis indivizilor să mai fie legați de un loc anume, de o limbă anume, de o credință, de obiceiuri, de tradiții etc. Or, acest fel de judeca s-a dovedit complet fals.

Lumea globală se poate naște numai din „concertul națiunilor” și din unirea patriilor. Patriotismul înseamnă iubire și nu ură sau discriminare.

Ură (față de străini) înseamnă xenofobia, iar discriminare (considerarea unor națiuni ca fiind superioare altora, „alese” ca să conducă) înseamnă șovinism.

Aceste uri trebuie stârpite și nu iubirea, adică dragostea de locul nașterii fiecăruia și de colectivitățile legate astfel.

Foto: Alina Bianca Bălan via Facebook / Academia Română

Basilica.ro: Dumneavoastră unde sau cum ați învățat patriotismul?

Ioan-Aurel Pop: Din familie și din școală, ca toată generația mea și ca toate cele care m-au precedat. Primii pași conștienți în viață înseamnă perceperea solului natal, prietenia cu „râul, ramul” (cum zice Eminescu), atașamentul față de cei dragi, față de vorba lor dulce, față de rugăciunea în limba mamei și a bunicii.

Școala ne-a determinat să înțelegem de ce ne iubim și de ce trebuie să ne iubim patria. Sentimentul de iubire de patrie s-a născut prin educația din familie, iar teoretizarea și fortificarea lui s-au înfăptuit prin școală.

Basilica.ro: Povestiți-ne pe scurt un episod mai puțin cunoscut din istoria României care ne oferă învățăminte pentru prezent.

Ioan-Aurel Pop: Nu cu mult înainte de anul 1500, principele Ștefan cel Mare al Moldovei intra într-o conspirație patronată de împăratul („regele romanilor”) romano-german Maximilian I – conducătorul laic al Europei Centrale și Occidentale – cu scopul răsturnării de la putere a Jagiellonilor, mai ales a regelui Ungariei și a regelui Poloniei.

Prin aceasta s-ar fi reechilibrat puterea politică în regiune, Ștefan cel Mare ar fi ajuns să domine, cu aprobarea, sprijinul și oblăduirea Habsburgilor, toată zona, să ajungă efectiv și domn al Țării Românești și „duce”  sau „guvernator” al Transilvaniei, adică „rege al Daciei” (cum este numit într-o sursă contemporană).

Foto credit: Mănăstirea Putna

Tradiția „restituirii” vechii Dacii se dovedește mult mai veche decât momentul Mihai Viteazul sau decât aspirațiile familiei Báthory. Istoria se scrie și se rescrie sub ochii noștri, mereu, pentru că mereu apar izvoare noi, de care sunt pline arhivele și bibliotecile.

Se apreciază, de exemplu, că există cam un milion și jumătate de surse latine despre spațiul nostru și locuitorii lui (elaborate între secolele XI-XIX), din care sunt cunoscute și interpretate cam 10%.

Basilica.ro: Dacă ați avea șansa să propuneți un proiect de țară și asigurarea că se vor face toate eforturile pentru a-l concretiza, care ar fi acela?

Ioan-Aurel Pop: Un proiect de țară nu se face de către un singur om, chiar dacă acela ar fi să fie genial! Noi am avut un foarte bun proiect de țară, pentru anii 1848-1918, făcut de generația noastră revoluționară și aplicat treptat sub domniile lui Cuza, Carol I și Ferdinand I.

Apoi, lucrurile s-au cam învălmășit. Comuniștii aveau prea multe proiecte, pornite pe baze greșite. Azi, s-au elaborat mai multe planuri, grăbite și neaplicate (unele chiar de neaplicat).

Orice proiect de țară democratică trebuie să plece de la educație și sănătate, așezate pe valori (morale creștine), virtuți și încredere. Dacă educația și sănătatea națiunii sunt asigurate, atunci vor merge bine și economia, și politica, și cultura etc.

Basilica.ro: România sau Europa? Ce este Europa?

Ioan-Aurel Pop: Nu se pune problema prin excludere. România și Europa trebuie să meargă împreună. Ca număr al populației (deși țara este în mare criză demografică), între cele 27 de țări, România este pe locul al șaselea (după Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia), ceea ce arată un potențial extraordinar.

Dacă nu vom merge înainte bine integrați în Europa, există pericolul anihilării noastre în spațiul de dominație al „imperiului” răsăritean, ceea ce ar fi o catastrofă pentru acest popor al nostru.

