Alioşa ” File de Jurnal ”

28/04/2021

La mijloc de SĂPTĂMÂNA MARE , o altfel de postare !!!

Filed under: generale — Aliosa @ 11:02 pm

Motto:

SCRISOARE PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI Anul Mântuirii 2021 PENTRU CINE MAI ÎNVIAZĂ ASTĂZI HRISTOS sau DESPRE RESETAREA LUMII de Doar Ortodox

† SEBASTIAN

Episcopul Slatinei și Romanaților,

Clerului și credincioșilor din ținuturile Oltului și Romanaților

SCRISOARE PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI

Anul Mântuirii 2021

PENTRU CINE MAI ÎNVIAZĂ ASTĂZI HRISTOS

sau

DESPRE RESETAREA LUMII

Preacuvioși și preacucernici părinți,

Preacuvioase maici și iubiți credincioși,

Anul trecut, Hristos a înviat „doar pentru câțiva angajați ai bisericilor”. Doar lor li s-a mai îngăduit să se apropie de sfintele lăcașuri ca să ia sfânta lumină, potrivit rânduielii bisericești. Că măsurile restrictive luate atunci de către autorități au fost abuzive și ilegale, s-a dovedit ulterior în instanță. Că au fost ineficiente, a demonstrat-o parcursul anului ce a urmat, cazurile de contaminare cu noul Coronavirus înmulțindu-se tot mai mult, în loc să scadă. Că au fost discriminatorii, s-a văzut prin comparație cu aglomerațiile zilnice din magazine și din mijloacele de transport, de pe litoral vara și de la cele două scrutine electorale din toamnă. Astfel încât, privind acum în urmă, la un an de la cel mai trist Paști de după uciderea Domnului Hristos, interzicerea slujbelor – până și în aer liber –a fost, dacă nu o mostră de grosolană rea credință, atunci o crasă dovadă de amatorism instituțional.

Dreptmăritori creștini!

După ce s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au căzut din cer, îngerii cei răi și-au construit propria lor „împărăție” – o împărăție a răului și a întunericului. Furioși pe Domnul pentru că n-au putut ajunge și ei ca El, s-au răzbunat pe făptura Sa – pe om. Pe acesta l-au corupt, încă din vremea în care se afla el în grădina raiului, și au căutat permanent să și-l ia aliat în această „construcție” a răului.

Așa au apărut, peste veacuri, împărății care mai de care mai dornice de putere și de stăpânire, dar care s-au năruit la fel cum apăruseră, pentru că „n-au umblat în căile Domnului” (Deut. 10, 12). Priviți pe harta lumii cum a „migrat”, în decursul veacurilor, puterea marilor imperii dinspre est spre vest – de la China antică și Persia înspre America de astăzi -, străbătând tot globul pământesc, fără ca oamenii să se fi săturat vreodată de… „pământ”!

De ce, dragii mei, se dorește această resetare a lumii? De ce, adică, se vrea „demolarea” celei de acum și „construirea” alteia? De ce se urmărește globalizarea lumii pe alte baze decât cele naturale, biologice, normale, tradiționale?

Pentru că lumea aceasta nu este atât de ușor de „controlat”?…

Pentru că „tronul” ei este deja ocupat de un STĂPÂN, iar cei ce se pretind noii ei conducători nu se mulțumesc cu locurile din spate?

– „zis-a cel nebun în inima sa: nu este Dumnezeu!” (Psalm 13, 1);

– „cel ce voiește să fie întâi între voi să se facă slugă tuturor!” (Mc. 10, 44);

– „mai lesne este a trece cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în Împărăția Cerurilor” (Lc. 18, 25)?

Ce au parlamentarii europeni cu familia naturală, normală, firească? Ce le-o fi venit să interzică cel mai sfânt nume de pe pământ – după cel al lui Dumnezeu și al sfinților Lui -, acela de MAMĂ? Chiar nu se mai putea conduce lumea în condițiile unei mame naturale și ale unui tată biologic? Ne trebuiau numaidecât părinți „amestecați” și biologie falsificată? Nu vi se pare halucinant ca în luna martie a acestui an, în pragul așa-zisului val trei al pandemiei, când o lume întreagă aștepta măsuri eficiente de combatere a virusului Corona, Parlamentul European să se arate preocupat taman de… interzicerea cuvintelor „mamă”, „tată”, „gen masculin”, „gen feminin” ș.a.? Acestea sunt prioritățile Europei? Ce legătură este între pandemie și ideologia aceasta – pe cât de sinistră, pe atât de agresivă?!

Și atunci, pentru cine mai înviază, în lumea aceasta, Hristos?

Socotesc că doar pentru aceia care mai cred, încă, în El și în Împărăția Lui, în valorile și în Legea Lui; pentru cei conștienți că omul nu-I va putea lua niciodată locul lui Dumnezeu, că nu va putea construi nicicând o lume mai bună decât cea pe care a zidit-o El, câtă vreme Dumnezeu este Binele Suprem, Care a creat lumea și S-a jertfit pe Sine pentru ea din iubire.

Cum va arăta o lume construită pe ideologie, în loc de iubire? Pe dorință de stăpânire, în loc de slujire responsabilă a semenilor? Pe război economic, în loc de solidaritate umană? Pe forme extreme de autoritarism, în loc de democrație autentică sau teocrație? Pe corectitudine politică, în locul unor politici oneste și cu adevărat corecte? Pe teroare instituțională și control, în loc de conviețuire fraternă și empatie cu poporul?…

Să avem nădejde neclintită în Hristos Domnul, Care a biruit moartea, căci acesta este sensul sărbătorii de astăzi – biruința morții și viața cu El. Să trăim în litera și duhul învățăturii Lui și să sperăm în ajutorul și ocrotirea Sa, valori și daruri pe care nimeni și niciodată nu le va putea răpi de la noi!

Hristos a înviat!

† SEBASTIAN

Episcopul Slatinei și Romanaților” !!! 🙂 🙂 🙂

Sursa :

https://doarortodox.com/2021/04/28/scrisoare-pastorala-la-invierea-domnului-anul-mantuirii-2021-pentru-cine-mai-inviaza-astazi-hristos-sau-despre-resetarea-lumii/

Pastorala de Paște a P.F. Daniel :

† DANIEL

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR, MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
LOCŢIITORUL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI
ŞI
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICULUI CLER
ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR

HAR, BUCURIE ŞI PACE DE LA DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS,
IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI!

Hristos a înviat!

„Hristos este Întâiul-Născut din morţi (Coloseni 1, 18);
începătură a învierii celor adormiţi (1 Corinteni 15, 20)”

Preacuvioși şi Preacucernici Părinți,
Iubiți credincioși şi credincioase,

Taina Crucii şi Taina Învierii Domnului Iisus Hristos au fost profețite de prorocii Vechiului Testament, iar Sfinţii Apostoli, ucenici şi martori ai lui Hristos Cel Răstignit şi Înviat, le-au mărturisit ca fiind adevăruri mântuitoare şi dătătoare de viaţă.

Ei au văzut împlinită profeția lui Isaia care, cu sute de ani înainte, fiind inspirat de Duhul Sfânt şi văzând duhovniceşte cu anticipație pătimirile şi rănile lui Hristos Cel Răstignit a spus, rezumând taina legăturii dintre Jertfă şi Înviere: „[…] prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat” (Isaia  53, 5).

Sfinţii Apostoli şi Evangheliști, conștienți fiind de importanţa Jertfei şi a Învierii lui Hristos, prevestite de Hristos Însuşi „înaintea lor”, au transmis cu fidelitate cuvintele Lui în scrierile lor. Astfel, după Înviere, ucenicii amintindu-şi cuvintele tainice ale Domnului Iisus Hristos, prin care prevestea Pătimirile, Moartea şi Învierea Sa, le vor interpreta din perspectiva „plinirii” Scripturilor.

Faptul că Iisus „a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Corinteni 15, 4) arată nu doar o simplă informaţie cronologică, ci are o semnificație teologică.

În acest sens, Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei consemnează cuvintele profetice ale Mântuitorului Iisus Hristos: „precum a fost Iona în pântecele chitului trei zile şi trei nopți, aşa va fi şi Fiul Omului în inima pământului trei zile şi trei nopți” (Matei 12, 40).

Sfântul Evanghelist Marcu notează, de asemenea, cuvintele lui Iisus: „Fiul Omului trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat de bătrâni, de arhierei şi de cărturari şi să fie omorât, iar după trei zile să învieze” (Marcu 8, 31).

Sfântul Evanghelist Luca evocă acelaşi adevăr descoperit de Iisus: „Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze din morţi a treia zi” (Luca 24, 44-46; cf. 24, 6-7).

Iar Sfântul Ioan Evanghelistul, după ce vorbeşte în mod alegoric despre dărâmarea şi rezidirea templului în trei zile, spune: „Deci, când S-a sculat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că aceasta o spusese şi au crezut Scripturii şi cuvântului pe care îl spusese Iisus” (Ioan 2, 22).

Astfel, moartea şi Învierea lui Iisus sunt prezentate ca o împlinire a unui plan al lui Dumnezeu de mântuire a lumii de păcat şi moarte, plan în care moartea lui Iisus este liber acceptată de El.

De altfel, pe când era împreună cu ucenicii Săi şi îi învăţa, Iisus le-a spus: „Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, fiindcă Eu îmi dau viaţa, ca iarăşi să o iau. Nimeni nu o ia de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi o dau. Putere am ca să o dau şi putere am iarăşi să o iau. Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu” (Ioan 10, 17-18).

Înţelesul morţii lui Iisus ca jertfă liber acceptată sau ca dăruire de Sine pentru viaţa lumii este exprimat în Liturghia euharistică ortodoxă prin cuvintele: „în noaptea în care (Iisus) a fost vândut – sau, mai degrabă, când El Însuşi S-a dat pe Sine pentru viaţa lumii […]”[1].

Sfântul Evanghelist Luca ne arată că Domnul Iisus Hristos Cel Înviat din morţi a călătorit cu ucenicii Săi, Luca şi Cleopa, pe drumul spre Emaus şi le-a tâlcuit lor ceea ce prevestiseră Sfintele Scripturi despre Moartea şi Învierea Sa (cf. Luca 24, 13-32).

Din felul în care Iisus tâlcuiește ucenicilor Sfintele Scripturi, înţelegem faptul că Dumnezeu are un plan al mânuirii lumii, al eliberării ei de păcat şi de moarte. Acest plan se va realiza prin Fiul Său Cel veşnic, Care S-a făcut Om pentru a mântui omenirea întreagă (cf. Luca 24, 46; 1 Corinteni 15, 20-25).

Din acest motiv, Biserica Ortodoxă consideră că Persoana lui Iisus Hristos, Fiul veşnic şi Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu, este centrul spiritual de convergență al cărților Vechiului Testament scrise de Moise, Profeți şi Psalmist, încât Vechiului Testament era pedagog sau călăuză către Hristos, după cum spune Sfântul Apostol Pavel (cf. Galateni 3, 24).

Continuarea pe :

În final de postare , având în vedere faptul că peste3 ( trei) zile este 1MAI , urez din toată inima CLASEI MUNCITOARE din ” România lucrului bine făcut”

un sincer și călduros La Mulți Ani !!! 🙂 🙂 🙂

Alioșa .

13 comentarii »

 1. @ ALLL !!!

  Pentru astăzi, 29 aprilie, în Sfânta și Marea Zi Joi ( DENIA MARE)

  am reținut cele mai importante ȘTIRI ale momentului :

  1) PRIMA știre extraordinară pe care o APLAUD din toată INIMA ,vine de la frații români de peste PRUTUL străbun și este detaliată cu subiect și predicat pe :

  https://www.dw.com/ro/pre%C8%99edintele-maia-sandu-a-dizolvat-parlamentul-pe-11-iulie-vor-avea-loc-alegeri-anticipate/a-57366337

  2) A DOUA știre de ” râsu-plânsu” vine din partidul lui Klaus WERNER Johannis , PNL(PDL) și arată solide dovezi scrise și publicate de site-urile de știri din România
  cât de IPOCRIȚI , DEMAGOGI și MANIPULATORI sunt unii lideri din PNL(PDL) -ul condus de cel care în 2014 …
  ” Cine-i generalul……”

  și care a scos în stradă ULTRAȘII galeriilor echipelor de fotbal din București aflați de-a lungul anilor în RĂZBOI TOTAL cu JANDARMII
  și pe #reziștii lui Cioloș, Barna, Voiculescu și nu numai ,să țopăie-n Piața Universității și să strige-n gura mare ,
  ” Cine nu sare ,nu vrea schimbare ” !!! 😦 😦 😦

  CONCRET ,
  cu toate că DNA le-a întocmit DOSARE PENALE ,DOI peneliși ce conduc județul IAȘI ,
  președintele Consiliului Județean Alexe , penelistul Costel Alexe
  și primarul fost PSD, acum PNL(PDL)-ist Mihai Chirică , primarul IAȘULUI

  https://spotmedia.ro/stiri/politica/se-cer-anticipate-la-iasi-unde-sefii-pnl-au-fost-inculpati-penal-sunt-lipsiti-de-orice-credibilitate

  sunt APĂRAȚI cu multă înverșunare , culmea IPOCRIZIEI , de colegul lor penelist ,
  Virgil Guran ,
  liderul grupului parlamentar PNL(PDL) din SENAT ,
  nimeni altul decât cel SCĂPAT de PUȘCĂRIE de………….,
  TRAGEREA de TIMP pentru ca faptele lui penale să fie PRESCRISE 😦 😦 😦
  lucru care din păcate s-a și realizat !!! 😦 😦 😦

  DETALII suficiente despre TRECUTUL PENAL al actualului senator-politruc ( PNL(PDL)
  se găsesc din abudență pe :

  https://adevaruldesprevirgilguran.blogspot.com/?fbclid=IwAR3cgKcv215WufFoUklR8UThzOhuo296iteQJaINxKTRBhZgKOWEeGdunCA

  https://romanialibera.ro/politica/institutii/in-parlament-s-au-strecurat-27-de-condamnati–arestati–incompatibili-si-cercetati-penal–cine-sunt-ei–287053

  De unde se vede că TITLUL videoclipului de mai jos este de mare actualitate ! 😦
  ” Care-i OM, și care-i CÂINE” ??? 😦 😦 😦

  3) Cu ocazia Zilei Veteranilor de Război , din toată inima mea de pensionar militar cu gradul de COLONEL în RETRAGERE ,
  urez un sincer și călduros La Mulți Ani , multă sănătate , bătrânețe liniștită
  și VIAȚĂ cât mai lungă celor 2600 de VETERANI din Al Doilea Război Mondial care mai sunt în VIAȚĂ la ora aceasta !!! 🙂 🙂 🙂

  Pentru cei.cele care NU ȘTIU , îi informez că la 29 aprilie , în fiecare an, se sărbătoreşte,
  Ziua Veteranilor de Război,
  zi instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1222/2007!!! 🙂 🙂 🙂
  În data de 29 aprilie , an de an ,toate garnizoanele din ţară au loc ceremonii militare şi religioase la monumentele dedicate eroilor din cel de-Al Doilea Război Mondial ( 1939-1945) , adunări solemne ale asociaţiilor de veterani de război, spectacole şi activităţi de îngrijire a monumentelor şi cimitirelor eroilor ! 🙂
  Din păcate ,
  din cauza DESFIINȚĂRII în IUNIE 2003 a Regimentului de Pontonieri ” Eftimie Croitoru” pentru că așa au CERUT cei din Alianța Nord Atlantică( NATO) ca să ACCEPTE aderarea ROMÂNIEI la NATO , orașul de pe malul Dunării bătrâne nu mai poate organiza ca în trecut CEREMONIA MILITARĂ dedicată Zilei Veteranilor de Război ! 😦

  Și tot din păcate , VETERANII de RĂZBOI ,
  mai ales în ultimii ani ,
  au fost UMILIȚI ” pas cu pas” 😦 😦 😦
  chiar de cei/cele care ar fi trebuit să se ÎNCLINE cu supușenie în fața Domniilor Lor :

  https://in-cuiul-catarii.info/author/neacsum

  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 29/04/2021 @ 8:46 am | Răspunde

 2. Bună ziua, Alioșa! 🙂

  Îți doresc o zi de joi binecuvântată cu realizări în toate domeniile!
  Sănătate cât cuprinde ție și soției tale!

  Comentariu de AureliaAlbAtros — 29/04/2021 @ 12:05 pm | Răspunde

  • Bună seara , Aurelia ! 🙂
   Superbă imaginea sus postată !!! 🙂 🙂 🙂
   Numai un suflet generos ca al tău putea alege o așa FRUMUSEȚE de imagine ! 🙂
   Sincer, sunt profund mișcat ! 🙂
   Mulțumim frumos pentru URĂRILE făcute ! 🙂
   Și noi îți dorim SĂNĂTATE și SĂRBĂTORI PASCALE binecuvântate !!! 🙂 🙂 🙂
   Cu stimă și respect necondiționat ,
   Alioșa ! 🙂

   Comentariu de Aliosa — 29/04/2021 @ 6:49 pm | Răspunde

 3. @ ALLL !!!

  1) Degeaba a apelat președintele României, Klaus WERNER Johannis
  la Patriarhul BOR , ÎPS Daniel ca preoții să se implice în propaganda PRO-VACCINARE !!! 🙂 😦 🙂

  https://www.activenews.ro/stiri/IPS-Teodosie-Nu-ma-vaccinez-pentru-ca-nu-am-nevoie%3B-ma-impartasesc-zilnic-si-vaccin-mai-mare-ca-asta-mai-puternic-nu-este-altul.-Pentru-Covid-i-am-mai-ajutat-pe-preoti-cu-medicamente-de-la-domnul-George-Becali-Arbidol-si-Ivermectina-166562

  2) Versus campania de vaccinare dusă de miniștrii și politrucii ” GuWERNERu” lui PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR ,
  doar scene de ” râsu-plânsu” !!! 🙂 😦 🙂

  https://www.activenews.ro/stiri/Dupa-ce-au-cerut-ajutor-Bisericii-pentru-vaccinare-guvernantii-au-primit-tot-sprijinul-de-la-industria-jocurilor-de-noroc.-Gheorghe-Piperea-Mai-ramane-sa-vedem-reclame-provaxxin-de-la-firmele-de-video-chat-166578

  https://vrabiute.blog/2021/04/29/politica-salamului/

  3) Pentru persoanele virtuale ( nu le NOMINALIZEZ , dar ele ȘTIU că eu le ȘTIU) 🙂
  care mă ACUZĂ virtual precum cel ” născutpelistaneagră” și care mai cred că am ce am PE-NE-LIȘ-TII ( pedeliști) și
  cu TRASEIȘTII de partide precum fostul PRIMAR PSD de Iași , acum tot PRIMAR de Iași dar în tabăra lui Johannis&Oban&Cîțu
  le sugerez să acceseze link-ul :

  https://adevarul.ro/news/politica/mihai-chirica-simt-intr-un-grav-pericol-sper-justitia-nu-faca-cabinetele-partid-spuna-gresit-atunci-iesi-demisia-public-1_608aa1d25163ec427182b6c3/index.html

  iar pentru persoanele virtuale care mai CRED în #reziștii lui Dan Julien Cioloș & Dan Barna& Vlad Vasile Voiculescu și alții ca ei ,
  postez spre CITIRE și ANALIZĂ temeinică dar musai IMPARȚIALĂ , link-ul :

  https://adevarul.ro/news/politica/deputat-usr-am-obosit-trag-maneca-partidul-leadership-ul-usr-plus-uraste-nicusor-dan-sugerez-sa-si-bage-mintile-cap-1_608ad0b45163ec4271841de8/index.html

  De unde se VEDE că NU EU am ce am cu ei 😦
  ci ei au ce au de ÎMPĂRȚIT între ei !!! 😦 😦 😦

  4) Fie ca seara de Sfânta Mare Zi JOI să fie una BINECUVÂNTATĂ 🙂

  pentru toate CITITOARELE și CITITORII aceste postări și care așteaptă cu multă bucurie și pioșenie

  ÎNVIEREA Domnului IISUS HRISTOS și Sfintele PAȘTI !!! 🙂 🙂 🙂

  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 29/04/2021 @ 6:40 pm | Răspunde

 4. sereno fine settimana

  Comentariu de newwhitebear — 29/04/2021 @ 10:47 pm | Răspunde

  • Buongiorno e buon venerdi , Gian Paolo ! 🙂
   Grazie per il tuo augurio,
   soprattutto perché, in ROMANIA nel fine settimana,
   gli ortodossi romeni, me compreso,
   festeggiano la PASQUA ortodossa !!! 🙂 🙂 🙂

   Alioșa ! 🙂

   Comentariu de Aliosa — 30/04/2021 @ 7:01 am | Răspunde

 5. @ ALLL !!!

  Incredibil dar adevărat 😦
  oamenii din ” GuWERNERu”l lui Johannis după ce au constatat
  că LĂMURIREA de către oamenii lui a românilor să meargă la VACCINAT
  ” pas cu pas” și lamentabil a EȘUAT ,
  la MANELIȘTI! din gașca lui Dan Mocanu au apelat 😦
  nimeni altul decât cel la ÎNCHISOARE cu EXECUTARE condamnat 🙂 🙂 🙂
  https://www.cancan.ro/dani-mocanu-condamnat-la-6-luni-de-inchisoare-cu-executare-pentru-incitare-la-ura-dupa-o-melodie-cu-mesaj-dur-impotriva-femeilor-20413480
  pentru că , pe FEMEI le-a insultat și discriminat ,
  în spațiul virtual printr-un clip la CNCD 😦 pe bună DREPTATE reclamat 🙂 🙂 🙂
  de către FEMEILE din ROMÂNIA care au considerat ,
  că MANELISTUL este un individ de rahat !!! 😦 😦 😦

  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 30/04/2021 @ 9:00 am | Răspunde

 6. Sarbatori fericite pentru toata familia , Aliosa , si numai de bine !

  Comentariu de david ionel romulus — 30/04/2021 @ 9:45 am | Răspunde

  • Bună Dimineața, David Ionel Romulus ! 🙂
   Sincer, am rămas plăcut surprins și în aceleași timp profund mișcat de vizita și urarea făcute 🙂
   mai ales că, din motive cu totul inexplicabile , dialogul nostru virtual a încetat de foarte mult timp ! 😦
   Sărbători PASCALE și FAMILIEI tale indiferent unde vei fi în Ziua ÎNVIERII Domnului IISUS HRISTOS 🙂 🙂 🙂
   și în Ziua Sfintelui PAȘTI !!! 🙂 🙂 🙂
   Cu multă bucurie ,
   Alioșa ! 🙂

   Comentariu de Aliosa — 01/05/2021 @ 7:32 am | Răspunde

 7. @ ALLL !!!

  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 01/05/2021 @ 8:28 am | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mulțumesc WordPress.com/

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: