Alioşa ” File de Jurnal ”

17/06/2021

” România educată” sau România manipulată ? Punctul pe ”I”/73.

Filed under: generale — Aliosa @ 9:03 pm

Motto :

” Andrei Marga

” Cine educă pe cine?

Scris de Andrei Marga in 14 iunie 2021 la 11:17, in Politics

Când s-a lansat lozinca „România educată”, reacția cunoscătorilor a fost aspră. Pretenția de proiect era fără acoperire, fiind vizibil o improvizație. Un profesor vorbea despre un „moment trist” în educația din România. Altul a emis un calificativ grav, încât nu-i de redat. Un dascăl spunea că „degeaba așteptați, nu este pricepere”. Personal, am fost izbit de ofensa din titlu (chiar întreaga Românie nu este educată?) și am pus întrebarea: „Cine educă pe cine?”.

Nu se poate cita vreo persoană competentă care să fi girat improvizația.

Dar ea a fost plasată brusc în miliardele pe care România le preia, prin granturi cu cofinanțare și împrumuturi cu dobândă, în programul „Recovery and Resilience” al Uniunii Europene.

Dacă tot nu a ieșit ceva în șapte ani de mandat, ce mai contează încă un abuz?

Desigur, este o întrebare de cetățeni maturi dacă trebuie cheltuiți bani pe o improvizație – nici măcar validată în vreo dezbatere publică, responsabilă. Sau dacă, nu cumva, cineva priceput ar trebui să dea oase, carne și viață unui proiect având ca temă Educația. În definitiv, nicio țară a Uniunii Europene nu aruncă miliarde pe vorbe.
In plus, acum se poate observa și ignoranța din spatele lozincii, trecută obsesiv în documentul „redresării și rezilienței” trimis de „guvernul meu” la Bruxelles. Nu mai insist pe erorile de traducere, deoarece sunt evidente.

Când vorbesc de prezența Educației în acest document nu trec, firește, peste constrângerile ce rezultă din scopul programului Uniunii Europene. Dar am în vedere câteva imperative.

Primul este acela de a scoate educația națională din adânca criză în care a ajuns în ultimul mai bine de un deceniu, pe care pandemia a adâncit-o.

Al doilea este de a servi o schimbare în bine – ceea ce de ani buni nu poate fi decât o nouă reformă. Admit că „guvernul meu” nu are capacitatea unei reforme, dar cred că s-ar cuveni ceva pe direcția ei.

Al treilea are în vedere ca interesul public să fie servit.

Din nefericire, în România actuală se ajunge la o păcălire astfel încât unii încasează banii, iar dezvoltarea în interes public râmâne spre zero.

Al patrulea imperativ este acela ca democrația să înainteze.
Nimeni la Bruxelles nu ar contrazice aceste imperative. De altfel, Educația a rămas în competența națională. Ceea ce preconiza Spiru Haret în 1903 – o educație care să servească „dezvoltarea socială și nevoile sufletești” – se împiedică acum în incapacitatea decidenților autohtoni.
Dar să privim documentul „guvernului meu” la partea întitulată „România educată”. Scopul declarat este „creșterea capacității de reziliență a sistemului educational prin modernizarea infrastructurii și a dotării aferente”. Nu se poate contesta importanța infrastructurii moderne și a dotării corespunzătoare. În orice caz, eu nu o contest! Nu aș putea-o face, mai ales că în mandatul de ministru al educației naționale (deciziile sunt reunite în A. Marga, Anii reformei 1997-2000, 2006) s-au lansat programele cheie pe infrastructură, ca „Reabilitarea școlilor”, „Construcțiile universitare”, „Roedunet”, „Echiparea cercetării din universități”, „Informatizarea școlilor”, etc., care au continuat.
Dar, citind ce s-a trimis la Bruxelles, prima impresie este că cei care au scris partea Educație nu cunosc educația din România actuală. Dacă chiar vrei să o schimbi, nu poți ocoli întrebarea: care-i sunt lacunele?

Ca să fim sinceri, România se confruntă acum, și în Educație, cu neajunsuri mai grave ca oricând în secolul actual.

Reducerea nivelului școlarizării și al studiilor, deprofesionalizarea accelerată a populației, inclusiv ca urmare a celei mai mari emigrații dintr-o țară în timp de pace, fraudarea masivă a certificatelor și diplomelor, slăbirea profesioniștilor de vârf în multe domenii, slaba formare continuă, nevoia reprofesionalizării pentru lumea postpandemică sunt doar câteva. Nu mai insist că multe țări se preocupă deja de „profesiile viitorului”.
Niciodată la elevii și studenții din România „fuga de sistemul national de educație” nu a fost mai mare, iar, acum, ia amploare trecerea elevilor de la școli publice, la “privat”.

Sunt două rezultate ale degradării educației din țară și ale justificatei nemulțumiri a tineretului și părinților.
Peste toate, însă, poți moderniza infrastructura și dotările, dar, dacă nu schimbi organizarea, nu actualizezi conținuturile și nu institui selecția necoruptă a valorilor, nu iese ceva. În câte locuri dotarea este super, dar rezultatele sunt mici?Îmi amintesc că după inaugurarea celei mai moderne construcții universitare din țară, care a fost în primul deceniu al actualului secol Facultatea de Științe Economice de la Universitatea „Babes-Bolyai”, rectorul Universității din Viena, care era oaspetele meu, văzând modernitatea la vârf a echipării din facultate, m-a întrebat dacă în ea se și lucrează. I-am răspuns, tot ironic, că nu l-am invitat doar la o expoziție. Privind azi retroactiv și văzând precaritatea nivelului din facultate, îi dau dreptate reputatului coleg. Într-adevăr, a fost o expoziție promițătoare, care a intrat, din păcate, în organizări corupte și pe mâini nepotrivite.

Programul pe Educație trimis de „guvernul meu” la Bruxelles este organizat pe șase teme:

„educația timpurie”;

„autonomia unităților de învățământ preuniversitar”;

„reforma bacalaureatului”;

„digitalizarea educației”;

„standarde de siguranță și calitate în preuniversitar”;

„reforma guvernanței în preuniversitar”.

Nu discut proprietatea termenilor, căci, în general, în „România educată” noțiunile se amestecă precum alunele în sac. Ele nu sunt înțelese.
În treacăt fie spus, aici nu sunt reforme, ci, mai curând, reglementări, eventual ajustate. Or, nu se poate ocoli adevărul că România actuală are nevoie de reforme propriu-zise. Nici legislația generală a educației, nici decidenții și selecția personalului, nici funcționarea și prestația unităților și universităților, nici structura și folosirea calificărilor, nici alte chestiuni hotărâtoare nu mai sunt în regulă.

Desigur că „guvernul meu” nu poate tăinui situația în care a fost adusă educația din România în zilele noastre.

De pildă, s-au ratat țintele din proiectul „Europa 2020” al Uniunii Europene, înainte de pandemie.

România a fost adusă la abandon școlar de 15,3%, la situația în care doar 37% dintre copiii de la țară urmează învățământul terțiar, 40% dintre copiii de 15 ani sunt „analfabeți functional”, foarte mulți absolvenți nu s-au putut angaja, abia în jur de 50% dintre cadrele didactice pot folosi online-ul, la ultimul loc la „educația timpurie”.

Nici nu se amintește distrugerea unică „reușită” de decidenți în pandemie, când peste 300 de mii de elevi nu au învățat mai nimic vreme de un an. Nici faptul că cel puțin 30% dintre elevi fac acum meditații contracost. Sau că România are astăzi cel mai mic consum de carte pe cap de locuitor din Europa. Se poate adăuga, tot ca exemplu, situația din universități, care s-a deteriorat încât toate sunt întrecute, de pildă, de universitatea din Minsk.

Oricare cetățean are dreptul să întrebe: Cine a adus aici educația din România? Știm bine că de șapte ani s-a promis, s-au făcut abuzuri, s-a cerut dispariția de partide rivale, s-a recurs la condamnări politice, ca nicăieri în Europa! Iar acum se oferă dezastrul!? Decidenții actuali sunt diletanți și distrug, iar apoi forțează un program european ca să nu se vadă dauna! Oare România se împrumută nu pentru dezvoltare, ci ca să plătească incompetența?
Să parcurgem, însă cele șase „reforme”.

Cu toată bunăvoința, nu se poate evita observația că fiecare are carențe profesionale care te pun pe gânduri. Iată câteva exemple.

Totul începe cu o autoflatare privind „educația timpurie”.

Tema acesteia s-a pus demult, uneori în termeni precum „educație preșcolară” sau alții, care acopereau și „early childhood education” și „early child care”. Consiliera mea pe domeniu a și fost numită ulterior expert în sistemul ONU. A te ocupa de „educația timpurie” poate veni, firește, în întâmpinarea dorinței multor părinți. Numai că acest capitol putea fi altul dacă s-ar fi discutat cu practicienii din domeniu.
Optica rudimentară răzbate mereu din improvizația însăși. Ca să dau doar un exemplu: „lipsa de echitate” din învățământ nu se reduce la „diferențele de calitate și ratele ridicate de părăsire a școlii”, cum se spune în încropeala „guvernului meu”. De respectiva lipsă țin și corupția, nepotismul și deciziile eronate.

Sau, ca un alt exemplu, se dau ca obiective actuale ceea ce s-a rezolvat de multă vreme. De pildă, școala în schimburi s-a desființat oficial deja în 1998. Programul „Relansarea învățământului rural” (2000) ar fi trebuit continuat, mai ales că el începuse să folosească milioane de dolari din împrumut. „Învățământul Profesional și Tehnic” avea deja în 2000 o realizare salutată în Europa, iar responsabila domeniului din ministerul pe care l-am condus a fost numită în fruntea unui institut european. Cine a distrus realizări, încât acum trebuie reinventate, pentru alte împrumuturi?

A doua zisă „reformă” privește „autonomia unităților de învățământ”.

Subiectul este vechi și a dus la reglementările din 1998-2000, care se pot citi și astăzi. Atunci s-a acordat nu doar autonomie universitară (despre care „guvernele mele” nici nu mai vorbesc!), ci și autonomie liceelor, școlilor profesionale și unităților de performanță. Dar și aici se dovedește că autorii nu stăpânesc noțiunile. Ei reduc autonomia la identificarea riscurilor! Ce scriu ei denotă incultură instituțională – mai larg, necunoaștere.
„Inovația” cu care se vine aici este înființarea „Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) – o altă găselniță pentru a pompa banii spre clientelă. Este ca și cum ai crea instituția numită Mecanismul de Stârnire a Vântului Prielnic! Nu mai vorbesc de abuzul finanțării substanțiale a unor instituții sterpe – eventual pentru a le dota cu jacuzzi sau alte năzbâtii!
Se vede bine că în România actuală se adâncește maladia angajării de programe în scop pecuniar, cu idei puține și cu realizări și mai puține. Totul este ca aceste programe să aducă bani cuiva – chiar dacă populația este cea care va plăti din greu. S-a întețit pasiunea pentru bani nemunciți, chiar fraudați. A scăzut însă pasiunea de a construi pentru societate!

A treia „reformă” privește „ruta profesională completă”.

Aici, destul de repede, se susține cu aplomb ceea ce contrazice practica cvasiuniversală: „curriculumul școlar depinde de redefinirea standardelor profesionale, care este un proces greoi și de durată”. Or, curriculumul are oriunde o ancorare mult mai complexă.
Se pune acum accent pe „învățământul dual” – care este demult inițiat, fie și sub alți termeni. Chestiunea s-a pus în mișcare deja în 1999, având în vedere experiența reușită din alte țări. Se ridică aici întrebarea: de ce autoritățile nu l-au organizat deja? Germania a dovedit continuu utilitatea „învățământului dual”!

Se face caz de cele zece „consorții parteneriale regionale”, ce reunesc școli, licee, universități, unități productive. Nu este deloc o idee nouă! Ea a fost propusă de unii directori și rectori în 1999 și este soluția aplicată în regiuni din Franța. Întrebarea care se pune din capul locului este simplă: celelalte școli, licee și universități ce fac?

Unde este „egalitatea de șanse”?

Franța a putut face consorții cu succes căci nu are fracturile sociale și decalajele uluitoare din România de azi.
„Liceele agricole” au fost luate acum ca pivot al schimbării agriculturii. Ideea este de dinainte de 1989. S-a și lucrat în această direcție, cu intermitențe cauzate în ultimul deceniu și jumătate de nepriceperea decidenților. Dar este discutabil dacă liceele agricole pot să-și asume asemenea răspundere. Și nu are rost să se arunce acum praf în ochi, câtă vreme PNRR nu-i sprijină pe fermierii existenți.


În general, dotările din PNRR ar trebui să presupună dezvoltarea de industrii indigene.

Numai că încropeala „guvernului meu” lasă șanse infime pentru aceasta. Dotările le transferă pe scară mare altor industrii.
A patra „reformă” este „digitalizarea educației”.

Orice țară care se dezvoltă își pune în ordine digitalizarea. Dar și aici vine îngustimea abordării. De exemplu, „formarea continuă” este plasată în „programul de formare a competențelor digitale”, ca și cum s-ar reduce la aceasta. De fapt, ar trebui lucrat la formarea nu doar a competențelor, ci și a culturii abordării digitale. Altfel, degeaba ai competențe, dacă nu ai cultura digitală și pregătirea pentru a o fructifica creativ.

Universităților li se alocă domeniul „tehnologiilor emergente”. Am înființat, între altele, Institutul de Tehnologie (detaliat în A. Marga, Anii înnoirii. Reforma universității clujene, 2016) pentru că facultățile de științe care nu generează tehnologii, nu mai au cum să conteze. Dar, o privire doar „tehnologică” asupra educației nu dă rezultate. Iar dacă tot se vor „Centre Universitare pentru Transformare Digitală”, cum se preconizează, de ce nu se merge explicit până la capăt, cu o reorganizare universitară, de care România are nevoie?


La „reforma” a cincea este vorba de „standarde de siguranță și calitate”.

Se poate ușor obiecta că siguranța și calitatea țin, totuși, de realități diferite. În plus, oricât de importantă este siguranța clădirilor, ea intră și în răspunderea altor instituții. Obiectivul explicit aici este „reziliența campusurilor”. Nu sunt, însă, și alte reziliențe?

A șasea „reformă” este „guvernanța în preuniversitar”.

Era acum ocazia unei regândiri a sistemului – căci multe țări revăd aproape toate organizările în vederea unui nivel mai înalt de performanță. Dar, în limbajul încropelii, „guvernanța” este confundată cu administrația, ca apoi să fie redusă la adecvarea profesiilor la piață. Se vrea acum „management descentralizat”, dar acesta s-a aplicat începând cu 1998, doar că acum se redescoperă.

Nu există, la „guvernul meu”, nici cunoșterea educației și nici capacitatea de a o ameliora! Se și operează, de pildă, cu prejudecata demult infirmată că stabilirea standardelor rezolvă problemele. De cincisprezece ani se spune aceasta și nu s-a ajuns la rezultat. Problemele din educație sunt nu doar de standarde și aplicarea lor, ci și profesionale, juridice, sociale, etice.
În rezumat, osatura în încropeala „guvernului meu” o formează, de fapt, idei ciupite din reformele 1968, 1997-2000 și din măsuri ulterioare. Nimic nou! Toate au fost deja elaborate în programe de demult. Nu este în sine rău să se continue astfel de idei, după ce se pricep, căci sunt validate. Dar nu ar fi trebuit să se fi gândit ceva și în ultimii douăzeci de ani?

Desigur, se poate continua reforma din 1997-2000. Dar, în situația în care a fost adusă educația din România în zilele noastre, reparațiile și completările nu mai sunt rezolvări propriu-zise. O nouă abordare competentă este necesară, precum oxigenul.
Întrebarea cine educă pe cine se pune acut în România actuală. Numai că, odată cu degradarea sesizabilă a tot mai multor instituții din țară, la care asistăm de peste un deceniu, se pune și întrebarea: cine în România actuală decide pentru cine?

Fapt este că în educație se pregătesc inițiative îndrăznețe în Europa, în SUA și în China. Amintesc aici doar Raportul Back to the Future of Education. Four Scenarios for Schooling (OECD, Paris, 2020), care își asumă explicit premise neobișnuite. Anume, că nu este un singur drum spre viitor, că după Covid-19 trebuie văzute nu doar cele ce ar putea veni, ci și cele la care nu ne așteptăm și că educația are de legat optici ce vin dinspre patru nivele ale educației: „timpurie”, „școlară”, „a adulților” și „continuă”.

Documentul OECD este unul „tehnocratic”, așa cum lansează multe organizații internaționale. Încă se înțelege greu că ființa umană este cea care trebuie să conteze, iar educația nu este altceva decât a o cultiva pentru performanță. În accepțiunea internațională, însă, „tehnocratic” este, totuși, altceva decât înțeleg la noi inși care aruncă naivilor scientismul, ca un fel de nouă ideologie. De aceea, documentul Back to the Future, dar și altele, ar putea stimula o reflecție la noi, pentru a nu se rămâne la incultura improvizațiilor și încropelilor actuale pe Educație.
”http://www.andreimarga.eu” .

Sursa :

http://www.corectnews.com/politics/cine-educ-pe-cine

Iar în final de postare-REPUBLICARE ,

o ȘTIRE super tare !!! 🙂 🙂 🙂

Judecători

Mona-Maria PIVNICERUNumită judecător de Senatul României (2013), pentru un mandat de 9 ani.Daniel-Marius MORARNumit judecător de Preşedintele României (2013), pentru un mandat de 9 ani.
Livia-Doina STANCIUNumită judecător de Preşedintele României (2016), pentru un mandat de 9 ani.Marian ENACHENumit judecător de Senatul României (2016), pentru un mandat de 9 ani.
VARGA AttilaNumit judecător de Camera Deputaţilor (2016), pentru un mandat de 9 ani.Elena-Simina TĂNĂSESCUNumită judecător de Preşedintele României (2019), pentru un mandat de 9 ani.
Cristian DELIORGANumit judecător de Senatul României (2019), pentru un mandat de 9 ani.Gheorghe STANNumit judecător de Camera Deputaților (2019), pentru un mandat de 9 ani.

Astăzi , 17 iunie 2021 , Curtea Constituțională a României ( CCR) a deliberat și anunțat cu subiect și predicat
că majoritatea parlamentară formată din PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR ,
în graba ei de a CONTROLA ” pas cu pas” Societatea Română de Televiziune ( SRTv) și Societatea Română de Radiodifuziune ( SRR) a purces ” deîndată” la numirea ca DIRECTORI GENERALI interimari
pe Ramona Săseanu , propusă de PNL(PDL) la Societatea Română de Televiziune (SRTv )
și pe Liviu Popescu , propus de USR-PLUS ,la Societatea Română de Radiodifuziune ( SRR) !!! 😦 😦 😦

Pentru persoanele virtuale care au UITAT voit sau întâmplător , reamintesc că pe 11 mai, 2021,
după ce majoritatea parlamentară PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR a RESPINS ” pe REPEDE ÎNAINTE”
RAPOARTELE de ACTIVITATE
și conturile de execuție bugetară pe anii 2017-2019 ale SRTv și SRR ,
RESPINGERE care a dus la
DEMITEREA imediată a Consiliilor de Administrație ale celor două SOCIETĂȚI comerciale de STAT
au purces CONTRAR prevederilor constituționale la VOTAREA cu 237 voturi ” pentru ” și 134 ” împotrivă ”
ca directori generali interimari pe Ramona Săseanu la SRTV şi pe Liviu Popescu la SRR !!!
Numai că………………..,
” GHINION ” 🙂 🙂 🙂
pentru coaliția parlamentară a lui Klaus WERNER Johannis :

 • CCR le-a DEMONSTRAT că au ÎNCĂLCAT ” pas cu pas” CONSTITUȚIA și LEGILE în VIGOARE
  versus numirea directorilor generali interimari ai SRTv și SRR 😦 😦 😦 și ca urmare , se va face o altă numire …………….

Care nu mă crede pe ” cuvânt de blogger” , să apeleze la motorul de căutare ” GOOGLE” și se va convinge ” deîndată” !!!

Alioșa .

16/06/2021

La Noi ca la Nimeni/81. Pensionarul greu de înlocuit din funcție .

Filed under: generale — Aliosa @ 10:12 am
 • Pentru persoanele virtuale care nu știu nimic despre pensionarul Victor Opaschi , căci despre el este vorba în TITLUL de mai sus ,iată câteva informații utile :


Sursa imaginilor de mai sus , internetul ! 🙂

” Născut în 1948, Victor Opaschi, a fost, din 1971 în 1982, potrivit informațiilor din CV-ul său, “cercetător științific“ la Institutul de Științe Politice – probabil că este vorba de “Institutul de Studii Istorice și Social-Politice“, subordonat secției de propagandă a PCR.
Între 1982 și 1983, Opaschi a fost inspector la Departamentul Cultelor.
După 1990, el a fost nedezlipit de Iliescu, fie în calitate de consilier al Administrației Prezidențiale, tot la Culte, fie în calitate de consilier senatorial, fie ca secretar general al Fundației “Clubul de la București“, condusă de Iliescu.
În 2013, a publicat cartea “Ion Iliescu, om și lider“.
În 2012, a fost numit de premierul Ponta la conducerea secretariatului de stat pentru Culte și, de atunci, n-a mai fost schimbat.
Potrivit declarației de avere, el are o pensie de 44.000 de lei pe an. De la secretariatul de stat pentru Culte el a câștigat 116.000 de lei, în 2019.
În iunie 2020, întrebat de jurnalistul Sabin Orcan de ce menține în funcții publice personaje controversate,
șeful Guvernului a explicat că a ținut cont de „dorința cultelor religioase și a minorităților naționale din Parlament”.

„Nimeni nu este însă bătut în cuie”, a spus Orban, dar ulterior nu a făcut nimic pentru a-l schimba pe actualul secretar de stat de la Culte.

Sursa :
https://newsweek.ro/politica/pensionarul-opaschi-fost-consilier-al-lui-iliescu-uitat-la-conducerea-secretariatului-pentru-culte

Motto:

” Ciudatul caz al României: Situația în care minoritățile dictează majoritarilor

De către Anonimus -8 iunie, 20211

Parlamentari vot

Victor Ponta, Dacian Cioloș, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Viorica Dăncilă, Ludovic Orban și Florin Cîțu. Șapte premieri care sunt legați, în ultimii aproape 8 ani, de un singur om. Intangibil, imuabil și imbatabil. Este omul care, dacă ne luăm după diverse surse parlamentare și guvernamentale, ține actualul cabinet de la Palatul Victoria în picioare. Fără el, totul ar pica, iar PSD ar putea reveni la putere. Însă cine este omul-cheie, pe baza căruia se fac majorități și care ar putea duce la căderea guvernului?

Ajuns la 73 de ani, i-a fost consilier prezidențial lui Ion Iliescu, iar în guvern a fost adus de Victor Ponta, în 2013. Este decanul de vârstă al secretarilor de stat. Victor Opaschi, căci despre el este vorba, este total necunoscut pentru publicul larg, deși administrează un buget uriaș, de peste un miliard de lei, adică mai bine de 200 de milioane de euro, bani destinați cultelor oficiale din România. Victor Opaschi este secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC).

Însă, care este cheia succesului său? Răspunsul vine din partea parlamentarilor aflați acum la putere, dar și a unor surse din guvern: minoritățile! Conform surselor citate, minoritățile naționale îl susțin pe Victor Opaschi la SSC. PNL a obținut în portofoliul său SSC, dând la schimb Cancelaria prim-ministrului celor de la USR-PLUS. Căutat de politicieni, fie ei primari, fie parlamentari, pentru a primi diverse sume de bani pentru lăcașurile de cult, Victor Opaschi a devenit favoritul minorităților naționale.

Surse parlamentare au precizat că minoritățile ar fi condiționat susținerea lui Florin Cîțu ca premier de menținerea lui Opaschi în fruntea SSC. Asta deși din cauza lui, PNL a pierdut grav în 2020, în pandemie, când viața religioasă a fost profund afectată, iar libertatea religioasă a suferit atingeri nemaiîntâlnite în țara noastră. Liberalii ar fi avut nevoie să primească sfaturi de la Opaschi, fapt care nu s-a petrecut.

Se ridică o întrebare pe cât de logică, pe atât de simplă și importantă: cum se face că, pe de o parte, PNL-ul a pierdut foarte multe voturi la alegerile locale și parlamentare din cauza proastei comunicări publice pe tema restricționării vieții religioase, dar, în același timp, îl susține în continuare la Culte pe Opaschi, personaj adus de Victor Ponta și menținut de alți 3 premieri PSD?

Surse liberale au informat că Ludovic Orban a precizat că funcția de secretar de stat pentru culte a fost solicitată de către reprezentanții minorităților naționale, în special de deputatul evreilor, Silviu Vexler. La rândul său, Silviu Vexler a negat că ar avea un interes deosebit față de păstrarea lui Opaschi în guvern, dar s-a arătat mulțumit de faptul că acesta cunoaște ritualurile religioase evreiești. Cu alte cuvinte, nu PNL-ul îl ține pe Opaschi în guvern, nici USR-PLUS sau UDMR, ci cei 18 deputați ai minorităților naționale, care în algoritmul matematic al alianței de guvernare conferă siguranța unei majorități stabile.

Așa devine ciudat cazul României, o țară majoritar ortodoxă, în care minoritățile naționale ajung să impună secretarul de stat pentru culte. Adică, mai simplu spus, minoritățile dictează majoritarilor. Însă, o parte din ecuație o rezolvăm cu ajutorul cifrelor puse la dispoziție de către Secretariatul de Stat pentru Culte.

Din analiza preliminară făcută în intervalul 2013-2020, adică de când e Opaschi secretar de stat pentru culte și până în prezent, nu minoritățile religioase, în general, au fost miluite cu sume considerabile, ci doar unele dintre acestea. Conform legii, toate cele 18 culte religioase pot primi fonduri de la SSC în funcție de numărul de credincioși ai fiecăreia conform recensământului populației.

Astfel, Federația Comunităților Evreiești din România, al cărui președinte este deputatul Silviu Vexler, care are 3.519 credincioși conform Recensământului din anul 2011, a primit, de la SSC, aproape 17 milioane de lei în perioada 2013-2020. Doar în ultimii 3 ani a primit 4 milioane de lei pentru Sinagoga din Timișoara, oraș care oricum primește fonduri suplimentare din mai multe surse (inclusiv europene) pentru că este desemnat drept Capitală Culturală Europeană în anul 2023.

Comparativ, Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană, biserica etnicilor germani, din care face parte și Klaus Iohannis, și care are mai mulți credincioși decât Federația Comunităților Evreiești, adică 5.399 persoane, a primit nu mai mult decât comunitatea evreiască, așa cum ar impune legea, ci de aproximativ 16 ori mai puțin. Nici comparația dintre Comunitatea Evreiască și Cultul Musulman, care are 64.337 credincioși, nu este în favoarea lui Opaschi pentru că, deși musulmanii sunt de 18 ori mai mulți decât evreii, nu au primit în intervalul 2013-2020 nici măcar jumătate din fondurile acordate evreilor.

Silviu Vexler, contestat de foarte mulți membri ai Comunității Evreiești din România pentru afinitățile sale explicite pentru PSD în trecut, a reușit, la finele anului 2020, să devină nu doar reprezentantul evreilor în Camera Deputaților, ci și șeful Federației Comunităților Evre”iești.

Din această postură, Vexler este practic șeful Cultului Mozaic din România și singurul membru al Grupului Minorităților Naționale din Parlamentul României direct interesat de dărnicia lui Victor Opaschi.

Guvernarea Cîțu pornește la drum ruptă de interese particulare care sunt, așa cum se poate observa, negociate până la ultimul leu. Și nu doar banii în sine sunt importanți, ci mai ales persoana care îi semnează. Nu este o guvernare strategică sau care să aibă principii democratice călăuzitoare. Nu e, poate, întâmplător nici faptul că noul program de guvernare votat la sfârșitului lunii decembrie a lui 2020

este primul program de guvernare de după Revoluție care ocolește complet Biserica.

Nici Biserica Ortodoxă, nici celelalte culte, nu apar menționate în programul de guvernare.” .

Sursa :

Legat de cele sus postate , merită citit și analizat și articolul de pe

https://www.art-emis.ro/jurnalistica/romania-este-o-colonie-a-israelului

În final de postare , câteva URL-uri în care sunt IMPLICAȚI cei din coaliția de guvernare încropită pe ” repede înainte” de președintele României, Klaus WERNER Johannis din PERDANTELE alrgerilor parlamentare din 6 decembrie 2020 , adică ,din PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR care au ajuns ANTICONSTITUȚIONAL și ANTIDEMOCRATIC la guvernarea României 😦 😦 😦 distrugând din incompetență și compromisuri politice PNNR-ul despre care Johannis spunea anul trecut că a negociat cu Comisia Europeană să aloce vreo 80 ( optzeci) de MILIARDE de EURO din fondurile europene.

https://newsweek.ro/opinii/doi-fanfaroni-orban-si-ghinea-au-distrus-pnrr

https://www.mediafax.ro/editorialistii/ion-cristoiu-telenovela-pnrr-sunt-prosti-sau-se-fac-20138180

https://evz.ro/politistii-protesteaza-in-fata-palatului-cotroceni-si-cer-convocarea-de-urgenta-a-csat.html

https://www.cotidianul.ro/ultimul-glont-tras-catre-avocatul-poporului-si-sefa-cna/

https://www.capital.ro/cdc-acest-efect-secundar-al-vaccinului-apare-mai-des-decat-se-anticipa.html

Alioșa .

14/06/2021

132 de ani de la dispariția fizică a poetului național Mihai EMINESCU , luceafărul poeziei românești .

Filed under: generale — Aliosa @ 8:37 am

În loc de motto :

Mâine, 15 IUNIE 2021 se împlinesc 132 de ani de la decesul ” LUCEAFĂRULUI ” poeziei românești , poetul Mihai EMINESCU , Dumnezeu să-L odihnească în PACE și să-L țină mereu la Dreapta Sa !!! 🙂 🙂 🙂

Mihai Eminescu pe numele său adevărat ,Mihail Eminovici , s-a NĂSCUT la 15 ianuarie 1850, Botoșani, Moldova și a DECEDAT la 15 iunie 1889, București, România , a fost un mare POET , prozator și jurnalist român, socotit de cititorii români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română a acelor timpuri ! 🙂
Prin articolele sale publicate mai ales în perioada în care a lucrat la Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator,

EMINESCU , supranumit ” LUCEAFĂRUL ” poeziei românești ,a reușit să-i deranjeze pe câțiva lideri importanți din Partidul Conservator care au lansat sloganul, celebru în epocă,

„Ia mai opriți-l pe Eminescu ăsta!”.

Mihai EMINESCU a fost internat în 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuța din București și apoi a fost mutat la sanatoriul Caritas !!! 😦 😦 😦


În data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineața, poetul a murit în sanatoriul doctorului Șuțu iar în 17 iunie a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu din București.

 • Despre DECESUL marelui POET s-au făcut tot felul de speculații iar de veți ACCESA link-ul de mai jos , veți afla multe .
 • Despre MIHAI EMINESCU s-au scris multe https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/01/08/ https://aliosapopovici.wordpress.com/2014/01/07/ https://aliosapopovici.wordpress.com/2020/01/14/ și multe se vor mai scrie 🙂 căci EMINESCU va TRĂI VEȘNIC în conștiința ROMÂNILOR din ROMÂNIA și din afara granițelor ei actuale !!! 🙂 🙂 🙂
 • Spusele lui MIHAI EMINESCU ca POET și JURNALIST al vremurilor respective , a DERANJAT pe mulți din ȚARĂ și din AFARA EI iar cele câteva CITATE – imagini mai jos postate de pe internet de mine adunate , sunt și ele dovezi ale faptului că LUCEAFĂRUL poeziei românești a fost ASASINAT nu cu GLOANȚE precum NICOLAE IORGA 🙂 🙂 🙂 ci cu MEDICAMENTE special pregătite ca să nu spun OTRĂVITE 😦 ce i-au fost administrate ” pas cu pas ” 😦 😦 😦 de acei infirmieri plătiți de STRĂINII de NEAM și ȚARĂ pe vremea internării lui în acel blestemat de ospiciu ……………………..

„Plebea de sus face politică, poporul de jos sărăceşte şi se stinge din zi în zi de mulţimea greutăţilor”

De către Anonimus -5 iunie, 2021

E într-adevăr ciudat de-a vedea un popor eminamente plugar ca al nostru şi a cărui raţiune de-a fi este tocmai originea lui traco-romană, cum, din chiar senin şi într-o singură noapte, erige teoria de om şi om teorie absolută de stat şi face din banul internaţional şi din posesiunea acestuia singura măsurătoare pentru a deosebi înrâurirea unui om de a celuilalt în viaţa statului.

Nici e lesne de înţeles cum un popor de plugari, ba încă unul care s-a lăsat de păstorie de ieri-alaltăieri şi s-a apucat de plug înainte de abia cincizeci de ani, putea să se creadă îndestul de bogat pentru a introduce, la el, forme de civilizaţie şi instituţii pe care ţările apusene, bogate prin industrie şi printr-o dezvoltare economică de sute de ani, abia le pot plăti.

Cea mai superficială socoteală din lume ar dovedi, îndestul, că puterea productivă a naţiei româneşti n-a crescut, n-a putut să crească în raport cu groaza de cheltuieli pe care le-au impus formele de civilizaţie străină, introduse cu grămada în ţara noastră… înzecitu-s-au şi însutitu-s-au oare averea românului şi veniturile lui pentru a plăti instituţiile de o sută de ori mai scumpe? Desigur că nu.

Clasele productive au dat îndărăt; proprietarii mari şi ţăranii au sărăcit; industria de casă şi meşteşugurile s-au stins cu desăvârşire – iar clasele improductive, proletarii condeiului, cenuşerii, oamenii ce încurcă două buchi pe hârtie şi aspiră a deveni deputaţi şi miniştri, advocaţii, s-au înmulţit cu asupra de măsură, dau tonul, conduc opinia publică, fericesc naţia în fiecare zi, pe hârtie.

Plebea de sus face politică, poporul de jos sărăceşte şi se stinge din zi în zi de mulţimea greutăţilor ce are de purtat pe umerii lui, de greul acestui aparat reprezentativ şi administrativ care nu se potriveşte deloc cu trebuinţele lui simple şi care formează numai mii de pretexte pentru înfiinţare de posturi şi paraposturi, de primari, notari şi paranotari, toţi aceştia platiţi cu bani peşin din munca lui, pe care trebuie să şi-o vânză pe zeci de ani înainte pentru a susţine netrebnicia statului român.

De când lumea nu s-a văzut ca un popor să stea politiceşte sus şi economiceşte jos; amândouă ordinele de lucruri stau într-o legătură strânsă; civilizaţia economică e muma celei politice… Cestiunea economică la noi nu e numai o cestiune a mişcării bunurilor; ea e mai adâncă, e socială şi morală. Fără muncă şi fără capitalizarea ei, adică fără economie, nu există libertate. Celui care n-are nimic şi nu ştie să se apuce de nici un meşteşug dă-i toate libertăţile posibile, tot rob e, robul nevoilor lui, robul celui dintâi care ţine o bucată de pâine în mână. Nu există alt izvor de avuţie decât sau munca, fie actuală, fie capitalizată, sau sustragerea, furtul. Când vedem milionari făcând avere fără muncă şi fără capital nu mai e îndoială că ceea ce au ei, a pierdut cineva.

Mita e-n stare să pătrunză orişiunde în ţara aceasta; pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii… Oameni care au comis crime grave se plimbă pe strade, ocupă funcţiuni înalte, în loc de a-şi petrece viaţa la puşcărie… Funcţiunile publice sunt, adesea, în mâinile unor oameni stricaţi, loviţi de sentinţe judecătoreşti. Acei ce compun grosul acestei armate de flibustieri politici sunt bugetofagii, gheşeftarii de toată mâna, care, în schimbul foloaselor lor individuale, dau conducătorilor lor o supunere mai mult decât oarbă. Elemente economice nesănătoase, jucători la bursă şi întreprinzători şarlatani, se urcă, cu repejune, în clasele superioare ale societăţii omeneşti…

Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune. Spre exemplu: un om e implicat într-o mare afacere pe cât se poate de scandaloasă, care se denunţă. Acest om este menţinut în funcţie, dirijază însuşi cercetările făcute contra sa; partidul ţine morţiş a-l reabilita, alegându-l în Senat. Partidele, la noi, nu sunt partide de principii, ci de interese personale care calcă făgăduielile făcute naţiei în ajunul alegerilor şi trec, totuşi, drept reprezentanţi ai voinţei legale şi sincere a ţării… Cauza acestei organizări stricte e interesul bănesc, nu comunitatea de idei, organizare egală cu aceea a partidei ilustre Mafia şi Camorra, care miroase de departe a puşcărie.

Aţi batjocorit întotdeauna libertăţile publice, cari sunt patrimoniul poporului, iar nu al vostru, căci aţi introdus tirania mediocrităţilor patente, aţi înfiinţat o sumă de satrapi în miniatură, cari au căzut ca lăcustele pe spinarea judeţelor, spre a le exploata şi jefui. Aceia din voi cari au rămas oneşti au devenit complicii lor, căci n-au avut niciodată destul curaj patriotic spre a-i denunţa naţiunii indignate.

Oare nu e caracteristic pentru tratamentul de care se bucură populaţiile noastre din partea administraţiei şi a fiscului când constatăm că, în acelaşi timp în care zeci de mii de străini imigrează în fiece an, românii, din contră, părăsesc ţara lor, ca şoarecii o corabie care arde, şi că emigrează? La noi mizeria e produsă, în mod artificial, prin introducerea unei organizaţii şi a unor legi străine, nepotrivite cu stadiul de dezvoltare economică a ţării, organizaţie care costă prea scump şi nu produce nimic.

Mizeria materială şi morală a populaţiei, destrăbălarea administraţiei, risipa banului public, cumulul, corupţia electorală, toate acestea n-au a face, la drept vorbind, cu cutări sau cutări principii de guvernământ. Oricare ar fi guvernul şi oricare vederile sale supreme, corupţia şi malonestitatea trebuie să lipsească din viaţa publică; oricare ar fi, pe de altă parte, religia politică a unui guvern, ea nu-i dă drept de-a se servi de nulitaţi venale, de oameni de nimic, pentru a guverna.

Uzurpatori, demagogi, capete deşarte, leneşi care trăiesc din sudoarea poporului, fără a o compensa prin nimic, ciocoi boieroşi şi fudui, mult mai înfumuraţi decât coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale ţării. De acolo pizma cumplită pe care o nutresc aceste nulităţi pentru orice scânteie de merit adevărat şi goana înverşunată asupra elementelor intelectuale sănătoase ale ţării, pentru ca, în momentul în care s-ar desmetici din beţia lor de cuvinte, s-ar mântui cu domnia demagogilor.

Ne mulţumim dacă actele guvernanţilor de azi nu sunt de-a dreptul de înaltă trădare, abstracţie făcând de toate celelalte defecte ale lor, precum mărginirea intelectuală, slăbiciunea de caracter, lipsa unui adevărat şi autentic sentiment patriotic. Trădătorii devin oameni mari şi respectaţi, bârfitorii de cafenele – literatori, ignoranţii şi proştii – administratori ai statului român.

Vorba e de a se găsi o organizare, pre cât omeneşte e cu putinţă, care să asigure înaintarea treptată a meritului şi înlăturarea ambiţiilor nelegitime şi a poftelor nemăsurate cari stăpânesc pe toţi aceia ce, fără muncă şi numai prin cheltuială de tertipuri, se hrănesc din sudoarea poporului, fără a o compensa nici prin ştiinţă, nici prin caracter.

Puţin ne ajută bunul moral al neatârnării naţionale când pseudoromânii noştri opun piedici esenţiale dezvoltării poporului nostru. Între aceste mii de oameni cari n-au nimic, n-au învăţat nimic, nu muncesc nimic şi cari cu toate acestea vor să trăiască bine şi de-a gata, s-a stabilit o adevărată conspiraţie pentru a zădărnici orice progres real al poporului. O conspiraţie tăcută, dar puternică şi solidară.

Nenorocite sunt pornirile optimiste şi idealiste exagerate în politică, unde omul de stat nu-i chemat să construiască o lume după propria-i fantazie, ci să conducă nişte interese pozitive ţinând seama de firea lumii reale. Clasele muncitoare trebuiesc scăpate de paraziţi; paraziţii însăşi trebuie, printr-o riguroasă organizare, siliţi la munca la care se pricep. O reorganizare socială, având drept principiu apărarea şi încurajarea muncii, înlăturarea feneanţilor şi paraziţilor din viaţa publică, iată ceea ce e de neapărată necesitate.

Nu acel legiuitor va fi însemnat care va plagia legi străine traduse din codicele unor ţări depărtate ce au trăit şi trăiesc în alte împrejurări, ci cel care va şti să codifice datina ţării lui şi soluţiunea pe care poporul în adâncul convingerilor sale o dă problemelor în materie. Nu acel om politic va fi însemnat, care va inventa şi va combina sisteme nouă, ci acel care va rezuma şi va pune în serviciul unei mari idei organice înclinările, trebuinţele şi aspiraţiunile preexistente ale poporului său.

Opinia noastră rămâne statornică. Pe deasupra poporului nostru s-a superpus o pătură străină fără tradiţii, fără patrie hotărâtă, fără naţionalitate hotărâtă, care ne-a escamotat lucrul cel mai scump pe care un popor îl are: simţul său istoric, simţul de dezvoltare continutivă şi organică, acel simţ pentru care în fiecare an avem o zi mare: Moşii

Peste tot credinţele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura secolului, mână-n mână cu sărăcia claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a civilizaţiei creştine. Shakespeare cedează în faţa bufoneriilor şi dramelor de incest şi adulteriu, cancanul alungă pe Beethoven, ideile mari asfinţesc, zeii mor.

Ceea ce ne dă dreptate – în contra voinţei noastre şi din nenorocire – e realitatea. Chiar de-am voi să calomniem, nu putem. De-am voi să zugrăvim lucrurile mai rele de cum sunt condeiul nostru abia e-n stare a atinge umbra realităţii. Pentru a putea exagera ceea ce se-ntâmplă în ţară, în Parlament, în administraţie, în viaţa economică şi morală a imensei majorităţi a poporului, ar trebui cineva să-mprumute colorile negre din Infernul lui Dante. Şi oare nu este această Românie pentru poporul ei propriu un adevărat infern? Am dori să treceţi graniţa pe oriunde poftiţi, să ne spuneţi unde veţi găsi atâta boală, atâta mizerie, atâta rău trai şi totodată atâta gol sufletesc ca la populaţiunile din ţara noastră.

Mihai Eminescu – Gândirea Politică

Fragmente extrase din publicațiile «Federaţiunea», «Convorbiri Literare», «Curierul de Iaşi» (1869-1877), «Timpul» (1877-1883), «România Liberă» (1889) și alte manuscrise.”

Sursa :

Iar în final de postare-REPUBLICARE , o POEZIE compusă de un POET cu suflet mare 🙂 🙂 🙂

” Alexandru Florin ȚENE


EMINESCU, CA VEŞNICIA CERULUI
132 de ani de la urcarea în eternitate

Eminescu nu moare niciodată

Eminescu n-a murit, el doar
îşi odihnește zborul
între clipa ce vine şi visul cea fost
potolind focul din oase şi luna
cu dorul,
arzând întotdeauna
cu rost.

Eminescu n-a murit niciodată, se-ntoarce în cuvinte
eterne vorbe încolţite-n brazdă
în frunze, flori şi în întoarceri din cele sfinte
sau în zborul păsărilor ce torc la stână
cântece pregătite să fie gazdă
în care intrăm cu el de mână.

Eminescu n-a murit niciodată el vine
coborând treptat în noi pe frânghii de lumină,
de apă şi iz de pelin
ne ia de pe umeri tristeţea, ne-nveşnicește tulpină
şi ne pune aripi de înger, în abis
nu moare niciodată, dar niciodată
doar a urcat în vis.

Eminescu nu moare niciodată, doar iese
din auz, cum ai privii
printr-un ochean întors,
și cuvinte țese
în cântec
sau alunecă în simţuri cum noaptea unei ciocârlii
aureolează cu stele un şes,
el are în vene al patruilea simţ,
metafora din sânge a unui prinţ.

Eminescu nu moare niciodată, doar
îşi odihnește zborul
între clipa ce vine şi visul amar
potolind focul din case şi luna
cu dorul, arzând întotdeauna
cu rost.” !!! 🙂 🙂 🙂

Sursa :

” Vă propun să ne gândim azi doar la „băietul” care „cutreiera păduri”, care vedea Bucovina în doliu la moartea dascălului său, care se declara pe sine „epigon”, preamărindu-l pe altul ca „rege al poeziei”, care voia să moară „la marginea mării” și care călătorea pe „căi de mii de ani” în câteva clipe.

Comemorându-l pe Eminescu, ne exprimăm pe noi ca oameni demni, drepți și buni, chiar dacă nu reușim să fim așa. Poetul ne-a dezvelit sufletul în formele sale cele mai pure.

Haideți ca măcar în clipa aceasta să ne gândim la Eminescu

după pilda lui George Călinescu:

„Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet, pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale”.

Prin Eminescu avem certitudinea că – în ciuda vieții individuale trecătoare și a nimicniciei noastre

– neamul acesta va viețui cât Pământul.

Domnul nostru etern rămâne Eminescu.” !!! 🙂 🙂 🙂

Sursa : ” Domnul Eminescu ” de Ioan Aurel Pop .

«Domnul Eminescu», de Ioan Aurel Pop

 • Iar în final de postare-republicare , o adresă URL care dezvăluie cu subiect și predicat faptul că EIMINESCU a fost asasinat !!! 😦 😦 😦

https://www.activenews.ro/stiri/Noi-ipoteze-despre-moartea-lui-Eminescu.

Alioșa .

11/06/2021

S-a făcut dreptate !!!

Filed under: generale — Aliosa @ 6:48 pm

ROMÂNII cu DRAGOSTE de NEAM și ȚARĂ ar trebui să participe cu SUFLETUL și INIMA la măcar o ORĂ de LECȚIE de ISTORIE !!! 🙂 🙂 🙂

https://www.mediafax.ro/cultura-media/istorie-mihail-kogalniceanu-si-proclamatia-independentei-romaniei-din-9-mai-1877-19123142

” Cine UITĂ, nu MERITĂ” ( Nicolae Iorga ) .

De acum înainte , în fiecare an ,

la 10 MAI ,

ROMÂNII din ȚARĂ și de peste hotare ,

vor sărbători

Ziua INDEPENDENȚEI de STAT a ROMÂNIEI 🙂 🙂 🙂


și nu la 9 mai cum era până acum !!! 😦 😦 😦

” Istoria și-a luat revanșa: Parlamentul a declarat ziua de 10 mai drept Ziua Independenței Naționale a României!

Anand-Sergiu Donca 09/06/2021

sursă foto: Facebook: LS Iași

Plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul de lege PL-x nr. 66/2017 cu 166 de voturi pentru, 5 împotrivă și 92 de abțineri. De acum înainte, Ziua Independenței va fi sărbătorită în mod oficial de către toate autoritățile pe data de 10 mai, nu pe 9 mai cum în mod greșit s-a procedat până acum.

Academia Română a jucat un rol esențial, susținând aprobarea proiectului de lege, expunând pe scurt argumentele într-un document trimis unei comisii parlamentare.

În ceea ce privește votarea, s-a putut observa o opoziție ușor surprinzătoare din partea AUR și una mai puțin neașteptată, plină de abțineri, a PSD. Coaliția de guvernare a votat în unanimitate „pentru”.

sursă foto: captură de ecran/ http://www.cdep.ro

Liga Studenților din Iași și-a adus și ea aportul, prin susținerea inițiativei și a evidenței istorice în rândul parlamentarilor.

„În perioada 1877-1947 Ziua Națională a României a fost 10 mai, la care se aniversa:

– depunerea jurământului principelui Carol I față de poporul român (1866);
– proclamarea independenței de stat a României de către domnitorul Carol I (1877);
– proclamarea Regatului României (1881);
– recunoașterea drepturilor aromânilor din cuprinsul Imperiului Otoman (1905) și transformarea ei în Ziua Aromânilor (sărbătorită în unele medii pe 23 mai, ca o adaptare pe stil nou a sărbătorii de 10 mai s.v.);
– unitatea de neam a poporului român după Marea Unire și încheierea Primului Război Mondial.

În 1877, la 9 mai, Mihail Kogălniceanu doar a citit proclamația de independență în fața Adunării Deputaților, urmând ca aceasta să fie dezbătută și votată de către Senat. Proclamația lui Kogălniceanu a reprezentat încheierea dezbaterilor din Parlamentul țării asupra relației cu Imperiul Otoman, care începuseră la data de 27 aprilie.

După votul Senatului, a fost trimisă domnului spre promulgare, ca să îi dea forță juridică și caracter oficial pe 10 mai. În aceeași zi de 10 mai a fost hotărâtă și încetarea plății tributului către Imperiul Otoman și serbarea zilei ca zi națională. Doar Domnul avea prerogativa constituțională de a proclama independența, nici primul ministru, nici parlamentul neavând vreo atribuție în acest sens.

Sărbătorirea Independenței pe 9 mai a fost impusă de comuniști, ca să condiționeze simbolic independența noastră de ocupația Armatei Roșii, pentru a se suprapune cu „Victoria Armatei Roșii” și arborarea drapelului sovietic în Berlin (День Победы), dar și pentru a fi imediat după ziua de 8 mai când s-a înființat Partidul Comunist Român (PCR).

De asemenea, comuniștii urmăreau eliminarea rolului regelui Carol I în lupta pentru Independență.

Unii confundă ziua ocupării Berlinului de către sovietici (9 mai 1945) cu sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și cu Ziua Europei. Însă, în Occident, ziua încheierii războiului este 8 mai, când Germania a capitulat în fața Aliaților. Iar ziua Europei nu este sărbătorită pe 9 mai pentru a aniversa ocuparea de către Armata Roșie a Berlinului, ci pentru a aniversa Declarația Schuman (9 mai 1950), prin care s-a propus crearea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO).

În prezent, sărbătorirea Zilei Independenței pe 9 mai reprezintă de fapt o declarație de recunoștință față de soviete, de care se bucură atât de mult cercurile filo-ruse. Înseamnă batjocorirea ideii de unitate națională românească. Nu poți susține Unirea Basarabiei cu România, iar în același timp să sărbătorești Independența la un loc cu „Ziua Victoriei” Armatei Roșii.

Sărbătorirea Independenței pe 9 mai înseamnă asumarea tezei sovietice că Basarabia și Bucovina de Nord nu au fost niciodată teritorii românești și înseamnă batjocorirea milioanelor de români care au fost victimele regimului opresiv al URSS și a zecilor și sutelor de mii de români deportați în lagăre de muncă, exterminați în masacre sau înfometați de autoritățile comuniste.

Și mai reprezintă o călcare în picioare a jertfei milioanelor de români care au murit pe câmpurile de luptă, în lagăre și închisori pentru apărarea integrității, credinței și demnității acestui popor. Și a jertfei sutelor de studenți morți, arestați și bătuți pentru participarea la manifestațiile de 10 mai din perioada 1944-1947.

A susține că o întreagă clasă politică în care îi numărăm pe Brătianu, Vaida, Maniu, Iorga și mulți alții, și un întreg popor în perioada 1877-1947 au sărbătorit în mod greșit Ziua Națională (Ziua Independenței) pe 10 mai este un non-sens istoric, logic și simbolic.” !!! 🙂 🙂 🙂

Sursa :

Pentru comparație și nu numai , RECOMAND și https://romania.europalibera.org/a/vot-istoric-parlament-10-mai-ziua-independentei/31298865.html

Aș vrea ca să se facă dreptate și în speța ce urmează :

” Procuror:

S-a încercat arderea a 2.000 de vapoare cu deşeuri menajere în România

comisarul.ro joi, 10 iunie 2021, 19:24  Distribuie

Procurorul Teodor Niţă din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa susţine că România a devenit o groapă de gunoi a lumii, din cauza legislației și administrației defectuoase. 

„Sunt absolut îngrijorat, pentru că am posibilitatea să observ acest lucru şi vreau să îmi împărtăşiţi îngrijorarea că, dacă nu se face ceva, România va deveni un El Dorado pentru deşeuri”, a declarat Niţă, joi, într-o conferinţă de presă.   

El a precizat că România are o legislaţie de mediu inadecvată şi o administraţie nepricepută.  

„Din 2016, China şi-a închis porţile, România are o legislaţie inadecvată, o administraţie fie nepricepută, fie… mă abţin să spun de care pentru că se autorizează tot felul de trăsnăi. Vin în ţară botezate mii de tone”, a afirmat procurorul constănţean.   El crede că, dacă nu se iau măsuri urgente, atunci în România ne va fi teamă să respirăm aerul de pe stradă.   

„Am văzut vârful aisbergului, dar în condiţiile în care legea nu se actualizează aşa cum ne cere Consiliul Europei, începând cu raportul de evaluare din 2018, vom ajunge foarte curând să ne fie teamă să mai respirăm aerul de pe stradă pentru că în România se pregătesc să vină dacă s-au prins operatorii de deşeuri că se poate din toate zonele atât deşeuri industriale, cât şi deşeuri menajere”, a explicat Teodor Niţă.  El a precizat că au fost încheiate contracte de ardere în fabricile de ciment a două mii de vapoare cu deşeuri menajere. 

„Au fost cazuri în care s-au încheiat contracte de ardere în cuptoarele fabricilor de ciment a două mii de vapoare cu deşeuri menajere. Domnilor, două mii de vapoare.

I-am trimis înapoi, dar nu ştiu cât vom reuşi lucrul acesta fără o legislaţie corespunzătoare. Găuri legislative sunt multe, dureroase şi dacă cineva nu este făcut conştient asupra acestor pericole, cei care avem copii sau nepoţi vom fi responsabili de ceea ce le lăsam după noi şi anume o ţară care foarte curând se va transforma într-una cu peisaje apocalipitice, în care pădurile se ard, se termină, se distrug, se defrişează şi o să apară în locul munţilor împăduriţi, munţi de gunoaie”, a mai afirmat procurorul Teodor Niţă.” .

 • În final de postare , o ȘTIRE în exclusivitate pentru IUBITORII FOTBALULUI 🙂 FOTBALUL a ÎNVINS pandemia 🙂 🙂 🙂 iar din această seară pe ” Stadio Olimpico ” din ROMA ,ITALIA, se dă startul turneului final al Campionatului European de Fotbal din 2020 și-apoi, urmează meciul dintre ITALIA și TURCIA !!! 🙂 🙂 🙂 Mult succes și baftă ITALIA !!! 🙂 🙂 🙂

Din păcate , din cauza unor nepricepuți din conducerea fotbalului românesc în general și al nepriceperii în meseria de antrenor al naționalei de fotbal a României , deși BUCUREȘTIUL va găzdui TREI MECIURI în fazele preliminare și unul în optimile de finală ale EURO 2020/2021 , iubitorii de fotbal din ROMÂNIA nu vor avea posibilitatea să SUSȚINĂ echipa națională de fotbal a ȚĂRII , din simplul motiv că selecționata condusă de Mirel Rădoi , NU s-a CALIFICAT la TURNEUL FINAL !!! 😦 😦 😦

 • Dacă ar fi avut măcar un gram de DEMNITATE , antrenorul Mirel Rădoi și-ar fi dat ” deîndată” și cu ” celeritate” DEMISIA din funcția de SELECȚIONER al NAȚIONALEI de FOTBAL !!! 😦 😦 😦 Alioșa .

10/06/2021

Credincioșii români ortodocși sărbătoresc la 10 IUNIE, ”Înălțarea Domnului ” și ” Ziua EROILOR neamului românesc” !!!

Filed under: generale — Aliosa @ 8:40 am

https://www.activenews.ro/cultura/Inaltarea-Domnului-Ziua-Eroilor-.-La-ora-12.00-vor-fi-trase-toate-clopotele-bisericilor-ortodoxe-143511

Calendar Ortodox joi. Înălțarea Domnului, cea mai mare sărbătoare. Ce este total interzis astăzi, 10 iunie

” 10 iunie 2021, 07:00 de Claudiu Popa

Calendar Ortodox joi.

Înălțarea Domnului, cea mai mare sărbătoare. Ce este total interzis astăzi

Astăzi 10 iunie, celebrăm una dintre cele mai importante sărbători ale creștinilor ,Înălțarea Domnului. Există o serie de tradiții și obiceiuri care trebuie respectate astăzi . Unele lucruri sunt total interzise , fiind mare păcat .

Înălțarea Domnului,

care anul acesta pică pe data de 10 iunie, este una dintre cele mai importante sărbători ale Bisericii Ortodoxe și are loc la 40 de zile după Paște. Credincioșii se roagă în această zi cu multă smerenie și evlavie.

Azi este o zi cu adevărat specială pentru că se cinstesc și eroii care și-au sacrificat viețile pentru patrie. Așadar, Ziua Eroilor și înălțarea lui Isus Hristos la Ceruri sunt două dintre sărbătorile importante pentru creștinii ortodocși de joi, 10 iunie.

Mai mult, puțini știu asta, dar Înălțarea Domnului pică mereu într-o zi de joi.

Calendar Ortodox joi. Înălțarea Domnului, cea mai mare sărbătoare. Ce este total interzis astăzi

Ce spune tradiția de Înălțare

Tradiția creștină spune că Mântuitorul s-a mai arătat o dată apostolilor săi, pe Muntele Măslinilor, după ce a înviat. El le-a dat ucenicilor săi ultimele învățături și a mâncat alături de ei înainte de a se înălța la Ceruri. La 10 zile de la Înălțare, de Rusalii, Sfântul Duh s-a pogorât printre ei, aducându-le inspirația divină de a merge în lume și de a transmite Cuvântul lui Dumnezeu în întreaga lume. Înălțarea Domnului se sărbătorește în fiecare an, la 40 zile după Paște. Este o zi importantă pentru creștinii și semnifică ridicarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos de pe Muntele Măslinilor.

Ce este total interzis de Înălțarea Domnului

Înălțarea Domnului este sărbătoarea care încheie perioada pascală și anuntă venirea Rusaliilor, având o mare însemnătate pentru creștini, motiv pentru care creștinii trebuie să facă anumite lucuri pentru a le merge bine tot anul.

Astfel, de Înălțarea Domnului nu se împrumută sarea și banii pentru că se spune că își dai toată averea casei, iar la sate, vacile nu vor mai da lapte. În acestă zi, gospodinele nu au voie să spale, să calcă sau să coase.

Calendar Ortodox joi. Înălțarea Domnului, cea mai mare sărbătoare. Ce este total interzis astăzi

Tot la această sărbătoare nu ai voie să faci curătenie în case sau în gospodări. În ziua Înălțării Domnului nu este bine să te cerți cu semenii tăi sau să porți ură cuiva, iar culturi nu se seamănă pentru că există riscul să nu dea roade.

Ce se dă de pomană astăzi

De Înălțare, se dă pomană lapte dulce, fiert cu păsat și mături pentru că mătura simbolizează nevoia de curățare. Totodată, astăzi se mai împarte tradiționala colivă, în amintirea celor care ne-au părăsit, iar tot azi, cei care merg la morminte ar trebui să vină cu lumânări și flori. Tot azi, este bine să spui o rugăciune spre iertarea păcatelor și pentru a dobândi tărie sufletească.

Potrivit tradiției este ultima zi din în an în care se vopsesc și se împart ouă roșii. Tot de Înălțarea Domnului se dau de pomană și alte merinde printre care se numără pâinea caldă, rachiul, ceapa verde și brânza. Tot în această zi este foarte important să mergem la slujba de la Biserică și să ne rugăm pentru sufletelor celor adormiți, dar și pentru noi dacă trecem printr-o perioadă dificilă a vieții noastre.” !!! 🙂 🙂 🙂

Sursa :

https://www.capital.ro/calendar-ortodox-joi-inaltarea-domnului-cea-mai-mare-sarbatoare-ce-este-total-interzis-astazi-10-iunie.html

 • Din păcate pentru NEAM și ȚARĂ , guvernul PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR condus de premierul Florin Vasile Cîțu format ” pe repede înainte” de președintele României, Klaus WERNER Johannis din PERDANȚII alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020 😦 😦 😦 ca urmare a măsurilor luate ieri, 9 iunie ,în ” CONSENS GENERAL” https://aliosapopovici.wordpress.com/2021/05/30/ a stricat BUCURIA ROMÂNILOR ROMÂNI versus DUBLA SĂRBĂTOARE de astăzi , 10 IUNIE, ” Înălțarea Domnului ( Ziua Eroilor)

Ieri, 9 iunie 2021 ,Guvernul PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR a pelungit STAREA de ALERTĂ în ROMÂNIA începând cu 12 IUNIE 2021 cu încă 30 de zile !!! 😦 😦 😦
NOUTĂȚI :

 • la nunți și botezuri pot participa, în spații deschise, până la 200 de oameni, față de 70, cât este permis acum,
  dacă sunt vaccinați, au test COVID negativ sau au trecut prin boală.
 • în 28 iunie, la meciul de fotbal din OPTIMILE Campionatului European de Fotbal ” UEFA 2020 ”ce se va disputa la BUCUREȘTI pe ARENA NAȚIONALĂ
  https://aliosapopovici.wordpress.com/2011/08/08/
  vor putea PARTICIPA SPECTATORI în limita de 50% din capacitatea maximă a tribunelor:) față de 25 % ăn fazele preliminare .
 • Și tot IERI, 9 iunie, 2021 , guvernul PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR a LEGIFERAT DISCRIMINAREA pensionarilor de rând 😦 😦 😦
  versus pensionarii care ” se fac că lucrează” în PARLAMENT, GUVERN , PREȘEDINȚIE , PRIMARII, consilii județene , magistrați din CCR , ÎCCJ, Curți de Apel,Tribunale,MINIȘTRI, secretari de stat și tot felul de PILE ale actualei puteri !!! 😦 😦 😦

https://evz.ro/nu-creste-varsta-de-pensionare-raluca-turcan-este-doar-o-optiune.html

 • Ungaria , țara vecină și parteneră a României în Uniunea Europeană , amândouă de partea PPE în Parlamentul UE , semnatară în 4 IUNIE 1920 a TRATATULUI de PACE de la TRIANON

” De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Romanian stamp - The 100th Anniversary of the Trianon Peace Treaty.jpg

Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 între Puterile Aliate învingătoare în Primul Război Mondial și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial. Tratatul a fost semnat în Palatul Marele Trianon de la Versailles de către 16 state aliate (inclusiv România), pe de o parte, și de Ungaria, de altă parte.

Tratatul a fost semnat pentru a stabili frontierele noului stat Ungaria cu vecinii săi: AustriaRegatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia), România și Cehoslovacia. Tratatul de la Trianon a făcut parte din seria tratatelor încheiate la finalul Primului Război Mondial, celelalte fiind tratatele de pace încheiate de Puterile Aliate cu Germania (la Versailles, în 28 iunie 1919), Austria (la Saint Germain en Laye, în 10 septembrie 1919), Bulgaria (la Neuilly, în 27 noiembrie 1919) și cu Turcia (la Sèvres, semnat la 4 iunie 1920 și repudiat apoi, fiind înlocuit cu tratatul de la Lausanne)”

care nici până la această dată NU a RECUNOSCUT UNIREA din 1918 a Transilvaniei cu PATRIA MAMĂ,

ROMÂNIA,
profitând de faptul că președintele României, Klaus WERNER Johannis a INVITAT ” deîndată” formațiunea politică UDMR sponsorizată de Guvernul Ungariei, la GUVERNAREA ROMÂNIEI alături de USR-PLUS și PNL(PDL) , partide care au PIERDUT alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 ,
umblă cu ” șmecherii” de ” doi lei ” !!! 😦 😦 😦

https://evzdetransilvania.ro/exclusiv-statul-roman-a-cerut-ungariei-sa-stopeze-finantarea-preferentiala-a-agriculturilor.html

https://evzdetransilvania.ro/exclusiv-statul-maghiar-cumpara-transilvania-la-bucata-ce-spun-autoritatile.html

 • De Ziua EROILOR militari din toate timpurile , îmi vine greu, dar n-am ce face , trebuie să reamintesc ROMÂNILOR dezbinați și învrăjbiți de la cel mai înalt nivel , că MILITARII ARMATEI ROMÂNE nu au PENSII SPECIALE așa cum intenționat a introdus în mentalul românilor CIVILI ” gașca TOXICĂ” de POLITRUCI ai PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR 😦 😦 😦 ci au PENSIE militară de STAT de la Colonelul ALEXANDRU IOAN CUZA , PRIMUL și ULTIMUL DOMNITOR ROMÂN !!! 🙂 🙂 🙂

” Militarii au beneficiat de pensie militară de stat de la ALEXADRU IOAN CUZA încoace

Angella Dumitrascu   07/06/2021

”De la Alexandru Ioan Cuza încoace militarii au beneficiat de pensie militară de stat, ca o măsură compensatorie pentru tot ceea ce înseamnă privarea de anumite drepturi şi libertăţi democratice, pentru tot ceea ce înseamnă sacrificiul şi disponibilitatea militarilor de a servi ţara indiferent de condiţii şi de misiune, şi, în acest sens, apreciez şi sprijinul politic pentru ca pensiile militare să nu intre în categoria pensiilor speciale.

Şi nu vorbesc doar despre pensiile militarilor din Ministerul Apărării Naţionale, ci vorbesc despre pensiile tuturor celor ce fac parte din sistemul naţional de apărare şi siguranţă naţională”, a spus ministrul APĂRĂRII, Nicolae Ciucă. Acesta a respins şi ideea creşterii vârstei de pensionare pentru militari.

„Să se gândească cineva, să facă un exerciţiu de imaginaţie şi să vadă undeva un batalion cu militari între 55 şi 60 de ani. Noi nu avem numai funcţii birocratice şi administrative, sunt şi din acelea, dar sunt puţine. Armata se caracterizează prin dinamism, prin stare de operativitate, prin energie, prin forţă”

Proiectul de Lege privind Statutul cadrelor militare ar fi trebuiT să fie prezentat în guvern în luna aprilie, actul normativ aflându-se între cele 14 priorități legislative ale Ministerului Apărării Naționale din acest an. MApN este co-inițiator al proiectului de act normativ împreună cu MAI, MJ, SIE, SRI, SPP și STS. Scopul afirmat al proiectului legislativ este ”îmbunătăţirea cadrului normativ actual care guvernează exercitarea profesiei militare”, printr-o ”structurare mai clară”, menită să faciliteze interpretarea şi aplicarea unitară a acestuia, dar şi crearea premiselor pentru reconfigurarea şi aplicarea ulterioară a unui ”sistem integrat şi eficient de management al resurselor umane, bazat pe competenţă”, care să răspundă exigenţelor îndeplinirii obiectivelor organizaţionale.(N.B.-Oare cand se va include in nomenclatorul ocupatiilor din Romania si grupa 0-MILITARI).

In dosarul celor 158 de jandarmi, MAI a schimbat placa. Pentru ca sunt prea multi si nu pot fi speriati toti (cum s-a reusit cu unii din cei de la Salaj, exemplu sefa financiarului) existand si riscul sa apara in spatiul public, informatii privind eventuale acte de intimidare mai din topor, s-a ales o varianta mai soft, mai elaborata de intimidare, cu caracter de noutate absoluta. Li s-a cerut de catre compartimentul resurse umane sa completeze un ” chestionar”.Imediat ce ni se trimite ” chestionarul” intr-un format mai adecvat, o sa il urcam pe pagina sa ne distram toti cu intrebarile IJJ Prahova. Cine dintre cei 158, poate sa ni-l trimita scanat la petitii.sprdiamantul@yahoo.com?
Confirmați sau infirmati.

Se vorbește pe la colțuri că „inteligentul” Mă Ciucă împreună cu cățelușul său Spiridonescu de la DGMRU, ar fi emis un ordin clasificat prin care se adaugă la Lege și se modifică mai multe Legi, printre care Legea nr. 80/1995 și Legea nr. 223/2015, cateva HG-uri și alte acte normative de rang superior.

Concret despre ce ar fi vorba.

Un cadru militar declarat apt limitat sau inapt cu grad de invaliditate de către comisia Centrală de expertiză medico-legală etc. „E obligat să formuleze raport pentru a rămâne în activitate pe o funcție ce nu-i afectează capacitatea) în loc să treacă în rezervă. Dacă nu se identifică funcție în unitate, și medicul de medicina muncii este de acord, ceva de genul acesta este trimis pe teritoriul României.Bine mă inteligentul lui Pește Prăjit, omul e declarat de cea mai competenta autoritate prin decizie medicală definitiva și executorie apt limitat si / sau inapt cu grad de invaliditate etc și comandantul cu medicul de medicina muncii stabilesc ce atribuții să îi dea care să nu îi agraveze starea de sănătate? Pai de unde ai scos-o bă Mă Ciucă, din ce acte normative rezultă această „competența” a comandantului si medicului de unitate, medicina muncii etc.Bă voi sunteti proști sau doar vedeti dacă merge?����������
Ministerul Afacerilor Interne a emis ordinul prin care se conferă calitatea de veteran din teatrele de operații, personalului M.A.I participant la misiuni internaționale, conform Legii 168/2020. Felicitări polițiștilor și jandarmilor care au reprezentat țara cu onoare și profesionalism, adevărați ambasadori ai României în zonele de conflict din întreaga lume!” !!!

 • Cei din fotografia de mai jos NU sunt MILITARI , ci civili ÎNAINTAȚI în grade militare pentru SERVILISM și DIVERSIUNI politice precum fostul băsisto-PDL-ist Robert Turcescu ( foto, rândul de jos, MIJLOC) acum PMP-ist la aceeași ” JAVRĂ ORDINARĂ ” …

08/06/2021

– Cine are DREPTATE, oameni buni ???

Filed under: generale — Aliosa @ 5:33 pm

În loc de motto:

Eu nu am DREPTUL de a COMENTA deciziile CURȚILOR de APEL ( CA) sau ale Curții Constituționale a României ( CCR) dar de a mă ÎNTREBA :

 • – ” Cine are oare DREPTATE , oameni buni ” ???

sunt sigur că am DREPTUL !!! 🙂 🙂 🙂

@ ) ” Hotărâre incredibilă a Curții de Apel Cluj!”

8 iunie 2021(G.D.)Justiție3

Curtea de Apel Cluj a anulat în parte a Hotărârii de Guvern în privește condiționarea participării la spectacole, nunți, botezuri, competiții sportive sau alt gen de evenimente de prezentarea de către participanți a dovezii vaccinării sau a unui test negativ la Covid-19.

Respinge excepțiile lipsei de interes a reclamanţilor şi lipsei de obiect a acţiunii. Admite în parte acțiunea formulată şi precizată de reclamanţii KMK şi MG. Respinge cererea de intervenţie în favoarea pârâtului Guvernul României de către Ministerul Afacerilor Interne.

Anulează în parte HG nr. 531/2021 astfel cum a fost modificată de HG nr. 580/2021 în privinţa următoarelor dispoziţii: Anexa 2 art. 3 ind. 1, iar la Anexa 3 articolul 1 pct. 5,6,7,12,13,18,20,22,27 şi art. 6 punctele 2,4,9 doar în privinţa condiţionării participării de prezentarea dovezilor menţionate la art. 3 ind. 1 al anexei 2.

Menţine celelalte dispoziţii ale acestor articole. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, prevede hotărârea instanței.

Reclamanții sunt doi avocați, iar decizia poate fi atacată.

Textul de lege anulat de instanţă:

Articolul 3^1 din Anexa 2

(1)  În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 5, 6 și 12 numai a persoanelor care se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;

c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

(2) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 7 numai a persoanelor care se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;

c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

(3) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 6 pct. 2 și 4, respectiv art. 10 pct. 4 numai a persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

(4) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la alin. (1)-(3) prin prezentarea documentelor pe suport hârtie sau în format electronic.Reacții„Hotărâre incredibilă a Curții de apel Cluj! Orice condiționare relativă la vaccinare sau test negativ la covid, pentru a participa la evenimente de orice fel, este eliminată! Arafat își rupe veșmintele de … mulțumire!Cluj, ați înțeles?”, a reacționat avocatul Gheorghe Piperea.” .

Sursa :

@@ ) ” Decizia CCR pe starea de alertă

8 iunie 2021, 15:25(R.C.)Justiție0

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis că starea de alertă este constituțională, în raport cu criticile aduse, au declarat, marți, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Judecătorii constituționali s-au pronunțat, marți, pe excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și au decis că legea este constituțională, în raport cu criticile aduse, potrivit surselor citate.

Decizia a venit după ce instituirea măsurilor anti-COVID-19 de către Guvern a provocat nemulțumiri, proteste, iar mai multe persoane au introdus acțiuni în instanță.

Judecătorii constituționali au mai avut în dezbatere Legea nr. 55/2020, în 20 mai, dar atunci au amânat pronunțarea pentru data de 8 iunie.” .

Sursa :

Curtea Constituțională a României (CCR) ,a decis astăzi 8 iunie ,cu majoritate de 7 la 2 , că Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție ( SIIJ) pe care coaliția președintelui României, Klaus WERNER Johannis o VREA ” deîndată” DESFIINȚATĂ ” 😦 😦 😦 din motive de toată LUMEA ȘTIUTE 🙂

este CONSTITUȚIONALĂ 🙂 🙂 🙂

iar desființarea ei nu poate fi decisă decât de Parlamentul României , forul legislativ al ȚĂRII !!! 🙂 🙂 🙂

 • – Cine credeți că sunt cele două judecătoare din CCR care s-au OPUS ??? 🙂 😦 🙂
 • Nimeni altele decât JUDECĂTOARELE selecționate și numite PERSONAL de președintele României, Klaus WERNER Johannis, adică, judecătoarele Livia Doina Stanciu și Simina Tănăsescu !!! 😦 😦 😦
 • @@@) Pensiile MILITARE , nu sunt pensii SPECIALE , sunt pensii de SERVICIU !!! 🙂 😦 🙂

@@@@ )

” DOAMNE , ocrotește-i pe ROMÂNI” !!! 🙂 🙂 🙂

Alioșa .

07/06/2021

Românii trebuie să știe că PNRR-ul lui Ghinea&Cîțu&Johannis este o utopie. Punctul pe ” I”/72 .

Filed under: generale — Aliosa @ 8:27 am

” Cine UITĂ , nu MERITĂ” ( Nicolae IORGA) ! 🙂

 • În ziua de 5 IUNIE, a.c. s-au împlinit 150 de ani de la nașterea marelui PATRIOT ROMÂN, istoricul NICOLAE IORGA !!! 🙂 🙂 🙂

UTOPÍE, utopii, s. f. 1. Ideal, concepție politică sau socială generoasă, dar irealizabilă (din cauza condițiilor obiective date). 2. Proiect imaginar, fantezist, irealizabil. – Din fr. utopie

SURSA : DEX ’98 (1998)

Sursa imaginilor sus postate , INTERNETUL ! 🙂

” Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – departe de nevoile partenerilor sociali

George Marinescu
Ziarul BURSA , 03 iunie

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - departe de nevoile partenerilor sociali

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) a fost prezentat public, ieri, de prim-ministrul Florin Cîţu, după multe discuţii şi încercări de conturare a acestuia. Programul care va aduce susţinere financiară importantă pentru trei sectoare – Transporturi (6,7 miliarde euro), Educaţia (3,6 miliarde de euro) şi Sănătatea (2,4 miliarde de euro) este detaliat în 1203 pagini şi mai multe anexe.

Şeful Guvernului a arătat că, din cele 29,2 miliarde euro alocate prin PNRR, vor fi construiţi 450 kilometri de autostradă, vor fi construite sute de şcoli şi creşte, spitale – primul ar urma să fie gata în anul 2024 – şi vor fi renovate mai multe unităţi sanitare.

Referitor la faptul că, din cei 29,2 miliarde euro, aproape 16 miliarde sunt împrumuturi, premierul Florin Cîţu a spus: „România are nevoie acută de investiţii. Aceste împrumuturi pe care le luăm prin PNRR se vor duce doar în investiţii. Oricum ne împrumutam pentru a investi în România, iar împrumuturile pe care luăm prin PNRR sunt la o dobândă mult mai mică, de zero şi ceva la sută. Pentru România reprezintă un plus că ne putem împrumuta la aceste dobânzi şi vom investi foarte mult într-un termen foarte scurt”.

PNRR conţine şi o componentă importantă de reformă, despre care prim-ministrul Cîţu a precizat că aceasta ar fi fost demarată oricum de actualul guvern, dar acum este un motiv în plus deoarece este finanţată din fondurile Uniunii Europene.

„Vorbim despre reforma sistemului de pensii. Ne dorim un sistem de pensii bazat pe contributivitate şi sustenabil. Vorbim despre reforma justiţiei: reparăm ce au stricat alţii în ultimii ani de zile. În privinţa reformei companiilor de stat, aceasta are drept scop oprirea sifonării banilor publici. În cadrul reformei salarizării în sectorul public, vom lega direct performanţa de venitul celor care lucrează acolo”, a spus şeful Guvernului care a menţionat că banii care vin prin PNRR vor ajunge în toate colţurile ţării.

La rândul său, vicepremierul Dan Barna a menţionat că prin PNRR este asigurată o distribuire echitabilă a fondurilor, că banii vor ajunge în toate cele opt regiuni de dezvoltare din ţară, că nu va fi lăsat nimeni în urmă şi că autorităţile locale trebuie să se implice în reuşita implementării acestui plan, pentru că resursele sunt la îndemâna acestora.

Vicepremierul Kelemen Hunor a susţinut că PNRR reprezintă „un proiect de ţară, extrem de echilibrat, un proiect socio-economic, care în următorii ani va garanta prosperitatea penntru toţi cetăţenii, un plan care va dezvolta şi va uni societatea pe termen mediu şi lung”.

La rândul său, Cristian Ghinea, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a precizat că, deşi PNRR a fost trimis la Comisia Europeană, acest document nu este definitiv şi că aşteaptă sugestii din partea celor care vor citi planul şi vor constata că anumite lucruri pot fi îmbunătăţite.

„Suntem în proces de evaluare, mai putem schimba, mai putem updata. (…) După părerea noastră, planul corespunde celor şase piloni stabiliţi de Comisia Europeană şi recomandărilor de ţară din rapoartele Comisiei din 2019 şi 2020. PNRR impulsionează creşterea economică şi nu are impact major asupra mediului. Avem un plan echilibrat, mai avem de lucru în anumite puncte, pentru că ştim feedback-ul Comisiei. Urmează o scrisoare de evaluare din partea Comisiei şi apoi vom vedea dacă mai este ceva de schimbat”, a spus Cristian Ghinea.

În privinţa monitorizării acestui plan, ministrul de resort a menţionat că în PNRR sunt incluse 500 de jaloane şi ţinte, care vor fi monitorizate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene care va trimite, la fiecare şase luni, o situaţie către Comisia Europeană pentru deblocarea sumelor necesare.

„Tot PNRR-ul va fi auditat de către Autoritatea de audit din cadrul Curţii de Conturi. (…) Va mai exista un comitet public de monitorizare care se va întâlni o dată la trei luni cel puţin, din care vor face parte reprezentanţii administraţiilor locale, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor, care va întocmi şi el rapoarte cu privire la implementarea PNRR”, a spus ministrul Cristian Ghinea.

• Cinci proiecte majore în energie

Conform documentului publicat ieri de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, din cei 29,217 miliarde euro, 12,013 miliarde euro (40,88%) sunt destinaţi investiţiilor şi reformelor din zona verde, iar 5,894 miliarde euro (20,08%) pentru componenta digitală. După cum se poate observa, din punctul de vedere al distribuirii sumelor, PNRR-ul depus de guvern la Comisia Europeană depăşeşte procentul stabilit la Bruxelles pentru componenta verde (37%), dar abia se încadrează în procentul privind componenta digitală (20,08%), ceea ce poate constitui o problemă în următoare perioadă de evaluare şi negociere.

Banii care vor fi alocaţi de Uniunea Europeană prin PNRR trebuie accesaţi până cel târziu la 31 decembrie 2023, iar proiectele finanţate prin acest program trebuie finalizate până la 31 decembrie 2026. În caz contrar, sumele trebuie returnate. Primii bani din PNRR ar putea veni în luna octombrie.

PNRR este structurat pe şase piloni. În pilonul I, sunt alocaţi 1,88 miliarde euro pentru managementul apei – din care cei mai mulţi bani se vor duce către reţelele de apă şi canalizare ce vor fi realizate în localităţile care au sub 2000 de locuitori. Pentru împăduriri sunt alocate 1,37 miliarde euro, în timp ce proiectele din managementul deşeurilor vor fi finanţate în total cu 1,2 miliarde euro. Infrastructura de transport are partea leului în PNRR, cu o alocare totală de 7,6 miliarde euro, din care se vor realiza 450 kilometri de autostrăzi, se va construi metroul din Cluj care va avea nouă staţii, va fi finanţat şi metroul din Bucureşti şi va fi reabilitată şi modernizată o parte din infrastructura feroviară a ţării.

Prin cele 2,2 miliarde euro alocate prin Fondul pentru Valul Renovării vor fi eficientizate energetic şi reabilitate peste 2000 de clădiri ale instituţiilor publice, precum şi mai multe blocuri de locuinţe.

Domeniul energiei este finanţat cu 1,62 miliarde euro pentru proiecte privind energia regenerabilă şi infrastructură de gaz cu hidrogen. Din document reiese că investiţiile mari, care vor absorbi peste 700 milioane euro, vor fi doar cinci. Primul se referă la construirea unei centrale pe gaze de 159 MW, parc fotovoltaic de 100 MW şi instalaţie pentru producerea hidrogenului verde şi captare CO2, realizate de asocierea Romgaz- GSP Power, la Halânga, Mehedinţi, care va fi finanţat din PNRR cu 320 milioane euro. Al doilea priveşte construirea unei centrale pe gaz de 159 MW, parc fotovoltaic de 20 MW, instalaţie de producere a hidrogenului verde şi captare CO2, realizate de asocierea Romgaz- GSP Power la Constanţa, care va primi din PNRR 265 milioane euro. Hidroelectrica va primi 100 milioane euro pentru producerea de hidrogen verde, Nuclearelectrica va fi finanţată cu 28 milioane euro pentru realizarea la Cernavodă a unui parc fotovoltaic şi pentru producere şi stocare hidrogen verde, iar Electrica va primi 50 milioane euro, pentru o investiţie în stocarea energiei electrice, cu o capacitate instalată de 50 MW şi pentru o reţea de încărcare pentru vehiculele electrice.

Restul de bani, majoritatea vor merge în reţelele de gaze naturale cu hidrogen şi conectarea gospodăriilor la reţelele respective, precum şi pe transportul electric şi cele 650.000 de staţii de încărcare care ar urma să fie făcute în toată ţara. Pentru apelurile competitive de proiecte sunt destinate 300 milioane de euro.

Pe pilonul II, pentru cloud guvernamental şi sisteme publice digitale interconectate sunt alocaţi 1,89 miliarde euro. Din aceşti bani se vor realiza şi cărţile de identitate electronice pentru 8,5 milioane de cetăţeni. Despre acest lucru, vicepremierul Dan Barna a spus: „8,5 milioane de cetăţeni vor avea carte de identitate electronică. Este un prim pas spre digitalizare care nu ne fură sufletele şi nici nu ne perverteşte celulele”.

Pilonul III este destinat reformelor fiscale, reforma sistemului de pensii şi suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare şi reforma companiilor de stat. Acest pilon este finanţat cu 2,94 miliarde euro.

2,32 miliarde euro sunt alocaţi pentru pilonul IV care va finanţa proiectele din turism, cultură şi fondul local (pentru administraţiile publice locale) pentru tranziţia verde şi digitală.

Pentru Sănătate – mai precis pentru fondul pentru spitale şi creşterea accesului la sănătate, în pilonul V sunt alocaţi 2,45 miliarde euro. Reformele din domeniul social sunt finanţate cu 217 milioane euro, iar cele din administraţia publică şi justiţie cu 155 milioane euro.

În fine, pilonul VI, România Educată are o alocare totală de 3,6 miliarde euro.

• Florin Jianu, preşedinte CNIPMMR: „Am obţinut doar să fim membri în comitetul de monitorizare a PNRR”

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - departe de nevoile partenerilor sociali

Reprezentanţii mediului privat de afaceri sunt nemulţumiţi de modul în care a fost întocmit PNRR, mai ales că 1,3 miliarde euro sunt daţi de către Guvern către Banca Europeană de Investiţii şi către Fondul European de Investiţii pentru realizarea unor instrumente financiare care, din păcate, vor ajuta foarte puţine companii mici şi medii din ţara noastră.

„Noi am solicitat crearea unui program naţional de start-up-uri, granturi pentru redresarea economică a companiilor care să includă şi componente de digitalizare. Din păcate, decidenţii politici au mers foarte mult pe instrumente financiare care, în opinia noastră, nu sunt de ajuns pentru situaţia actuală în care se află mediul de afaceri din ţara noastră. Este o nemulţumire a noastră pentru că am cerut ca reformele să fie făcute şi pentru instituţiile financiare româneşti şi cu ajutorul lor. De exemplu, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri trebuia să se regăsească în PNRR. Există alocată o sumă de 20 milioane euro, dar nu se ştie exact pentru ce: legată de înfiinţarea Băncii de Dezvoltare sau pentru asistenţă tehnică pentru FNGCIMM pentru dezvoltarea capacităţii administrative privind derularea instrumentelor financiare”, ne-a declarat Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.

În ceea ce priveşte afirmaţiile reprezentanţilor Guvernului referitoare la faptul că firmele din România vor avea întâietate la contractarea lucrărilor pe proiectele derulate în infrastructura de transport, în energie, în sănătate şi în educaţie, domnul Jianu a precizat că pentru a nu rămâne doar la stadiul de declaraţii politice, cerinţa CNIPMMR este „de a face exact cum se întâmplă în PNRR-ul Germaniei”.

„Adică să existe obligativitatea ca minimum 30% din contractele respective să fie încheiate cu IMM-urile din ţara noastră pe fiecare domeniu: infrastructură, achiziţii, software, etc.. Noi asta am solicitat şi vom vedea dacă se va pune în implementare”, ne-a declarat Florin Jianu, care a mai menţionat: „Singurul lucru pe care am reuşit să îl obţinem din partea guvernului este înfiinţarea unui comitet de monitorizare a PNRR în care să fie membri şi reprezentanţii partenerilor sociali. Acest lucru ne-a fost promis de premierul Florin Cîţu şi aşteptăm să fie pus în practică”.

• Dumitru Fornea, raportor al CESE: „PNRR nu clarifică alocaţiile bugetare pentru sectorul energetic ce are la bază folosirea cărbunelui”

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - departe de nevoile partenerilor sociali

În documentul trimis de Guvern către Comisia Europeană, se insistă pe reform privind decarbonizarea sistemului energetic, dar nu conţine o anvelopă bugetară care să se potrivească cu nivelul de ambiţie al autorităţilor, care fac trecerea de la un model energetic la altul fără să prevadă banii necesari pentru acest lucru, ne-a spus Dumitru Fornea, secretar general al Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian şi raportor al Comitetului Economic şi Social European (CESE).

„PNRR prezentat de guvern nu clarifică alocaţiile bugetare pentru actualul sector energetic care are la bază folosirea cărbunelui. Decarbonizarea e folosită ca un pretext pentru alocaţiile bugetare din PNRR, dar nu se vine cu soluţii pentru zonele afectate, care au câteva sute de mii de oameni, care sunt neglijaţi prin actuala formă depusă la Bruxelles. Bănuiesc că reformele pentru decarbonizare se vor face prin Fondul de Tranziţie Justă, dar banii de acolo sunt insuficienţi. Nu văd banii alocaţi pentru Complexul Energetic Valea Jiului, ca soluţie intermediară, soluţie cuprinsă în reforme. Ministrul Energiei a anunţat că se vor găsi resurse financiare, dar nu înţelegem cum şi nu este clar în acest moment. Sperăm că regiunile în tranzitie să nu fie lăsate de izbelişte, pentru că în Valea Jiului şi în bazinul Olteniei se vor pierde zeci de mii de locuri de muncă, iar oamenii de acolo vor avea nevoie de asistenţă specializată, care din păcate nu va veni din PNRR”, ne-a spus Dumitru Fornea.

Domnia sa a precizat că modul în care se vor utiliza sumele din PNRR a fost ghidat şi condiţionat de Comisia Europeană, urmând ca finanţările pentru alte domenii să fie făcute din cadrul financiar european multianual 2021-2027.

„Ni s-a spus că PNRR are un scop specific şi Comisia Europeană doreşte să ghideze investiţiile în noile tipuri de energii care să realizeze rezilienţa statelor membre. Sunt fonduri condiţionate pe care nu le poţi dirija aşa cum vrei. Cu toate acestea, cred că vom avea o problemă de capacitate administrativă privind absorbţia acestor fonduri şi că există riscul ca autorităţile să stea cu ochii după prea multe proiecte, dar să implementeze în realitate foarte puţine dintre acestea”, a menţionat secretarul general al CSN Meridian.

El s-a referit şi la sumele alocate pe partea de mobilitate electrică, unde în PNRR se vorbeşte foarte mult despre automobilitate.

„Pe noi ne loveşte faptul că se discută doar din perspectivă rutieră şi nu din perspectiva pe care o are dezvoltarea transportului feroviar cu propulsie electrică. La noi, reţeaua de transport feroviar în privinţa navetelor regionale este destructurată, spre deosebire de vestul Europei, iar acolo unde mai există este făcută prin intermediul unor automotoare pe bază de combustibili fosili. Un alt aspect care nu este luat în considerare în mod serios este cel reprezentat de externalităţile electromobilităţii auto. Se pleacă de la ideea că o maşină electrică este neapărat ecologica, or acest lucru nu este adevărat în proporţie de 100%, pentru că bateriile folosite sunt realizate cu materii prime critice, iar circularitatea produselor respective lasă deocamdată de dorit. Sunt beneficii evidente pe partea reducerii emisiilor de CO2, dar pe partea deşeurilor electrice vor fi probleme în perioada post-PNRR”, ne-a precizat Dumitru Fornea.

• Gabriel Rodrigo Maxim, preşedinte FSTFR: „Nu mai există niciun proiect în PNRR referitor la materialul rulant feroviar”

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - departe de nevoile partenerilor sociali

În PNRR-ul depus la Comisia Europeană a scăzut numărul proiectelor privind infrastructura feroviară şi se dau bani pentru autostrăzi şi pentru metrou, în condiţiile în care, în ultimii 31 de ani, toate guvernele au avut ca obiectiv principal construirea de autostrăzi în detrimentul întreţinerii căilor ferate, ne-a spus Gabriel Rodrigo Maxim, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR).

„Autostrăzile nu le vedem încă – cu excepţia anumitor tronsoane, banii se duc în ele, iar în acest timp infrastructura feroviară se degradează continuu. Situaţia este destul de urâtă pentru calea ferată, în condiţiile în care transportul feroviar este un transport verde pentru care sunt fonduri alocate special de Comisia Europeană. Se pare însă că acest lucru nu interesează pe nimeni atât timp cât în privinţa materialului rulant feroviar nu mai există niciun proiect, deşi în forma iniţială a PNRR era prinsă achiziţia a 30 de rame electrice noi. Mai mult, ministrul transporturilor vorbea despre trenuri pe hidrogen, dar nu am văzut niciun astfel de proiect în PNRR. În condiţiile în care Autoritatea pentru Reformă Feroviară nu a achiziţionat trenuri noi până la finalul anului trecut şi nu a făcut proiecte pentru înlocuirea trenurilor vechi, nu vom avea nimic. Din proiectele înscrise în PNRR s-ar putea spune că transportul feroviar nu mai interesează pe nimeni din actualul guvern”, ne-a declarat preşedintele FSTFR.

Rodrigo Maxim a precizat că proiectele pe infrastructură feroviară care au rămas în PNRR, sunt acolo deoarece există interes la nivelul Uniunii pentru cele trei coridoare pan-europene de transport pe calea ferată, „coridoare care practic ne transformă într-o ţară de tranzit”.

„În Anul Feroviar European este foarte ciudat ce se întâmplă. În acest an, toată Europa se laudă cu trenuri noi şi infrastructură feroviară ce permite circulaţie cu viteze mari, iar autorităţile noastre nu vor să modernizeze toată infrastructura şi nici să cumpere trenuri noi, iar noi nu înţelegem de ce. În Anul Feroviar European, noi suntem ruşinea Europei, în privinţa infrastructurii feroviare şi a materialului rulant. O să vină finalul anului 2023 şi operatorii de transport feroviar din România nu vor fi primiţi la licitaţie, din cauza ofertei tehnice foarte scazute pe care o vor avea. Este inadmisibil ce se întâmplă. Domnul ministru nu ştie sau nu i se spune că se anulează trenuri de călători din lipsă de locomotive sau din lipsă de mecanici. Într-o zi, la nivelul întregii ţări, CFR anulează trei trenuri din aceste două cauze”, a afirmat Gabriel Rodrigo Maxim.

El a menţionat că, din acest motiv, feroviarii vor organiza un nou protest la sfârşitul aceste luni, după ce în prealabil, în 8 iunie se vor întâlni în Parlament cu reprezentanţii principalelor partide politice pentru a găsi împreună o soluţie privind calea ferată din ţara noastră.

• Adrian Teban, preşedintele AOR: „Trebuia ca decizia referitoare la priorităţile de investiţii să fie descentralizată, la nivel local”

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - departe de nevoile partenerilor sociali

Reprezentanţii administraţiilor publice locale consideră că prin PNRR Guvernul a centralizat deciziile privind proiectele de investiţii pe plan local care ar urma să fie finanţate din fondurile europene.

Ceea ce ne-am dorit noi este destul de slab reprezentat faţă de ceea ce Guvernul a întocmit şi de aceea este responsabilitatea autorităţilor centrale să implementeze ce şi-au dorit. Noi am fi vrut ca decizia în privinţa priorităţilor de investiţii să fie descentralizată la nivel local. Pe programele anterioare au fost finanţate diverse priorităţi, iar acum era momentul ca să fie finanţate alte priorităţi locale, care sunt stringente. Ne-am fi dorit ca cel puţin pilonul privind rezilienşa administraţiei publice locale să fi stabilit că decizia ne aparţine cu privire la proiectele de interes local. Acest lucru este o prioritate. Considerăm că decizia trebuie să pornească de jos în sus şi nu invers în privinţa proiectelor finanţate din fondurile europene, deoarece reprezentanţii administraţiilor locale cunosc mai bine ce are nevoie comunitatea respectivă, ne-a declarat Adrian Teban, preşedintele Asociaţiei Oraşelor din România, primar al oraşului Cugir.

• Nicolae Sărdărescu, membru în Consiliul Director AOR: „PNRR – o cometă care deja s-a stins pentru oraşele mici şi mijlocii”

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - departe de nevoile partenerilor sociali

Reprezentanţii Asociaţiei Oraşelor din România (AOR) sunt nemulţumiţi că prin actualul PNRR au acces iar la finanţare localităţile din mediul rural, în timp ce peste 200 de oraşe mici şi mijlocii nu primesc finanţare, aşa cum nu au primit nici pe programele derulate până acum.

„PNRR a fost o mare speranţă pentru noi.

Acum este ca o cometă care deja s-a stins prin scoaterea de la finanţare a unităţilor administrativ-teritoriale care sunt membre ale asociaţiei noastre. Aşteptam rezilienţa, ni se promitea sume egale, la localităţi egale, pentru investiţii de mare importanţă pentru localităţile noastre: sănătate, apă, canalizare,etc.. Am trimis proiecte care se aflau aproape de maturitate, dar nu au fost aprobate de autorităţile de la Bucureşti. Toate oraşele mici şi mijlocii nu au avut acces la fonduri de infrastructură, în timp ce autorităţile din mediul rural au avut. Timp de şapte ani, localităţile cu până în 2000 de locuitori au avut acces pe PNDR si PNDL pentru apa şi canalizare, dar nu le-au făcut şi acum sunt introduse în PNRR, în timp ce proiectele noastre sunt neglijate. Suntem peste 200 de oraşe care nu am avut şi nu avem acces la fondurile europene. Noi nu oferim servicii doar locuitorilor oraşelor pe care le conducem, ci şi localităţilor din preajmă, din mediul rural. Există cazuri în care un oraş oferă servicii – medicale, educaţie, etc. pentru 20 de localităţi din mediul rural aflate în apropiere”, ne-a declarat Nicolae Sărdărescu, membru în Consiliul Director AOR şi primar al oraşului Horezu.

Domnul Sărdărescu s-a declarat pesimist şi în privinţa accesării fondurilor alocate prin cadrul bugetar european multianual 2021-2027, deoarece nu avem constituite şi autorizate de Uniunea Europeană autorităţile de management pentru proiecte, ceea ce va duce şi la întârzierea elaborării ghidurilor de finanţare.

Înţelesul cuvântului rezilienţă introdus de Comisia Europeană în context nu este acelaşi cu definiţia iniţială din Dicţionarul Explicativ al Limbii Române.

Conform acesteia din urmă, rezilienţă este definită mărimea caracteristică pentru comportarea materialelor la solicitările prin şoc, egală cu raportul dintre lucrul mecanic efectuat pentru ruperea la încovoiere, prin şoc, a unei epruvete şi valoarea iniţială a ariei secţiunii transversale în care s-a produs ruperea respectivă.

Tot drept rezilienţă este desemnată capacitatea unui corp de a reveni la forma şi dimensiunea iniţială după deformare. Pe baza acestei definiţii, ulterior, s-a adăugat un sens metaforic, înţeles preluat şi de DEX, drept tâlc secundar al cuvântului rezilienţă şi anume cpacitatea cuiva de a reveni la normalitate după suferirea unui şoc (emoţional, economic, şamd).” .

Sursa :

https://www.bursa.ro/planul-national-de-redresare-si-rezilienta-departe-de-nevoile-partenerilor-sociali-62383343

Iar în final de POSTARE-REPUBLICARE 🙂

reamintesc FROMÂNILOR că la ORA ACTUALĂ , POLITICIENII din partidul de suflet al lui Klaus WERNER Johannis , în loc să LUPTE în cadrul coaliției de guvernare PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR pentru PROPĂȘIREA ROMÂNIEI ,

se LUPTĂ între ei pentru ȘEFIA PNL(PDL) 😦 😦 😦

 • CONCRET , lupta pentru șefia partidului lui Klaus WERNER Johannis dintre premierul Florin Cîțu și președintele PNL(PDL) ,Ludovic Orban la Congerul PNL(PDL) din 25 septembrie 2021 este de DREPT și de FAPT lupta pentru putere între PEDELIȘTII lui Emil Boc , Raluca Țurcan și nu numai

Trăiască Marele Cîțu cel Mic!

Despre lupta pentru ȘEFIA PNL(PDL) recomand URL-ul :

https://pressone.ro/lupta-liberalilor-pentru-putere-decisa-de-cercuri-de-interese-retele-si-crestini-habotnici-de-ce-ar-trebui-sa-ne-pese-de-alegerile-din-pnl

Alioșa .

04/06/2021

O Nouă Lansare de Carte !!!

Filed under: generale — Aliosa @ 7:47 pm

Motto :

O fotografie face cât o mie de cuvinte ! 🙂

 • Din respect pentru vizitatoarele și vizitatorii acestui post, fac următoarele precizări : – în Foto-1 ,sunt PĂRINȚII mei și ai POETEI Georgeta POPOVICI Strat , VIORICA și GHEORGHE POPOVICI , acum, în locuri doar de EI și DUMNEZEU știute 🙂 dar cu siguranță în RAIUL Domnului IISUS HRISTOS 🙂 atunci , când autoarea NOII LANSĂRI de CARTE era încă ELEVĂ la Liceul Economic din Bârlad ( foto-2,3,4 ) – următoarele fotografii în care apar și eu, au fost făcute cu ocazia lansărilor anterioare iar doritorii de mai multe DETALII pot ACCESA cele două LINK-uri sus menționate ! 🙂 –
 • Mă rog la bunul DUMNEZEU ca PANDEMIA să dispară , OAMENIREA să revină la NORMALITATE , BUCURIA și pofta de VIAȚĂ în inimile OAMENILOR din nou să apară și ” Să fie PACE în LUME ” !!! 🙂 🙂 🙂

tuturor vizitatoarelor și vizitatorilor acestui post 🙂 un sfârșit de săptămână BINECUVÂNTAT 🙂 🙂 și pentru fiecare ,câte o porție virtuală de CIREȘE românești de MAI via ” Beta ” !!! 🙂 🙂 🙂

Alioșa !!! 🙂 🙂 🙂

P.S.!!! 🙂 🙂 🙂

Ca administrator unic al blogului de față și semnatar al acestui POST 🙂 astăzi ,6 iunie 2021 ,îmi permit să ADAUG câteva

IMAGINI de la LANSAREA de CARTE din 5 IUNIE 2021 ora 11.00 iar în final , videoclipul care spune totul !!! 🙂 🙂 🙂

Alioșa !!! 🙂 🙂 🙂

03/06/2021

Armata României,încotro??? Punctul pe ” I”/71 .

Filed under: generale — Aliosa @ 7:22 am

Motto:

” Cine UITĂ , nu merită” ( Nicolae Iorga) ! 🙂

Nu am nimic cu omul Ciucă Ionel Nicolae , dar am ce am cu fostul Șef al SMG , ulterior SM al Apărării
și actualmente MINISTRUL APPĂRĂRII NAȚIONALE ,
pensionar militar cu o PENSIE de top la care se adaugă și SALARIUL de MINISTRU și nu numai !!! 😦 😦 😦
CONCRET :
Pe timpul mandatului său ca șef al Statului Major General (ulterior modificat în Statul Major al Apărării)
au fost adoptate ” pe repede înainte” fără schițeze măcar ” de ochii lumii ” vreun pic de OPOZIȚIE 😦 😦 😦
OUG nr. 57/2015,
OUG nr. 59/2017
OUG nr. 114/2018
și OUG nr. 226/2020,
ordonanțe ce au afectat nivelul de trai al militarilor rezerviști și în retragere,
ORDONANȚE care au dus la o crasă DISCRIMINARE între PENSIONARII militari,
la furtul legalizat al sporului OMM/SOSP și pensiei suplimentare la care au contribuit de-a lungul timpului ,
lună de lună din 1990 și până în acest moment .
Și mai grav , ” Ciucă al nostru” a REFUZAT și punerea în aplicare a

 • Legii 284/2010 ( LEGEA SALARIZĂRII ) și astfel , SOLDELE militarilor activi sunt la nivelul lui decembrie 2009 😦 😦 😦
  și a Legii 153/2017 care au dus la scăderea nivelului de trai al militarilor activi, în rezervă și retragere !!! 😦 😦 😦

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr.59/2017 încă din 15 09 2017 pensiile militare ale rezervistilor au fost înghețate 😦 😦 😦
și astfel, s-a mărit an de an diferenta dintre pensiile stabilite înainte de septembrie 2017 și pensiile stabilite ulterior ! 😦

Ca exemplu de DSCRIMINARE ,
un COLONEL ieșit la PENSIE înainte de 15 SEPTEMBRIE 2017 cu îndeplinirea TUTUROR CERINȚELOR LEGILOR în vigoare la data respectivă,
are la ORA ACTUALĂ o PENSIE mai mică cu 2000-3000 de roni față de un COLONEL ieșit la PENSIE după BLESTEMATA zi de 15 SEPTEMBRIE 2017 !!! 😦 😦 😦
Iar ca ” tacâmul să fie complet” și FĂCĂTURA ORDINARĂ la și mai mare VEDERE 😦
deși LEGEA în vigoare stipulează cu subiect și predicat INDEXAREA ANUALĂ a PENSIILOR cu CREȘTEREA RATEI INFLAȚIEI ,
guvernul Johannis&Cîțu în care ” Ciucă al nostru” 😦 😦 😦 face ce i se ORDONĂ de la Palatul Victoria via Palaul Cotroceni 😦
cu o crasă lipsă de empatie și nemăsurată aroganță , a ANULAT și cuvenita indexare anuală 😦 😦 😦
deși știau cu toții că PREȚURILE la UTILITĂȚI și TRAIUL de zi ” au luat-o razna ” 😦 ceea ce face INFLAȚIA să crească ” pas cu pas” ! 😦

Și dacă tot am vorbit mai sus despre ” Ciucă al nostru” și PENSIILE MILITARILOR ,
ar fi INCORECT să nu abordez și situația versus PENSIILE ROMÂNILOR în GENERAL și a PENSIILOR SPECIALE în SPECIAL ! 🙂

Cea mai nesimțită MANIPULARE a politrucilor , politicienilor și miniștrilor
guvernului PNL(PDL) condus de Ludovic Orban și guvernului PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR legată de PENSIILE ROMÂNILOR de rând scoasă zi de zi pe gura mincinoasă în campania electorală pentru ALEGERILE PARLAMENTARE din DECEMBRIE 2020 a fost că …………..,
PENSIILE nu vor fi ” tăiate” și că VA FI RESPECTATĂ LEGEA în VIGOARE !!! 😦 🙂 😦

După ce au ajuns la GUVERNARE prin alcătuirea de către Klaus WERNER Johannis a coaliției parlamentare PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR care a VOTAT guvernul Johannis & Cîțu ,
IPOCRIȚII și DEMAGOGII de liberali AU UITAT ” deîndată” ce-au PROMIS în campania electorală iar ce-a urmat , ȘTIE și CIOBANUL din MUNȚII ȚĂRII …….

CONCRET :

 • pensiile SPECIALE au RĂMAS NEATINSE 😦
 • ca să tragă de timp, vor să scoată o nouă LEGE a PENSIILOR în care se va MĂRI stagiul de cotizare și VÂRSTA de PENSIONARE ,
  lege care să intre în vigoare din 2023 😦 😦 😦
 • pensiile obișnuite ,salariul minim , alocațiile copiilor și ajutoarele sociale au fost ” înghețate” cu toate că de când sunt la guvernare au ÎMPRUMUTAT zeci de MILIARDE de EURO
  despre care NU SE ȘTIE ce s-a făcut cu ei !!! 😦 😦 😦
 • – Dacă vă întrebați de ce am dat REPUBLICARE prin ” copy paste” articolului de mai jos , RĂSPUNSUL îl veți găsi pe :

https://aliosapopovici.wordpress.com/2013/09/23/

https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/08/27/

https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/08/14

și nu în ultimul rând pentru că MILITARII Armatei Române activi, în rezervă și RETRAGERE ca mine 🙂 🙂 🙂

musai trebuie să știe ce li se pregătește de către fosta PDL-istă acum PNL-istă Raluca Țurcan , vicepremier în guvernul Johannis&Orban ( blonda din foto)

actualmente ministrul muncii și protecției sociale în guvernul Johannis&Cîțu

(foto, a 6-a din dreapta ) împreună cu ” Ciucă al nostru”

https://aliosapopovici.wordpress.com/2021/05/13/

” Manevre militărești

29 mai 2021 Categoria Despre Armata Scris de neacsumPiromanii


Gata, au trecut manevrele militare oficiale din Marea Neagră.

A trecut războiul. Acum o lună toată lumea nu vorbea decât despre război, război în Ucraina, război în Marea Neagră, război în România.
Presa ”RomâNATO” nu scria decât despre manevrele de la granița ruso-ucraineană, despre amenințările lui Putin, declarațiile miniștrilor ruși și cum ne va apăra pe noi articolul 5 și brava armată americană chemată să se desanteze iezact la noi. Și uite că trecu și asta gata, am mai scăpat de război. Ce ne-am ales de pe urma lui? Cu multe cheltuieli cu un nou comandament american, cu ceva ”specialiști” rămași prin ”lanurile de porumb” despre care nu vorbește nimeni , în rest nimic. Un singur lucru este cert, subordonarea totală a intereselor, apărării naționale celor ale partenerilor strategici sau acoperiți. Deja a devenit clar pentru toată lumea că suveranitatea națională a este o sintagmă pur teoretică. Eu mă întreb doar de ce au fost aduși aici deja celebrii membrii ai Brigăzii 82 Aeropurtate americane, căci  ei nu prea sunt folosiți pentru simple exerciții, mai ales în colonii. Cine le –a urmărit cât de cât activitatea, fie și doar pe internet, știe că nu a fost foc,  începând cu cel de-al II-lea Război Mondial, care să nu fi fost inițiat de un Zippo al Bg 82 Airborne. Vietnam, Grenada, Panama, Iraq, Afganistan, tot ce a necesitat introducerea de trupe și constituirea unor teatre de război, a purtat amprenta acestei brigăzi. Ei sunt practic piromanii, vârful de lance al oricărui conflict american și prezența lor într-o zonă este echivalentă cu un nou război, nu doar conflict. Au fost aduși în recunoaștere sau au fost deja plantați o parte din ei? Asta este adevărata problemă , nu declarațiile politice ale unora sau altora.


Momorandum
 Recent, foarte recent, pe 24 Mai, Doamna Țurcan a convocat la sediul ministerului pe care îl conduce spre pierzania românilor, o ședință în care s-a dezbătut problema noii legi a salarizării care în mod normal este legată, sau va da direcțiile de deplasare noii legi a pensiilor. Să nu uităm că ”vechea lege a salarizării”, cea introdusă de Olguța ar urma să intre în funcțiune în totalitate, în septembrie 2021 dar nu se știe dacă va mai apuca. Pentru militari, botaniștii  care se rugau și trăgeau să fie votat PLX 199, proiectul care le promitea actualizarea la aplicarea în totalitate a Legii 153, această veste cade ca o izbăvire. În sfârșit, văd și ei capătul legii. Cei care așteaptă luna septembrie și pentru aplicarea  promisei indexări pot de asemenea să aștepte, pentru că așa cum s-a anunța deja, legea salarizării va veni la pachet u o nouă lege a pensiilor, deci…. Răbdare și tutun!. În varianta în care totuși actualul guvern nu va schimba legea 153 ci doar o va amenda și completa, este clar că termenele de aplicare vor înaintai iar actualizarea pensiilor militare va putea fi aplicată odată cu punerea în aplicare a celui mai îndepărtat obiectiv al legii.


La ședința respectivă au participat, așa cum cere legea, și partenerii sociali ai guvernului, adică reprezentanți ai sindicatelor din ramurile care vor fi afectate de lege. Au fost invitate și sindicatele din MApN și MAI, de la MApN fiind invitat pseudo-sindicatul SCMD.  intrând pe pagina ”Publisind” am aflat ce probleme au ridicat sindicaliștii respectivi legat de salarizare. Nu le mai reiau aici, cei interesați pot accesa pagina.


Pe pagina SCMD sunt publicate câteva scurte informații privind participarea la această activitate. Aflăm și despre   un memorandum  care cuprinde intențiile  guvernului privind noua lege a salarizării. Memorandumul cuprinde și o anexă privind salarizarea în SNAOPSNcare însă nu a fost pusă la dispoziția celor chemați la discuții pe tema ei sau cel puțin nu a SCMD, după cum reiese din lamentările domnului Dogaru.


Ce nu se spune în informările de pe pagina SCMD este care ar f pretențiile sau cererile concrete ale  SCMD  pe linia salarizării cadrelor militare, cereri care ar fi trebuit postate spre a ști ”ce-ți doresc eu ție, scumpă Românie”. Nu comentez mai mult.


Pe pagina SNPPC găsim cerințele sindicatului respectiv privind salarizarea polițiștilor care cuprind :


1. Dublarea coeficienților de salarizare din Anexa 6, Legea 153 / 2017 (polițiști, jandarmi, pompieri, penitenciare) și Anexa 8 – personal contractual.
2. Majorarea cu un procent suplimentar/considerabil a coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile pentru care este necesar avizul de poliție judiciară.
3. Majorarea cuantumurilor salariilor de grad și stabilirea acestora prin raportare la salariul de bază minim brut garantat în plată.
4. Menținerea plafonului de sporuri la nivelul ordonatorului principal de credite și nu per persoană.
5. Exceptarea de la plafonul de sporuri a muncii de noapte, SDSL și a muncii suplimenta
6. Adăugarea unor funcții specifice în Anexa 6 pentru toate funcțiile de personal contractual din MAI.


Ei așa mai merge. Măcar oamenii știu pentru ce se zbat liderii lor de sindicat și știu de ce au nevoie de sindicat.

La armată, vorbă multă, fapte ioc, doar gargară, lozinci, procese pierdute  și  lamentări.


Militari, iarăși vi se pregătește ceva


Este clar că o nouă lege sau modificări la legea salarizării (pentru că actualul guvern cu finanțist la conducere, nu are un specialist care să știe să facă o lege, fie ea și proastă) vor avea legătură cu legea pensiilor , nu pot fura de la pensionari fără o nouă lege a salarizării. Este deja oficial faptul că în noua lege a pensiilor va crește vârsta de pensionare dar și – așa cum spuneam de mai bine de un an- dar și stagiul de cotizare. Doamna Țurcan a anunțat deja că va împinge stagiul de cotizare la 35 de ani, se va scoate pensionarea anticipată, iar vârsta de pensionare va atinge speranța de viață, deci se va ajunge ca oamenii să lucreze până cad din picioare, dacă nu de cine știe ce virus inventat de ”samariteni”, măcar de stress și surmenaj. În aceste condiții, să te ții pensionări în următoarele luni. Cine crede că militarii vor fi exceptați își face iluzii. Chiar dacă există șanse ca totuși vârsta de pensionare la militari să fie mai mică decât la civili, este clar că perioada de cotizare se va ridica la 30 de ani, așa că cei care acum se bucură că acum au asigurat stagiul minim de 25 de ani, peste un an, pentru cei 5 ani lipsă vor primi mai puțin cu 26% dacă se votează PLX 199. Așa că stimați colegi, trageți tare, cereți votarea cât mai rapidă a PLX 199.


Și acum o surpriză, doar pentru cei care trăiesc cu capul în nori. Așa cum reiese și din declarațiile ministerului Muncii, cât și din cele relatate de SCMD, dar așa cum se știe și contrar celor afirmate în câteva rânduri oficial de către specialiștii și comunicatori din MApN, proiectul (anexă) privind salarizarea și noua lege a pensiilor în SNAOPSN se află la sediul MApN nu în lucru, ci terminat și așteaptă doar decizia finală politică, pentru a face eventuale ajustări. Șeful DGFC din cadrul MApN a spus cu gurița lui în ultimul interviu postat de Observatorul Militar, că în viitoarea lege a salarizării vor dispărea unele sporuri. Nu contest faptul că ”unele sporuri” fac diferențele între salariile  dar mai ales pensiile militarilor care au lucrat în condiții similare. Ceea ce mă îngrijorează pe mine este CARE SPORURI vor fi eliminate și care vor fi menținute, pentru că dacă se vor păstra sporurile pentru diplomele de doctorat obținute la foc automat prin copy-paste sau cele pentru mutarea a unor documente ” SSID” dintr-o mapă în alta, nu am făcut nimic, iar după cum îi cunosc eu pe ce care semnează propunerile de lege și ordine din MApN,  cam asta se va întâmpla. Și pentru că am ajuns aici, să nu uit să menționez că fraza de căpătâi a domnului general Florin  Jianu este relevantă pentru grija sa față de militari . Spune domnia sa că, citez 
”Când vorbim de salarizare, trebuie să avem în vedere, în primul rând, disponibilitatea bugetară a statului.” Greșit domnule Jianu, foarte greșit, pentru că din păcate disponibilitatea bugetară a statului nu depinde de posibilitățile financiare și resursele țării, ci de INCAPACITATEA  guvernanților și LIPSA DE INTERES față de munca  cetățenilor , și nu de drepturile și prețul eforturilor depuse de fiecare categorie de personal. Domnia voastră domnule general doctor, ca responsabil cu legea salarizării militarilor trebuie să aveți ca prim scop răsplata corectă a meseriei de militar în cadrul societății, nu impotența guvernelor. În fapt prin această frază se găsește sursa și motivul pentru care militarii au fost întotdeauna  batjocoriți de toate guvernele: cei din fruntea structurilor de decizie și care trebuiau să se îngrijească de calitatea vieții și salariile militarilor, s-au ocupat de protejarea intereselor clasei politice și a propriilor poziții în relație cu aceștia. Așa se face că un fost șef al DFC a MApN se află  în fruntea secției speciale pentru SNAOPSN din cadrul Ministerului Finanțelor, acolo unde probabil dorește să ajungă și are toate șansele, și actualul.


Iar câtă vreme specialiștii din sectorul financiar spun că totul e bine și ”toată lumea va fi mulțumită” așa cum se spune și despre PLX 199 și alte proiecte băgate la semnat, ministrul va semna ca primarul.


Oricum, așa cum am mai spus, va urma o nouă hemoragie în SNAOPSN care va duce la dispariția multor șefi de departamente, direcții, secții, birouri, structuri, unități, subunități, mult mai mulți decât ar fi dispărut într-un eventual război în Marea Neagră. Să vedem dacă seva sesiza cineva și dacă va fi tras la răspundere cineva pentru efectele acestui TSUNAMI similar, dacă nu chiar mai mare decât cel provocat de OUG 59acum 4 ani. Oricum actualul ministru cunoaște efectele. Dacă și acum va lăsa să se întâmple același lucru, are toate șansele să rămână singur la conducerea ministerului.


Să mă ierte Dumnezeu, dar efectele unui astfel de act la care specialiștii din MApN sunt părtași, sunt mai mari pentru viitorul armatei decât un eventual conflict în Marea Neagră.

https://publisind.ro/negocieri-salarizare-familia-apararea-si-ordine-publica/

https://www.snppc.ro/25-05-2021-comunicat-in-cadrul-nt-lnirii-de-ieri-de-la-ministerul-muncii-am-avansat-propuneri-privind-mbun-t-irea-salariz-rii-n-cadrul-familiei-noastr-bd10626

Sursa :

30/05/2021

Consens General !?!? La NOI ca la NIMENI /80.

Filed under: generale — Aliosa @ 9:40 am
 • – De ce TITLUL de mai sus ? 🙂 – RĂSPUNSUL este CUNOSCUT de toată lumea virtuală dar NERECUNOSCUT de susținătorii coaliției de guvernare PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR încropită pe ” repede înainte” de președintele României, Klaus WERNER Johannis ,din partidele care au PIERDUT alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, ca să aibă pe lângă ” guvernul lui ” și ” parlamentul lui” pentru a se RĂZBUNA pe ” PE-SE-DE” care a câștigat respectivele alegeri .
 • SURSA imaginilor sus postate , INTERNETUL ! 🙂
 • Parlamentarii actualei puteri ce guvernează România , sunt cu toții în CONSENS GENERAL când vine vorba despre : – VOTAREA proiectelor de legi care le aduc avantaje imediate cum ar fi ÎNDEMNIZAȚIILE și ALOCAREA de fonduri din banul public pentru DEPLASĂRILE lor în ȚARĂ și STRĂINĂTATE , mâncarea cea de toate zilele , chiria, salariile pupilelor de ” doi lei” angajate pe post de CONSILIER, SECRETAR, ȘOFER șamd ; – VOTAREA OUG și HG care duc la ECONOMII de BANI pentru a fi distribuiți CLIENTELEI lor politice iar ÎNGHEȚAREA salariilor, pensiilor , alocațiilor pentru copii, ELIMINAREA subvențiilor la IMM-uri și în AGRICULTURĂ și lista ar putea continua , sunt doar câteva exemple !!! 😦 😦 😦

Mai multe despre Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR ) , găsiți pe :

https://aliosapopovici.wordpress.com/2021/05/26/

https://aliosapopovici.wordpress.com/2021/05/27/

Cu PNRR-ul politic la Parlament: Ratificare a proiectului de la Bruxelles – moțiune de cenzură împotriva proiectului din Piața Victoriei

de Razvan Diaconu ,26.5.2021

România s-a achitat miercuri de sarcina de a adopta sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, Parlamentul votând acest proiect de lege cu 378 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 3 abțineri.


Sistemul de resurse proprii al UE e un mecanism care are nevoie de ratificarea fiecărui stat membru, astfel încât Uniunea să poată împrumuta ”la comun” banii pentru fondul de redresare și reziliență.

În fața aleșilor, premierul Florin Cîțu a prezentat

doar 4 cifre generale pe care a construit PNRR

și nu s-a achitat de promisiunea prezentării și a detaliilor în Parlament,

astfel că PSD a anunțat că va depune pe 14 iunie o moțiune de cenzură.

Potrivit programului comunicat de Guvernul României, premierul Florin Cîțu urma să prezinte miercuri, în Parlament,

detaliile Planului Național de Redresare și Reziliență, care urmează să fie depus pe 30 mai la Bruxelles.

Premierul  a livrat, însă, mai degrabă, ”declarație politică” completată de câteva cifre cu caracter general.

Cifra care contează din declarația politică: Negocierile de la Bruxelles ne-au tăiat 2 miliarde de la infrastructura de transport

Premierul a anunțat în Parlament doar 4 cifre din planul care se negociază de peste o lună cu Comisia Europeană:

 • 7,6 miliarde euro alocări pentru infrastructura de transport – autostrăzi, căi ferate și metrou
 • 2 miliarde euro cloud guvernamental și digitalizare
 • 2,1 miliarde euro fond local pentru tranziția ecologică
 • 3,6 miliarde euro pentru programul România educată

De precizat: cifra anunțată de premier pentru proiecte de infrastructură de transport este cu 2 miliarde euro mai mică față de varianta PNRR cu care România a intrat în negocieri la Bruxelles.

Ratificare a proiectului de la Bruxelles – moțiune de cenzură împotriva proiectului din Piața Victoriei

Premierul a avut alocate 60 de minute pentru prezentarea PNRR, dar nu a utilizat nici jumătate pentru a-și susține declarația politică.

”Acest plan este unul care garantează că vom avea o guvernare pe principii liberale cel puțin 8 ani de acum încolo. România va continua să corecteze greșelile din trecut, iar reformele care vor fi implementate garantează partenerilor că România e pe drumul cel bun”, a spus în plenul Parlamentului Florin Cîțu.

Refuzul premierului de a oferi detalii legate de proictele cuprinse în PNRR, dar mai ales a reformelor promise la Bruxelles, a dat ocazia PSD să lanseze o serie de acuzații la adresa echipei guvernamentale, pe care a acuzat-o, între altele, că a ”ascuns 2 miliarde de euro în PNRR” care vor merge către ”clientelă și firme de consultanță”.

Marcel Ciolacu a mai promis PNL că ”niciuna dintre măsurile de austeritate nu va fi votată de PSD în Parlament”. După o consultare de 30 de minute cu grupul parlamentar PSD, Marcel Ciolacu a anunțat: „Astăzi nu a fost prezentat în plenul parlamentului PNRR. Tot ce știm e că nu vizează dezvoltarea României, ci este un plan de austeritate. Pentru toți românii, răspunsul PSD nu poate fi decât unul singur: pe 14 iunie depunem moțiune de cenzură având ca obiect principal eșecul Guvernului în privința PNRR”.

PSD s-a aliniat la rezolvarea principalei restanțe legislative a României

După dezbaterile politice generate de declarația făcută de premier, Parlamentul a votat proiectul de lege de aprobare a sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, proiect adoptat cu largul concurs al PSD.

 România era unul dintre cele 4 state europene care nu onorase această obligație față de UE.

Uniunea așteaptă ratificarea acestui document în toate statele membre (restante mai sunt doar Polonia, Ungaria și Luxembourg) ca să înceapă campania de împrumuturi pe piețele externe pentru a finanța Mecanismul de Relansare și Reziliență.” .

Sursa :

În cele ce urmează dau REPUBLICARE prin ” copy paste” unui material care are mare legătură cu TITUL acestui POST , versus CONSENSUL GENERAL din coaliția parlamentară încropită pe ” repede înainte” de președintele Klaus WERNER Johannis din partidele care au PIERDUT alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 ,

adică PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR care au MAJORITATEA în PARLAMENT 😦 😦 😦

și care VOTEAZĂ LEGI și guvernează ROMÎNIA numai și numai în INTERESUL lor și al CLIENTELEI lor politice ,

și NU pentru ROMÂNII-români !!! 😦 😦 😦

” PARLAMENTUL ROMÂNIEI A FALSIFICAT ADEVĂRUL ISTORIC ÎN LEGĂTURĂ CU EROUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZU !

În ziua de 27 mai 2021, în baza Legii nr.137 din 21 iulie 2020, în mai multe localități din România, au fost organizate manifestări cu caracter cultural-științific pentru Mihai Viteazu, Martir și Erou al Națiunii Române.

Atât în titlul Legii nr.137/2020, cât și în articolul 1,

Parlamentul României a falsificat Adevărul istoric

și i-a acordat post-mortem Eroului Național Mihai Viteazu titlu de „Principe al Transilvaniei.”

În documentele istorice semnate de domnitorul Mihai Viteazu, în anul 1600, scrie că a unit

„Țara Românească, cu Ardealul și cu toată Țara Moldovei”.

Parlamentul României a falsificat adevărul și l-a declarat pe Mihai Viteazu

„Domn al Țării Românești șial Moldovei și Principe al Transilvaniei.”

Această falsificare a Istoriei Poporului Român, urmaș al Poporului Primordial Get,

urmărește să ascundă Adevărul despre multimilenarul Ardeal din Grădina Maicii Domnului, din Geția Edenică.

Pe unele tăblițe din Tezaurul de aur de la Sinaia (găsit în anul 1875) și aflate la Vatican și la Moscova (unde au fost duse de regii alogeni Carol al II-lea și Mihai I) este scris cuvântul Ardeal.

Cele 514 tăblițe au fost turnate din aur masiv în mileniul I î.Hr. și până în anul 106 d.Hr. Cuvântul Transilvania nu există în niciun document istoric ce datează înainte de secolul al XVIII-lead. Hr.

Asasinii istorici și mincinoșii științifici oficiali au înlocuit multimilenarul cuvânt Ardeal

cu hibridul Transilvania cu scopul de a aduce un argument în susținerea tezei false și absurde a latinității Limbii Române.

Adevărul istoric este că în timpul Imperiului Roman nu a existat limba latină!

Împărații de la Roma, inclusiv Traian și Hadrian, au semnat edictele scrise în limba greacă, limba oficială în Imperiul Roman.

Unirea celor trei Țări Române a fost înfăptuită de Voievodul Mihai Viteazu în anul 1600 și a fost consemnată în mai multe documente semnate de Marele Apărător al Creștinătății.

Fiecare hrisov a fost scris în Limba Getă, respectiv Limba Română, folosind Alfabetul Get, Alfabetul Primordial pe Pământ. Alfabetul latin a fost adus în Ardeal pe filiera Vaticanului și a Școlii Ardelene (spre sfârșitul secolului al XVIII-lea),

iar în România s-a introdus de la 1 ianuarie 1870 în baza unui Decret semnat de domnitorul Karol Eitel Friederich Zephirynus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen,

un străin de Poporul Român, care a condus România și Academia Română cu ajutorul translatorilor pentru Limba Română.

Se știe că, după Unire, Voievodul Mihai Viteazu a avut un sceptru pe care erau reprezentate cele trei Țări Românești.

De asemenea, a fost realizată Stema noii țări.

Cei care au falsificat Adevărul privind Istoria multimilenarului Popor Român au omis să precizeze numele de GEȚIA pe care l-a dat Mihai Viteazu noii țări. Izvoarele istorice aflate la Vatican, la Viena și la Academia Română confirmă acest Adevăr.

Pentru respectarea Adevărului,

Legea nr.137/2020, trebuie să fie modificată și completată, inclusiv cu obligația autorităților centrale și locale de a organiza manifestări patriotice în toate localitățile pentru cinstirea memoriei Eroului Național Mihai Viteazu .

Actuala Lege nr.137/2020 prevede că sărbătorirea Unirii înfăptuită de Voievodul Mihai Viteazu are loc numai acolo unde se poate și dacă sunt asigurate fondurile necesare.

Adică, dacă autoritățile pot se organizează manifestări de cinstire a Eroului Național.
Dacă nu pot, atunci nu se organizează nimic.
În noua Lege ar trebui să se prevadă înălțarea de statui sau busturi ale Voievodului Mihai Viteazu în toate localitățile unde până acum nu s-a făcut această acțiune patriotică și de demnitate națională.

( N.R. – Semnat ) Dr.Gheorghe Funar, Președinte al Partidului România Noastră ,Cluj-Napoca,29 mai 2021 ”

https://evz.ro/ingineria-prin-care-cel-mai-mare-castel-din-transilvania-a-ajuns-in-patrimoniul-statului-maghiar.html

 • Cum mâine, 31 mai 2021 se împlinesc 162 de ani de la Înființarea prin Înalt Decret Domnesc semnat de Domnitorul României Moderne , Colonelul Alexandru Ioan Cuza , PRIMUL și ULTIMUL domnitor ROMÂN 🙂 🙂 🙂

de la înființarea ARMEI GENIU , respectiv a PRIMULUI BATALION de PONTONIERI

https://aliosapopovici.wordpress.com/2020/05/28/

ca GENIST-PONTONIER ce-am fost și sunt și acum ca PENSIONAR 🙂 🙂 🙂

urez din toată inima GENIȘTILOR activi, în rezervă și retragere , un sincer și călduros

La Mulți Ani

de Ziua GENISTULUI 🙂 🙂 🙂

și aceeași urare și TUTUROR REZERVIȘTILOR MILITARI de Ziua REZERVISTULUI !!! 🙂 🙂 🙂

 • Iar în final de postare , pentru 1 IUNIE , Ziua COPILULUI , urez din toată inima mea de BUNIC a DOI năzdrăvani de NEPOȚEI , TUTUROR COPIILOR din ROMÂNIA și de PRETUTINDENI

un sincer și călduros La Mulți Ani !!! 🙂 🙂 🙂

Alioșa.

28/05/2021

Cum arăta litoralul Mării Negre în urmă cu 100 de ani !

Filed under: generale — Aliosa @ 10:09 am
 • O caricatură face cât o mie de cuvinte !!! 🙂 🙂 🙂
 • ” O POZĂ face cât o MIE de CUVINTE” !!! 🙂 🙂 🙂

Cum arăta litoralul Mării Negre acum 100 de ani …………..

Cum arăta litoralul Mării Negre acum 100 de ani?

Semnificațiile IMAGINILOR sus REPUBLICATE se găsesc pe :

Pentru mai multe INFORMAȚII , accesați și linkurile :

https://www.shtiu.ro/cat-din-marea-neagra-apartine-romaniei-cat-detine-romania-din-marea-neagra-9687.html

Alioșa ! 🙂

27/05/2021

Reflecții după prezentarea de către premierul Cîțu în Parlamentul României a ”secretosului” PNRR .

Filed under: generale — Aliosa @ 9:01 am

” O POZĂ face cât o MIE de cuvinte” ! 🙂

Cele ce urmează a fi postate mai jos sunt completări la articolului anterior

unele făcute de mine 🙂 altele făcute de JURNALIȘTII profesioniști , opinii ce vor fi prezentate conform ORIGINALULUI indicat de SURSELE postate !!! 🙂 🙂 🙂

” Premierul Florin Cîțu a spus că proiectul PNRR garantează faptul că salariile și pensiile vor fi mai mari până în 2030.
Declarația a fost făcută în fața Parlamentului în timpul prezentării PNRR.
Premierul Florin Cîțu susține că proiectul pregătit de România nu va duce la scăderea veniturilor, ci la creșterea acestora.

„Nu înseamnă reducerea veniturilor.
Nu înseamnă reducerea pensiilor.
Nu înseamnă alte scenarii apocaliptice.
Din contra.
Reforma așa cum o vedem noi și o punem în acest plan înseamnă un mod de a administra eficient acești bani pe care îi avem.
Înseamnă că putem garanta că o să plătim pensii și salarii mai mari până în 2030 fără să destabilizam situația financiară a României.
Asta înseamnă reforma.
Să faci mai multe cu aceiași bani”, a spus Florin Cîțu în fața Parlamentului.

În timpul discursului din Parlament, Florin Cîțu a mai spus că România are nevoie de întreaga sumă de bani de 29,9 miliarde de euro
pentru „a arde etapele” și a recupera timpul pierdut în ultimii 30 de ani.

Sursa :
https://www.cotidianul.ro/citu-in-fata-parlamentului-pnrr-inseamna-pensii-si-salarii-mai-mari/

2) Toată confruntarea pentru prezentarea PNRR (i-aș zice Planul Nostru de Rașchetat Resurse) a ajuns la faza luptei în Parlamentul României.
După înfățișări și negocieri la Bruxelles, urmate de plîngeri ale Opoziției, am ajuns la prezentarea lui Florin Cîțu.
După părerea mea, ne-au păcălit.
Planul nu a fost gata.
Ne-au vînturat doar cîteva cifre mari pe domenii.
Din alea se pot face și minuni (de oameni deștepți, destoinici și patrioți),
dar și escrocherii și învîrteli (în stilul celor contractate de Dan Barna cu fonduri europene).
Dar, vom cheltui și la Călărași și la Sibiu și la Timișoara și la Suceava.
Vom trece Munții Carpați este egal cu vom trece marea și vom întrece Europa!
Toată prezentarea lui Cîțu nu depășește utilitatea multiplă a unui text care poate fi considerată și o bășcălie și o bătaie de joc
și un semn de incompetență și un fel de încropeală din care să mulgă doar cei care decid.

O formă mai complexă va fi prezentată la Comisia Europeană la data fixată, va fi răzuită și îmbunătățită,
iar miercuri, 2 iunie, va fi făcută public prin lipire pe diverse uși și gazete.
Atunci vom avea ciorna oficială a unor întîmplări economico-politico-financiare în care am putea citi cîteva dintre golăniile cre se pun la cale.

După felul în care premierul s-a prezentat în Parlament și a tras Opoziției o smetie și apoi a citit niște alocări pe domenii,
mie îmi este clar că ne aflăm în fața unei încropeli astronomice făcută de un aerian (Cristian Ghinea)
și de un bîlbîit care știe economie cît știu și eu astronomie sau Klaus Iohannis chineza veche.
Toată prezentarea făcută cu tărăboi în fața parlamentarilor nu poate fi socotită nici raport către țară,
nici dezbatere publică, nici explicație pentru Opoziție.
N-a fost decît o înșiruire de cifre și domenii.

Dragoș Păslaru, unul dintre învîrtitorii de bani din cercul USR-PLUS, zicea la o televiziune că „a fost acces deplin la documente”.
La care documente?
Și de ce acestea, dacă erau la liber acces, nu au ajuns la partidele politice de Opoziție și la presă?
Și de ce vor fi prezentate abia pe 2 iunie? Și de ce încă sunt străine publicului și cercurilor profesionale și de afaceri?
Totul arată ca o afacere dosită și pregătită pentru aprobare europeană și înșfăcare clientelară (românească și europeană).

Toată prezentarea mimată depremier și de gașca sa a fost ecranată de scandalul aniversării din biroul lui Ludovic Orban.
Mi se pare o suprapunere emblematică.
Pentru parlamentari și pentru presă nu mai este nici o diferență între o aniversare, cu sau fără mască,
și dezbaterea unui document care ar trebui să însemne un moment de răscruce pentru țară.

Un jurnalist norocos (sau implicat într-o diversiune!) a scăpat pe țeavă o serie de detalii suplimentare despre alocările în cadrul PNRR.

Cum sunt alocați banii din PNRR
Reproduc și eu paragrafele mari din acest document care are și puncte de-a dreptul șocante. Altele sunt snoabe, nerealiste sau trecute în bătaie de joc. Ai zice că au fost redactate de un ministru beat sau drogat.

Citiți și judecați singuri!
Pentru că nu sunt sigur că veți parcurge întreg materialul pînă la sfîrșitul lui,
vă anunț că într-una dintre ciornele românești de PNRR (prezentate sau nu la Bruxelles) a fost prevăzută și „o nouă strategie națională anticorupție”.
Ea ar trebui să se desfășoare în cadrul unei alocări de 137 milioane de euro.
Nu-mi rămîne decît să vă doresc o lectură și supraviețuire plăcute!

Sursa :
https://www.cotidianul.ro/la-un-pas-de-o-mare-facatura/

3) Și dacă tot a amintit autorul cellor două postări de mai sus despre
” O NOUĂ STRATEGIE NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE”
reamintesc cititoarelor și cititorilor blogului de față că,
Comisia Europeană a confirmat oficial ieri, 26 mai 2021 că Parchetul European îşi va începe activitatea la 1 iunie,
sub conducerea fostei șefe DNA din ” România educată” pe numele ei Laura Codruța Kövesi .
Potrivit comisarului european pentru justiție ,
principala misiune a acestui organism european este să protejeze fondurile UE de infractori, în interesul comun al cetăţenilor!!! ) 🙂 🙂

Abia aștept să văd în mass media scrisă și să aud la televiziunile NEPLĂTITE de guverul Ludovic Orban în 2020 😦 😦 😦
cum va INSTRUMENTA noul procuror șef al Parchetului European DOSARUL în care Dan Barna , USR-PLUS

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/dosarul-lui-dan-barna-ajuns-la-dna-daca-va-porni-urmarirea-penala-ma-voi-retrage-1525145

nimeni altul decât VICEPREMIERUL coaliției de guvernare PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR făcută de Klaus WERNER Johannis ” pe repede înainte” din PERDANȚII alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020 !!! 😦 😦 😦

4) Ieri, 26 mai, după prezentarea în Parlament a PNRR , pe HOLUL unde era așteptat de JURNALIȘTII dornici de a-i PUNE ÎNTREBĂRI 🙂 premierul coaliției de guvernare PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR , Florin Vasile Cîțu ,
a avut o ieșire NEDEMNĂ pentru un PREMIER la adresa ziariștilor care i-au cerut să facă declarații !!! 😦 😦 😦

NERVOS și foarte NEPOLITICOS, le-a spus :

” Nu v-aţi civilizat în 30 de ani de zile.
În orice ţară civilizată, declaraţii se dau într-un spaţiu normal. Vă aşteptăm la Guvern, la declaraţii”!!! 😦 😦 😦

5) Ce nu s-a spus niciodată românilor :

Studiați pe GOOGLE CIV-urile persoanelor NOMINALIZATE a face parte din

” GUVERNUL de uniune ISTORICĂ ” 🙂 🙂 🙂

cu civ-urile celor 5 ( cinci ) din

” GUVERNUL TAIE TOT” 😦 😦 😦

și veți conștientiza PRĂPSTIA IMENSĂ dintre ei …………………………………….

6) Iar în final de postare ,

postez spre știința ROMÂNILOR în GENERAL 🙂

și a TRĂDĂTORILOR de NEAM și ȚARĂ în SPECIAL ,

știrea că , la 27 MAI 1600 , Domnitorul ȚĂRII ROMÂNEȘTI ( MUNTENIA) , Mihai Viteazul ,

a UNIT pentru PRIMA DATĂ în ISTORIA milenară a poporului român , cele TREI PROVINCII ROMÂNEȘTI ,

ȚARA ROMÂNEASCĂ ,

MOLDOVA

și TRANSILVANIA

sub sceptrul său DOMNESC !!! 🙂 🙂 🙂

Din nenorocire pentru NEAM și ȚARĂ , la 421 de ani de la UNIREA celor TREI PROVINCII ROMÂNEȘTI sub Domnia Domnitorului Țării Românești, MIHAI VITEAZUL

și la 162 de ani de la făurirea ROMÂNIEI MODERNE sub Domnia Colonelului ALEXANDRU Ioan CUZA , ROMÂNII sunt tot mai DEZBINAȚI !!! 😦 😦 😦

Alioșa .

26/05/2021

În campania electorală pentru ALEGERILE PARLAMENTARE din 6 decembrie 2020 sloganurile lor au fost ” CORUPȚIA UCIDE” și ” Fără PENALI în FUNCȚII publice ” iar după ce au ajuns la GUVERNARE ,le-au UITAT ” deîndată” ! Punctul pe ” I”/71.

Filed under: generale — Aliosa @ 8:19 am

Motto:

” Cine UITĂ , nu MERITĂ” ( Nicolae Iorga) ! 🙂

În cele ce urmează voi da REPUBLICARE unui articol despre care am menționat și pe

https://aliosapopovici.wordpress.com/2021/04/08/

dar peste care , foștii mei prieteni virtuali au TRECUT ca ” lebăda pe apă ” !!! 😦 😦 😦

Sursa celor postate mai sus, INTERNETUL ! 🙂

” Ce fel de lume vine peste noi?

6 aprilie 2021 Cornel Nistorescu Editorial

Cînd am citit povestea lui Dacian Cioloș, copil de milițian și nepot de general, ajuns să păzească acasă la Doina Cornea, am zis că necoptul soldat a avut ghinion și nu știa ce face și în ce a fost băgat. 

La 20 de ani, era mic și prost. Un fel de Emil Boc din satul vecin!

Cînd am citit despre legăturile cu MISA, am ridicat din umeri. O fi adevărat, n-o fi adevărat, ce treabă am eu cu obsesiile omului!

Cînd am citit despre nevasta lui, nepoată a unui mare politician francez și european, am ridicat din umeri. O fi adevărat, n-o fi adevărat? Valerie Cioloș cîntă frumos ca o vrabie tristă!

Cînd am văzut că hipermediocrul și ștersul nisipiu Dacian Cioloș devine ministru al agriculturii iar m-am codit.

O fi os de țăran și-o încerca să facă numai bine. Nenorocire!

Nisipiul țărănuș din Sălaj a ajuns și comisar european ca la jongleriile de circ.

Apoi, premier cu un mandat de mare dezastru și de dezamăgire totală.

Apoi, președinte de partid și membru în Parlamentul European de unde conduce un grup mai mult francez decît românesc!

Cioloș reînnoiește Europa așa cum betonez eu coada pufoasă a puiului de iepure!

Lume nouă, învelită în principii ca morții în saci de plastic! O lume castrată intelectual cu lecturi de almanah și de Google, tatuată pe creier și pe brațe, pe buric și pe glezne, țipă din ambiții și întoarce toate valorile pe dos. Și pe cele morale și pe cele istorice și pe cele culturale! Manele, hip-hop, blugi rupți la genunchi și în cur și încălțări batjocoritoare pentru forma piciorului! O lume seacă, rea, fără poezie, fără preocupări de frumos, doar cu un mare talent de jupuitor și de cîrnățar pe bani! În mijlocul sau la marginea ei, se ridică Cioloș și Seidler și Barna și Clotilde și Fritz și Burduja și toată ceata! I-o fi scoțînd neamurile și încuscririle la nivel de Europa, mi-am zis eu, adeseori!

Cînd am citit povestea cu Oana Bogdan și statutul proprietății, am zîmbit. Cine naiba să o bage în seamă pe o închipuită din asta? Rătăcită și izolată prin cartierele Bruxelles-ului o fi luat-o razna! Unora, viața chinuită în singurătate și zbaterile într-o lume care nu-i acceptă începe să le băune în creieri.

Nu care cumva să vă imaginați că acest discurs cu iz proletar al pluseriștilor flămînzi ascunde un drag de egalitate și un spirit altruist! Visul lor este de coplărai și dezmăț! Căutați pe unde vreți donațiile făcute din averile lor și puneți-le în balanță cu ce-au luat cu japca de pe unde au apucat. Și veți vedea că pe de o parte vorbesc în vînt, iar pe cealaltă adună cu excavatorul!

O altă cucoană cu performanțe de miliție, Irina Alexe, s-a pensionat de tînără cu 14.000 de lei pe lună și a revenit acum ca secretar de stat.

A avut noroc sau avem de-a face cu o șarlatanie politică de top? Este profesionistă sau panglicară de poliție? Sau o biată poamă politică pusă pe umflat conturi? S-a reangajat ca secretar de stat și trăiește boierește sub privirile îngăduitoare ale lui Barna și Cioloș!

Ar putea reacționa vicepremierul specializat în tocat fonduri europene pe relansat activitățile economice ale oamenilor cu dizabilități?

Șchiopi, surzi și nevăzători amăgiți cîntă cu toți într-un invizibil cor al robilor așezat în spatele acestui aventurier. Și țara nu-i aude!?

Iar cei tineri, afumați și excitați prin discoteci, aplaudă, votează și visează tunuri spectaculoase prin alte țări.

Dosarele viceprim-ministrului sunt îngropate la fel ca și comorile medievale. Expertul în fonduri europene, cu ochii săi bulbucați și cu sprîncenele ca de bufniță de la Petrăchioaia, latră amenințător la nație, la protestatari, la partide, la oricine se apropie de osul dumisale. Odios discurs politic strigat din vîrful unui turn de oase și piele și dintr-o minte în care țara nu mai încape decît pe la marginile pașaportului.

Asta fac! Vă întreb insistent!

Știți ce înseamnă o guvernare dominată de doi valutiști bancari? Mă refer la Vasilică Cîțu și la Lucian Isar?

Vă simțiți în siguranță cînd sănătatea, la ceas de mare încercare pentru populație, este condusă de un ministru impostor, obraznic și neșcolit, validat universitar de o adeverință de la o universitate de aiurea?
Știți ce lume goală, găunoasă și agresivă vine peste noi?
Chiar ei sunt tineretul de care vă legați speranța și lor vreți să le dați România pe mînă?
Înțelegeți ce înseamnă să dăm drumurile, autostrăzile și căile ferate și zborurile în spațiul aerian unui amator colindat de idei trăsnite?

Știți ce înseamnă să te cheme Drulă și fără nici o performanță să te vezi ministru?
Știi ce înseamnă să lași cultura română pe mîna unor oteviști și a unui cerșetor prin Danemarca?
Înțelegeți ce stat strîmb, confuz, încropit și abuziv este pe cale de a fi instaurat pe postul de stat de drept?

Înțelegeți pericolul mortal care se naște pentru țară cu puterea încăpută pe mîna unor zăltați lipsiți de sentimentul patriei și al Limbii Române?


Știți ce pericol ne paște cu niște închipuiți și cu niște obsedați (obsedate) goliți de idealuri patriotice și care urăsc dialogul și iubesc arestările și execuția?


Mai știți că Imnul nostru național începe cu „Deșteaptă-te române…”?”

Sursa :

1) Pentru susținătorii coaliției de guvernare PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR care au CREZUT și încă mai CRED în MINCIUNILE spuse zi de zi
de miniștrii cabinetului Cîțu , le sugerez să ACCESEZE link-urile :

Orban, angajat part-time la o firmă de construcții. Conexiuni interesante EXCLUSIV

https://www.libertatea.ro/stiri/ludovic-orban-e-acuzat-ca-lucreaza-la-o-firma-abonata-la-banii-statului-2224263

Firma fondată de fiul consilierului lui Ludovic Orban a primit un contract gras de la SPP

UPDATE: Premierul Florin Cîțu, nemulțumit de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru că ar fi angajat drept consilier personal un apropiat al lui Darius Vâlcov, dar și pentru alte numiri în funcții / Vezi precizările Ministerului Finanțelor

https://r3media.ro/guvernul-in-frunte-cu-florin-citu-va-folosi-mesaje-pro-vaccinare-la-tv-de-natura-emotionala-pentru-a-i-convinge-si-pe-cei-neatinsi-de-argumentele-rationale

Directorul general Pfizer: Vaccinarea anti-Covid ar putea deveni anuală, la fel ca cea antigripală

Masacrul agriculturii românești: După ce a ucis 100.000 de porci, acum Guvernul a dispus GAZAREA a MILIOANE de pui

2 ) Cât privește modul de ABORDARE , versus PROASTA campanie VACCINARE în general , dar în mediul RURAL în special 😦
președintele PNL(PDL) Ludovic Orban din motive doar de el știute dar de mine bănuite 🙂 a spus spune că în viitor VACCINUL se va PLĂTI 😦

Ce să mai înțeleagă populația? Orban cu plata vaccinului, Cîțu nu


În REPLICĂ , premierul coaliției de guvernare încropită ” pe repede înainte ” de Klaus WERNER Johannis din partidele care AU IERDUT alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 , l-a CONTRAZIS pe șeful său de partid ,spunând răspicat că

” VACCINUL este GRATUIT și va fi GRATUIT și în VIITOR ” !!! 🙂 😦 🙂


https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/vaccinul-anti-covid-nu-va-mai-fi-gratuit-orban-acum-e-o-situatie-exceptionala-mai-facem-asta-o-perioada-de-timp-1539719

Are cineva CURAJUL de a COMENTA spusele celor DOI ? 🙂

Ori e o proastă ȘMECHERIE din partea lui Ludovic Orban ca să IMPULSIONEZE VACCINAREA 😦 😦 😦
, ori e CAMPANIE electorală din partea premierului Florin Vasile Cîțu pentru ȘEFIA PNL(PDL) !!! 😦 😦 😦

3 ) Dacă LINK-urile sus postate , nu-i satisfac pe deplin pe SUSȚINĂTORII adunăturii de la guvernare versus
IPOCRIZIA, demagogia, CORUPȚIA, hoția, OPORTUNISMUL, nepotismul, FAVORITISMUL , satanismul, AROGANȚA , prostia, URA și învrăjbirea care se propagă în zilele noastre chiar de la tribuna Parlamentului României cu scop precis de a denigra trecutul și ISTORIA interbelică a poporului român !!! 😦 😦 😦

https://www.art-emis.ro/art-emis/scrisoare-deschisa-catre-patriarhul-bisericii-ortodoxe-romane

MANIPULAREA , minciuna, BATJOCURA , umilirea ,NESIMȚIREA și sfidarea

NERESPECTAREA legilor în VIGOARE și a PROPRIILOR lor MĂSURI de combatere a răspândirii virusului ucigaș
https://www.cristoiublog.ro/video-si-foto-e-ziua-lui-ludovic-orban-la-fel-ca-anul-trecut-doar-ca-au-mutat-petrecerea-de-la-guvern-la-parlament/
și nu în ultimul rând TRĂDAREA de NEAM și ȚARĂ a coaliției de guvernare PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR ,
le sugerez să acceseze și linkurile :

Andrei Marga: „Inși inculți, dar vehemenți, ajunși la decizii își închipuie că lumea abia începe cu ei”

Constantin Gheorghe: „Cazul Dragu, cu județul Zalău.”

Corupția din industria farmaceutică este reală, nu conspirație!

Profesorul Avram Fițiu: De ce vor să ne distrugă ferma taraneasca?

Iulian Capsali: „Numai o minte demonizată de lăcomie poate extinde vaccinarea anti-covid asupra copiilor”

Vasile Astărăstoae: „Canibalismul medical este consumul sau utilizarea corpului uman, mort sau viu, pentru tratarea bolilor”

Alioșa .

24/05/2021

În ” România educată” PLAGIATUL a devenit o boală , sau o afacere ??? Punctul pe ”I”/70 .

Filed under: generale — Aliosa @ 9:26 am

Motto:

” În vremuri ale ÎNȘELĂTORIEI universale , a spune ADEVĂRUL, e un act REVOLUȚIONAR” ( George Orwell) 🙂

și de mare CURAJ adaug de la MINE căci , te trezești cu DOSAR PENAL 😦

sau îți SUPERI prietenii virtuali ce au alte opinii sau concepții de VIAȚĂ .

” HRISTOS a ÎNVIAT ” !!! 🙂 🙂 🙂

” Plagiatul și lipsa onestității științifice se regăsesc printre criticile pe care Patriarhia Română i le aduce Înaltpreasfințitului (ÎPS) Teodosie într-un răspuns formulat la solicitarea acestuia de ridicare a Arhiepiscopiei Tomisului la rangul de mitropolie.  Documentul, făcut public la finalul săptămânii trecute de G4Media, scoate în lumină problemele învățământului doctoral teologic ortodox de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, unde Teodosie Petrescu este profesor universitar și director al școlii doctorale.  E pentru prima dată când Patriarhia Română recunoaște public că într-o universitate care pregătește doctori în teologie ortodoxă există carențe sistemice care favorizează frauda academică. Documente oficiale, dar și sursele din învățământul academic teologic ortodox pe care le-am consultat ,indică mai multe încălcări grave atât ale legislației universitare, cât și ale eticii academice produse la Școala Doctorală de Teologie de la Universitatea „Ovidius”, unele constatate oficial de către CNATDCU.” !!! 😦 😦 😦

” – Și tu, BRUTUS” ??? ( CEZAR) !!! 🙂 😦 🙂

La cererea expresă a Arhiepiscopului Tomisului , Teodosie ,adresată Patriarhiei Române de a fi avansat în rang de MITROPOLIT , răspunsul Patriarhului BOR , a fost prea BLÂND față de cele săvârșite de-a lungul timpului de prelatul de la malul Mării Negre ……………………..

dar mai bine las SPECIALIȘTII să detalieze cu subiect și predicat toate cele NESPUSE în răspunsul Patriarhului Daniel dat arhiepiscopului care are DĂ VINA pe CALCULATORUL buclucaș 🙂 🙂 🙂 pentru dovezile clare de PLAGIAT ale unor teze de DOCTORAT a candidaților pe care i-a îndrumat nu ” pro-bono” !!! 😦 😦 😦

În ” România educată” de Klaus WERNER Johannis și coaliția lui de guvernare PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR manipulată 😦 a spune ADEVĂRUL înseamnă a te expune sigur riscului de a fi amenințat sau reclamat pentru fapte închipuite RECLAMAT la poliție sau direct la DNA și……………………….,procurorii îți fac ” deîndată” dosar penal ! 😦 Pentru CURAJUL de a-i demasca pe niște șefi de poliție pentru fapte ce țin de TITLUL articolului de față , curajoasa și profesionista jurnalistă Emilia Șercan a avut mult de suferit moral ! 😦

Sunt tare curios să văd și să aud ce i se va mai întâmpla curajoasei jurnaliste după publicarea articolului de mai jos , REPUBLICAT de mine dintr-un singur motiv :

RESPECTUL și IUBIREA față de ADEVĂR !!! 🙂 🙂 🙂

Sursa foto : Emilia Șercan /Facebook

” 9 teze de doctorat coordonate de Teodosie, invalidate de CNATDCU pentru plagiat

Emilia Şercan Data: 24/05/2021

ÎPS Teodosie, directorul Școlii Doctorale de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța. FOTO: INQUAM PHOTOS / DANIEL STOENCIU

Plagiatul și lipsa onestității științifice se regăsesc printre criticile pe care Patriarhia Română i le aduce Înaltpreasfințitului (ÎPS) Teodosie într-un răspuns formulat la solicitarea acestuia de ridicare a Arhiepiscopiei Tomisului la rangul de mitropolie. 

Documentul, făcut public la finalul săptămânii trecute de G4Media, scoate în lumină problemele învățământului doctoral teologic ortodox de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, unde Teodosie Petrescu este profesor universitar și director al școlii doctorale. 

E pentru prima dată când Patriarhia Română recunoaște public că într-o universitate care pregătește doctori în teologie ortodoxă există carențe sistemice care favorizează frauda academică. 

Replica Arhiepiscopului Tomisului la afirmațiile despre plagiatele din școala doctorală pe care o conduce a venit vinerea trecută, într-o conferință de presă.

„Eu nu am plagiat nimic…

Nu sunt acuzat de plagiat.

Pentru că a venit vorba, să vă spun despre ce-i vorba.

La doctorat, cine-i acuzat?

Nu persoana, [ci] calculatoru-i acuzat.

Chiar am avut o întrunire la universitate… deci calculatorul nostru, care este identic cu cel de la CNATDCU, arată că nu este plagiat.

Cei din Comisia Teologică [a CNATDCU], care nu sunt doar ortodocși, acuză plagiatul împotriva evidenței calculatorului. Ce e asta? E ceva cu totul tendențios”.  

Documente oficiale, dar și sursele din învățământul academic teologic ortodox pe care le-am consultat, indică mai multe încălcări grave atât ale legislației universitare, cât și ale eticii academice produse la Școala Doctorală de Teologie de la Universitatea „Ovidius”, unele constatate oficial  de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU): 

 • cel puțin 15 de teze de doctorat au fost invalidate de CNATDCU imediat după susținerea publică începând cu 2016;
 • dintre cele 15 de teze invalidate, nouă au fost coordonate de ÎPS Teodosie;
 • două titluri de doctor au fost retrase definitiv de CNATDCU pentru plagiat;
 • 4 coordonatori, printre care și ÎPS Teodosie, au în îndrumare peste 20 de doctoranzi, fapt ce încalcă prevederile interne ale Universității „Ovidius”, care a stabilit o limită maximă de 20 de doctoranzi coordonați simultan. 

Plagiatele de la Teologia din Constanța

În cele cinci pagini prin care Patriarhia Română își justifică refuzul de a ridica Arhiepiscopia Tomisului la rang de mitropolie – și implicit pe ÎPS Teodosie la cel de mitropolit –, se regăsesc trei referiri distincte la educația doctorală. 

Arhiepiscopul Tomisului este profesor universitar, conducător de doctorate și directorul școlii doctorale din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă de la Universitatea „Ovidius” din Constanța. 

Prin prisma acestei funcții, ÎPS Teodosie este cel care are control total asupra școlii doctorale și a activității acesteia.

„Arhiepiscopia Tomisului înregistrează mai multe probleme de natură administrativă, economică, de disciplină canonică și educațională”, se precizează în documentul Patriarhiei, care face referire în mod punctual la natura acestora.

Cea mai gravă „problemă educațională” menționată în răspunsul Patriarhiei către ÎPS Teodosie relevă una dintre cele mai grave crize cu care se confruntă întreg mediul academic în ultimii ani: plagiatul masiv în tezele de doctorat, făcut sub coordonarea unor profesori care – conform legii – sunt răspunzători de calitatea lucrărilor științifice în baza cărora se acordă titluri de doctor. 

Documentul rezumă, ca într-un rechizitoriu, chestiunile reprobabile constatate de către Comisia de Teologie a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) în intervalul septembrie 2020 – ianuarie 2021 la școala doctorală condusă de ÎPS Teodosie. 

„În cadrul hotărârii sinodale nr. 1138/2021 privind raportul de activitate a Comisiei de Teologie din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) pentru perioada septembrie 2020 – ianuarie 2021,

s-a evidențiat că cele mai mari probleme, din punct de vedere al calității tezelor doctorale și al onestității științifice,

 se regăsesc la Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Ovidius, Constanța (teze plagiate, teze conduse de profesori care nu au legătură cu disciplina pe care o predau și pentru care au expertiză academică, deficiențe de redactare a textului, incompleta și viciata folosire a bibliografiei, reluarea unor teme care au fost deja cercetate etc.)”.

Cele mai recente trei teze respinse

O serie de documente elaborate din iunie 2020 și până în prezent de către noul CNATDCU (2020 – 2024), pe care le-am consultat pe parcursul documentării, arată faptul că trei teze de doctorat coordonate de ÎPS Teodosie au fost invalidate de Comisia de Teologie. 

Una dintre atribuțiile esențiale ale CNATDCU, dincolo de analizarea sesizărilor de plagiat în teze de doctorat pentru care s-a acordat deja titlul de doctor, este de a valida tezele de doctorat abia susținute public. 

După susținerea publică a unei lucrări științifice, comisia de referenți propune acordarea titlului de doctor. 

CNATDCU funcționează ca un filtru care verifică și certifică valoarea și calitatea unei teze de doctorat și este organismul care aprobă sau respinge acordarea unui titlul de doctor propusă de către comisia de referenți. 

După ce certifică o teză, CNATDCU validează propunerea de acordare a titlului, iar ministrul acordă efectiv titlul de doctor prin emiterea unui ordin de ministru. 

În cazul în care CNATDCU consideră că o teză nu întrunește condițiile de originalitate sau de calitate academică, poate propune invalidarea lucrării și a propunerii de acordare a titlului de doctor venită de la comisia de referenți. 

Acest lucru s-a întâmplat în ultimul an în cazul a trei teze de doctorat coordonate de ÎPS Teodosie, care au fost susținute public pe 23 iunie 2020, respectiv 29 și 30 iulie 2020 și care au intrat ulterior în analiza CNATDCU. 

Totuși, Comisia CNATDCU le-a acordat celor trei doctoranzi posibilitatea de a-și reface lucrările științifice într-un interval de un an. 

Una dintre aceste teze invalidate pentru plagiat îi aparține unui doctorand admis în 2016 cu media 10,00 și cu bursă plătită de stat, potrivit datelor publice referitoare la activitatea Școlii Doctorale de Teologie Ortodoxă de la Universitatea „Ovidius”. 

Și alte șase teze mai vechi

Aceste trei teze de doctorat sunt cele mai recente lucrări coordonate de ÎPS Teodosie care au fost invalidate de CNATDCU. 

Alte șase teze coordonate de Arhiepiscopul Tomisului au fost invalidate de vechiul CNATDCU (2016 – 2020), dintre care una de două ori. 

Datele publice referitoare la activitatea Comisiei de Teologie a CNATDCU arată că cea mai mare problemă din perspectiva nerespectării standardelor de etică academică este la Școala doctorală de Teologie Ortodoxă de la Universitatea Ovidius din Constanța – care funcționează sub autoritatea eclezială a lui Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. 

12 sunt tezele de doctorat susținute la Școala doctorală de Teologie Ortodoxă de la Constanța care au fost invalidate de CNATDCU în mandatul său trecut. 

Pe lângă cele șase coordonate de ÎPS Teodosie, alte patru au fost realizate sub îndrumarea profesorului preot Emilian Cornițescu, iar una sub îndrumarea profesorului preot Gheorghe Istodor. Pentru o altă teză respinsă nu am putut identifica îndrumătorul. 

Profesorul preot Gheorghe Istodor, pe care l-am contactat pentru a-i cere un punct de vedere, a închis telefonul brusc după ce i-am spus cine sunt și că aș dori să îi cer un punct de vedere. 

„Alooo, alo, nu vă mai aud. Sunt la volan, nu vă mai aud…”.

Ulterior, Istodor nu a mai răspuns la telefon. 

Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă de la Universitatea „Ovidius” din Constanța are, până în acest moment, și două titluri de doctor retrase în mod definitiv pentru plagiat în urma unor sesizări depuse la CNATDCU. Ambele teze au fost coordonate de profesorul preot Nechita Runcan.  

Ridicola apărare a lui Teodosie și răspunsul unui reputat specialist

A doua zi după ce a fost făcut public documentul Patriarhiei Române prin care era respinsă solicitarea lui ÎPS Teodosie de ridicare a Arhiepiscopiei Tomisului la rangul de mitropolie, arhiepiscopul a organizat o conferință de presă pentru a para acuzațiile cuprinse în respectivul răspuns. 

Replica Arhiepiscopului Tomisului la afirmațiile despre plagiatele de la școala doctorală pe care o conduce sunt năucitoare: 

„Eu nu am plagiat nimic… Nu sunt acuzat de plagiat. Pentru că a venit vorba, să vă spun despre ce-i vorba. La doctorat, cine-i acuzat? Nu persoana, [ci] calculatoru-i acuzat. Chiar am avut o întrunire la universitate… deci calculatorul nostru, care este identic cu cel de la CNATDCU, arată că nu este plagiatCei din Comisia Teologică [a CNATDCU], care nu sunt doar ortodocși, acuză plagiatul împotriva evidenței calculatorului. Ce e asta? E ceva cu totul tendențios”.  

Profesorul Marian Popescu, fondatorul și directorul Centrului pentru Integritate Academică (CARFIA) al Universității din București, face o analiză devastatoare a declarației lui ÎPS Teodosie. 

Întrebat cum comentează declarația Arhiepiscopului Tomisului, profesorul Popescu arată faptul că înaltul prelat director de școală doctorală nu înțelege principiile minimale care fac dintr-o teză de doctorat o lucrare autentică, originală, dar nici pe cele care țin de modalitatea de verificare a unei teze de către CNATDCU.

Marian Popescu, fondatorul și directorul Centrului pentru Integritate Academică (CARFIA) al Universității din București. FOTO: ALEX TUDOR / AGERPRES

„ÎPS Teodosie a intrat în atenția media și a opiniei publice prin vorbele și faptele sale în răspăr cu bunul-simț, cu umilința creștină. Culege netulburat ce-a semănat mânat de patimi mai lumești: doctorate plagiate.

Declarația sa arată că – am aflat că deține un doctorat și în… muzică – este afon în cele universitare”.

Profesorul Marian Popescu a devenit cunoscut publicului larg după ce, în calitate de președinte al Comisiei de Etică a Universității din București, a anunțat verdictul de plagiat pentru teza premierului de atunci, Victor Ponta, verdict în răspăr cu toate încercările publice de salvare a lui Ponta de la o astfel de rușinoasă decizie. 

Popescu demontează ridicola încercare a lui ÎPS Teodosie de a se lepăda de orice potențială vină academică prin aruncarea acesteia pe un calculator. 

„Calculatorul pomenit e invocat în chestiuni de plagiat. ÎPS știe că și CNATDCU are unul identic. Dar nu cred că e vorba de calculator, ci de un soft. În capul Înaltpreasfinției sale, e o mică varză: e vorba de ceea ce se numește, destul de incorect, soft anti-plagiat care nu dă el, de capul lui, verdictul de plagiat, ci numai un Raport de similitudine, care apoi e analizat de experți pentru a stabili intenția și fapta plagiatului. 

Verdictul de plagiat este dat de o comisie nu de un… calculator.

Pentru cineva care conduce o școală doctorală, îndrumă doctoranzi, e limpede că, în opinia sa, calculatorul este capabil de minuni. 

Încrederea Înaltpreasfinției sale în calculator e ca a băștinașilor care văd și aud prima dată muzica unui gramofon. Cum să nu crezi că e adevărat? 

Ridicolul, de care Înaltpreasfinția Sa nu se ferește, îi vine ca o cunună pe fruntea-i prea-sfințită.

 Căci el ne spune:

vina o are calculatorul, el e «acuzat», nu doctorandul care a plagiat, nu coordonatorul său științific. 

Mai grav, poate, produce o discriminare privind membrii Comisiei de Teologie a CNATDCU («care nu sunt doar ortodocși».)

Dar ce caută Înaltpreasfinția Sa în această funcție universitară?”, încheie retoric, profesorul Marian Popescu. 

Constanța în topul tezelor invalidate în Teologie

O sursă din Comisia de Teologie a CNATDCU susține că tezele de doctorat de la Constanța sunt analizate cu mare grijă pentru că acestea au avut în mod sistematic, în trecut, probleme de originalitate. 

„Tot ce vine de la Constanța pentru mine este suspect. Nu există o teză care să nu aibă conținut plagiat”, susține sursa, care a dorit să își păstreze anonimatul.  

Sursa a mai explicat că până la analiza calității și relevanței științifice, plagiatul este motivul pentru care sunt respinse, pe bandă rulantă, tezele elaborate la Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă de la Universitatea „Ovidius” din Constanța. 

Statistica arată că cele mai multe teze respinse în intervalul 2016 – 2020 de Comisia de Teologie a CNATDCU – peste jumătate din total – au provenit de la Constanța: 12. 

În toate aceste 21 de cazuri, provenite de la școli doctorale în teologie din toată țara, nu s-a mai ajuns la acordarea titlului de doctor pentru că tezele au fost respinse imediat după susținerea publică, motivul respingerii fiind plagiatul în proporții considerabile, susțin surse din Comisia de Teologie a CNATDCU.

Totuși, unele teze de doctorat de la Comisia de Teologie au fost respinse în intervalul 2016 – 2020 și din pricina nivelului inacceptabil din punct de vedere calitativ, dar și pentru lipsa metodologiei de cercetare sau a conținutului științific original. 

„Plagiatele au fost sesizate după susținerea publică, care a implicat un test de similitudini, știindu-se, în plus, că tezele vor fi accesibile membrilor comisiei în format electronic. 

Vă dați seama care a fost situația înainte de 2016, când membrilor CNATDCU li se aducea un teanc de teze listate, asupra cărora aveau câteva minute să decidă…”, declara anul trecut un profesor de teologie, citat într-un articol în care relatam despre cum Patriarhul Daniel încercă să controleze componența membrilor ortodocși din Comisia de Teologie.

De unde vin problemele

Patru dintre cei zece conducători de doctorate de la Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă de la Universitatea „Ovidius” din Constanța au în acest moment peste 20 de doctoranzi în coordonare, iar alți trei au mai mult de 12. 

Legislația în privința numărului de doctoranzi pe care îi poate îndruma un coordonator nu este armonizată, existând prevederi contradictorii. 

Legea nr. 1/2011 a educației naționale prevede că numărul studenților-doctoranzi care pot fi îndrumați simultan de către un conducător de doctorat se stabilește de către senatul universitar”.

Această prevedere a fost introdusă prin OUG nr. 92/2012, care a adus mai multe modificări la Legea educației, promovate în decembrie 2012 de guvernul Victor Ponta, la inițiativa ministrului Educației, Ecaterina Andronescu. 

În varianta inițială a Legii nr. 1/2011 era specificat faptul că un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 studenți-doctoranzi, aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat”.

În Codul studiilor doctorale, adoptat prin HG nr. 681/2011, se păstrează și acum prevederea din varianta inițială a Legii educației, care spune că un coordonator poate îndruma simultan doar opt doctoranzi. 

Reglementarea contradictorie a numărului de doctoranzi nu se oprește, însă, aici. O serie de ordine de ministru al Educației au alte prevederi. 

Cel mai recent este Ordinul de Ministru nr. 3651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare școlilor doctorale, care prevede că, din numărul total de conducători dintr-o școală, ponderea conducătorilor de doctorat care pot coordona concomitent mai mult de opt doctoranzi, dar nu mai mult de 12, nu poate depăși 20%.

Această prevedere face referire la un criteriu în baza căruia vor fi evaluate toate școlile de doctorat într-un proces care ar trebui să înceapă în acest an. 

Totuși, legea este un act superior, deci prevederile ei „bat” dispozițiile din toate celelalte acte juridice.

Schimbări tardive  

Adina Ciugureanu, fosta directoare a Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, a declarat că numărul maxim de doctoranzi pe care un conducător îi poate îndruma simultan a fost stabilit printr-o decizie a Senatului universitar și este de 20. 

Cifra este valabilă pentru toate școlile doctorale de la Universitatea „Ovidius” și  se regăsește în mai multe acte oficiale ale universității, precum Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat. 

La Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă de la Universitatea „Ovidius” din Constanța un număr de patru coordonatori au în acest moment în supervizare peste 20 de doctoranzi, încălcând prevederile hotărârii Senatului universitar, care limitează numărul maxim la 20. 

Cei mai mulți – 24 de doctoranzi – îi are profesorul preot Emilian Cornițescu. Următorul pe listă este ÎPS Teodosie, cu 23. 

Într-o analiză făcută în 2016 de cercetătorul Lucian Ancu,

indiciile arătau că ÎPS Teodosie era coordonatorul cu cei mai mulți doctoranzi în coordonare din toată țară, indiferent de domeniu: 67. 

Adina Ciugureanu mai susține că, în acest moment, la nivelul CSUD se lucrează la un document nou, care va fi înaintat Senatului universitar spre aprobare, prin care numărul maxim de doctoranzi îndrumați de un coordonator va fi de 12. 

Prin această schimbare se încearcă, in extremis, reducerea numărului de doctoranzi per conducător pentru a îndeplini standardul inclus în metodologia de evaluare a școlilor doctorale care precizează că ponderea conducătorilor de doctorat care pot coordona concomitent mai mult de opt doctoranzi, dar nu mai mult de 12, nu poate depăși 20%.

Acest indicator nu este îndeplinit, în acest moment, de Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, unde ponderea îndrumătorilor celor care au mai mult de 12 doctoranzi este de 70%. 

Cum stau lucrurile în universitățile prestigioase 

În universitățile performante din Occident, numărul doctoranzilor nu este reglementat prin vreun document juridic, ministerial sau universitar pentru că acolo primează calitatea în detrimentul cantității. 

În astfel de universități există coordonatori de doctorat care au avut de-a lungul întregii lor cariere universitare doctoranzi care pot fi numărați pe degetele de la o mână. Dincolo de munca de supraveghere a parcursului doctoral, respectivii profesori sunt  ei înșiși implicați în proiecte de cercetare care nu le lasă timp pentru altceva. 

În analizele făcute în legătură cu răspândirea plagiatului în mediul academic românesc, numărul mare de doctoranzi coordonați simultan – uneori de câteva zeci – se află printre cauzele principale. 

De altfel, este recunoscut faptul că responsabilitatea pentru apariția plagiatului în tezele de doctorat este mai mare în cazul coordonatorului decât a doctorandului. Totuși, până în prezent, cei care au plătit atunci când s-a descoperit că au lucrările științifice plagiate au fost doar doctoranzii, nu și îndrumătorii lor.

Notele de la admitere 

O altă problemă identificată în documentul de răspuns trimis de Patriarhia Română lui ÎPS Teodosie se referă la admiterea la doctorat:

„Admiterea la doctorat a unor candidați cu note sub 8,50 încălcând hotărârile Sfântului Sinod în acest sens (hotărârea sinodală nr.337/2010)”. 

Hotărârea Sinodului nr. 337/2010, potrivit site-ului Patriarhiei Române, stabilește că media minimă pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat este de 8,51 și definește, foarte clar, un algoritm de calcul al acesteia care ia în calcul performanțele candidatului la licență și la masterat.  

„Media de înscriere la concursul de admitere la doctorat (MAD) este calculată prin următoarea formulă: MAD = 70% din media ciclului de licență (media anului 1+2+3+4+media de licență: 5) + 30% din media ciclului de master (media anului 1+2+media dizertației: 3)”

Mai simplu spus, cine nu are cel puțin nota 8,51 rezultată din calculul stabilit de Sinodul Bisericii Ortodoxe, nu se poate înscrie la doctorat și nu poate susține examenul de admitere. 

Documentele de admitere la Școala doctorală de Teologie Ortodoxă de la Universitatea „Ovidius”, însă, și alte relevă alte date interesante. 

Toți candidații care s-au înscris și au susținut examenul de admitere în ultimii trei ani – format dintr-o probă scrisă și un interviu – au fost admiși. 

În ultimii trei ani, 97 de candidați au fost admiși la studiile doctorale – în urma a două sesiuni de admitere care au avut loc în lunile septembrie. În 2018 au promovat examenul 27 de candidați, în 2019 – 36, iar în 2020 – 34. 

La proba interviului din anii 2019 și 2020, toți candidații au obținut nota 10,00.

Statistica Patriarhiei

Un document oficial al Patriarhiei inventariază la nivelul țării – pe parcursul a 51 de pagini – 614 doctoranzi înregistrați în anul universitar 2018-2019 în cele nouă școli doctorale de teologie ortodoxă. 

Tezele acestor doctoranzi erau coordonate, atunci, de 85 de conducători științifici, media națională fiind de 7,22 doctoranzi/coordonator. 

Dintre acei 85 de coordonatori listați, o treime – 28, mai exact – depășeau la acel moment limita de 8 doctoranzi stabilită în Legea Educației din 2011 în varianta ei inițială. Anularea acestei restricții, în timpul guvernării Ponta, a permis ca cinci coordonatori de doctorate în teologie ortodoxă să aibă, în anul universitar 2018 – 2019, peste 20 de doctoranzi.  

În ansamblu, domeniul Teologie a ocupat, în intervalul 2016 – 2020, locul al patrulea în clasamentul titlurilor de doctor validate de CNATDCU în mandatul anterior – după Medicină, Economie și Filologie. 

Numărul noilor doctorilor în Teologie din perioada menționată (400) l-a depășit cu puțin pe cel din domeniile Sociologie și Științe Politice, respectiv Psihologie – și a fost aproape dublu față de cel înregistrat în cazul Științelor Juridice (220).” .

Sursa :

https://pressone.ro/9-teze-de-doctorat-coordonate-de-teodosie-invalidate-de-cnatdcu-pentru-plagiat

Alioșa .

22/05/2021

De ce a dispărut din declarațiile celor de la guvernare sloganul din campania electorală din 2020 , ”CORUPȚIA UCIDE ” ??? Punctul pe ”I”/69.

Filed under: generale — Aliosa @ 7:58 am

În loc de motto :

” În vremuri ale ÎNȘELĂTORIEI universale , a spune ADEVĂRUL, e un act REVOLUȚIONAR” ( George Orwell) 🙂 și de mare CURAJ adaug de la mine , căci , spunând ADEVĂRUL , rămân fără prieteni virtuali iar COMENTARIILE altădată punctuale , rămân doar ISTORIE !!! 😦 😦 😦

https://www.activenews.ro/opinii/Tovarasi-nu-interpretati-gresit-declaratia-lui-Klaus-cel-Milostiv-Iohannis-aveti-LIBERTATEA-nu-OBLIGATIA-de-a-renunta-la-masca-in-aer-liber-166861

Dacă în guvernul PNL(PDL) condus de Ludovic Orban , în plină pandemie de CORONAVIRUS sub pretextul zădărnicirii răspândirii și combaterii ” deîndată” a COVID-19 ministrul sănătății, PNL-istul Nelu Tătaru și secretarul de stat în M.S. , șeful SMURD ,Raed Arafat și-au făcut de cap

după ajungerea la guvernarea României a coaliției parlamentare și guvernamentale alcătuită de președintele României, Klaus WERNER Johannis din cei care au PIERDUT alegerile parlamentare din 2020 , adică din PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR , în loc de LINIȘTE și PROSPERITATE , SCANDALURI zilnice generate de lupta între ei pentru CIOLAN și PUTERE 😦 😦 😦 în detrimentul luptei cu PANDEMIA de CORONAVIRUS !!! 😦 😦 😦

http://amintiriamintiri.wordpress.com/2021/05/19/

https://www.libertatea.ro/stiri/ludovic-orban-e-acuzat-ca-lucreaza-la-o-firma-abonata-la-banii-statului-2224263

https://www.bugetul.ro/firma-fondata-de-fiul-consilierului-lui-ludovic-orban-a-primit-un-contract-gras-cu-statul-

https://www.activenews.ro/stiri/Vaccinarea-s-a-dovedit-INEFICIENTA.-Zeci-de-mii-de-infectari-dupa-vaccinare-inclusiv-488-de-decese-potrivit-datelor-publicate-de-Institutul-National-de-Sanatate-Publica-166940

https://www.activenews.ro/stiri/Ministrul-Agriculturii-da-vina-pe-tarani-pentru-terenurile-vandute-strainilor-Aceasta-problema-ca-se-vinde-terenul-catre-straini-asta-o-face-din-pacate-tot-cetateanul-si-proprietarul-de-teren-roman-166941

Maşina de spălat creiere

https://www.activenews.ro/stiri/Nici-un-angajat-nu-poate-fi-conditionat-de-catre-angajator-sa-se-vaccineze-impotriva-Covid-19-vaccinarea-fiind-un-act-medical-bazat-pe-consimtamantul-persoanei-a-raspuns-Ministerul-Sanatatii-unei-adrese-de-la-Avocatul-Poporului-166959

https://www.activenews.ro/opinii/Gheorghe-Piperea-Peste-50-de-mii-de-persoane-vaccinate-imunizate-s-au-testat.-Peste-25-de-mii-sunt-pozitivi.-DOCUMENT-INSP-166976

https://www.activenews.ro/opinii/Mai-multe-decese-Covid-la-romanii-VACCINATI-decat-la-cei-nevaccinati-Dr.-Razvan-Constantinescu-trage-semnalul-de-alarma-166918

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24810441-seful-dna-persoane-functii-conducere-statul-roman-sunt-vizate-dosare-coruptie-legate-achizitii-pentru-combaterea-pandemiei.htm?nomobile

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24808278-25-agenti-politie-din-cadrul-ipj-sibiu-anchetati-pentru-primit-mita-bode-nu-este-altceva-decat-intentia-noastra-curata-padurea-uscaturi.html

” Ca să devină cu adevărat liber, poporul român trebuie să se salveze din sclavia mentală şi materială în care l-au adus naţiunile colonialiste ale occidentului.
La ora actuală marea bătălie la nivel mondial se dă între liberalism și tradiție, între hoardele postmodernismului și armata apărătorilor popoarelor, credinței, culturii, familiei și moralei. Românii vor fi liberi şi prosperi când îşi vor cunoaşte istoria, cultura şi când vor ştii cine sunt, ce trebuie să facă şi unde trebuie să ajungă:
o civilizaţie continentalistă de prim rang, nu o colonie atlantistă. Istoria ne arată că se poate” .

Sursa imaginilor sus postate , internetul ! 🙂

” Mai multe decese Covid la românii VACCINAȚI decât la cei nevaccinați? Dr. Răzvan Constantinescu trage semnalul de alarmă

De DR. RĂZVAN CONSTANTINESCU  /   OPINII   /   Publicat: Marţi, 18 mai 2021,

PANDEMIA TRECE, BANII RĂMÂN LA CINE TREBUIE
 Au început să apară fisurile în Marele Plan și – pentru cei care au măcar puțin creier – dătătoare de fiori reci: oamenii văd, nu pot fi mințiți toți, la nesfârsit…

Cum adică măreața Japonie interzice recoltarea de sânge pentru transfuzii de la persoanele care sunt vaccinate împotriva Covid?! Or fi ei atât de incompetenți să facă așa ceva? Sau tocmai ce și-au dat seama că poate fi ceva în neregulă cu sângele celor vaccinați?

Sau în Franța – ce nerecunoscători! – au trântit în Parlament „certificatul” verde (revenind apoi)Sau, și mai rău, poporul ales, fără cea mai mică mulțumire după uriașele eforturi pe care le-a făcut ca să fie primul stat complet „imunizat”, i-a dat un șut în dos la vot lui Bibi, care rămâne fără funcția de premier și își pregătește bocceluța să se ducă la pușcărie, că a făcut numai golănii, cu case, cu fonduri, și el, si nevasta, și copiii, aproape ca pe la noi…; mai avea să le pună propriilor cetățeni steluța aurie în piept, că certificate și brățări ca să poată intra la mall și supermarket le-a pus – unii și-au cam adus aminte, fie că au trăit, fie că au citit câte ceva, iar ceilalți și-au zis că e cool să fie înregimentați într-o turmă mânată de interesele Big Pharma și să devină cobaii planetei, că doar au recunoscut că toate datele strânse în campania de vaccinare se duc direct la Pfizer pentru analize statistice. 

Bine, Bibi are un plan, iar planul ăsta l-am mai văzut și prin alte părți, cum ar fi pe la Colectiv: accederea la putere se obține pe baza unor morți nevinovați.

Așa că, niste săraci, niște „vai, steaua lor”, care abia de au bani de mâncare, cumpără sute de rachete pe bucăți, mai construiesc altele la ei în curte, scot lansatoarele din tindă, cumpără și combustibil pentru ele, le asamblează și, ce să vezi, le dau drumul asupra Tel Aviv-ului taman când Bibi primește șutul în posterior și altcineva trebuie să formeze guvernul… dar el e încă la butoane, așa că va reacționa ferm împotriva elementelor teroriste care atacă măreața democrație, trimițând trupe și avioane peste amărâții care dăduseră și ultimul bănuț pe rachete.

Nu le e pic de rușine că se vede aranjamentul și de pe Lună, căci fraierii, când le pică rachetele în cap, automat vor avea nevoie de omul providențial care îi apără de teroriștii în izmene, care – dacă cineva poate să creadă așa ceva – fac sute de rachete fără să știe serviciile lor super-performante și le lansează fix ca să-i dea omului providențial șansa de a-i convinge pe aliați să-l desemneze tot pe el premier….

Conspirație?

Nu se poate, e o coincidență!

 Ai dracului și teroriștii ăștia, apar exact când e nevoie de ei… că, de vreun an și jumătate, erau morți în păpușoi de frica guvidului – normal că erau speriați și ei de viroză, doar e mult mai rău să tușești și să faci febră decât să te duci martir cu vesta explozivă pe tine și să te arunci în aer pentru Allah, că doar Allah îți dă apoi cele 40 de fecioare, pe când virusul chinezesc îți dă doar un sac de plastic.


 Se clatină planul și prin alte părți, se clatină serios, așa de serios încât, brusc, rata de infectare a scăzut exagerat de abrupt, că nici cele mai optimiste prognoze nu au putut anticipa așa ceva, iar când matematic nu poate fi demonstrat, înseamnă că nu există și totul e o minciună.

Cum o fi minunea de prin statele americane unde guvernatorii sunt republicani, care sunt deschise total, fără niciun fel de restricții (Texas, Florida etc.) și unde așa-zisa rată de infectare scade constant, în timp ce în statele în care lumea e terorizată și obligată să poarte măști peste tot (inclusiv copiii peste doi ani în Michigan) și unde lucrurile merg cu mult mai lent…; sau în Franța, unde au fost luate cele mai aspre măsuri, cu cetățeni băgați la coteț de 6 luni, începând cu 6 seara, iar infectările nu vor deloc să scadă, comparativ cu Elveția sau Suedia, care au luat măsuri absolut minimale, și unde ratele de infectare au fost statistic mult mai mici.


 Calculând după datele oficiale furnizate de INSM și Corona Worldmeter, rezultă că în România procentul persoanelor infectate nevaccinate si decedate e de 2,72%, enorm comparativ cu Franța (1,84%), Suedia (1,38%), Serbia (0,93%), și mai mic decât Grecia (3,04%).

 În toate aceste țări, procentele sunt cele oficiale, date de numărul oficial de bolnavi, adică doar cei declarați, și care nu țin seama deci de asimptomatici, că nu au cum.

Numarul real de bolnavi este însă minimum dublu, iar al celor asimptomatici, probabil, de zece ori mai mare. 

Institutul Național de Statistică Medicală ne comunică oficial că procentul morților infectați și care au fost deja vaccinați este, în România, de 1,3% după prima doză și 1,1% după a doua doză.

Numărul oficial al infectaților în România este, la momentul actual, de 1 milion și ceva (nu știm cum a fost calculat, dar mergem mai departe).

 Numărul real este, fără îndoială, mult mai mare: dacă luăm raportul Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), la 6 mai 2021, acesta calculează că 34% din populația României a trecut deja prin boală.

Dacă am calcula doar la o populație peste 16 ani de aproximativ 14 milioane, asta înseamnă 4.760.000 de persoane, de aproape 5 ori mai mult decât în statistica oficială, și asta neluând în calcul numărul de locuitori pe care ”autoritățile” ni le vântură în prag de alegeri – de 18 sau 20 de milioane – pentru că atunci discrepanțele sunt și mai mari!

Recalculând acum, pe acest lot populațional artificial redus, procentul mortalității reale devine, chiar și așa, 0,61%; comparativ cu procentul morților vaccinați (a căror evidență este mai exactă), de 1,1%, unde mai este eficiența aia miraculoasă a vaccinului?

Cum adică, statistic, în România, procentul deceselor de covid este mai mare la vaccinați decât la nevaccinați?

Aproape dublu?!

A calculat cineva asta?

Bineînțeles, dar escrocheria a devenit deja mult prea amplă ca să mai intereseze pe cineva niște amărâte de cifre….


 Ce rămâne?

O risipă financiară sfidătoare în favoarea unor grupuri, de altfel publice, care au împrumutat statele cu sume uriașe și la dobânzi mari, „de criză”, iar statele respective au cheltuit acești bani pe produse tot de la ei!

Cam asta e „schema”, iar cine încearcă macar să pună întrebări este brusc executat.

Cine vorbește este imediat raportat, lapidat, cenzurat, suspendat. 

Cum s-a putut realiza o asemenea porcărie? 

Cumpărând toată presa din timp, de parcă cineva a știut exact ce urmează să se întâmple, dar ăsta este deja alt subiect. Impactul real al unui conflict sau al unei crize constă în datoriile pe care le generează.

 • N.R.

https://www.activenews.ro/opinii/Dr.-Razvan-Constantinescu-Presa-e-cancerul-lumii-actuale-166952

Cine controlează datoriile controlează conflictul sau criza.

Aceasta este chiar esența întregii industrii bancare, să determine țările și persoanele să fie tot timpul datoare, pentru a le putea controla.

Această criză, „pandemie” sau cum s-o numi ea, a creat cele mai mari datorii din istoria omenirii, sumele împrumutate de state sunt mult mai mari decât cele cheltuite în cele două războaie mondiale la un loc. 

Se preconizează că, la sfârșitul guvernării actuale, datoria României va fi cu peste 125 de miliarde de euro mai mare, ceea ce e chiar optimist, având în vedere că,

de la preluarea puterii de către guvernul liberal, datoria a crescut cu 38 de miliarde de euro… și mai sunt 3 ani și jumătate!” .

Sursa :

https://www.activenews.ro/opinii/Mai-multe-decese-Covid-la-romanii-VACCINATI-decat-la-cei-nevaccinati-Dr.-Razvan-Constantinescu-trage-semnalul-de-alarma-166918

” Treziţi-vă, români, sau veţi pieri! ,

Corneliu Vadim Tudor

Ne-am adunat la căpătâiul ţării
să o vedem cum moare de frumos,
bolnavă grav de molima trădării
cuţitul scârbei i-a ajuns la os.

Au hărtănit-o ca pe-o căprioară
şi lupi, şi corbi, şi câini fără stăpâni
trag toţi de ea, o rup în colţ de fiară
ţigani, maghiari, arabi, evrei, români.

Aşa-i democraţia, ni se zice,
sub masca ei se jefuieşte tot,
Consiliul Europei ne dă bice,
suntem paralizaţi de-un vast complot.

A fi român e-o vorbă de ocară,
a-ţi apăra hotarul – e stupid –
prin puşcării trag generali să moară
iar bişniţarii şi-au deschis partid.

Invazia lăcustelor e-o glumă
în faţa jecmănelii de acum,
parcă mânaţi de-o primitivă ciumă
tâlharii dau cu fumigene-n drum.

Ei strigă primii: „Hoţii, ne omoară!”
eşti ba fascist, ba comunist sadea,
o presă ticăloasă şi murdară
pândeşte zilnic sângele să-ţi bea.

Nu poţi să zici nimic în apărarea
acestei ţări, tribunilor din veac
devii suspect, se cheamă chiar Salvarea
eşti ştampilat „nebun fără de leac”.

Se fură munţi de aur şi uraniu,
se fură grâu şi se importă boli,
piraţi cu flamuri negre într-un craniu
ne târguiră flota – pe doi poli.

Dar ce anume, Doamne, nu se fură?
se fură prunci care devin cobai,
se fură cruci, odăjdii şi prescură
ba chiar şi poarta care dă spre Rai.

Deci nu vă mai miraţi că ţara moare
voi, care staţi cu mămăliga-n ţest
tot aşteptând umili minunea mare
să mântuiască ţările din Est.

Priviţi din pat cum ne vânează hoţii
Voi – la Telejurnal, noi – arşi de vii
aşa vă apăraţi voi patrioţii?
Treziţi-vă, români, sau veţi pieri!” .

Alioșa .

21/05/2021

De Sfânta și Marea Sărbătoare a Sfinților Mari Împărați CONSTANTIN și mama sa ELENA , în loc de alcool , se consumă sucuri naturale !!!

Filed under: generale — Aliosa @ 7:59 am

În loc de motto :

De Sfinții Mari Împărați CONSTANTIN și mama sa ELENA

urez din toată inima ROMÂNILOR ce poartă NUMELE Sfinților , un sincer și călduros La Mulți Ani 🙂 🙂 🙂

iar persoanelor virtuale care voit sau întâmplător ajung pe aici , le sugerez să-și aleagă și să-și pregătească chiar dacă a trecut sau nu prin COVID-19 , unul din cele cinci SUCURI NATURALE pe care să-l bea ” deîndată” căci altfel, se oxidează ” pas cu pas” !!! 🙂 🙂 🙂

” 5 sucuri NATURALE sănătoase care te ajută după ce ai avut COVID-19. REȚETE

Dana Lascu / 17 mai 2021 / 1

Sucuri bune după ce ai avut COVID. Foto: Pixabay

Sucuri bune după ce ai avut COVID. Foto: Pixabay

Sucurile de legume și fructe sunt pline cu vitamine, minerale, fibre și antioxidanți.

Acestea ajută sistemul imunitar să își revină după COVID 19, care afectează direct sistemul digestiv, provocând leziuni tisulare și inflamații în stomac, spun specialiștii.

Sucurile proaspete sunt absorbite rapid de sistemul digestiv și aduc, pe lângă nutrienți, un efect calmant și vindecător.

Nutrienții intră rapid în fluxul sanguin, astfel încât veți beneficia rapid de ei și vă veți simți energizați. Iată câteva rețete perfecte pentru așa ceva: 

1) Suc de roșii cu castraveți și mentă

Roșiile conțin antioxidanți, menta reglează digestia și calmează stomacul. Datorită fibrelor sale și, în special, semințelor sale, castravetele și-a demonstrat eficacitatea într-un studiu prin reducerea nivelului de trigliceride și a indicelui de masă grasă la persoanele care suferă de hipercolesterolemie. Se pun în blender 2-3 roșii, un castravete și 2-3 crenguțe de mentă proaspătă, plus o jumătate de pahar de apă. Se fac cremă care se bea proaspătă.

2) Morcov, sfeclă, ghimbir și suc de lămâie

Morcovul și sfecla ajută la eliminarea toxinelor din organism. Bogată în antioxidanți și vitamine A, B și C, sfecla se remarcă prin capacitatea sa de a purifica ficatul și prin aceea de a reduce riscul bolilor cardiovasculare. Lămâia este bogată în vitamina C. Curățați 1 morcov, o sfeclă mică, o bucată de ghimbir de 2-3 cm și stoarceți zeama dintr-o lămâie. Tăiați cuburi, băgați într-un blender totul și adăugați un pahar cu apă. Se consujmă proaspăt.

3) Lămâie, ananas și mere verzi

Acest suc înseamnă, de fapt, vitamina C și calciu concentrate. Vă vor îmbunătăți sistemul imunitar și vă vor ajuta digestia. Se pun în blender zeama de la 2 lămâi, 200 g de ananas și 1 măr verde tocat. Adăugai și apă dacă îl vreți mai lichid. Se bea proaspăt. 

4) Kiwi, căpșuni și portocale

Acest suc antioxidant vă va stimula sistemul imunitar și vă ajută la gestionarea tensiunii arteriale. Se pun în blender o cană de căpșuni tăiate în jumătate, 2 kiwi decojite, 1 portocală fără semințe cu o jumătate de cană de apă și 1 lingură de miere. Se consumă proaspăt

5) Turmeric, ghimbir, lămâie și portocală

Toate ingredientele acestui suc conțin compuși antiinflamatori și antioxidanți, care au și proprietăți antivirale și antibacteriene. Aveți nevoie de un sfert de linguriță de turmeric, o bucată de ghimbir de 2-3 cm, zzeama de la o lămâie și o portocală. Se curăță și se amestecă toate ingredientele în blender cu un pahar cu apă. Beți sucul proaspăt.

Sursa :

https://www.dcmedical.ro/5-sucuri-naturale-sanatoase-care-te-ajuta-dupa-ce-ai-avut-covid-19-retete_629978.html

Alioșa !!! 🙂 🙂 🙂

16/05/2021

În memoria Domnitorului României Moderne , Colonelul ALEXANDRU Ioan CUZA !

Filed under: generale — Aliosa @ 8:53 am

Despre Domnitorul României Moderne , Colonelul ALEXANDRU Ioan CUZA , se va VORBI în VECII -VECILOR 🙂 🙂 🙂

în timp ce , despre sutele de GENERALI postdecembriști înaintați în grad pe criterii politice ca să nu spun de supușenie și slugărnicie ,se va așterne ” pas cu pas ” UITAREA !!! 🙂 🙂 🙂

https://aliosapopovici.wordpress.com/2021/05/13/

Motto:

” Cine UITĂ, nu merită ” ( Nicolae Iorga) ! 🙂

 • De regulă , UITĂ trădătorii de NEAM și ȚARĂ !!! 😦 😦 😦

Versus expresia TRĂDĂTORI de NEAM și ȚARĂ
pe care am folosit-o fără a fi fost contrazis ,
cu mare durere în suflet , și la mare scară,,
i-am criticat și-i voi critica ” pas cu pas”
pe politicienii români din interior și din afară ,
ce ne-au făcut NEAMUL de râs !!!

La 15 MAI 1873 , adică, în urmă cu 148 de ani ,
a MURIT în mare suferință și departe de ȚARĂ
PRIMUL și ULTIMUL Domnitor Român din moși străbuni ,
Colonelul ALEXANDRU Ioan CUZA !!!

Culmea ironiei ,
la ora când postez aceste gânduri , mulți din #reziștii -useristo-plusiști-NEOMARXIȘTI din guvernul PNL(PDL)&usrplus&UDMR al României , au în sângele lor ANTIROMÂNESC , același sânge ca al TRĂDĂTORILOR de NEAM și ȚARĂ care l-au forțat pe PRIMUL și ULTIMIUL DOMNITOR ROMÂN , Colonelul ALEXANDRU Ioan CUZA să ABDICE și să PLECE din ȚARĂ !!! 😦 😦 😦

Pentru ei și cei de teapa lor , postez prin ” copy paste” cu indicarea în final a SURSEI , un articol care semnalează cu subiect și predicat că Primul și Ultimul Domnitor ROMÂN a fost obligat de către TRĂDĂTORII de NEAM și ȚARĂ din INTERIOR ( liberalii&conservatorii ) și din AFARĂ ( oculta mondială) și să ABDICE și să PLECE în Germania ,

unde la 15 mai 1873 și-a dat SUFLETUL 😦 😦 😦

cu gândul la frumoasa lui ROMÂNIE 🙂 🙂 🙂 și la pașnicul POPOR ROMÂN !!! 🙂 🙂 🙂

…………” Cuza a murit în urmă cu 148 de ani, la Heidelberg, Germania.

Conspiraţia din spatele abdicării marelui domnitor român

Pe 15 mai 1873 a murit, la Heidelberg, Germania, Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Române.
Pe 20 martie 1820 s-a născut la Huşi Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite şi al statului naţional România.
Alexandru Ioan Cuza a participat activ la mişcarea revoluţionară de la 1848 din Moldova şi la lupta pentru unirea Principatelor.
La 5 ianuarie 1859, Cuza a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859

şi al Ţării Româneşti, înfăptuindu-se astfel unirea celor două principate.


Devenit domnitor, Cuza a dus o susţinută activitate politică şi diplomatică pentru recunoaşterea unirii Moldovei şi Ţării Româneşti de către Puterea suzerană şi Puterile Garante şi apoi pentru desăvârşirea unirii Principatelor Române pe calea înfăptuirii unităţii constituţionale şi administrative, care s-a realizat în ianuarie 1862, când Moldova şi Ţara Românească au format un stat unitar,

adoptând oficial, în 1862, numele de România şi formând statul român modern, cu capitala la Bucureşti, cu o singură adunare şi un singur guvern

Conspiraţia din spatele abdicării lui A.I. Cuza
Abdicarea domnitorului Alexandru Ion Cuza reprezintă un subiect insuficient cunoscut majorităţii românilor, un subiect tratat incomplet în manualele şcolare şi ignorat pe nedrept de istorici.

Epoca domniei lui Cuza este caracterizată prin trecerea bruscă de la orânduirea preponderent feudală a societăţii româneşti către o altă structură social-istorică, caracterizată prin modernism şi dezvoltarea industriei.
Asistat de către consilierul său, Mihail Kogalniceanu,
Cuza a iniţiat o serie de reforme care au dat un nou început societăţii române din acele timpuri.

Prima sa măsură, din anul 1863, a vizat confiscarea moşiilor deţinute de mănăstiri. Pentru a săvârşi această hotărâre controversată, domnitorul Cuza a avut nevoie de tot sprijinul pe care putea să-l ofere Parlamentul. Un an mai târziu, Alexandru Ioan Cuza purcede la dezrobirea ţăranilor de sub influenţa hotărâtoare a boierimii, precum şi la împroprietărirea marilor mase de ţărani agricultori.

Principalele sale reforme au avut un mare impact în străinătate şi au dus la intensificarea activităţilor diplomatice ale României.
Adoptă primul Cod Civil şi Cod Penal din ţările române, inspirate după Codul Napoleonian.
A fondat Universitatea din Bucureşti şi cea din Iaşi şi a modernizat Armata Română.

Din cauza acestor măsuri neagreate de cler, Cuza a fost în pericol de a fi asasinat,
din cauza conspiraţiilor şi intrigilor arhimandritului Nylos din Constantinopol, acţiunile acestuia fiind dejucate de către agenţii români.
S-a stabilit, astfel, un grup de complotişti compus din reprezentanţii clerului grec şi Henry Bulwer, ambasadorul Marii Britanii la Constantinopol.

Acestora li s-au alăturat imediat moşierii LIBERALI care considerau că domnitorul Cuza nu le mai reprezenta interesele.

Totul a culminat cu o lovitură de stat, în care domnitorul a fost forţat, sub ameniţarea armei,
să ABDICE de către aşa-numita Monstruoasă Coaliţie, o asociere politică de moment dintre conservatori şi liberali.

La ora 4 dimineaţa, pe data de 22 februarie 1866, un grup de conspiraţionişti înarmaţi l-a forţat pe Cuza să abdice
după care l-a condus până la graniţă. Domnul Unirii a murit în exil” !!!
Sursa :
https://www.descopera.ro/istorie/14242995-cuza-a-murit-in-urma-cu-148-de-ani-la-heidelberg-germania-conspiratia-din-spatele-abdicarii-marelui-domnitor-roman?utm_source=newsletter&utm_medium=li699_mi211249&utm_content=articol&utm_campaign=Descoperire+monstruoasa+facuta+de+doi+scafandri+intr-un+rau.+Are+peste+22+de+kilograme+si+o+lungime+de+1%2C2+metri&utm_term=li699_mi211249_s663069

 • Ca un BLESTEM asupra pașnicului POPOR ROMÂN ,
  la 155 de ani de la forțarea ABDICĂRII și EXILĂRII Domnitorului ROMÂNIEI MODERNE , Colonelul ALEXANDRU Ioan CUZA de către ” monstruoasa coaliție” din care făceau parte și MOȘIERII LIBERALI ,
  la GUVERNAREA ROMÂNIEI se află URMAȘII acelor MOȘIERI LIBERALI
  adică ,Partidul Național Liberal împreună cu” COZILE de TOPOR ” coagulate de președintele LIBERALILOR ,
  Klaus WERNER Johannis într-o adunătură politică TOXICA și ANTIROMÂNEASCĂ
  care , pentru a ASCUNDE eșecul CAMPANIEI de VACCINARE făcută de oamenii lor plătiți special cu bani mulți din bugetul ASIGURĂRILOR SOCIALE ,

https://www.activenews.ro/stiri/Ion-Cristoiu-Masurile-de-relaxare-ascund-esecul-campaniei-de-vaccinare.-Doar-12-dintre-romani-s-au-dus-la-injectat.-Citu-si-Mihaila-ne-spuneau-acum-cateva-zile-ca-masca-nu-va-fi-data-jos-pana-in-septembrie-166864

au apelat la DIMINUAREA restricțiilor ILEGALE și ANTICONSTITUȚIONALE impuse anul trecut de guvernul PNL(PDL) condus de Ludovic Orban și anul acesta de guvernul PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR, condus de Florin Vasile Cîțu !!! 😦 😦 😦

Ministerul Sănătății a publicat vineri 14 mai , raportul integral privind raportarea deceselor COVID-19 în România.

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24797183-document-raportul-privind-raportarea-deceselor-covid-19-16-120-decese-anul-2020-platforma-corona-forms-18-988-alerte-25-879-decese-diagnostic-secundar-covid.htm

Raportul arată că în platforma Corona forms au fost raportate în 2020 un total de 16.120 de decese de COVID-19,
iar în platforma alerte.ms.ro, 18.988.
Până la 31 martie 2021 însă, diferențele de raportare s-au mărit ” pas cu pas” :
31.132 de decese raportate în alerte.ms.ro
și 23.931 în Corona forms.
Și un preșcolar mediu OBSERVĂ o diferență de peste 7.000 de decese !!! 😦 😦 😦

Și cum proverbul românesc ” MINCIUNA are PICIOARE scurte” cifrele din RAPORTUL prezentat de NEVOIE de succesoarea lui Vlad Vasile Voiculescu ,
ministresa Ioana Mihăilă , arata golaniile, manipularile, exagerarile, dar si „crimele” produse, la ordin, din obediență de către miniștrii sănătății Costache și Tîtaru
din guvernul PNL(PDL) condus de Ludovic Orban și miniștri sănătății Voiculescu și Mihăilă din guvernul PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR , condus de Florin Vasile Cîțu !!! 😦 😦 😦
CIFRELE sus postate ar trebui ” deîndată ” larg difuzate, ca o manie populară justificată, iar vinovații sa fie TRAȘI la RĂSPUNDERE ” pe repede înainte”
conform LEGILOR în vigoare 🙂 🙂 🙂 căci altfel , SUFLETELE morților MANIPULAȚI nu vor avea LINIȘTE nici dincolo de MOARTE ……………….

http://antiiluzii.blogspot.com/2020/05/cronica-unei-pandemii-regizate.html#more

Traian Băsescu a PLECAT de la COTROCENI de aproape 7 ( șapte) ani 🙂 🙂 🙂 dar FĂCĂTURILE lui politice 😦 😦 :- și NĂRAVURILE lui de marinar contrabandist, turnător , informator și colaborator al securității, NU !!! 😦 😦 😦

Alioșa !!! 🙂 🙂 🙂

13/05/2021

La Noi ca la Nimeni/79 ! În ” România educată” LUPTA pentru BANI și NEPOTISMUL nu au limite, TRĂDAREA de NEAM și ȚARĂ și DISCRIMINAREA se văd și simt peste tot, iar DEMOCRAȚIA moare ” pas cu pas”!!!

Filed under: generale — Aliosa @ 8:35 am

Motto :

Din păcate , renumita scriitoare ILEANA VULPESCU ( foto sus) autoarea celebrului roman ” Arta conversației” 🙂 🙂 🙂 din ale cărui memorabile CITATE am postat de foarte multe ori motto-uri în preambulul postărilor mele atât pe blogul de față cât și pe

My Blog

https://amintiriamintiri.wordpress.com/2021/05/06/ursul-arthur-ucis-miseleste-de-un-printisor-doar-pentru-ca-era-cel-mai-mare-frumos-si-longeviv-exemplar-din-carpatii-romaniei/

a plecat dintre cei vii, în locuri doar de EA și DUMNEZEU știute , locuri pline de flori și verdeață , departe de ochii răutăcioși ai unor oameni .

DUMNEZEU s-o odihnească în PACE și s-o țină mereu la Dreapta Sa ! 🙂

– De ce oare , MOR doar OAMENII buni ??? 😦 😦 😦

Detalii despre trecerea în neființă a scriitoarei ILEANA VULPESCU mai jos :

Așa după cum am specificat în TITLUL postării de față , lupta pentru BANI nu are LIMITE 😦 iar unii români sunt în stare să-și VÂNDĂ și COPIII pentru a face rost de BANI ! 😦

Mai nou , pentru a-i MOTIVA pe români să se VACCINEZE inclusiv cu vaccinul AstraZeneka , SUSPENDAT de multe țări din UE , politrucii lui Johannis&Cîțu au PROMIS facilități, gratuități la PACHET ascuns cu asmuțirea VACCINAȚILOR contra NEVACCINAȚILOR ceea ce înseamnă DISCRIMINARE pe față !!! 😦 😦 😦

Mai grav , până și RECTORII unor universități, PATRONII unor restaurante , pensiuni, baruri, discoteci și șefii de cinematografe, teatre, săli de sport, stadioane ș.a.m.d. au căzut în plasa politrucilor puterii,

CONDIȚIONÂND intrarea pe bază de adeverință de vaccinare !!! 😦 😦 😦

Legat de VACCINAREA în ”ROMÂNIA lucrului bine făcut” 🙂

un politruc cu gura mare și obrazul gros de la PNL(PDL) al cărui nume nu merită a fi postat acum și aici , politruc care la emisiunile televizate în direct atunci când ceilalți participanți CRITICĂ partidul lui Johannis&Orban intră vocal peste vorbitorii adversari
ACOPERINDU-LE spusele cu MINCIUNILE și pornirile lui de POLITRUC îndoctrinat ,IPOCRIT, demagog și MANIPULATOR ,
ca să ASCUNDĂ neputința guvernului PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR versus LĂMURIREA românilor pentru a se VACCINA DEÎNDATĂ ,inclusiv cu controversatul vaccin AstraZeneka SUSPENDAT de multe țări din UE iar de ROMÂNIA NU 😦 😦 😦
Respectivul politruc o ține mereu ” langa-langa” ca berbecul cu talanga ,că ROMÂNIA se situează în EUROPA versus numărul de VACCINAȚI pe LOCUL 4 ( PATRU) !!! 😦 😦 😦
Ca să nu mai fiu acuzat de DELATORII mei de una și de alta , pe URL-ul de mai jos, se poate observa că ROMÂNIA nu este pe LOCUL 4 ( patru) așa cum MINTE el cu nerușinare !!! 😦 😦 😦


https://www.libertatea.ro/opinii/19-la-suta-vaccinati-complet-romania-ungaria-3544809

………………………….” Omorârea lui Arthur este semnificativă și din alt punct de vedere:
lipsa de reacție a celebrelor ONG-uri ale „societății civile”.
Pentru că făptașul este străin, o reacție ar fi/este interpretată ca fiind naționalistă, patriotică și așa ceva nu se poate.
Ia să-l fi omorât pe Moș Martin vreun românaș…să vedeți ce iureș era.
Ce reacții, ce durere, ce jale, ce acuzații de corupție.
Ce lecții ne țineau despre străinii civilizatori care „n-ar fi făcut niciodată așa ceva”.
Da, la ei.
Dar prin tăcerea noastră s-au asigurat că o pot face aici și în alte părți.

Dar diferența dintre noi și un urs este că noi avem darul Învierii.
Și după ce am văzut și ascultat în ultimii ani, culminând cu cântecul celor de la La Familia,
am nădejde că poporul românesc se trezește din somnul cel de moarte”.
Autor: Mihai Șomănescu
Sursa :
https://r3media.ro/noi-suntem-arthur

 • Iar ca ” tacâmul să fie complet” și sloganurile USR-PLUS ” Fără Penali în FUNCȚII publice” și ” CORUPȚIA ucide” 😦 😦 😦 de ” râsu-plânsu” 🙂 😦 în DOSARUL FRAUDĂRII ALEGERILOR LOCALE pentru Primăria Sectorului 1 București, NU a fost AUDIAT martorul principal care a gestionat FRAUDA respectivă , adică PROCURORUL nu știu care ……iar din motive lesne de înțeles termenul FINALIZĂRII dosarului în cauză ,a fost prelungit până la 1 august a.c., la cererea Poliţiei Capitalei, care a invocat volumul mare de muncă !!! 🙂 🙂 🙂
 • Sursa IMAGINILOR sus postate , INTERNETUL ! 🙂

Interesant este faptul că deși în calitate de șef al CSAT are în subordine toate SERVICIILE SECRETE din România , președintele României , Klaus WERNER Johannis , nu a scos o vorbuliță despre evenimentele din ISRAEL și Fâșia GAZA !!! 😦 😦 😦 Spre ” GHINIONUL ” lui , un JURNALIST cu ” SÂNGE-N VENE ” a încercat să facă lumină în acest caz deosebit de suspect în plină planPANDEMIE !!! 😦 😦 😦 ” https://www.bursa.ro/ciudata-agresiune-impotriva-israelului-67581348

https://politica-dezastrului.ro/articol/triunghiul-puterii-si-sinistra-treime-1126

”Cui dă Ciucă un miliard de dolari, ca să scape de Hăpău!

Badea. Nicolae Badea…
Iohannis a decis: Merge pe mâna lui Ciucă

Și după cum era de așteptat, președintele României a luat deja decizia finală. Astfel că, după cum reiese din informațiile de ultimă oră intrate în posesia noastră, generalul Marian Hăpău va fi cel sacrificat, pentru ca Nicolae Ionel Ciucă să poată să rămână în cărți pentru o eventuală preluare a conducerii ”guvernului meu”. Sau chiar o candidatură la Președinție, peste trei ani. Bineînțeles, doar dacă lucrurile vor merge bine și imaginea ministrului va fi între timp ”apretată” așa cum se cuvine de către Mihaela Nicola. Cea care de altfel a și preluat operațiunea de ”spălare” a ministrului, prin iminenta lansare a platformei naționalist – luminate ”Armata – Biserica – Academia”! Mai mult decât atât, în timp ce Hăpău nu mai poate cumpăra nici măcar un ziar ”NAȚIONAL” din fondurile operative, cele de acum intens monitorizate, Ciucă este deja gata să spargă din nou ”pușculița” MApN. Acesta având pregătit încă un miliard de dolari pentru reconfirmarea ”firmanului” din partea americanilor.

Piranha V nu are turelă! Și nici nu e amfibie!

Hăpău va avea destul timp pentru vișinata lui Zisu

Astfel că propaganda de casă s-a conformat pe loc ordinului pe unitate de a adresa o întrebare oficială MApN, interesându-se dacă sunt sau nu amfibii cele 227 de transportoare Piranha V deja contractate de la compania GDELS – Mowag (General Dynamics European Land Systems – Mowag GmbH), în schimbul sumei de 868 milioane euro. Plusând și cu întrebarea cheie dacă nu cumva este nevoie și de astfel de vehicule de luptă, ”în contextul în care geografia României cere și transportoare blindate amfibii pentru forțele armate”. Iar după ce și-au centrat singuri, oamenii lui Ciucă au dat tot ei ”cu capul”, răspunzând instant că urmează să se ia o decizie și pentru astfel de Piranha V. Însă cu precizarea expresă că MApN ”ia în calcul un alt program pentru transportoare amfibii”. Adică ”alt program”, ”alt contract”, alt miliard de dolari cu care urmează să se facă plata pentru ca ministrul român al Apărării să își mențină eticheta de cel mai obedient partener al samsarilor americani de armament. Și, bineînțeles, alte comisioane de zeci de milioane de dolari…

Urma banilor duce la… Simona Halep!

Pentru că în această campanie fără precedent de demascare a ”golănelilor” făcute pe spinarea bugetului de 2% din PIB alocat înzestrării Armatei Române ne vom tot lovi de aceste comisioane. Și de adevărații ”beneficiari finali”, băieții deștepți care îi țin spatele ministrului Apărării, Nicolae Ionel Ciucă.

Piranha V care ruginesc în garaj nu sunt și amfibii…

Pentru că ”șmenuirea” unor contracte de armament sau umflarea acestora și de trei ori nu ține nici de incompetență și nici de jocurile politice. Ci este pe bani! Foarte mulți bani! Așa cum sunt cei din primul comision de cinci milioane de dolari, provenit doar din ”paraîndărătul” pentru avansul de 110 milioane dolari plătit de Ciucă pentru transportoarele Piranha V.

Comision care a fost încasat de Călin Constantin, cel care s-a și grăbit să îi șteargă urma pe repede înainte,

 cumpărând inclusiv vila Simonei Halep!

Acum, chiar dacă acest Călin Constantin este un ”no name”, la vârful sistemului se știe foarte bine că, de fapt, comisionarul nu este decât ”interfața” tot mai discretului om de afaceri Nicolae Badea. Fostul boss de la Dinamo putând fi de altfel și cel care va desena ”traseul banilor” și inclusiv al comisioanelor în noul contract de un miliard de dolari care se pregătește pentru cumpărarea de alte transportoare blindate. Dar de această dată amfibii. După ce în cazul celor 227 de Piranha V deja plătite s-a ”uitat” acest mic amănunt tehnic…

Cristian Radu Constantin, ”acoperit” DGIA!

Generalul Ciucă s-a bătut mai ceva ca în Kandahar penrtu contractul cu Piranha încă de când era șeful Forțelor Terestre sau al Marelui Stat Major. Adică de când, pe 12 decembrie 2015, Sorin Encuțescu, secretarul de stat de atunci responsabil cu industria de armament se întâlnea cu delegația companiei americane General Dynamics.

Mihaela Nicola îl poate ”spăla” liniștită pe ministrul Apărării

Printre americanii care au descins la București pentru contractul Piranha V aflându-se Steven K. Saiget – Vice President International Compilance General Dynamics Corporation, Thomas Kauffman – Vice President International Business & Services GDELS, Marienne Tarbell – Director Trade Compliance and Industrial Participation General Dynamics Corporation, Jens Bauer – Senior Director Industrial Participation & Strategy GDELS, Sandra Schlemmer – Manager Industrial Participation GDELS și … Călin Constantin – Director Prime Net Integrator srl.

Adică acel Călin Constantin care peste ani avea să încaseze și comisionul la vedere pentru Piranha V!

În timp ce contractul NSM se derulează de americani prin ”căpușa” norvegiană Kongsberg, acolo unde consultant este nimeni altul decât generalul cu trei stele Niculae Tabarcia. Acesta avându-l asociat acoperit pe Cristian Radu Constantin. Cel care a fost și în Transnistria… Și care este ofițer al Informațiilor Militare… Dar și fratele lui Călin Constantin!

Astfel că Hăpău va avea destul timp să stea la o vișinată de casă cu ”siamezul” Ștefăniță Zisu și cu cumătrul Silviu Predoiu, mai ales că deja se pare că s-a găsit înlocuitorul pentru șefia DGIA.

Băieții deștepți nefiind interesați decât să rămână ”cercul închis” și circuitul comisioanelor să nu fie astfel întrerupt.

Și când te gândești că Hăpău l-a avut nu ”în mână” pe Ciucă, așa cum l-a avut pe timpuri Năstase pe Băsescu….” .

Sursa :

https://www.national.ro/dezvaluiri/cui-da-ciuca-un-miliard-de-dolari-ca-sa-scape-de-hapau-720968.html

Iar în final de postare-republicare , POSTEZ URL-urile care arată cu subiect și predicat că în ” România lucrului bine făcut” 😦 😦 😦

NEPOTISMUL nu are limite 😦 😦 😦

https://politica-dezastrului.ro/articol/armata-societate-pe-actiuni-iresponsabile-1130

iar DEMOCRAȚIA moare ” pas cu pas”

https://www.cotidianul.ro/alegerile-de-la-sectorul-1-capata-accente-penale/
https://www.cotidianul.ro/bec-a-decis-in-ce-sector-se-renumara-voturile/
https://www.cotidianul.ro/soc-la-sectorul-1-procurorii-au-luat-o-decizie-supriza/
https://www.cotidianul.ro/bomba-la-sectorul-1-tudorache-adevaratul-castigator-al-alegerilor/
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/sectia-speciala-pune-politia-capitalei-sa-renumere-voturile-de-la-alegerile-locale-organizate-in-sectorul-1-1448972
https://www.g4media.ro/surse-procurorii-si-politistii-au-constata-ca-lipsesc-multe-buletine-de-vot-de-la-alegerile-locale-din-sectorul-1-dosarul-deschis-de-sectia-speciala-dupa-plangerea-lui-daniel-tudorache.html

din cauza celor de la guvernare și a președintele lor, Klaus WERNER Johannis 😦 😦 😦

fapt constatat până și de Comisia Europeană a Drepturilor Omului ( CEDO) !!! 😦 😦 😦


https://www.bursa.ro/disputele-din-coalitie-dauneaza-justitiei-autoritatile-de-la-bucuresti-somate-sa-puna-in-executare-decizia-cedo-in-cazul-kovesi-88081344

Alioșa .

11/05/2021

La Noi ca la Nimeni/78 ! De ” râsu-plânsu” !!!

Filed under: generale — Aliosa @ 8:04 am

Motto:

” În vremuri ale ÎNȘELĂTORIEI universale , a spune ADEVĂRUL, e un act REVOLUȚIONAR” ( George Orwell) 🙂 și de mare CURAJ adaug de la mine !!! 🙂 🙂 🙂

” Lupta pentru PUTERE , e PUTEREA” ( George Oewell) ! 🙂

Din motive doar de ei ȘTIUTE 😦 dar de mine 100% BĂNUITE 🙂 coaliția de guvernare formată din PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR alcătuită pe ” repede înainte” de președintele României, Klaus WERNER Johannis din PERDANȚII alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020 , foto jos ,

adică , chiar din politicienii care atunci când erau în OPOZIȚIE clamau pe la toate televiziunile din țară :

 • ” Fără Penali în Funcții Publice” ;
 • ” Depolitizarea Televiziunii și Radioului Public” ;
 • ” Corupția ucide” ;
 • ” Fără nepotisme , favoritisme și clientelă politică în funcții publice ” ș.a.m.d. după ce au ajuns la guvernare , au UITAT ” deîndată” ce clamau când erau în opoziție și FAC EXACT pe IVERS !!! 😦 😦 😦
 • CONCRET , alianța PNL(PDL)&USRPLUS din cadrul coaliției parlamentare și de guvernare PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR , propune ca ȘEF la TVR pe ziarista Ramona Săseanu de la TVR Craiova , nimeni alta decât cea care în urmă cu ceva ani a DIFUZAT un INTERVIU de PROMOVARE din motive doar de ea știute a unei VRĂJITOARE – tămăduitoare de etnie romă 😦 😦 😦

pentru funcția de PREȘEDINTE director-general al TELEVIZIUNII PUBLICE ce gestionează anual MILIARDE de RONI proveniți de la BIGETUL de STAT ,din ABONAMENTELE ROMÂNILOR și reclamele făcute pentru promovarea unor produse, site-uri , oameni și nu numai !!! 😦 😦 😦

Ca să nu fiu acuzat din nou de DELATORII mei , adică de SUSȚINĂTORII PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR , de una sau de alta ,mă opresc aici cu divagațiile ! 🙂

Toată povestea cu ziarista Ramona Săseanu se găsește pe :

Sursa :

https://www.libertatea.ro/opinii/alianta-pnl-usr-plus-propune-sef-la-tvr-o-ziarista-care-a-difuzat-un-interviu-de-promovare-a-unei-vrajitoare-tamaduitoare-exact-ca-la-doctor-3542526

După vreo câteva zile în care a fost ținut ” la cutie” , Raed Arafat, a ieșit din nou la ÎNAINTARE anunțând PRELUNGIREA stării de ALERTĂ cu încă 30 de zile , începând cu 13 MAI 2021 !!! 😦 😦 😦

 • CONCRET , șeful DSU a anunțat cu subiect și predicat ce AU VOIE și ce NU AU VOIE să FACĂ ROMÂNII începând cu 13 mai 2021 !!! 🙂 😦 🙂 https://www.libertatea.ro/stiri/starea-de-alerta-a-fost-prelungita-interdictia-de-participare-la-pelerinaje-a-fost-eliminata-3542198
 • Ca urmare a împărțirii românilor în VACCINAȚI și NEVACCINAȚI , și ORBII văd DISCRIMINAREA pe care o face ” pas cu pas” guvernul PNL(PDL)&USRPLUS&UDMR condus de Florin Vasile Cîțu , omul de SACRIFICIU al PNL(PDL) și al președintelui Klaus WERNER Johannis 😦 care Cîțu la rândul lui , îl trimite pe Raed Arafat să FACĂ ce lui îi este FRICĂ să facă !!! 😦 😦 😦

În strânsă legătură cu cele SUS POSTATE , sunt și URL-urile :

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/sanatate/studiu-covid-19-este-o-afectiune-vasculara-nu-una-respiratorie-cum-se-credea-pana-acum-1520293

https://www.libertatea.ro/stiri/raport-decese-covid-neraporati-ioana-mihaila-3541646

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/dan-barna-mihai-chirica-a-evoluat-ca-tip-de-geaca-dar-pastreaza-aceleasi-reflexe-pesediste-1524453

https://www.ebihoreanul.ro/stiri/castel-cu-dedicatie-castelul-din-sacueni-e-scos-la-vanzare-de-primarie-cu-dedicatie-pentru-o-fundatie-finantata-de-guvernul-ungariei-foto-163598.html

@@@ De când UDMR a fost ÎMPINS ” pe repede înainte” de președintele României, Klaus WERNER Johannis
să conducă ”România lucrului bine făcut” 🙂 😦 🙂 împreună cu PNL(PDL)&USRPLUS în DIRECȚIA dorită de el și de stăpânii lui din AFARA ȚĂRII , în județele controlate de formațiunea politică ANTIROMÂNEASCĂ condusă de Kelemen Hunor , se petrec ” pas cu pas” LUCRURI CIUDATE !!! 😦 😦 😦

Orașul Săcueni a obținut luna trecută statutul de stațiune turistică datorită celor două atracții locale principale: ștrandul cu ape termale și Castelul Stubenberg.

Titlul, însă, nu va folosi la nimic:

ștrandul aparține de câțiva ani unei ONG finanțate de statul maghiar, care se pregătește ca în curând să devină și proprietara castelului.

BIHOREANUL a descoperit că tranzacția este un tun pregătit sub oblăduirea primarului Béres Csaba, fost asociat, împreună cu șoferul său, într-o firmă care a făcut afaceri cu Fundația, primind de la aceasta, gratis, administrarea… ștrandului.” ……………

CONTINUAREA pe :

https://www.ebihoreanul.ro/stiri/castel-cu-dedicatie-castelul-din-sacueni-e-scos-la-vanzare-de-primarie-cu-dedicatie-pentru-o-fundatie-finantata-de-guvernul-ungariei-foto-163598.html

@@@@ Iar în final de postare , o IMAGINE cu niște VORBE deosebit de GRĂITOARE !!! 🙂 🙂 🙂

Alioșa .

09/05/2021

Remember 8 MAI 1921 și cei 7 ( șapte) ani de mandat prezidențial johhannist !!!

Filed under: generale — Aliosa @ 8:57 am

Motto:

” Cine UITĂ, nu MERITĂ ” ( Nicolae Iorga) ! 🙂

” RĂMÂNE CA ISTORIA SĂ DECIDĂ!

8 Mai 1921 , data creării Partidului Comunist Român !

A trecut o sută de ani