Evident, nici Europa nu ne primește pe un covor roșu, presărat cu petale de trandafiri. Pentru a fi buni europeni, trebuie să ne străduim, să luptăm, să ne dovedim competitivi.

Basilica.ro: Ce este familia?

Ioan-Aurel Pop: Familia este primul univers de viață al oricărui om obișnuit. Secretul succesului educației este familia. Cine nu are șansa să fie educat în familie este, din multe puncte de vedere, infirm sub aspect spiritual.

Familia este formată din mamă (femeie) și tată (bărbat), dar forța educației sănătoase este dată și de bunici, de frați și surori etc. Orice sentiment de rudenie trăit în chip direct întărește apartenența la comunitate și conferă echilibru de viață. Fără familie, societatea riscă să devină o turmă, o adunătură de oameni.

Cu Prințul Charles, când universitatea clujeană i-a acordat acestuia titlul de Doctor Honoris Causa. Foto: Facebook / Universitatea Babeș-Bolyai

Basilica.ro: De ce avem nevoie de preoți și de ce avem nevoie de rugăciune? Cum le-ați explica aceasta unor tineri?

Ioan-Aurel Pop: Preoții sunt tot un fel de părinți pentru mireni. Este vorba de părinți spirituali. Nu degeaba formula simplă de adresare către un preot este „Părinte!”.

Rugăciunea este nu numai calea de a dialoga cu Dumnezeu, cu Sfânta Treime, cu sfinții, ci este și modalitatea de vindecare sufletească și trupească ori de câte ori intervine un dezechilibru, adică un păcat. Iar păcatele noastre sunt, câteodată, multe și grele, fiindcă „nu este om fără de păcat”.

Tinerii de azi sunt mult mai supuși tentațiilor rele decât tinerii din generațiile trecute. Niciodată în ultimele două milenii, societatea nu a fost atât de divizată, de laicizată, de blasfemiatoare.

Fel de fel de grupări întitulate „progresiste”, neomarxiste, anarhiste, ANTIFA etc. tulbură din greu mințile tinerilor. Iar familia și școala nu mai au forța de odinioară, ca să împiedice dezastrul.

Rămâne încă forța Bisericii, împiedicată, însă, și ea să-și îndeplinească misiunea în condiții bune. Tinerii au nevoie de învățători, de modele, de intelectuali autentici, care, ca să aibă succes, trebuie să fie sinceri și să aibă conștiința că îndeplinesc o misiune.

Dogmele și lozincile nu prind deloc la generațiile de astăzi. Explicațiile tainelor vieții trebuie să fie simple și să plece din inimă. Falsul este repede depistat și repudiat de tineri.

Basilica.ro: De ce anume au nevoie cel mai mult tinerii de azi? Și cum le putem oferi acel lucru?

Ioan-Aurel Pop: V-am răspuns la această întrebare prin mai multe gânduri exprimate mai sus. Lumea de azi ne înstrăinează tot mai mult, ne ispitește să trăim în consumism, ne dă unora sentimentul că suntem puternici, demiurgi și că nu mai avem ce să facem cu „aproapele nostru”.

Tinerii, chiar și cei care nu recunosc asta, au nevoie de solidaritate, de vecinătate, de dialog, de candoare, de adevăr, de dreptate, înveșmântate în bine și în iubire. Omul este, prin natura lui, o ființă socială și de aceea trebuie să fie om între oameni. Altminteri își pierde esența de om.

Ca să le putem oferi tinerilor încredere în viață trebuie să știm să le câștigăm încrederea lor în noi, iar pentru aceasta este nevoie de har, de dăruire, de cunoștințe multe și de conștiințe curate.

Manipularea, propaganda, minciuna, spiritul duplicitar sau ideea că „merge și așa” nu au ce să caute într-o astfel de întreprindere delicată de dialog sincer cu tinerii.

Dacă vom pleca de la asemenea premise, tinerii vor simți curățenia noastră sufletească și vor urma îndreptările noastre.” !!! 🙂 🙂 🙂

Sursa :

Alioșa ! 🙂

26 comentarii »

 1. @ ALLL !!!

  A ) Ieri , 24 IANUARIE ,
  la aniversarea a 162 de ani de la UNIREA Principatelor Române,
  MOLDOVA și ȚARA ROMÂNEASCĂ ,
  în marile orașe ale României , dar mai ales la IAȘI ,
  capitala MOLDOVEI de unde în urmă cu 162 de ani a RĂSĂRIT SĂMÂNȚA UNIRII 🙂 🙂 🙂
  ROMÂNII au SĂRBĂTORIT în plină PANDEMIE de COVID-19

  https://stirioficiale.ro/informatii/buletin-de-presa-24-ianuarie-2021-ora-13-00

  în moduri diferite MICA UNIRE !!! 🙂 🙂 🙂
  Momentul cel mai NEPLĂCUT dar și cel mai MEDIATIZAT s-a petrecut la IAȘI iar protagoniști au fost :

  a) primarul PNL(PDL) Mihai Chirică și un PROTESTATAR :

  ” A căutat-o . Ascultați sfaturile specialiștilor , nu ale foștilor securiști ” spunea actorul Victor Rebenciuc , fan PNL(PDL),
  despre fostul ministru, Bogdan STANOEVICI decedat recent din motive doar de DUMNEZEU știute ……….

  – A căutat-o 🙂 spun și eu despre TRASEISTUL de PARTIDE , Mihai Chirică , fost primar PSD-ist al IAȘULUI ,
  trecut anul trecut la PNL(PDL) 😦 😦 😦 și actual primar, care IERI, 24 IANUARIE ,
  la aniversarea a 162 de ani de la Mica Unire a Principatelor Române, MOLDOVA și ȚARA ROMÂNEASCĂ
  sub sceptrul PRIMULUI și ULTIMULUI DOMNITOR ROMÂN-ROMÂN ,Alexandru Ioan CUZA ,
  a dorit cu orice preț să ” IA OCHII LUMII ”
  dar în loc de APLAUZE nemeritate ,
  a PRIMIT un pahar cu IAURT în ochii larg deschiși și fața congestionată de uimire :

  Ca să nu fiu catalogat de ” prietenii mei DELATORII ” 😦 în fel și chip ,
  afirm cu subiect și predicat că SUNT ÎMPOTRIVA acestor fel de IEȘRI necontrolate,
  iar fapta PROTESTATARULUI respectiv a fost SANCȚIONATĂ ” deîndată ” de JANDARMII ministrului PNL(PDL) , Bode :

  b) Senatoarea AUR , Diana Șoșoacă , care a MILITAT pentru UNITATE și eliminarea DEZBINĂRII !!! 🙂 🙂 🙂

  B) În urmă cu două zile , în plină PANDEMIE de COVID-19 , când ROMÂNII somați de Raed Arafat și nu numai , SĂ STEA în CASĂ ,
  culmea tupeului ca să nu spun altceva , un mare șef din Poliția Capitalei ,
  vreo 4 ( PATRU) PROCURORI și un FUGAR din CARANTINĂ ,CHEFUIAU de zor !!! 🙂 😦 🙂
  https://ziaristii.com/adjunctul-sefului-politiei-capitalei-petrecut-ilegal-alaturi-de-alti-doi-politisti-si-doi-procurori-la-hanul-lui-manuc/

  Conform zicalei din popor :
  ” CORB la CORB nu-și SCOATE ochii” ,
  Parchetul de pe lângă Tribunalul București , în loc să se AUTOSESIZEZE ” deîndată” 😦 😦 😦
  critică dur modul în care s-a comunicat public incidentul de la un restaurant din Centrul Vechi,
  afirmând că ştirile difuzate inițial pe baza unui „comunicat indicat a fi emis de către Poliţia Capitalei” au creat
  „impresia eronată că procurorii au participat la o petrecere privată, organizată în întreg localul”.
  În realitate, precizează Parchetul, localul era „deschis publicului”,
  iar cei patru procurori și un ofițer de poliție au fost legitimaţi de agenți ai Poliţiei Sectorului 3,
  fără însă a li se comunica aplicarea vreunei sancţiuni contravenţionale.
  https://m.hotnews.ro/stire/24558911
  Sincer , îi COMPĂTIMESC pe CURAJOȘII agenți ai Poliției Sectorului 3 , care SIGUR vor fi SCOȘI ” țapi ispășitori” !!! 😦 😦 😦

  Interesant de REMARCAT este faptul că pe ministru PNL(PDL) al Administrației și Internelor, Lucian Bode , NU a fost DERANJAT de NERESPECTAREA măsurilor de protecție IMPUSE chiar de guvernul din care face parte , ci de faptul că CINEVA din POLIȚIA subordonată indirect lui și direct indisciplinatului Radu Gavriș, a dat PRESEI imaginile COMPROMIȚĂTOARE !!! 😦 😦 😦

  Ca să-i DETERMINE pe cei vreo 76.000 de POLIȚIȘTI să NU mai PROTEZTEZE ,
  ministrul PNL(PDL) al Administrației și Internelor, Lucian Bode , le-a PROMIS POLIȚIȘTILOR începând chiar cu luna IANUARIE ,
  un SPOR la SALARIU …………………
  https://www.b1.ro/stiri/politica/lucian-bode-76-000-de-politisti-primesc-din-ianuarie-un-nou-spor-sindicatele-ar-trebui-sa-comunice-acest-lucru-357717.html
  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 25/01/2021 @ 8:24 am | Răspunde

 2. @ ALLL !!!

  Comentariu de Aliosa — 25/01/2021 @ 7:00 pm | Răspunde

 3. Mulțumiri pentru postarea acestui interviu. O seară frumoasă vă doresc! 🙂

  Comentariu de Roximoronica — 25/01/2021 @ 8:03 pm | Răspunde

 4. Domnul Ioan-Aurel Pop e o incantare. Daca am fi mai multi ca dumnealui, am fi salvati.

  Comentariu de Cristina Chifu — 25/01/2021 @ 8:44 pm | Răspunde

  • Bună , Cristina ! 🙂
   Domnul Ioan -Aurel Pop este nu numai o ÎNCÂNTARE 🙂
   dar și o mare BINECUVÂNTARE pentru POPORUL ROMÂN !!! 🙂 🙂 🙂
   După mine , mai sunt mulți oameni ca Domnia Sa dar sunt SCÂRBIȚI de POLITICA românească 😦 așa că stau DEOPARTE ! 😦
   Mulțumesc pentru vizită și cele postate ! 🙂
   Toate cele bune ,
   Alioșa ! 🙂

   Comentariu de Aliosa — 26/01/2021 @ 10:17 am | Răspunde

 5. Cand un astfel de om vorbeste despre ignoranta si confuzie pe un palier atat de inalt, ma cam infior. O voce deosebita. Insa nu mi-e deloc clar cat de mult sunt consultati specialistii Academiei. Mi-ar placea sa cred ca da, desi…
  Multumesc pentru articol! O saptamana inspirata sa ai!

  Comentariu de Suzana — 25/01/2021 @ 11:51 pm | Răspunde

  • Bună ziua, Lăcrimioara ! 🙂
   AGRAMAȚII , ignoranții, DEMAGOGII, mincinoșii, IPOCRIȚII, oportuniștii, FRUSTRAȚII și lacomii de politicieni ,
   NU consultă SOMITĂȚILE din Academia Română , ci șefii CLANURILOR interlope !!! 😦 😦 😦
   Mulțumesc pentru vizită și cele postate ! 🙂
   O săptămână BINECUVÂNTATĂ ! 🙂
   Alioșa ! 🙂

   Comentariu de Aliosa — 26/01/2021 @ 10:22 am | Răspunde

 6. @ ALLL !!!

  1) În plină PANDEMIE de COVID-19

  https://stirioficiale.ro/informatii/buletin-de-presa-25-ianuarie-2021-ora-13-00

  tot mai multe categorii sociale din România PROTESTEAZĂ zi de zi și ” pas cu pas” împotriva Lui Klaus WERNER Johannis
  și a guvernului său PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR
  https://4media.info/romania-este-in-colaps-economic-klaus-iohannis-si-guvernul-citu-pregatesc-terenul-pentru-troika/
  pentru NEONORAREA promisiunilor electorale din anul 2020 😦 😦 😦
  și mai ales împotriva măsurilor antipopulare și antiromânești luate de premierul Florin Vasile Cîțu ,
  fosta PDL-istă, acum PNL-ista Raluca Țurcan , ministrul muncii
  https://evz.ro/raluca-turcan-are-o-veste-proasta-pentru-pensionari.html?utm_source=evz&utm_medium=recomandate

  https://evz.ro/guvernul-pus-la-zid-in-fata-ambasadei-sua-fostii-luptatori-baolp-cer-desecretizarea-protocolului-de-la-paris.html

  https://www.stirilekanald.ro/video-protest-la-guvern-sindicalistii-cfr-cer-majorari-de-salarii-si-schimbarea-trenurilor-invechite-20127615

  https://www.stirilekanald.ro/proteste-in-bucuresti-fata-de-inghetarea-salariilor-si-a-pensiilor-militare-20127570

  https://agrointel.ro/173437/ministrul-adrian-oros-plati-despagubiri-aprilie-2021/

  2) Liderii coaliția de guvernare PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR , respectiv Orban, Barna, Cioloș și Hunor ,
  după ce s-au CIONDĂNIT mai bine de o lună de zile pentru ÎMPĂRȚIREA ” ciolanului de ros” oferit de președintele României, Klaus WERNER Johannis ca să
  ” ȚINĂ în AFARA deciziilor politice PE-SE-DE ” NU au găsit nici până la acastă DATĂ o soluţie pentru ca BUGETUL pe anul fiscal 2021/2022
  să se ÎNCADREZE într-un deficit de 7% 😦 😦 😦 în condițiile în care , fostul ministru al finanțelor în guvernul PNL(PDL) condus de Ludovic Orban,
  Florin Vasile Cîțu , actualmente premierul țării , spunea imediat după ajungerea la cârma României cu gura larg dechisă și ochii ieșiți din orbite
  că BUGETUL pe anul 2021 va fi GATA până la sfârșitul anului 2020 !!! 😦 😦 😦

  Nu știu ce decizie va la azi Curtea de Apel București vs.finanțarea campaniei electorale a lyui Traian Băsescu din 2009 ,

  dar MĂ BUCUR SINCER că numele ” JAVREI ORDINARE” și ale Elenei Udrea , vor fi readuse în memoria românilor
  MANIPULAȚI ” cu pas” de propaganda pedelisto-băsisto-penelisto-johannisto-useristoplusisto-udemeristă !!! 🙂 🙂 🙂

  https://www.stiripesurse.ro/dosarul-finantarii-campaniei-electorale-din-2009-a-lui-traian-basescu-ajunge-la-final–procurorul-dna-si-avocatii-prezinta-marti-pledoariile-finale_1610005.html?utm_source=stirilekanald

  3) După lovitura de grație dată de premierul PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR,Florin Vasile Cîțu
  fostului premier PNL(PDL) Ludovic Orban,
  https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/florin-citu-i-a-dat-afara-din-guvern-pe-oamenii-lui-orban-1433229
  la ora când postez aceste rânduri , se DĂ o LUPTĂ ” pe viață și pe moarte” între grupările din PNL(PDL)
  versus NUMIREA noului SECRETAR al guvernului lui Klaus WERNER Johannis !!! 😦 😦 😦
  Ludovic Orban îl vrea pe FOSTUL să CONSILIER personal , Tănase Stamule 😦 😦 😦
  Emil Boc , aripa PNL-iștilor de la Cluj îl vrea pe actualul PREFECT de Cluj 😦 😦 😦
  iar Florin Vasile Cîțu îl vrea pe un fost colaborator de-al său de pe vremea când era ministrul finanțelor !!! 😦 😦 😦
  Sincer , cred că LUPTA pentru funcția de SGG era și mai PALPITANTĂ dacă în HORA CIOLANIADEI intra și USR, PULS și UDMR !!! 🙂 🙂 🙂

  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 26/01/2021 @ 10:25 am | Răspunde

 7. Thanks for sharing this interview❤️😊

  Comentariu de Olivia Ava — 26/01/2021 @ 10:40 am | Răspunde

  • Și eu îți mulțumesc Olivia , pentru vizită și aprecieri !!! 🙂 🙂 🙂
   Toate cele bune ! 🙂
   Alioșa ! 🙂

   Comentariu de Aliosa — 26/01/2021 @ 11:00 am | Răspunde

 8. @ ALLL !!! 🙂 😦 🙂

  INCREDIBIL dar ADEVĂRAT ,
  nici bine Curtea de Apel București nu s-a APUCAT
  de chemarea la BARĂ a Elenei Udrea ca INCULPAT ,
  că CINEVA la 112 a și SUNAT 🙂 🙂
  iar APELUL a fost ” deîndată” SUSPENDAT ,
  iar jandarmii s-au și MOBILIZAT ,
  să găsească presupusa BOMBĂ în PALAT ,
  așa cum CINEVA la 112 a ANUNȚAT …………….
  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 26/01/2021 @ 10:59 am | Răspunde

  • Ce coincidență ciudată 🤔 sigur nu au să găsească nici o bombă 🤔

   Comentariu de Pisicuta Briciola Teletubbies — 26/01/2021 @ 1:41 pm | Răspunde

   • Bine ai ajuns și pe aici, Elena ! 🙂

    Mi-am dat seama încă de la ÎNCEPUT 🙂
    că a fost vorba de o ALARMĂ FALSĂ 😦
    pusă la cale de cineva care a VRUT ,
    ca SENTINȚA să fie AMÂNATĂ ! 😦

    După ce specialiștii au căutat vreo 2-3 ore BOMBA cu pricina,
    procesul ” deîndată” a fost RELUAT
    spre DISPERAEA celor care l-au vrut AMÂNAT !!! 😦 😦 😦

    În CONCLUZIE :
    Cum nu a fost decât o ALARMĂ FALSĂ , nu s-a găsit nici o BOMBĂ ! 🙂

    Alioșa ! 🙂

    Comentariu de Aliosa — 26/01/2021 @ 5:40 pm | Răspunde

    • Eu citesc blogul dumneavoastră cu drag 😮 chiar dacă nu am timp liber așa mult🤗.

     Comentariu de Pisicuta Briciola Teletubbies — 26/01/2021 @ 6:10 pm

    • Mă bucur din toată INIMA ! 🙂
     DUMNEZEU să te OCROTEASCĂ și să te BINECUVÂNTEZE oriunde ai fi !!! 🙂 🙂 🙂
     Am trecut și eu pe la tine în urmă cu câteva ore dar nu am găsit un nou post 😦
     așa că , voi trece pe contul tău de YouTube pentru a posta un clip cu DOUĂ PISICUȚE superbe !!! 🙂 🙂 🙂

     Alioșa !!! 🙂 🙂 🙂

     Comentariu de Aliosa — 26/01/2021 @ 7:59 pm

    • Noi acum postăm pe pagina 4. ♥️Briciola Teletubies ♥️că doar video postăm avem doar patru pagini pe blog 😂🤗. Pe a cincea pagină vom scrie povestea pisicuței 😮e un mic blog, doar pentru ea.

     Comentariu de Pisicuta Briciola Teletubbies — 26/01/2021 @ 8:05 pm

    • 😹 mulțumim frumos pentru video 🤗

     Comentariu de Pisicuta Briciola Teletubbies — 26/01/2021 @ 8:32 pm


    • Acesta este un video in limba italiană unde explică , de ce testele sunt false.

     Comentariu de Pisicuta Briciola Teletubbies — 26/01/2021 @ 8:35 pm

    • Mulțumesc pentru INFORMAȚIILE date de care SIGUR voi ține seama ! 🙂
     Seară plăcută și-apoi , o noapte liniștită, Elena ! 🙂
     Alioșa ! 🙂

     Comentariu de Aliosa — 26/01/2021 @ 8:24 pm

    • Mulțumim frumos ☺️ . Asemenea.

     Comentariu de Pisicuta Briciola Teletubbies — 26/01/2021 @ 8:57 pm

    • Bună, Elena ! 🙂
     De vei accesa linkul de mai jos , vei avea o frumoasă surpriză !!! 🙂 🙂 🙂
     https://amintiriamintiri.wordpress.com/2021/01/26/epigrame/comment-page-1/#comment-2507 !!! 🙂 🙂 🙂
     Alioșa ! 🙂

     Comentariu de Aliosa — 26/01/2021 @ 9:00 pm

 9. @ ALLL !!! 🙂 🙂 🙂

  Pentru Doamnele , Domnișoarele și Domnii care au vizitat acest POST drag mie, au dat like și au comentat ,
  pe lângă mulțumirile sincere , le dedic un VIDEOCLIP pe care l-am vizionat în urmă cu 7 ani ,
  exact în 26 IANUARIE, 2014 !!! 🙂 🙂 🙂

  Vizionare plăcută !!! 🙂 🙂 🙂
  Cu stimă și respect,
  Alioșa ! 🙂

  Comentariu de Aliosa — 26/01/2021 @ 8:22 pm | Răspunde

 10. Ce frumos danseaza !!! Multumim pentru video! Va dorim o seara frumoasa si linistita ❤🤗

  Comentariu de Pisicuta Briciola Teletubbies — 27/01/2021 @ 11:12 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mulțumesc WordPress.com/

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: