Alioşa ” File de Jurnal ”

17/06/2021

” România educată” sau România manipulată ? Punctul pe ”I”/73.

Filed under: generale — Aliosa @ 9:03 pm

Motto :

” Andrei Marga

” Cine educă pe cine?

Scris de Andrei Marga in 14 iunie 2021 la 11:17, in Politics

Când s-a lansat lozinca „România educată”, reacția cunoscătorilor a fost aspră. Pretenția de proiect era fără acoperire, fiind vizibil o improvizație. Un profesor vorbea despre un „moment trist” în educația din România. Altul a emis un calificativ grav, încât nu-i de redat. Un dascăl spunea că „degeaba așteptați, nu este pricepere”. Personal, am fost izbit de ofensa din titlu (chiar întreaga Românie nu este educată?) și am pus întrebarea: „Cine educă pe cine?”.

Nu se poate cita vreo persoană competentă care să fi girat improvizația.

Dar ea a fost plasată brusc în miliardele pe care România le preia, prin granturi cu cofinanțare și împrumuturi cu dobândă, în programul „Recovery and Resilience” al Uniunii Europene.

Dacă tot nu a ieșit ceva în șapte ani de mandat, ce mai contează încă un abuz?

Desigur, este o întrebare de cetățeni maturi dacă trebuie cheltuiți bani pe o improvizație – nici măcar validată în vreo dezbatere publică, responsabilă. Sau dacă, nu cumva, cineva priceput ar trebui să dea oase, carne și viață unui proiect având ca temă Educația. În definitiv, nicio țară a Uniunii Europene nu aruncă miliarde pe vorbe.
In plus, acum se poate observa și ignoranța din spatele lozincii, trecută obsesiv în documentul „redresării și rezilienței” trimis de „guvernul meu” la Bruxelles. Nu mai insist pe erorile de traducere, deoarece sunt evidente.

Când vorbesc de prezența Educației în acest document nu trec, firește, peste constrângerile ce rezultă din scopul programului Uniunii Europene. Dar am în vedere câteva imperative.

Primul este acela de a scoate educația națională din adânca criză în care a ajuns în ultimul mai bine de un deceniu, pe care pandemia a adâncit-o.

Al doilea este de a servi o schimbare în bine – ceea ce de ani buni nu poate fi decât o nouă reformă. Admit că „guvernul meu” nu are capacitatea unei reforme, dar cred că s-ar cuveni ceva pe direcția ei.

Al treilea are în vedere ca interesul public să fie servit.

Din nefericire, în România actuală se ajunge la o păcălire astfel încât unii încasează banii, iar dezvoltarea în interes public râmâne spre zero.

Al patrulea imperativ este acela ca democrația să înainteze.
Nimeni la Bruxelles nu ar contrazice aceste imperative. De altfel, Educația a rămas în competența națională. Ceea ce preconiza Spiru Haret în 1903 – o educație care să servească „dezvoltarea socială și nevoile sufletești” – se împiedică acum în incapacitatea decidenților autohtoni.
Dar să privim documentul „guvernului meu” la partea întitulată „România educată”. Scopul declarat este „creșterea capacității de reziliență a sistemului educational prin modernizarea infrastructurii și a dotării aferente”. Nu se poate contesta importanța infrastructurii moderne și a dotării corespunzătoare. În orice caz, eu nu o contest! Nu aș putea-o face, mai ales că în mandatul de ministru al educației naționale (deciziile sunt reunite în A. Marga, Anii reformei 1997-2000, 2006) s-au lansat programele cheie pe infrastructură, ca „Reabilitarea școlilor”, „Construcțiile universitare”, „Roedunet”, „Echiparea cercetării din universități”, „Informatizarea școlilor”, etc., care au continuat.
Dar, citind ce s-a trimis la Bruxelles, prima impresie este că cei care au scris partea Educație nu cunosc educația din România actuală. Dacă chiar vrei să o schimbi, nu poți ocoli întrebarea: care-i sunt lacunele?

Ca să fim sinceri, România se confruntă acum, și în Educație, cu neajunsuri mai grave ca oricând în secolul actual.

Reducerea nivelului școlarizării și al studiilor, deprofesionalizarea accelerată a populației, inclusiv ca urmare a celei mai mari emigrații dintr-o țară în timp de pace, fraudarea masivă a certificatelor și diplomelor, slăbirea profesioniștilor de vârf în multe domenii, slaba formare continuă, nevoia reprofesionalizării pentru lumea postpandemică sunt doar câteva. Nu mai insist că multe țări se preocupă deja de „profesiile viitorului”.
Niciodată la elevii și studenții din România „fuga de sistemul national de educație” nu a fost mai mare, iar, acum, ia amploare trecerea elevilor de la școli publice, la “privat”.

Sunt două rezultate ale degradării educației din țară și ale justificatei nemulțumiri a tineretului și părinților.
Peste toate, însă, poți moderniza infrastructura și dotările, dar, dacă nu schimbi organizarea, nu actualizezi conținuturile și nu institui selecția necoruptă a valorilor, nu iese ceva. În câte locuri dotarea este super, dar rezultatele sunt mici?Îmi amintesc că după inaugurarea celei mai moderne construcții universitare din țară, care a fost în primul deceniu al actualului secol Facultatea de Științe Economice de la Universitatea „Babes-Bolyai”, rectorul Universității din Viena, care era oaspetele meu, văzând modernitatea la vârf a echipării din facultate, m-a întrebat dacă în ea se și lucrează. I-am răspuns, tot ironic, că nu l-am invitat doar la o expoziție. Privind azi retroactiv și văzând precaritatea nivelului din facultate, îi dau dreptate reputatului coleg. Într-adevăr, a fost o expoziție promițătoare, care a intrat, din păcate, în organizări corupte și pe mâini nepotrivite.

Programul pe Educație trimis de „guvernul meu” la Bruxelles este organizat pe șase teme:

„educația timpurie”;

„autonomia unităților de învățământ preuniversitar”;

„reforma bacalaureatului”;

„digitalizarea educației”;

„standarde de siguranță și calitate în preuniversitar”;

„reforma guvernanței în preuniversitar”.

Nu discut proprietatea termenilor, căci, în general, în „România educată” noțiunile se amestecă precum alunele în sac. Ele nu sunt înțelese.
În treacăt fie spus, aici nu sunt reforme, ci, mai curând, reglementări, eventual ajustate. Or, nu se poate ocoli adevărul că România actuală are nevoie de reforme propriu-zise. Nici legislația generală a educației, nici decidenții și selecția personalului, nici funcționarea și prestația unităților și universităților, nici structura și folosirea calificărilor, nici alte chestiuni hotărâtoare nu mai sunt în regulă.

Desigur că „guvernul meu” nu poate tăinui situația în care a fost adusă educația din România în zilele noastre.

De pildă, s-au ratat țintele din proiectul „Europa 2020” al Uniunii Europene, înainte de pandemie.

România a fost adusă la abandon școlar de 15,3%, la situația în care doar 37% dintre copiii de la țară urmează învățământul terțiar, 40% dintre copiii de 15 ani sunt „analfabeți functional”, foarte mulți absolvenți nu s-au putut angaja, abia în jur de 50% dintre cadrele didactice pot folosi online-ul, la ultimul loc la „educația timpurie”.

Nici nu se amintește distrugerea unică „reușită” de decidenți în pandemie, când peste 300 de mii de elevi nu au învățat mai nimic vreme de un an. Nici faptul că cel puțin 30% dintre elevi fac acum meditații contracost. Sau că România are astăzi cel mai mic consum de carte pe cap de locuitor din Europa. Se poate adăuga, tot ca exemplu, situația din universități, care s-a deteriorat încât toate sunt întrecute, de pildă, de universitatea din Minsk.

Oricare cetățean are dreptul să întrebe: Cine a adus aici educația din România? Știm bine că de șapte ani s-a promis, s-au făcut abuzuri, s-a cerut dispariția de partide rivale, s-a recurs la condamnări politice, ca nicăieri în Europa! Iar acum se oferă dezastrul!? Decidenții actuali sunt diletanți și distrug, iar apoi forțează un program european ca să nu se vadă dauna! Oare România se împrumută nu pentru dezvoltare, ci ca să plătească incompetența?
Să parcurgem, însă cele șase „reforme”.

Cu toată bunăvoința, nu se poate evita observația că fiecare are carențe profesionale care te pun pe gânduri. Iată câteva exemple.

Totul începe cu o autoflatare privind „educația timpurie”.

Tema acesteia s-a pus demult, uneori în termeni precum „educație preșcolară” sau alții, care acopereau și „early childhood education” și „early child care”. Consiliera mea pe domeniu a și fost numită ulterior expert în sistemul ONU. A te ocupa de „educația timpurie” poate veni, firește, în întâmpinarea dorinței multor părinți. Numai că acest capitol putea fi altul dacă s-ar fi discutat cu practicienii din domeniu.
Optica rudimentară răzbate mereu din improvizația însăși. Ca să dau doar un exemplu: „lipsa de echitate” din învățământ nu se reduce la „diferențele de calitate și ratele ridicate de părăsire a școlii”, cum se spune în încropeala „guvernului meu”. De respectiva lipsă țin și corupția, nepotismul și deciziile eronate.

Sau, ca un alt exemplu, se dau ca obiective actuale ceea ce s-a rezolvat de multă vreme. De pildă, școala în schimburi s-a desființat oficial deja în 1998. Programul „Relansarea învățământului rural” (2000) ar fi trebuit continuat, mai ales că el începuse să folosească milioane de dolari din împrumut. „Învățământul Profesional și Tehnic” avea deja în 2000 o realizare salutată în Europa, iar responsabila domeniului din ministerul pe care l-am condus a fost numită în fruntea unui institut european. Cine a distrus realizări, încât acum trebuie reinventate, pentru alte împrumuturi?

A doua zisă „reformă” privește „autonomia unităților de învățământ”.

Subiectul este vechi și a dus la reglementările din 1998-2000, care se pot citi și astăzi. Atunci s-a acordat nu doar autonomie universitară (despre care „guvernele mele” nici nu mai vorbesc!), ci și autonomie liceelor, școlilor profesionale și unităților de performanță. Dar și aici se dovedește că autorii nu stăpânesc noțiunile. Ei reduc autonomia la identificarea riscurilor! Ce scriu ei denotă incultură instituțională – mai larg, necunoaștere.
„Inovația” cu care se vine aici este înființarea „Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) – o altă găselniță pentru a pompa banii spre clientelă. Este ca și cum ai crea instituția numită Mecanismul de Stârnire a Vântului Prielnic! Nu mai vorbesc de abuzul finanțării substanțiale a unor instituții sterpe – eventual pentru a le dota cu jacuzzi sau alte năzbâtii!
Se vede bine că în România actuală se adâncește maladia angajării de programe în scop pecuniar, cu idei puține și cu realizări și mai puține. Totul este ca aceste programe să aducă bani cuiva – chiar dacă populația este cea care va plăti din greu. S-a întețit pasiunea pentru bani nemunciți, chiar fraudați. A scăzut însă pasiunea de a construi pentru societate!

A treia „reformă” privește „ruta profesională completă”.

Aici, destul de repede, se susține cu aplomb ceea ce contrazice practica cvasiuniversală: „curriculumul școlar depinde de redefinirea standardelor profesionale, care este un proces greoi și de durată”. Or, curriculumul are oriunde o ancorare mult mai complexă.
Se pune acum accent pe „învățământul dual” – care este demult inițiat, fie și sub alți termeni. Chestiunea s-a pus în mișcare deja în 1999, având în vedere experiența reușită din alte țări. Se ridică aici întrebarea: de ce autoritățile nu l-au organizat deja? Germania a dovedit continuu utilitatea „învățământului dual”!

Se face caz de cele zece „consorții parteneriale regionale”, ce reunesc școli, licee, universități, unități productive. Nu este deloc o idee nouă! Ea a fost propusă de unii directori și rectori în 1999 și este soluția aplicată în regiuni din Franța. Întrebarea care se pune din capul locului este simplă: celelalte școli, licee și universități ce fac?

Unde este „egalitatea de șanse”?

Franța a putut face consorții cu succes căci nu are fracturile sociale și decalajele uluitoare din România de azi.
„Liceele agricole” au fost luate acum ca pivot al schimbării agriculturii. Ideea este de dinainte de 1989. S-a și lucrat în această direcție, cu intermitențe cauzate în ultimul deceniu și jumătate de nepriceperea decidenților. Dar este discutabil dacă liceele agricole pot să-și asume asemenea răspundere. Și nu are rost să se arunce acum praf în ochi, câtă vreme PNRR nu-i sprijină pe fermierii existenți.


În general, dotările din PNRR ar trebui să presupună dezvoltarea de industrii indigene.

Numai că încropeala „guvernului meu” lasă șanse infime pentru aceasta. Dotările le transferă pe scară mare altor industrii.
A patra „reformă” este „digitalizarea educației”.

Orice țară care se dezvoltă își pune în ordine digitalizarea. Dar și aici vine îngustimea abordării. De exemplu, „formarea continuă” este plasată în „programul de formare a competențelor digitale”, ca și cum s-ar reduce la aceasta. De fapt, ar trebui lucrat la formarea nu doar a competențelor, ci și a culturii abordării digitale. Altfel, degeaba ai competențe, dacă nu ai cultura digitală și pregătirea pentru a o fructifica creativ.

Universităților li se alocă domeniul „tehnologiilor emergente”. Am înființat, între altele, Institutul de Tehnologie (detaliat în A. Marga, Anii înnoirii. Reforma universității clujene, 2016) pentru că facultățile de științe care nu generează tehnologii, nu mai au cum să conteze. Dar, o privire doar „tehnologică” asupra educației nu dă rezultate. Iar dacă tot se vor „Centre Universitare pentru Transformare Digitală”, cum se preconizează, de ce nu se merge explicit până la capăt, cu o reorganizare universitară, de care România are nevoie?


La „reforma” a cincea este vorba de „standarde de siguranță și calitate”.

Se poate ușor obiecta că siguranța și calitatea țin, totuși, de realități diferite. În plus, oricât de importantă este siguranța clădirilor, ea intră și în răspunderea altor instituții. Obiectivul explicit aici este „reziliența campusurilor”. Nu sunt, însă, și alte reziliențe?

A șasea „reformă” este „guvernanța în preuniversitar”.

Era acum ocazia unei regândiri a sistemului – căci multe țări revăd aproape toate organizările în vederea unui nivel mai înalt de performanță. Dar, în limbajul încropelii, „guvernanța” este confundată cu administrația, ca apoi să fie redusă la adecvarea profesiilor la piață. Se vrea acum „management descentralizat”, dar acesta s-a aplicat începând cu 1998, doar că acum se redescoperă.

Nu există, la „guvernul meu”, nici cunoșterea educației și nici capacitatea de a o ameliora! Se și operează, de pildă, cu prejudecata demult infirmată că stabilirea standardelor rezolvă problemele. De cincisprezece ani se spune aceasta și nu s-a ajuns la rezultat. Problemele din educație sunt nu doar de standarde și aplicarea lor, ci și profesionale, juridice, sociale, etice.
În rezumat, osatura în încropeala „guvernului meu” o formează, de fapt, idei ciupite din reformele 1968, 1997-2000 și din măsuri ulterioare. Nimic nou! Toate au fost deja elaborate în programe de demult. Nu este în sine rău să se continue astfel de idei, după ce se pricep, căci sunt validate. Dar nu ar fi trebuit să se fi gândit ceva și în ultimii douăzeci de ani?

Desigur, se poate continua reforma din 1997-2000. Dar, în situația în care a fost adusă educația din România în zilele noastre, reparațiile și completările nu mai sunt rezolvări propriu-zise. O nouă abordare competentă este necesară, precum oxigenul.
Întrebarea cine educă pe cine se pune acut în România actuală. Numai că, odată cu degradarea sesizabilă a tot mai multor instituții din țară, la care asistăm de peste un deceniu, se pune și întrebarea: cine în România actuală decide pentru cine?

Fapt este că în educație se pregătesc inițiative îndrăznețe în Europa, în SUA și în China. Amintesc aici doar Raportul Back to the Future of Education. Four Scenarios for Schooling (OECD, Paris, 2020), care își asumă explicit premise neobișnuite. Anume, că nu este un singur drum spre viitor, că după Covid-19 trebuie văzute nu doar cele ce ar putea veni, ci și cele la care nu ne așteptăm și că educația are de legat optici ce vin dinspre patru nivele ale educației: „timpurie”, „școlară”, „a adulților” și „continuă”.

Documentul OECD este unul „tehnocratic”, așa cum lansează multe organizații internaționale. Încă se înțelege greu că ființa umană este cea care trebuie să conteze, iar educația nu este altceva decât a o cultiva pentru performanță. În accepțiunea internațională, însă, „tehnocratic” este, totuși, altceva decât înțeleg la noi inși care aruncă naivilor scientismul, ca un fel de nouă ideologie. De aceea, documentul Back to the Future, dar și altele, ar putea stimula o reflecție la noi, pentru a nu se rămâne la incultura improvizațiilor și încropelilor actuale pe Educație.
”http://www.andreimarga.eu” .

Sursa :

http://www.corectnews.com/politics/cine-educ-pe-cine

Iar în final de postare-REPUBLICARE ,

o ȘTIRE super tare !!! 🙂 🙂 🙂

Judecători

Mona-Maria PIVNICERUNumită judecător de Senatul României (2013), pentru un mandat de 9 ani.Daniel-Marius MORARNumit judecător de Preşedintele României (2013), pentru un mandat de 9 ani.
Livia-Doina STANCIUNumită judecător de Preşedintele României (2016), pentru un mandat de 9 ani.Marian ENACHENumit judecător de Senatul României (2016), pentru un mandat de 9 ani.
VARGA AttilaNumit judecător de Camera Deputaţilor (2016), pentru un mandat de 9 ani.Elena-Simina TĂNĂSESCUNumită judecător de Preşedintele României (2019), pentru un mandat de 9 ani.
Cristian DELIORGANumit judecător de Senatul României (2019), pentru un mandat de 9 ani.Gheorghe STANNumit judecător de Camera Deputaților (2019), pentru un mandat de 9 ani.

Astăzi , 17 iunie 2021 , Curtea Constituțională a României ( CCR) a deliberat și anunțat cu subiect și predicat
că majoritatea parlamentară formată din PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR ,
în graba ei de a CONTROLA ” pas cu pas” Societatea Română de Televiziune ( SRTv) și Societatea Română de Radiodifuziune ( SRR) a purces ” deîndată” la numirea ca DIRECTORI GENERALI interimari
pe Ramona Săseanu , propusă de PNL(PDL) la Societatea Română de Televiziune (SRTv )
și pe Liviu Popescu , propus de USR-PLUS ,la Societatea Română de Radiodifuziune ( SRR) !!! 😦 😦 😦

Pentru persoanele virtuale care au UITAT voit sau întâmplător , reamintesc că pe 11 mai, 2021,
după ce majoritatea parlamentară PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR a RESPINS ” pe REPEDE ÎNAINTE”
RAPOARTELE de ACTIVITATE
și conturile de execuție bugetară pe anii 2017-2019 ale SRTv și SRR ,
RESPINGERE care a dus la
DEMITEREA imediată a Consiliilor de Administrație ale celor două SOCIETĂȚI comerciale de STAT
au purces CONTRAR prevederilor constituționale la VOTAREA cu 237 voturi ” pentru ” și 134 ” împotrivă ”
ca directori generali interimari pe Ramona Săseanu la SRTV şi pe Liviu Popescu la SRR !!!
Numai că………………..,
” GHINION ” 🙂 🙂 🙂
pentru coaliția parlamentară a lui Klaus WERNER Johannis :

 • CCR le-a DEMONSTRAT că au ÎNCĂLCAT ” pas cu pas” CONSTITUȚIA și LEGILE în VIGOARE
  versus numirea directorilor generali interimari ai SRTv și SRR 😦 😦 😦 și ca urmare , se va face o altă numire …………….

Care nu mă crede pe ” cuvânt de blogger” , să apeleze la motorul de căutare ” GOOGLE” și se va convinge ” deîndată” !!!

Alioșa .

10 comentarii »

 1. @ ALLL !!! 😦 😦 😦

  Pentru astăzi, 18 iunie, o singură ȘTIRE din care REIESE cu subiect și predicat 😦
  că între cei din PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR care ,la GUVERNAREA României s-au COCOȚAT 😦
  prin voința expresă a lui Klaus WERNER Johannis cel pe ” PE-SE-DE” OFTICAT 😦 😦 😦

  Guvernul lui Johannis PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR , condus de Florin Vasile Cîțu ,duce ” pas cu pas” ROMÂNIA în sapă de lemn ! Punctul pe ”I”/67 .


  deși ALEGERILE PARLAMENTARE din 6 decembrie 2020 le-au PIERDUT 🙂
  DISENSIUNILE și lupta pentru ” CIOLAN” continuă ” pas cu pas” 😦 😦 😦
  sub privirea atentă a unui TRĂDĂTOR de NEAM și ȚARĂ !!! 😦 😦 😦

  CONCRET :

  Fostul ministru userist , Vlad Vasile Voiculescu a plecat de mult de la conducerea Ministerului Sănătății 🙂 🙂 🙂

  Ce nu știu românii despre fostul ministru al sănătății, Vlad Vasile Voiculescu , omul susținut de fostul premier Dacian Julien Cioloș și nu numai. Punctul pe ” I”/65 !!!


  dar ideile lui de a avea ACCES la SACUL cu BANI PUBLICI , NUUU !!! 😦 😦 😦
  Succesoarea lui la conducerea M.S. , userista Ioana Mihăilă ,ÎI URMEAZĂ ” pas cu pas” sfaturile și,
  împreună cu ministrul investițiilor fondurilor europene ,
  useristul Cristian Ghinea au STRECURAT pe ȘESTACHE în PNRR-ul lui Johannis& Cîțu ,
  prevederea versus ÎNFIINȚAREA unei Agenții pentru Investiții în Infrastructura de Sănătate ,
  care va FUNCȚIONA PARALEL cu Compania Națională de Administrare a Investițiilor în România (CNAIR) !!! 😦 😦 😦
  CREDULII vor CREDE că respectiva măsură ar fi BENEFICĂ pentru SĂNĂTATRA ROMÂNILOR 😦
  dar în REALITATE este vorba nu despre cei vreo 40 de MILIOANE de EURO necesari pentru CONSULTANȚĂ și studii de fezabilitate ,
  ci de GESTIONAREA a vreo DOUĂ miliarde de EURO prevăzuți în PNRR , BANI pe care Ghinea&Mihăilăși gașca lor de useristo-plusiști 😦
  VOR să-i ÎMPARTĂ între ei prin ONG-urile lor care se vor OCUPA de CONSULTANȚĂ și STUDII de FEZABILITATE !!! 😦 😦 😦

  ÎNTREBAT cu subiect și predicate despre ÎNFIINȚAREA dubioasei AGENȚII 😦 😦 😦
  președintele Camerei Deputaților și al PNL(PDL) a spus :

  – „Nu există o decizie în Coaliție pentru acest subiect.
  Banii ar trebui să fie gestionați de autoritățile locale, nu de Ministerul Sănătății.
  Totul a fost făcut de Ghinea fără să ne anunțe” !!! 😦 🙂 😦

  De unde se VEDE pentru a NU ȘTIU câta OARĂ că în coaliția de guvernare PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR ,
  ” INTERESUL poartă FESUL ” 😦 😦 😦
  iar CEARTA celor din ” GuWERNERu” lui KWI pentru ” CIOLAN” 😦 CONTINUĂ ” pas cu pas” !!! 😦 😦 😦

  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 18/06/2021 @ 9:16 am | Răspunde

 2. Bună dimineața, Alioșa!✌️🍵🕊️
  Tortul este posibil în această guvernare, din păcate.
  Îți doresc o zi de vineri frumoasă și un sfârșit de săptămână binecuvântat! 🤗☀️🍀

  Comentariu de AureliaAlbAtros — 18/06/2021 @ 10:56 am | Răspunde

  • Bună seara , Aurelia ! 🙂
   Din păcate , ai perfectă DREPTATE ! 😦
   Această guvernare formată pe ” repede înainte ” de președintele României ,Klaus WERNER Johannis ,
   din PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR , adică , culmea NESIMȚIRII , sfidând ” pas cu pas” DEMOCRAȚIA ,CONSTITUȚIA și EGEA ELECTORALĂ 😦 😦 😦 din partidele care au PIERDUT alegerile PARLAMENTARE din 6 decembrie 2020
   ESTE în STARE de ORICE iar ÎNCERCAREA de a o ÎNLOCUI pe RENATE WEBER de la instituția AVOCATULUI POPORULUI este ÂNCĂ o DOVADĂ în PLUS ! 😦 Numai că ,
   ” GHINION” 🙂 🙂 🙂
   CCR a RESPINS făcătura penelisto-pedelisto-useristo-plusisto-johannistă :
   https://www.romaniatv.net/renate-weber-primita-cu-aplauze-in-fata-institutiei-avocatului-poporului-diana-sosoaca-multumim_5575273.html
   Și mai GRAV , actuala adunătură politică de la Palatul Victoria are în AGENDA ei de lucru doar AUSTERITATE pentru ROMÂNII de rând 😦 😦 😦
   și BUNĂSTARE pentru ei , clientela lor politică și multinaționalele care funcționează în ” Grădina Maicii Domnului ” .
   Mulțumesc frumos pentru URARE 🙂
   dar la mine , astăzi ,a PLOUAT aproape TOATĂ ZIUA 😦 în reprize scurte dar CONSISTENTE , cu pauze mici între reprize ! 😦
   La ora când postez aceste cuvinte , PLOUĂ, plouă , PLOUĂ !!! 😦 🙂 😦
   Un sfârșit de săptămână cu bucurii și POSTURI SUPERBE ! 🙂
   Alioșa ! 🙂

   Comentariu de Aliosa — 18/06/2021 @ 9:23 pm | Răspunde

 3. Buna ziua Aliosa !
  Namiloiul a venit la putere in urma analizei facuta din afara tarii.
  Au fost siguri ca arogantul o sa faca orice pentru a satisface dorintele dusmanilor care vor sa acapareze tot bunul Romaniei gratuit.
  ”Marele scriitor ” a dus de nas fraierii din tara care din prea multa slugarniciie i-au ridicat osanale iar catre cei ce au intuit si nu s-au lasat spalati pe creier au ridicat insulte si tot felul de invective.
  Cu „Romania educata” a reusit sa mai pacaleasca naivii si platitii in diferite feluri pentru a atrage la vot numarul dorit care alaturat voturilor furate sa-l mai puna pe scaunul din palat inca 5 ani.
  Eu de fel nu sunt pesimista dar cu actuala guvernare nu cred ca mai scapa tara asta vanduta cu totul iar pe noi terminandu-ne definitiv.
  Faptul ca nimeni nu indrazneste sa adune tot poporul sa-i trimita la plimbare pe acesti agenti platiti pentru distrugerea Romaniei arata ca securistii spala fara intrerupere creiere in asa fel ca omul sa nu mai poata intreprinde nimic in apararea sa.
  Parca a aruncat cu praf de nesimtire peste tot.
  Ma tem ca nici Curtea Constitutionala nu o sa aiba zile multe cu ticalosii astia.
  Totul se face pe la spate si ilegal si nimeni nu face nimic .
  Este strigator la cer si neputinta mea ma doare in tot corpul.
  Dumnezeu este singurul nostru ajutor si scapator de nenorocirea ce s-a abatut peste noi ca o pecingine care se intinde „pas cu pas”.

  Comentariu de Beta — 18/06/2021 @ 3:19 pm | Răspunde

  • PS !!! 🙂 🙂 🙂
   Cum ” GRABA strică TREABA ” 😦
   răspunsul la comentariul de mai sus , în loc să fie AICI , a ajuns la nr.crt. 5 ……………..

   Comentariu de Aliosa — 19/06/2021 @ 7:23 pm | Răspunde

 4. sereno fine settimana

  Comentariu de newwhitebear — 18/06/2021 @ 6:46 pm | Răspunde

 5. Bună seara, Anda ! 🙂
  1) Încep cu SFÂRȘITUL comentariului tău PERTINENT și la OBIECT ! 🙂
  Cele TREI PISICUȚE cu fir de TRANDAFIR roșu în lăbuțe 🙂
  m-au ” dat gata” 🙂 iar soția a PLÂNS de bucurie când a văzut superba imagine și urarea din final ! 🙂
  Ți-am mai spus în urmă cu multe luni de zile că ADOR PISICUȚELE și mă opresc mereu din drum pentru a MÂNGÂIA și VORBI cu PISICUȚELE ce-mi ies în cale !!! 🙂 🙂 🙂
  Soția nu numai că le IUBEȘTE 🙂 dar le și HRĂNEȘTE pe cele cu care se ÎNTÂLNEȘTE când pleacă de acasă prin oraș cu treburi curente sau la plimbare ,căci are asupra ei în permanență BOBIȚE de 2-3 feluri ! 🙂
  2) Pentru partea cu CCR , fac următoarele precizări :

  ” Statutul judecătorilor Curții Constituționale
  Curtea Constituţională este alcătuită din 9 judecători, numiţi pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit.
  Din cei 9 judecători,
  trei sunt numiţi de Camera Deputaţilor,
  trei de Senat
  şi trei de Preşedintele României.

  Componenţa Curţii se înnoieşte cu o treime din numărul judecătorilor din 3 în 3 ani,
  fiecare din autorităţile competente să efectueze numirile desemnând câte un judecător.
  Aplicarea acestui sistem de înnoire periodică a fost asigurată, la înfiinţarea Curţii, prin numirea primilor judecători pe durate de 3, 6 şi 9 ani,
  pentru fiecare din aceste durate fiind desemnat, în mod corespunzător, câte un judecător din fiecare grupă.

  Judecătorii Curţii trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competenţă profesională
  şi o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.
  Aceste exigenţe i-au conferit Curţii Constituţionale privilegiul de a se fi impus, încă de la constituire, prin prestigiul de care s-au bucurat judecătorii săi.

  Judecătorii sunt independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe durata acestuia.
  După numire, ei depun individual, în faţa Preşedintelui României şi a preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului,
  jurământul de credinţă, moment de la care începe exerciţiul mandatului lor.
  Prima Curte a depus acest jurământ la data de 6 iunie 1992.
  Ultima depunere a jurământului a avut loc la datele de 9 şi respectiv 15 iunie 2010.

  Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată,
  cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul juridic superior.
  Totodată, judecătorilor le este interzis să facă parte din partide politice.
  Judecătorii Curţii sunt obligaţi, prin lege, să-şi îndeplinească funcţia cu imparţialitate şi în respectul Constituţiei
  şi să se abţină de la orice activitate sau manifestare contrare independenţei şi demnităţii funcţiei lor.

  Ei se bucură de imunitate şi nu pot fi traşi la răspundere pentru opiniile şi voturile exprimate la adoptarea soluţiilor.

  Judecătorii Curţii nu pot fi arestaţi sau trimişi în judecată penală decât cu aprobarea biroului permanent al Camerei care i-a numit
  sau a Preşedintelui României, după caz.

  Preşedintele Curţii Constituţionale este egal în grad cu preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
  iar ceilalţi judecători cu vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.” .
  Sursa :
  https://www.ccr.ro/prezentare-generala/statutul-judecatorilor/

  Opinia mea :
  Conform celor sus postate în GHILIMELELE de rigoare cu precizarea SURSEI 🙂
  rezultă cu subiect și predicat următoarele :
  1. CCR este POLITIZATĂ și ca atare , face jocul POLITICULUI ! 😦
  2. JUDECĂTORII CCR nu vor fi TRIMIȘI NICIODATĂ în JUDEATĂ din simplul motiv că TRIMITEREA lor este la cheremul celor care I-AU NUMIT !! 😦 😦
  CONCRET :
  INDIFERENT de DECIZIILE luate ,cei 9 JUDECĂTORI ai CCR nu vor putea fi ARESTAȚI sau TRIMIȘI în judecată decât
  cu APROBAREA biroului permanent al Camerei care i-a NUMIT sau cu APROBAREA președintelui României , Klaus WERNER Johannis !!! 😦 😦 😦
  Si cum MAJORITATEA parlamentară PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR formată de Johannis LUCREAZĂ numai și numai în INTERESUL ei 😦
  SLABE SPERANȚE ca vreun JUDECĂTOR de la CCR să aibă ceva de suferit ! 😦
  Ca atare ,
  cele DOUĂ JUDECĂTOARE numite la CCR personal de către Klaus WERNER Johannis care au SEMNAT pe 8 IUNIE 2021
  ( VEZI la finalul PDF-ului de mai jos ) :

  Dă clic pentru a accesa Decizie_390_2021.pdf

  știind foarte bine care este STATUTUL lor , vor sta liniștite și fericite ,
  gândindu-se doar la ZIUA când în CONTUL lor BANCAR vor fi VIRAȚI o GROAZĂ de BANI din BANUL PUBLIC doar pentru faptul că au făcut JOCUL POLITICULUI !!! 😦 😦 😦

  3) Cât privește prima parte a comentariului , sunt de ACORD 100% cu toate cele postate cu curaj și demnitate ! 🙂
  SINCER , pe profesorașul de fizică din orașul unde am ÎNVĂȚAT meseria ARMELOR și am devenit OFIȚER al ARMATEI ROMÂNIE
  l-am ” CITIT” încă din vremea când din NIMENI a devenit președintele PNL și candidatul USL la președinția României !!! 😦 😦 😦

  – Klaus Werner Johannis, președintele ROMÂNIEI ???


  De atunci și până în zilele noastre , am PUBLICAT zeci de ARTICOLE personale și zeci de postări-REPUBLICĂRI despre ” marele scriitor” 🙂 🙂 🙂
  încât , a menționa AICI toate URL-urile acelor POSTURI de pe BLOGUL de față 🙂
  cât și de pe My Blog

  ROMÂNI , măcar în „ Săptămâna Patimilor ” TREZIȚI-VĂ !!! Nu vă mai lăsați păcăliți de TRĂDĂTORII de NEAM și ȚARĂ !!!


  mi-ar trebui mai mult de DOUĂ ORE , și cum meciul de fotbal din turneul final al EURO 2020

  Turneul Final al Campionatului European de Fotbal ,” EURO 2020 ”se joacă și pe stadionul ” ARENA NAȚIONALĂ” dar fotbaliștii echipei naționale de FOTBAL a României ,privesc meciurile la televizor……….


  dintre SCOȚIA și ANGLIA ce se dispută la LONDRA și se transmite la televizor stă să înceapă ,
  mă opresc aici ,
  nu înainte de a-ți dori din toată inima multă SĂNĂTATE 🙂 🙂 🙂
  și un sfârșit de săptămână BINECUVÂNTAT !!! 🙂 🙂 🙂
  Cu cea mai înaltă considerațiune ,
  Alioșa ! 🙂

  Comentariu de Aliosa — 18/06/2021 @ 9:36 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mulțumesc WordPress.com/

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: